Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALIMENTATIA IN BOLILE DE NUTRITIE VOL 2

ALIMENTATIA IN BOLILE DE NUTRITIE VOL 2

Ratings: (0)|Views: 164 |Likes:
Published by AlinaSpînu

More info:

Published by: AlinaSpînu on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

 
Dr.
VIOREL
T.MOGO~
VOL.II
Q
EDITURADIDACTICA~IPEDAGOGICA,R.A.BUCURE~TI,1998
 
ClJl'RINSI.Aleruiaulimentura
I.S,B.1'\,tJ77>-7>()-SJ(i7-5
('aurult'lillp<lh1t!cniL'...
F<lcillriimpliciltiinilparitiilnlergiei
alinunt.m-.
Antigelliialimcntar:
('anlclL'ri!-!lid
hiolngicc.
lizicc
~i
imunochimicc.Surs»
;licrgenilllf
alimcntur:..
l'rincipalclcnlimentecu
potential
all'rgizanl
~i
c.rr.rctcristici!c
lorMIl~ihilizallte..
('"iie
Ul'
1'~lrul1ucre""nti~el1illlr
alimcnt.ui
I'reJisp"zitil'credi
tara.
l-'ilcluric.tfl'inlllll'nlcaz:1sell~ihiliz;-Irea".
....12
.......1
2
..12
.......12
.............14
.........l
f
.I<l....l<l
.20
1';IItJt!enia;llcrgit'j
nlirnentnrc
l'illt1t!Clir\
pseuJ'J,ilt'rgieialimcnt.m-.
MIHJil"il';-lri
It_'l.illllall'
ill
alergia
alirnentara.
M;1I1irc,t<'lriclinicc.
l)i;It!1l11~liclil
ilkrgici
.rl
inu-ut.rrc
/\n:lllll1l'/a..
.l
urnalui"
I
i
mvntnr..
I)"tl"p"r"clillllT
,j
lit,LtI"r"ttlr...TL',tL'l'lltallall'...
........................................21
...24
....2h
.27
.....33
.................33
..34.35.35
(·I)P~TI.:-'h!
tD
Jl)l)S.
TO;t1l'drcpturi!c<t-"upra
'IlC."-Il"i
l~dit.i!
sun
t
I""I("f\;tll
lidirurii
lrid.u-ricc
~i
1\·J;lgog.in·.
R.A
Testedl'cvidcruie111vitroa
iI1lUlltlt!hllntlillc!llr
It!I~specifice....37Testulde
t'liht...'r;lft'
,I
hist.unincidin
haZilfilc...
3k
.....3k
..................................31'.31'.....................31'
.3:-;
.3H
..........31'
.3K
..3:-;
..31'
..3t)
Elihcriln:ifmcdiatorilorlimfocitari.
I:tl/jlltlrili;ls;lllguin;1
('rt'~lerL'a
Itll';iI;l;1
cozinulilulor..
Tcstuldr-
Ir;lIlsl'llrln;II't'11I11j"llhlllslidl.
Tcstuldeinhibit
IIlIlit!r;~lrii
kUL·Pl·ilafl'.
Aniicorpi:
Sl'ril·i...
((lpn
<lntil'lIrpii.Iliptlpn1lc'illl"llli".Ilil""iuerillt'llliaHitlpsi;1il1tcslillaUI.lliL'tdt'
Ul"
t'xci
udvn,.
..........................3<l
.....................~I.~I
RI"t!;Il·t"r:
Dr.
Biallt·a
VASILESCl!
Tl"hl](lInl;ltor:Allt'"
PETA
C"pt·II,,·
Eil'Il"DRACil1LEI-DUMITRlJ
I
)ictt'
111;lrl;1I
rcstrictivc.
I)ict:llllit!tlilnligcnic;i.
l)iClilllligtl<lllligCllic:1
.lIllTfl'ltiv;1..
43
J)icl;llILlllClllar;~1.
J3
!liet;',
hidric.i...
.45
I
Jictvcurxcl
udc-rc-a
gr.lual;1.1
ali
rncutclor....~5
Tc:-.ll'dvpn
lVOl<Ul..
.Jk
i"cstc
Ul'
pnIVIIl"OIn'"open"..
.4:--:
TC:--.1l'lk
pru"Pl';lrl'
"blmcl'".
..5U
Tl'slul
de
prll\/IIClrt'suh
ctllltnd\.'I)u()scllpil'....
j
J
lx.uncuul
r;lui(111I~ic
t!astrtlilltC'slin<l!
S:.
Tl~sllillk
!)J"I
I\'Iu,':I
rl
prin
in_il'clil
xubcut.m.nc.
Tl~Sl111
Ul'
prll\,tIC;lrl~
suhlill~lIal;l.
Tr"I;1I11l'lltuldietetic
...53
...53
....53
()hil'dlvL"ll'Uit'l,'ll'r;q)it'i.
l'rinripi
i
Jivlllll'r;lpin'
........•...5.+
.55
3
 
