Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sistemu Monetar National

Sistemu Monetar National

Ratings: (0)|Views: 976|Likes:
Published by Dorin Q

More info:

Published by: Dorin Q on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
Tema 4: Sistemul monetar naţional:concept, elemente, evoluţie1.
Elementele sistemului monetar naţional: concept, esenţă, conţinut
2.
Evoluţia sistemului monetar (tipuri): metalist (bimetalist şi monometalist), al monedei de hârtie.
3.
Sistemul monetar al Republicii Moldova.
1.
 
Elementele sistemului monetar naţional: concept, esenţă conţinut
Caracterul complex al monedei a făcut necesară instituirea, încă de la apariţia acesteia, a unor organismeabilitate cu atribuţii în domeniul reglementării emisiunii monedelor naţionale şi al circulaţiei lor la nivelintern şi internaţional.Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări, dar şi pe plan internaţional,reprezintă rezultatul unui proces continuu de transformări şi inovaţii în plan monetar, proces care a constat,pe de o parte, în disocierea treptata a aurului de la baza sistemelor băneşti, iar pe de alta parte, îndematerializarea instrumentului monetar.Pe măsura dezvoltării societăţii, statele au elaborat norme şi au creat instituţii prin care să reglementeze,să organizeze şi să supravegheze relaţiile monetare. 
S-au format astfel treptat 
,
sisteme monetare naţionale
.În literatura de specialitate, sistemul monetar este defînit ca
un anumit mod de organizare şireglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv
.Cu aceeaşi semnificaţie este utilizată definiţia dată de academicianul
Costin Kiriţescu
 
după care sistemulmonetar naţional reprezintă
„ansamblul normelor legale şi al instituţiilor care reglementează,organizează şi supraveghează relaţiile băneşti dintr-un stat”
.Apariţia sistemelor monetare poate fi plasată, conform aprecierilor istoricilor monetari, atît în perioadaantichităţii cît şi a Evului mediu, însă toate sistemele monetare respective s-au caracterizat prin:
• făramiţare• simplitate• deteriorarea monedei
.
Făramiţarea 
,
 
ca trăsătură esenţială, rezultă din descentralizarea baterii monedei şi din lipsa de unitatea circulaţiei monetare (fiecare monetărie situată în fiecare oraş al Greciei antice, de exemplu, bătea propriemonedă).
Simplitatea
sistemului monetar rezultă din numărul insuficient de elemente ale acestuia (
unitatemonetară, paritatea respectivă, titlul metalului pe care îl reprezintă 
).
Deteriorarea 
monedei constă în uzura acesteia şi posibilităţile de falsificare (prin reducereaconţinutului de metal preţios din care erau confecţionate monedele).La modul general, se consideră că un sistem monetar cuprinde următoarele elemente:
metalul monetar;
unitatea monetară;
baterea şi circulatia monedei cu şi fără valoare intrinsecă;
1
 
emisiunea si circulatia bancnotelor convertibile, respective a banilor de hărtie;
emisiunea si circulatia monedei scripturale.
Metalul monetar 
constituie bază a sistemului monetar, în sensul că reprezinmetalul din care suntconfectionate monedele care circulă în interiorul granitelor unui stat, putând fi reprezentat de aur, argint saude ambele metale.La baza organizării primelor sisteme monetare nationale au stat metalele preţioase (
fie aurul, fieargintul, cum s-a intamplat în condiţiile sistmelor monometaliste, sau ambele metale, cum s-a intamplat încondiţiile sistemelior băneşti bimetaliste
).Sistemele monetare bazate pe aceste metale monetare se numesc sisteme
metaliste,
în cadrul cărora sedisting:
Sisteme monometaliste
(bazate pe un singur metal monetar);
Sisteme bimetaliste
(bazate pe două metale monetare).
 
