Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
123Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BIMBINGAN DAN KAUNSELING - SOALAN LATIHAN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING - SOALAN LATIHAN

Ratings:

4.68

(1)
|Views: 6,235|Likes:
Published by Ahmad Sidi
Beri satu definisi kaunseling yang anda telah pelajari,Apakah perbezaan antara kaunseling dengan psikoterapi?Mengapa kaunselor perlu menstruktur atau memberi penjelasan terlebih dahulu sebelum kaunseling dimulakan?
Beri satu definisi kaunseling yang anda telah pelajari,Apakah perbezaan antara kaunseling dengan psikoterapi?Mengapa kaunselor perlu menstruktur atau memberi penjelasan terlebih dahulu sebelum kaunseling dimulakan?

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ahmad Sidi on Aug 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

 
 BIMBINGAN DAN KAUNSELING BAHAGIAN A
1. Beri satu definisi kaunseling yang anda telah pelajari. (2M)Satu definisi kaunseling yang telah saya pelajari adalah satu perbincangan antaraseorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yangmengalami masalah, seterusnya sama-sama memilih alternative penyelesaian masalahyang terbaik.2. Apakah perbezaan antara kaunseling dengan psikoterapi? Kaunseling merupakan satu proses jangka pendek iaitu selama 6 bulan untuk membantu individu yang mengalami kecelaruan fikiran serta masalah harian yangditempuhinya supaya dapat meneruskan kehidupan yang lebih tenteram.Psikoterapi pula lebih menekankan kepada pemulihan penyakit mental selaindaripada pertumbuhan dan ianya dijalankan dalam jangka masa 6 bulan hingga 2 tahun.3. Mengapa kaunselor perlu menstruktur atau memberi penjelasan terlebih dahulusebelum kaunseling dimulakan? (2M)Kaunselor perlu menstruktur atau memberi penjelajasan terlebih dahulu agar klienakan merasa lebih selesa dan jelas tentang ke arah mana hendak dituju. Klien dankaunselor hendaklah bersetuju tentang beberapa perkara terlebih dahulu sebelummemulakan proses kaunseling.4. Nyatakan 2 ciri klien yang degil tetapi komited. (Ruj. ms 44)5. Namakan 5 tahab kaunseling yang perlu dilalui yang perlu dilalui dalam satu sesikaunseling. (2 M)1. Tahab membina hubungan2. Tahab Penerokaan3. Tahab membuat keputusan4. Tahab Perlaksanaan5. Tahab Penamatan Sesi Kaunseling
 
 BAHAGIAN B
Soalan 1a) apakah maksud “kerahsiaan” dalam kaunseling? (5M)Dalam kaunseling “kerahsiaan” maksudnya kaunselor bertanggungjawabmemelihara kerahsiaan klien supaya hubungan baik yang telah terjalin tidak sia-sia.Dalam kontek ini klien akan meletakkan kaunselornya sebagai orang yang palingdipercayai dan tidak akan membocorkan rahsianya kepada sesiapa.Kaunselor hendaklah sentiasa memikirkan tentang kesejahteraan kliennya dnmenjaga rahsia yang didedahkan dalam sesi kaunseling tidak disalahgunakan.Kerahsiaan juga hendaklah dipelihara sekiranya tidak menggugat hak individu lain atauhak orang ramai. Walaun bagaimanapun seorang kaunselor mesti membuat pertimbanganyang sewajarnya dan berfikir secara rasional bilakan kerahsiaan itu boleh dikecualikankeran kerahsiaan itu bergantung kepada benda-benda yang hendak dirahsiakan dan juga pada situasi yang tertentu. b) Mengapakah kerahsiaan dalam kaunseling itu penting? (5M)Kerahsiaan dalam kaunseling itu penting supaya klien boleh berinteraksi dengankaunselornya tanpa sebarang perasaan curiga. Dalam hal ini, apabila kerahsiaan itudipelihara maka kliennya akan lebih percaya atas kemampuan kaunselornya dalammembantunya meleraikan kekusutan yang di alami. Dengan erti kata lain, hubungan baik diantara kaunselor dank lien akan terjalin dan ini akan memudahkan proses kaunselingdijalankan.c) Nyatakan dengan contoh dalam situasi-situasi manakah kerahsiaan ini bolehdikecualikan. (5M)Kerahsiaan boleh dikecualikan dalam situasi tertentu contohnya apabila klienmembahayakan diri atau orang lain maka tindakan kaunselor ialah mendedahkan perkarayang dirasakan boleh membantu pihak berkuasa. Dalam kes yang lain pula, mahkamahmemerlukan maklumat tentang klien maka kerahsiaan adalah dikecualikan bagimembantu mahkamah menyelesaikan kes yang berkemungkinan berkaitan dengan klien.Kerahsiaan juga boleh dikecualikan apabila klien sendiri membenarkan maklumattentang dirinya didedahkan. Kerahsiaan juga boleh dikecualikan sekiranya kaunselornyamencurigai tentang adanya kes penderaan berlaku.
 
SOALAN 2
Kaunseling adalah satu lproses yang berkembang dan berubah dari suatu tahap ke suatutahap yang lain.a) Apakah yang dimaksudkan dengan “perubahan dari suatu tahap ke suatu tahap yanglain”?Apa yang dimaksudkan dengan “perubahan dari suatu tahap ke suatu tahap yanglain ialah semasa proses kaunseling dijalankan, proses tersebut hendaklah ada permulaan,maju dari tahab ke tahap dan seterusnya ada kesudahan.Untuk permulaan kaunselor dan klien hendaklah melalui tahab membinahubungan kemudian tahab pemerokaan masalah diikuti pula pada tahap membuatkeputusan tentang pendekatan dan strategi yang akan diambil dan ianya mestilahdipersetujui oleh klien. Seterusnya tahap melaksanakan keputusan tentang pendekatandan strategi yang telah dipersetujui dalam membantu klien menyelesaikan kebuntuannya.Akhir sekali adalah tahap menamatkan sesi kaunseling iaitu setelah klien yakin dapatmenghadapi masalahnya. b) Apakah yang diharapkan akan dicapai oleh kaunselor pada tahap penerokaan?Pada tahab ini, seseorang kaunselor mengharapkan akan dapat memahamimengapa klien bertindak sebegitu dan kemudian bagi kaunselor untuk membantukliennya menyedari dengan lebih mendalam yang masalahnya memerlukan bantuankaunseling.c) Nyatakan bagaimana anda boleh mewujudkan suasana yg menggalakkan interaksidalam sesi kaunseling?Untuk mewujudkan suasana menggalakkan interaksi dalam kaunseling, sayahendaklah menunjukkan rasa minat terhadap klien, memahami dan menghormati perasaan, sikap dan masalahnya. Semua ini boleh saya lakukan dengan menujukkansepenuh perhatian dan mengganggapnya sebagai seorang yang dihormati dan dihargai.Di samping itu saya juga hendaklah mendengar dengan aktif dan meletakkan diri sayadalam keadaannya bagi membolehkan saya menyelami masalah yang dihadapinyakemudian saya akan memberi respon terhadap klien saya.

Activity (123)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Isa Zinon liked this
Suhaila Othman liked this
matkronik liked this
Lemon Tea liked this
NIAliyaamalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->