Conduilapraclicil
Dicledecxcludcre..
Regimul
ulimeurar
r:1r;1l<lpIC...
Regimlllal
irncntar
1">1r,1"...
Regill1ulalirncntar~-;ir:lgrilu
~j
derivateRegill1ulllliml'lllarf:1r:i
pururnh..
Rcgimlll
alime-ntar
1;1nlcerealc.
Rcgilllulalunentarf~r;1carne
til'
viUisal!vitcl.
Regimulalirncntar
r~r{l
c..
arne
de
pure.
Regimlll
.rlirncutar
n'lr:'l
pC~Il'..
Regilllulalimentarl'<1r;l
s(llallaccl'...
Regimul
alimcnr.rr
r:,r;)
curclIhitilCl'C.
Regimul
nlimcutarl1Ir:lrutaccc,Hcgilllul»Iimcnrur
nira
Ct1111POZlC.
Regimul
.rlimcnrur
liinlcrucilcrc
Regilllllinlirnentar
t";ir;llili:ICl·l'
H.l'gillllliulirncutnrfiIr;'ikgumilll.JlIsL'.Rcgirnu]ali
mcntur
r:if:i
urnbcl
it'cre
Re~illllli
nlimentar
r'flr:if(lS(ICCC.
Regill1ul
nlimentar
f;1f:lIl1CrC..
Regimlll
alirncntnr
rMII
nuci..
I{e~illlul
ali
mentarFeingoltl...
Rcgimutalimcntnr
f{lr;"!
alimcntc
hl.lgillL'
III
ili~laJ11illn...
Regillllll
alirncntar
f:irri
alimenhistumino-elibcratoare
Regilllulalinu.ntar1";1r;1limcntchll~atcIII
iir.unina.
Diele
rulalnrii
Ilip"scnsihilizarl'..
IIipoxcnxihilizan-specilidlornla.
Skcpiofilaxic
tJit!cstivii....
I'epltlllnierapicprepnllldia/rt..Ilipllsl'.llsihilizare
specilie;1xuhlingll;d;I.
Ilip"scnsihilizarespceiric'lparl'lltl'ral,j.
I
iposeusihilizarrIlespccilic~parl'nten.t~..
Curaludromincralf.
Prui"iiaxifl
dielnlcfilpic;l;1
;i1ergiei
alinu.nt.rrc.
Prufilaxia
prim''''I.I'rnlilaxi",,'cundar"....
F;lfmacnlcrapi;1
~i
filolerapia
alllialcf~ic;l.
2.(:"n:iIHlgenezadeudginealimentura
('aurull'tiopatngenic
~i
icziullai.(';lrcin(lge.Ill':~(l
tJirecW.
Aditivinlimcnr.rr:.....
('tlillamin;lIll,i
illirncntari.
I[idrocarhuri
f)(J/
icicliccaromaticc..
('arcillut:l'lliprezcllt_i
natural
in
al
irucnte.
Nitroz.uuinc..A/tifactoficarcinogeni.
(~
ei
1](
19cncza
i
ndircctn.
Crcstcre»
aptlrlului
de
gr;-Isillli.
EXL'cslIlde
proteil1l"
.ilimentarcAlcoulul
Fihrch-alimcntarc
Dcficicntcle.mumitur
rnicronutricnti
Diagnostic
clinic
~i
de
Jahurillnr....
Tratamenldietetic
4
...60
..6()
..li2
.........67
...ti<)
...7(1.....72
...72
.....72
Masur:diclnter"l'ict'profil.rcticc.Lviturcaproduselur
