Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rysunek techniczny maszynowy - Tadeusz Dobrzański

Rysunek techniczny maszynowy - Tadeusz Dobrzański

Ratings: (0)|Views: 10,531 |Likes:
Published by Tomek Sapyta

More info:

Published by: Tomek Sapyta on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
Autoremzmianjest
mgrinz.PiotrRozanski
Opracowanienaukowe
drinz.IgorRydzanicz
Redaktorzy:
ElibietaCzarzasta,EwaKilis,MarekKosnik
Okladkeistronetytulowaprojektowal
PawelAdam6w
Redaktortechniczny
AnnaNapiorkowska
SPIS
TRESCI
Wksiazcepodanozbi6rnajwazniejszychinformacjizdziedzinyrysunkutechnicznegoopracowanyzuwzglednieniemPolskichNorm.Omowionoszcze-golowozasadyrysunkumaszynowegoorazpodanowiadomoscizrysunkuelektrycznego,architektoniczno-budowlanegoichernicznegodlamechanik6w,atakzezasadygospodarkirysunkowej.TreseksiazkiuzupelnionolicznymiprzykJ:adarnirysunk6wopracowanychzgodniezobowiazujacymiprzepisarni.Ksiazkajestprzeznaczonadlapersoneluinzynieryjno-technicznegobiurkon-strukcyjnych
i
projektowychorazzakladowprzemyslowych,atakzedlasluchaczyuczelniiszkoltechnicznychwykonujacychprojektyiinnepracerysunkowe.
Przedmowa
1
Rodzajerysunk6w
2
Znormalizowaneelementyrysunkutechnicznegomaszynowego
Wydania1-14WNTlata1962-1987-naklad340000egz.Wydanie15"Omega"1992r.-naklad10000egz.Wydania16-23WNTlata1994-2003-naklad85000egz.
2.1.
Formatyarkuszy
2.2.
Linie..
2.3.
Pismotechniczne2.4.Podzialki...2.5.Tabliczkirysunkowe...2.6.Napisyitablicenarysunkach.
©CopyrightbyWydawnictwaNaukowo-TechniczneWarszawa1962,2004
3
Konstrukcjegeometryczne
3.1.
Zasadywykonywaniapodstawowychkonstrukcjigeometrycznych....
3.2.
Przykladyzastosowaiikonstrukcjigeometrycznychwrysunkumaszynowym.
AllRightsReservedPrinted
in
Poland
4
Rzutowanieprostokatne
4.1.Rzutowanie
prostokatnemetodaeuropejska-E.
4.2.Rzutowaniezdowolnymrozmieszczeniemrzutow.4.3.Rzutowaniemetodaamerykanska
_
A.Utworw
calosci
aniwefragmentachnie
moze
byepowielanyanirozpowszechnianyza
pomocaurzadzeri
elektronicznych,mechanicznych,
kopiujacych,nagrywajacych
i
innych,wtym
rowniezniemoze
byeumieszczanyanirozpowczechnianywpostacicyfrowej
zarowno
wInternecie,
jak
i
wsieciachlokalnychbezpisemnejzgodyposiadaczaprawautorskich.
5
Widoki,przekrojeiklady
5.1.Polozenieprzedmiotunarysunku.......5.2.Zarysy
i
krawedziewidokowiprzekrojoworazczesciprzyleglych5.3.Oznaczenie
i
kreskowanieprzekrojow5.4.Rodzajeprzekrojow..................5.5.Widokiiprzekrojepomocniczeorazczastkowe...........5.6.Przekrojescian,zeber,ramionkotorazniektorychprzedmiotow
0
ksztaltachobrotowych
5.7.
Klady.5.8.Przerywanie
i
urywanieprzedmiotownarysunkach5.9.Widokiiprzekrojeprzedmiotowsymetrycznych.......5.10.Przedmioty
0
powtarzajacychsiefragmentachzarysow.....5.11.Oznaczanieszczegolnychcechprzedmiotowiichposzczegolnychpowierzchni5.12.Rysowaniewyrobowzuzwojeniamielektrycznymi...'.'5.13.OznaczanienarysunkachmiejsccechowaniaiznakowaniaprzedmiotowWydawnictwaNaukowo-Techniczne
00-048
Warszawa,ul.Mazowiecka
2/4
tel.
(0-22)826
ISBN83-204-3029-1
11
1215
1618
20
2131
3232
3435
3737
39
40
4142434344
44
4545
3
 