Unitatea monetară 
- reprezintă, după cum spunea
Marx 
,
„uniforma naţională” 
pe care o îmbracăbanii.Denumirea
unităţii monetare
are surse diverse: fie metalul din care era confecţionată moneda (
deexemplu „aureus”
), fie greutatea acesteia (
de exemplu „tales”
, devenit ulterior „
dolar 
” sau „
tolar 
”),denumirea monedei altei ţări etc.Orice sistem monetar clasic presupune definirea prin lege a unităţii monetare naţionale, a careiemisiune reprezintă şi un atribut al suveranităţii naţionale.
Unitatea monetară
se caracterizează prin următoarele elemente defînitorii:
valoare paritară
paritate monetară (puterea de cumpărare).
Valoarea paritară 
reprezîntă cantitatea de metal preţios care se atribuie, prin lege, uneiunităţi monetare.
De exemplu
, dolarul american a fost definit în anul 1785 printr-un conţinut în aur de 1,50463 grame, iar înurma devalorizării suferite în anul 1934, continutul sau în aur s-a redus la 0,888671 grame. În conditiilesistemelor monetare bazate pe aur, autorităţile monetare puteau modifica în mod oficial conţinutul în aur almonedei naţionale fie în sensul reducerii (devalorizare), fie în sensul majorării aeestuia (revalorizare).
Paritatea monetară 
reprezintă raportul valoric dintre două unităţi monetare.
De exemplu
: dacă în anul 1968, lira sterlină era defînită prin
1 = 2,13281 gr aur 
, iar dolarulreprezenta
1 $ = 0,888671 gr aur 
, atunci paritatea monetară era dată de raportul:
2,13281 gr aur/
0,888671 gr aur/$ = 2,39 $/
₤ 
Baterea şi circulaţia monedei 
ca element al sistemului monetar cuprinde baterea:
Monedelor cu valoare intrinsecă
(confectionate din aur si argint);
2
 
De exemplu
: dacă în anul 1933 un dolar american avea un conţinut în aur de 1,5 grame, o monedă de undolar avea aceeaşi greutate, iar una de 10 dolari cîntărea de 10 ori mai mutt, adică 15 grame de aur.Sistemele monetare naţionale clasice prevedeau baterea liberă a monedelor din aur şi argint. Oricepersoană deţinătoare de metal preţios sub firmă de lingouri avea dreptul sa se prezinte la monetaria statului şisă solicite preschimbarea cantităţii respective în monede-aur, plătind pentru serviciul prestat un comision.
Monedelor fără valoare deplină
(confectionate din aliaje de metale nepretioase, zinc,aluminiu).
Emisiunea şi circulaţia bancnotelor (banilor de hârtie) 
prezintă importanţă în cadrul unuisistem monetar prin faptul că de-a lungul timpului, statele au recurs la înlocuirea monedelor cu valoareintegrală şi a bancnotelor convertibile cu bani de hîrtie, neconvertibili, reprezentativi.Totodată emisiunea şi circulaţia banilor de hîrtie este reglementată la nivelul fiecărei ţări şi vizeazăaspecte referitoare la emisiune şi la relaţiile dintre banca centraşi băncile comerciale, cu scopuldimensionării corecte a masei monetare.
Emisiunea si circulatia monedei scripturale 2.Evoluţia sistemului monetar (tipuri): metalist (bimetalist şi monometalist), al monedei de hârtie.
În funcţie de elementele componente ale sistemelor monetare, s-au putut identifica, de-a lungulevoluţiei lor următoarele tipuri:
sisteme monetar metaliste
sisteme monetar nemetaliste.
Sistemele monetare metaliste 
au la bază metalul monetar, în funcţie de care se poate realiza
 
distincţiaîntre
bimetalism
şi
monometalism
.
Bimetalismul– 
este un sistem monetar în cadrul căruia etalonul monetar este confecţionat dindouă metale, aur şi argint, baterea monedei fiind liberă pentru ambele metale, iar circulaţia lor simultantă şiparalelăBimetalismul a fost adoptat în Anglia în anul 1716 şi a fost menţinut un secol, în Franta în 1803 şi a fostmenţinut până în 1876, iar în România în 1867 fiind mentinut până în anul 1890.Fundamental, pentru functionarea acestui sistem, era baterea monedelor din două metale: aur si argint, întrecare exista un raport legal, fix.Au existat
trei tipuri de bimetalism
:
bimetalismul integral;
bimetalismul paralel;
bimetalismul parţial.
Bimetalismul integral 
(cunoscut şi sub denumirea de varianta monedei duble) se caracteriza prinfaptul ca prin legea monetară se stabilea un raport de schimb fix între cele doua metale monetare aflate în
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ionel1991 liked this
Iulia Frunze liked this
Vasya Luganov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->