ntirncntare
hngate
In
suhsttll1tl'eu
erect
carcinogcndirect..
lIidrucarburipoliciclicearornatice.
Aditivi
~i
cuntarninanli
alimentari.....
Suhsl;llli.l'Ctlncerigt!neprczcntenaturalI!)unclevegdillc.....
NitroDllllinl'..
M{)u;dil;"il_i
dictt1ter;lpicl'
dereduccrc
it
c;'HciIlPg_l'-ne.zei
limenurrcindirecte..
Rcducercaconsumuluide
gnlsimi.('Ilmhaterea
consumului
protciccxagerat..
Rcduccrcaaporluluidexarc..
Rcduccrcasurplusuluipondcral...
Reducercaconsurnuluidealcol.l1.
CnrcL~\i:tdeficienteloranumitornutricnti.
Crcsterc»aportului
de
fibre
al
imcntarc.....
Crc~lere<-laptlrluluidesuhstant«
.rtimcntarv
cupl.ltcnl,'<I'anuc.mccngcnFibre.rlimcntare
ViiarninaA..
Vitamin"('.Vitamin"
E.
Selcniu....
.......72
..73
...73..73........73
.................73
...73..73...73..73
.74
..74
..75
75
..75
..75
.......76..76.77
....77
..77
.77
77
...71>
...7<)
..74
.s:
..'<';1
1'"lifcl1lllin.uural
i
lnhibitoriprnteazil·j.IzntitlL·.ianat,i
~iindoli
Antioxidant!alirncntarismtcuci
l
nii
(llllinu(lcizi.
CalciuZinc.
l-icrVit.uninaB2
Vu.nnin.r
Bb
Alirnentc
ll11hll!-!~ti1cellprincipii
nutritive
;IVr"IIlU
plllcnl.ial
de
rcdu:..
,cfl'
....lJ6
...96
.lJ6.1l7
...I
fKI
......J(KI
.102
...102
...103...103
.104
....105
.106...106
...106
...106
....1
II
....1
14
...121
...125
...1
25....125
....126
...126
....J21'>
I
...J37
40
I"l'''
Zinc..
Fihrralimr-ntnrc.
Ali
mente
naturalerccomandatcin
prnlil;txia
c.'lllccrului.
l.ct!lIlllL'
~i
[ructv...
I'e:-.tc11Cl'anic.
PnHJu:o.l'dingcrmt'nide
grilli...
f)"'ldil'dt'
Recnm;IIt!flridicuucrapicepentruprcvcuire.:"panl.iei.mumiiorformeItlcaliziltt'
ue
c.mccr.CancerulI")r(ll
~i
laringian.
('aneentl
c~llragian.
('(1
nccrulg;lslric.ClIllcerulctllorect;.lI.
Caucerulhepatic.
Cancerul
pulrnonar.
C'anccruldesan~iendornctru.
Canceruldeprostat~...
..1'4
.k.j
.ss
.1'11
..<.;7
.HS
BS
.90
......<)0
...(j(l
............92
...93
.......'13
..44.94
....J
54
..15.1
.155...155....J57
..I5i<
..96
Ahmcntatiain
boal;!canceroasa.
..15<)
....159
.....15<)
...160
..lliO
.J
61.161...161.162
..162
5

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->