Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
P. 1
ELEMEN 2 KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 3

ELEMEN 2 KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 3

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 17,146|Likes:
Published by Maryam Abdul Halim
KERJA KURSUS TINGKATAN 3 2009
BANGUNAN BERSEJARAH : MUZIUM SUNGAI LEMBING
KERJA KURSUS TINGKATAN 3 2009
BANGUNAN BERSEJARAH : MUZIUM SUNGAI LEMBING

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Maryam Abdul Halim on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

 
PFCNDHYNHHC
Hldhbjvlkllhd, ifyw{vevy ef dhjyhz Klhdk efyhch jfcnhc lkbphd evyckhC{h jhphz avnh wh{hbfc{khpehc Efyah Evywvw Wfahyhd zkcnehzhc zknh {hcn ifyzfbhehc ihnvchc ifywfahyhd jkCfnhyh ekzh#Zfylfikd jhdvlv , wh{h kcnkc bfcnhbikl efwfbphzhc kck vczve bfyhehbehc wfzkcnnk"zkcnnk pfcndhynhhc wh{h {hcn zkjhe zfydkcnnh efphjh Pfcnfzvh Wfeolhd BfcfcnhdEfihcnwhhc Hijvl Yhdbhc Zhlki, khkzv Pvhc
Dhahd Coybhd Iz Dhak Hiv Ihehy
{hcnzflhd ihc{he bfbifyk woeocnhc wfphcahcn wh{h bfcahlhcehc ehakhc# Ykivhc zfykbh ehwkdjkvghpehc efphjh
Fc# Whyh}hchc Bvyvnhc h/l Wyk J Eykwdchc
, nvyv wfahyhd wh{h efyhchzflhd ihc{he bfbifyk bhelvbhz jhc phcjvhc vczve bfcahlhcehc ehakhc kck #Wh{h avnh kcnkc zvyvz bfyhehbehc vghphc zfykbh ehwkd efphjh efjvh
kiv ihph
wh{h khkzvFcgke Dhak Hijvl Dhlkb ikc Dhak Bhcwoy jhc kiv wh{h khkzv Pvhc Dhahd Fqkqhd ikczk DhakDhwdkb efyhch zflhd bfbifyk ihczvhc jhyk wfnk ef~hcnhc bhdvpvc joyocnhc efphjh wh{h#Bfyfeh zflhd bfbih~h wh{h pfynk bflh~hz ehh~hwhc ehakhc# Bfyfeh avnh zflhd bfbihczvwh{h vczve bfcjhphzehc wvbify"wvbify vczve dhwkl ehakhc wh{h#Wflhkc kzv , wh{h vghpehc ykivhc zfykbh ehwkd efphjh wfbvh pkdhe {hcn zfylkihz wfghyhlhcnwvcn bhdvpvc wfghyh zkjhe lhcnwvcn jhc zkjhe lvph avnh efphjh
yhehc"yhehc
wh{h khkzvCvyvl Bvywdkjhd ikczk Aodhyk, ^hc Hbhckch ikczk ^hc Wvlhkbhc, Cvyvl Qhzkl Hzdkyhd ikczk
8
 
Dhak Ehykb jhc Coy Hzdkyhd Ikczk Edhbhlyvjjkc {hcn zflhd bfbifyk nhlheehc jhcefyahwhbh efphjh wh{h vczve bflhewhchehc ehakhc kck # Bfyfeh zflhd bfcahjk bozk}hwkefphjh wh{h # Wfehlk lhnk wh{h kcnkc bfcnvghpehc zfykbh ehwkd efphjh pkdhe"pkdhe {hcnzflhd bfbihczv wh{h vczve bfc{khpehc efyah evywvw wh{h kck#
OIAFezkm EHAKHC
9
 
Bflhlvk ehakhc kck,wh{h zflhd ifyefwfbphzhc vczve bfbfcvdk ififyhph oiafezkm ehakhchczhyhc{h zfybhwvelhd 1 
Bfcnfzhdvk lfikd bfcjhlhb zfczhcn ihnvchc ifywfahyhd jk cfhnhyh ekzh
khkzvzfczhcn Ihnvchc Bvqkvb Wvcnhk Lfbikcn #Hwpfe"hwpfe {hcn jkehak bfyhcnevbk zfczhcnlhzhy iflhehcn, hwhl"vwvl ihcnvchc, ihdhc ikchhc, yfeh ifczve, pfcnhwhw, zvavhc pfbikchhc,eow ikchhc, dkhwhc jhlhbhc, zhyked pfbikchhc jhc wfihnhkc{h {hcn zkjhe pfychd jkefzhdvkolfd pfcnvcavcn bvqkvb zfywfivz# Olfd kzv, wh{h jhphz bfcnfzhdvk zfczhcn Bvqkvb WvcnhkLfbikcn jfcnhc lfikd lhcavz#Jfcnhc bfcahlhcehc ehakhc kck, wh{h avnh jhphz
bfchbihd efbhdkyhc bfcghyk,bfcnvbpvl, bfcnhchlkwkw jhc bfyfeojehc wfbvh bhelvbhz zfczhcn Bvqkvb WvcnhkLfbikcn
whbh hjh bflhlvk kczfycfz, ivev klbkhd, hedihy hzhvpvc wvbify lhkc wfpfyzk bhahlhdhzhvpvc ykwhlhd {hcn jkwfjkhehc olfd pkdhe bvqkvb#Jk whbpkcn kzv avnh, ehakhc kck jklhevehc vczve bfcnfchl phwzk wvbify"wvbify wfahyhd {hcn whdkd# Kck hehc jhphz
bfbihczv wh{h bfbivhz whzv ehakhc klbkhd jfcnhczhzhghyh {hcn zhzhghyh {hcn ifzvl, aflhw jhc zfphz#
 Wflhkc kzv, ehakhc kck jhphz
bfchbihd pfcnfzhdvhc wh{h zfczhcn ihcnvchcifywfahyhd jk Cfnhyh ekzh#
Zfyjhphz ihc{he ihcnvchc"ihcnvchc lhbh {hcn ifywfahyhd jkCfnhyh ekzh kck {hcn bfbpvc{hk efvckehc jhc efkwzkbf~hhc zfywfcjkyk, wfpfyzk ihcnvchcBvqkvb Wvcnhk Lfbikcn#
7

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dave Oldave added this note
thnk uu
Jazzy Sandhu added this note
tank u
NeliesYya CyNtaa added this note
thnks !
1 thousand reads
1 hundred reads
Nur Ezzaty Binti Zaini liked this
Ucancallme Didi liked this
Nur Syatilla liked this
Jocelyn Judith added this note
thx alot
Ming Xian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->