Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
POLITIKA E PERBASHKET BUJQESORE

POLITIKA E PERBASHKET BUJQESORE

Ratings: (0)|Views: 2,359|Likes:
Published by Erlet Shaqe
Bashkimi doganor dhe levizja e lire e mallrave ne tregun e perbashket nuk shtrihet automatikisht dhe ne sektorin e bujqesise. Neni 38.4 (tani Neni 32) i traktatit thote qe “tregu i perbashket per produktet bujqesore duhet te shoqerohet nga krijimi i nje Politike te Perbashket Bujqesore ndermjet Shteteve Anetare”.
Bashkimi doganor dhe levizja e lire e mallrave ne tregun e perbashket nuk shtrihet automatikisht dhe ne sektorin e bujqesise. Neni 38.4 (tani Neni 32) i traktatit thote qe “tregu i perbashket per produktet bujqesore duhet te shoqerohet nga krijimi i nje Politike te Perbashket Bujqesore ndermjet Shteteve Anetare”.

More info:

categoriesTypes, Research
Published by: Erlet Shaqe on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 
1
LEKSIONI 4. POLITIKA E PERBASHKET BUJQESORE
Hyrje:Bashkimi doganor dhe levizja e lire e mallrave ne tregun e perbashket nuk shtrihetautomatikisht dhe ne sektorin e bujqesise. Neni 38.4 (tani Neni 32) i traktatit thote qe
“tregu i perbashket per produkt
et bujqesore duhet te shoqerohet nga krijimi i nje Politike
te Perbashket Bujqesore ndermjet Shteteve Anetare”.
Sektori I bujqesise ze me pak se 3% ne PBB (GDP) e EU-27, por ky sektor perfaqesonburimin kryesor te te ardhurave per rreth 20% te popullsise se EU-27.Gjithashtu, kombinimi I sektoreve te bujqesise me ate ushqimor perbejne nje pjese terendesishme te ekonomise se BE-se, me mbi 15 milione vende pune (8.3% e tepunesuarve) dhe 4.4% te PBB-se.Me nje prodhim te kombinuar te pijeve dhe ushqimeve me vlere rreth 675 miliard, BE-jaeshte prodhuesi me I madh ne bote.Elementi I fundit dhe me I rendesishem nder elementet e siperpermendur, eshteautonomia ne furnizimin me mallra ushqimor brenda BE-se me qellim jo vetemmirqenien e popullsise europiane por dhe garantimin e pavarsise politike te shteteveanetare.Si konkluzion del qarte fakti se ne aspektin ekonomik, social dhe politike sektori Ibujqesise eshte shume me I rendesishem sec mund te hamendesohet duke pareperqindjen e vogel qe ze ne PBB-ne e BE-se.Realizimi i nje politike te perbashket bujqesore mund te konsiderohet si nje arritjeekzemplare e procesit te integrimit ekonomik. Shtetet anetare perpara krijimit te tregut teperbashket aplikonin politika proteksioniste te cilat demtonin ose frenonin shkembimin emallrave midis tyre. Ndaj duke pasur parasysh kete fakt mund te themi se realizimi Ipolitikes se perbashket mund te konsiderohet arritje, dhe mund te thuhet se bujqesiaeshte sektori ku procesi I integrimit ekonomik eshte me I avancuari.Megjithe fazen e avancuar politika e bujqesore eshte e veshtire te menaxhohet pasiduhen perdorur cmime te njehesuara, instrumentat e menaxhimit te cmimeve tenjehesuara, financim I perbashket I masave per mbeshtetje te produkte te BE dhembrojtja e perbashket ndaj produkteve te jashtme. Te gjithe keto mekanizma te veshtirejane pjese e organizimit te tregut sipas Politikes Bujqesore. Keto mekanizmaperfaqesojne nje nga dy drejtimet e politikes bujqesore (tregun e perbashket) drejtimitjeter eshte politika e zhvillimit rural. Tregu I perbashket I produkteve bujqesore kagarantuar furnizim te sigurt me produkte bujqesore me cmime te arsyeshme perkonsumatoret europian, por nuk mund te permbushi objektivat e tjere te traktatit sic janeproduktiviteti bujqesor dhe standart me I larte jetese per fermeret.
Argumentat per CAP 
 
„mbeshtetje e te ardhurave‟ 
 Politika e perbashket bujqesore (CAP) eshte nje sistem I ndihmave dhe programevebujqesore te Bashkimit Europian.Deri ne vitin 1992 shpenzimet per bujqesine nga Bashkimi Europian perbenin afersisht61% te buxhetit. Ne 2013 shpenzimet tradicionale te CAP do te pergjysmohen (32%).Nga ana tjeter ne vitin 1988 shifrat per Politikat Rajonale te BE perbenin 17% te buxhetitdhe parashikohen te dyfishohen per te arritur 36% e 2013. shpenzimet e CAP perbehen
 
