Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zbirka Zadataka Na Prijemnom Ispitu FTN

Zbirka Zadataka Na Prijemnom Ispitu FTN

Ratings:
(0)
|Views: 8,757|Likes:
Published by Stefan Irovic

More info:

Published by: Stefan Irovic on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNI
Č
KIH NAUKANOVI SAD
 
ZBIRKA ZADATAKASA PRIJEMNIH ISPITANA FAKULTETU TEHNI
Č
KIH NAUKA
(MATEMATIKA)
NOVI SAD, 2010.
 
 Izdava
č
:
 Fakultet tehni
č 
kih naukaTrg Dositeja Obradovi
ć
a 6 21000 Novi Sad 
Glavni i odgovorni urednik:
 Prof. dr Ilija
Ć 
osi
ć
 , dekan
 
Ure
đ
iva
č
ki odbor:
 Prof. dr Ilija
Ć 
osi
ć
  Prof. dr Ilija Kova
č 
evi
ć
  Prof. dr Janko Hodoli
č 
  Prof. dr Vladimir Kati
ć
  Prof. dr Sr 
đ 
an Kolakovi
ć
 
Tehni
č
ka obrada:
Mr Ranko Bojani
ć
 Mr Nenad Simeunovi
ć
 
Gordana Baj
č 
eti
ć
 
Štampanje odobrio:
Savet za izdava
č 
ku delatnost Fakulteta tehni
č 
kih nauka
Predsednik Saveta za izdava
č
ku delatnost:
 Prof. dr Radomir Foli
ć
 Informacije:
Trg Dositeja Obradovi
ć
a 6Telefon: (021) 459-141Fax: (021) 458-133e-mail:
 
bojanicr@uns.ac.rs
www.ftn.uns.a.crs
 Tiraž:Štampa:
 
 
1
OPŠTE INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU1a.
Prijemni ispit iz
Matematike
polažu kandidati koji žele da upišu slede
ć
e oblasti:-
 
Elektrotehnika i ra
č
unarstvo
(kandidati se upisuju na jedan od slede
ć
a dva studijska programa:Energetika, elektronika i telekomunikacije; Ra
č
unarstvo i automatika).-
 
Saobra
ć
aj
(kandidati se upisuju na jedan od slede
ć
a dva studijska programa: Saobra
ć
aj i transport;Poštanski saobra
ć
aj i telekomunikacije).-
 
Gra
đ
evinarstvo
(kandidati se upisuju na studijski program: Gra
đ
evinarstvo).-
 
Mehatronika
(kandidati se upisuju na studijski program: Mehatronika).-
 
Geodezija i geomatika
(kandidati se upisuju na studijski program: Geodezija i geomatika).
1b.
Prijemni ispit iz
Matematike sa proverom sklonosti
za studije odgovaraju
ć
e oblasti polažukandidati koji žele da upišu slede
ć
e oblasti:-
 
Mašinstvo
– Matematika sa proverom sklonosti za studije mašinstva (kandidati se upisuju na jedan odslede
ć
a
č
etiri studijsk 
а
program
а
: Proizvodno mašinstvo; Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo;Energetika i procesna tehnika; Tehni
č
ka mehanika).-
 
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
 – Matematika sa proverom sklonosti za studijeindustrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta (kandidati se upisuju na jedan od slede
ć
a dvastudijsk 
а
program
а
: Industrijsko inženjerstvo; Inženjerski menadžment).-
 
Grafi
č
ko inženjerstvo i dizajn
– Matematika sa proverom sklonosti za studije grafi
č
kog inženjerstva idizajna (kandidati se upisuju na jedan studijski program: Grafi
č
ko inženjerstvo i dizajn).-
 
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštine na radu
 – Matematika sa proverom sklonosti za studijeinženjerstva zaštite životne sredine (kandidati se upisuju na jedan od slede
ć
a dva studijsk 
а
program
а
:Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zaštite na radu).
1c.
Prijemni ispit iz Geometrije sa arhitektonskom i opštom kulturom; Slobodoru
č
no crtanje iProstorna kompozicija polažu kandidati koji žele da upišu slede
ć
u struku (oblast):-
 
Arhitektura
(kandidati se upisuju na jedan studijski program: Arhitektura i urbanizam).
2.
 
Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se vrši rangiranje kandidata za upis na Fakultet formira sekao zbir bodova ostvarenih po slede
ć
im uslovima:a) Opšti uspeh u srednjem obrazovanju (maksimalni broj 40,
а
minimalni 16 bodova). b) Uspeh na prijemnom ispitu iz Matematike (maksimalni broj je 60 bodova) za upis naElektrotehniku i ra
č
unarstvo, Gra
đ
evinarstvo, Saobra
ć
aj i Mehatroniku.c) Uspeh na prijemnom ispitu iz Matematike sa proverom sklonosti za studije odgovaraju
ć
estruke (maksimalni broj je 60 bodova) za upis na Mašinstvo, Industrijsko inženjerstvo imenadžment, Grafi
č
ko inženjerstvo i dizajn i Inženjerstvo zaštite životne sredine i to:-
 
Matematika donosi maksimum 30 bodova od prijemnog ispita,-
 
Provera sklonosti donosi tako
đ
e maksimum 30 bodova od prijemnog ispita.d) Uspeh na prijemnom ispitu za upis Arhitekture (maksimalni broj je 60):-
 
Geometrija sa arhitektonskom i opštom kulturom donosi maksimum 18 bodova od prijemnogispita,-
 
Slobodoru
č
no crtanje donosi maksimum 21 bod od prijemnog ispita,-
 
Prostorna kompozicija donosi maksimum 21 bod od prijemnog ispita.
Da bi kandidat bio rangiran potrebno je da osvoji minimum 14 bodova na prijemnom ispitu.Priprema za polaganje prijemnog ispita za upis arhitekture se izvodi na Fakultetu tokom cele godine.Informacije se mogu dobiti na telefon: 021 / 6350 – 293
и
021 / 485 – 2223.Informacije za pripremnu nastavu iz matematike se mogu dobiti na telefon : 021/6350-770

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhamed Handukic liked this
Sara Marija Simic liked this
Strahinja Piperac liked this
Ana Radin liked this
maslorog liked this
Santaja Draganovic liked this
Verica Radovic Ex Ivankovic liked this
Zla Nala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->