10.1.Stopnieuproszczenrysunkowychczescimaszynowych11210.2.Rysowaniepolaczennierozlacznych...11210.3.Rysowaniepolaczenrozlacznych12010.4.Rysowaniesprezyn13010.5.Rysowanieuszczelnien133
6Wymiarowanie
6.1.Wymiary.6.2.Rozmieszczaniewymiar6wnarysunkach(og61newytyczne)6.3.Wymiarowanieelement6wprzedmiot6w6.4.Ogolnezasadywymiarowania....,..6.5.Wymiarowanier6wnolegle,szeregoweimieszane....6.6.Wymiarowanieodbazkonstrukcyjnych,obr6bkowychipomiarowych6.7.Zagadnieniaszczeg61newystepujaceprzywyrniarowaniu6.8.Wymiarowanieksztaltownik6wwkonstrukcjachstalowych6.9.Wymiarowanieodmianwykonaniaprzedmiotu
7
Tolerowaniewymiar6worazksztaltuipolozenia
7.1.Tolerowaniewyrniar6wliniowych(dlugosciowych)7.2.Tolerowaniewymiar6wkatowych7.3.Tolerowaniestozkow.,7.4.Tolerowanieksztaltuipolozenia
8
Oznaczaniechropowatosci
i
falistoscipowierzchniorazobr6bkicieplnejipowlok
8.1.Oznaczaniechropowatoscipowierzchni8.2.Oznaczaniefalistoscipowierzchni8.3.Oznaczanieobr6bkicieplnej8.4.Oznaczaniepowlok
9
Wyznaczanieprzekroj6wbryl,liniiprzenikanirozwiniecpowierzchnibryl
9.1.Przekrojebrylplaszczyznami939.2.Linieprzenikania....979.3.Rozwinieciapowierzchnibryl...............989.4.Wykreslanieuproszczonychliniiprzenikania.Przykladyprzenikaniairozwiniecnarysunkachczescimaszynowych98
10
Rysowaniepolaczericzescimaszynowych,sprezyniuszczelnien
11
Rysowanieosi,walow,lozysk,sprzegiel
i
hamulc6w
11.1.Osieiwaly11.2.Lozyska.11.3.Sprzeglaihamulce
12
Rysowanieprzekladniorazmechanizm6wzebatkowychizapadkowych
12.1.Przekladniepasowe12.2.
PrzekladnieIancuchowe
12.3.Przekladniezebate.12.4.Mechanizmyzapadkowe
4
464849596161636567
13
Schematymechaniczne,hydrauliczne,pneumatyczne,energetykicieplnejitechnikiprozni
13.1.Rodzajeschemat6w.13.2.Schematykinematyczne.13.3.Schematyhydrauliczne,pneumatyczne,energetykicieplnejitechnikiprozni.148148157
14
Rysunkiwykonawczeczesci
14.1.Wskaz6wkiog61ne.14.2.Rysunkiczescigotowych14.3.Rysunkiodlew6wiodkuwek164166
171
68
72
7475
15
Rysunkizlozeniowc
15.1.Uwagiog61ne.....15.2.Tabliczkinarysunkachzlozeniowych........15.3.Wymiarowanieidodatkowewskaz6wkinarysunkachzlozeniowych15.4.Rysunkizlozeniowc
0
specjalnymcharakterze......17617617618086919192
16Wprowadzaniezmiannarysunkach17Rzutyaksonometryczne
17.1.Rodzajerzut6waksonometrycznych17.2.Rzutyaksonometryczneizometryczne17.3.Rzutydimetryczneukosne..........17.4.Rzutydimetryczneprostokatne.17.5.Kreskowanieprzekroj6wiwyrniarowanierzut6waksonometrycznych17.6.Zastosow~niarzut6waksonometrycznych183183183184185187
18Elementyrysunkue1ektrycznego,chemicznegoiarchitektoniczno-budowlanego
18.1.Uwagiog61ne..........18.2.Symbolegraficznestosowanewschematachelektrycznych18.3.Schematyproces6wtechnologicznychchemicznych18.4.Elementyrysunkuarchitektoniczno-budowlanego188188192192
19Wykresytechniczne
13413413619.1.Rodzajewykres6w..........19.2.Grubosci.Hnii.wykre,s6wiodstepymiedzyliniamipodzialki19.3.Oznaczanie
OSI
wspolrzednychwykres6w19.4.Oznaczanie
linii
wykresowych..19.5.Nomogramy202203204205205
20Gospodarkarysunkowa
13713713814720.1.Uwagiog61ne.....20.2.Numerowanierysunk6w..20.3.Skladanieiprzechowywanierysunk6w.20.4.Ewidencjarysunk6wigospodarkarysunkarniNormySkorowidzrzeczowy
210
212206206207207

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kamila Micuła liked this
Kamila Micuła liked this
Konrad Załużny liked this
Michał Baran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->