 
2
kryhesisht nga shpenzimet per ti garantuar prodhuesit cmimin minimal dhe me per tidhene subvencione per cdo te korrur ne menyre qe fermeret te garantojne nje nivel teardhurash.Nder qellimet dhe objektivat kryesore qe synonte te realizonte kjo politike e perbashketmund te listojme:
-
Permirsimin e rendimenteve prodhuese.
-
Garantimin e nje standarti jetese per fermeret e KE.
-
Stabilizimin e tregjeve bujqesore.
-
Garantimin e frunizimit me produkte bujqesore.
-
Garantimi I produkteve ushqimore me cmime te arsyeshme per konsumatoret.Qe nga viti 2005, pagesat jane jo te varura drejtperdrejt nga prodhimi. Ato jane tashme:
-
Per cdo hektar te fermerit te cilet jane mbajtur sipas 'Good AgriculturalCondition'
-
rimbursim per aktivitete specifike te zhvillimit rural ( si diversifikimi apo ngritja egrupeve te perbashketa te prodhuesve) ose
-
menaxhimi i tokave ne favor te ambjentit.
Sektoret e mbuluar nga CAP
Nderhyrja ne cmime nepermjet politikes se perbashket bujqesore mbulon vetem ketoprodukte bujqesore:
-
Dritherat, oriz, patate
-
Fara luledielli
-
Foragjere te thata
-
Qumesht dhe nenproduktet e tij, vere, mjalt
-
Mish vici/derri/qengji, veze
-
Sheqer
-
Fruta dhe perime
-
Pambuk
-
Bizele
-
Vaj ulliri
-
Duhan
-
Kerp
-
Lule dhe bime te gjalla
-
Ushqimet per kafsheNe regjimin e tregtise se jashtme mbulohen me shume produkte sesa nga CAP. Kjo perte limituar konkurrencen midis produkteve qe prodhohen ne BE dhe atyre qe prodhohenjashte BE-se por qe mund te konsiderohen si alternative apo zevendesuse ndajprodukteve te BE-se. (psh vaji sojes mund te zevendesoje vajin e ullirit ne perdorimin eperditshem ndaj ne kete rast kosniderohet si zevendesues apo alternative e vajit teullirit)
 
 
3
Objektivat, principet dhe instrumentat 
Traktati i Romes percaktoi objektivat e CAP: detajet e te cilave u diskutuan neStresa,1958.Tre principe u percaktuan:(i) Nje treg i vetem produkti;(ii)
e ashtuquajtuar „preference e Komunitetit‟ (barriera te larta tregtare ndaj
jopjesmarrseve ne kete treg te vetem);(iii) solidaritet financiar midis Vendeve Anetare (ndarja e te ardhurave nga taksat dhete ardhura te tjera si edhe ndarja e kostove te pergjithshme te nderhyrjes)dy principet e para mund ti konsiderojme si nje Bashkim Doganor (CU) me nje nivel telarte te Tarifave te Jashtme te Perbashketa (Common External Tariff, CET).Niveli i taksave tregatre ndaj vendeve te treta ka qene variabel (
taks qe mund te ndryshoj gjate kohes 
), deri ne vitin 1995 kur u konvertuan ne tarifa fikse. Kjo u plotesuanga mbeshtetja e brendshme e KE mbi cmimet, mbeshtetje te cilen principi I trete eparashikon si financim te perbashket te vendeve anetare.Kater menyra nderhyrje ne tregje u percaktuan ne Stresa per qellime mbrojtese te teardhurave dhe subvencioni:(i) sisteme me taksa variable dhe mbeshteje cmimesh per tregjet e produktevekryesore bujqesore me elasticitet te ulet oferte;(ii) vetem taksa variable;(iii) pagesa plotesuese; dhe(iv) pagesa direkte per kushte specifike
Preferenca e ECSolidaritet financiar midisVendeve AnetareNje treg i vetem produkti(1) Rritja e eficences se bujqesise(5) Cmime te arsyeshme perkonsumatoret(4) Siguroje oferten e nevojshme(2) Nje standart jetese te mire perfermeret(3) Stabilizimi i tregjevebujqesore
Instrumentat
Politike strukturore (duke perfshire njeFond)Tregje te rregulluara (duke perfshire njeFond)-
 
sisteme mbeshtetese taksash/cmimeshvariable-
 
vetem taksa variable-
 
Pagesa plotesuse-
 
Mbeshtetje direkte me te ardhura
PRINCIPETOBJEKTIVAT

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bedricollaku liked this
Bekim Baliqi liked this
Besianë Mulaj liked this
Valentina Gashi liked this
Klodi Nikaj added this note|
ushtrime te zhvilluara
Klodi Nikaj added this note|
lenda e statistikes

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->