Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
111Activity

Table Of Contents

1. M-am hotărât să-L urmez pe Isus
2. Din adâncul inimii
3. Isus e REGE
4. Voi veni cu bucurie
5. Iată ce sunt
6. Haide i să cântăm
7. Cel ce stă sub ocrotirea
8. Astăzi cânt voios
9. Măre eşti Dumnezeu
10. Domnul stă în fruntea oastei
11. Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului
12. Râul Cel Sfânt
13. Renun ând la gândurile mele
14. Voi ve i fi bucuroşi
15. Isus pune-un cântec nou în inimă
16. Iată, va fi o trezire
17. El este Domn
18. Aleluia, aleluia, aleluia,
19. Ce bine e să-I dăm laudă
20. Duhul Domnului este putere
21. Isus este Domn
22. Binecuvânta i-L pe El
23. Cântă, strigă, bate din palme
24. Sărbătoresc şi voi cânta
25. E râul sfânt
26. Curgi ca un râu de slavă
27. Isus, eşti minunat
28. Haide i, lăuda i cu to ii
29. Noi suntem una-n Isus
30. Arcuri încordate
31. Dumnezeu e tăria mea
32. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă
33. Domnu-i bun orişicând
34. Cerul e un loc minunat
35. El este Leul
36. Nimeni în afară de Tine
37. Da, eu cred în Isus
38. Hei, hei, România
39. Osana, osana, osana-n înăl ime
40. Isus m-a eliberat
41. Voia Ta nu voia mea
42. Astăzi mă-nchin Domnului
43. Isus Hristos este Domn
44. Noi azi pe Isus înăl ăm
45. Isus, noi celebrăm victoria
46. Mare Domn avem
47. În Tine este via a mea
48. Stăm uni i în adorare
49. Am un cântec nou în inimă
50. Da i Domnului tot ce-I al Lui
51. Ce măre e al meu Domn
59. Al meu Domn, Părinte
60. Într-un loc liniştit şi-ascuns
61. El e-n stare
62. Tată, Te slăvesc
63. Cum doreşte un cerb
64. Căci iată că El
65. Celui ce şade pe tron
66. Vrednic eşti de cinste
67. Isus vreau să merg cu Tine
68. Jos la picioarele- i
69. În Domnul mă-ncred
70. Inima mea vrea să- i cânte
71. Doamne, Tu eşti sfânt
72. Astăzi vin la Tine
73. La Tine, Doamne
74. Eşti cel mai mare, Doamne
75. Înva ă-mă cum să Te laud
76. Schimbă-mi inima
77. Tată, noi vrem ca slava Ta
78. Noi ridicăm Numele lui Isus
79. O inimă curată, Doamne
80. Din El, prin El
81. Deschide-mi ochii
82. Isus, ce bucurie
83. Nimeni nu e ca Tine
84. Numele Domnului e un turn tare
85. Ai un loc la cruce şi tu
86. Strig spre Tin’
87. Doamne, eşti mai scump
94. Doamne astăzi vin
95. Aceasta mi-e dorin a
96. Ai fost răstignit
97. Doamne, Numele- i înal
98. Mai aproape, Doamne
99. Zideşte în mine
100. Cerul declară
101. Pleacă- i genunchii
102. Spală-mi Doamne gândul
103. Ai deschis cerul Tău
104. Mare eşti Rege în veci
105. Hai, e timpul de-nchinare
106. El e sfânt
107. Este-un vânt ce-adie
108. O, Isus, adesea stau
109. Simt prezen a slavei Tale
110. Doamne, i-aducem închinare
111. Toată gloria, onoarea
112. Iubire, putere
113. Isus, Mare Domn
114. Du-mă Doamne
115. Credincios eşti să ne conduci
116. Slavă, onoare
117. Ogoarele sunt gata de recoltă
118. Rabuni, Tu din mor i ai înviat
119. Lăsa i Duhul sfânt să lucreze
120. Eu sunt un om
121. Tu-mi eşti refugiu
122. Cânt aleluia Domnului
123. Aş vrea să Te cunosc
124. La Tine venim
125. Ochii Domnului
126. Doamne Te rugăm
127. Doamne, Tu eşti Dumnezeu
128. Atât am căutat
129. Spre mine fa a i-o întorci
130. Îmi plec genunchii
131. Voi slăvi pe Mielul gloriei
132. Credeam că voi muri cu El
133. Tu eşti rege, eşti Mesia
134. Pregăteşte-mi inima, Doamne
135. E Duhul Domnului
136. Bucuria mi-e Isus
137. Aşa aproape de Tin’
138. Numele lui Isus
139. Via a făr’ de Tine
140. Lăuda i, lăuda i pe Domnul
141. Lăuda i pe Domnul
143. Aşa cum David
144. Aleluia El sângele şi-a dat
145. Bucura i-vă în Hristos
146. Domnul este bun
147. Aceasta e ziua Domnului
148. Mare Dumnezeu avem
149. Dă-I povara ta lui Isus
150. Prin Isus avem victorie
151. Cânt Domnului că mi-a făcut bine
152. O Doamne mare
153. Doamne cât de mare eşti
154. Vrei tu să scapi de păcat sarcină
155. Glorie, glorie, aleluia
156. Cânt despre Isus
157. Isus via a noastră
158. Ce minunat e să fii dintr-o familie !
159. El poate, El poate
160. Isus cel înviat
161. Isuse dintre to i te-aleg mereu
162. Nu, nu suntem un vis
163. Leagă-ne Doamne
164. Ca stropii de rouă
165. Eu mă-ncred doar în Domnul
166. Aş vrea Isuse
167. O scumpă zi
168. El ne-a iubit venind în lume
169. Te-am ales, Te-am ales
170. De dorul Tău
171. Î i mul umim Isuse
172. Roagă-te diminea a
173. N-ai asemănare
174. O, ce valuri de-ndurare
175. Eu am pornit fericit pe cărare
176. Răsune a noastră cântare
177. În această oră
178. Cu Isus în lumea asta
179. Isus Hristos e Domnul
180. Îndeajuns mi-e Doamne
181. Astăzi numai sunt minuni
182. Sfârşitul veacului trăim
183. Când Isus Cristos m-a mântuit
184. Am cămin mai sus de nori
185. Nu-i prieten lui Isus asemenea
186. Eu cred în vindecările divine
187. Nu va fi o veste mai frumoasă
188. Cântarea mea e numai despre Isus
189. Mi se bucură inima-n Domnul
190. Nu la întâmplare sunt
191. Harul ce curge din Golgota
192. Aşa cum sunt la Tine vin
193. O cântare de mărire
194. Am venit cu to i aici
195. Suntem duşi şi clătina i
196. E viu, E viu, E viu, E viu
197. Poporaşul meu
198. Pe pământ avem o luptă
199. E-o minune
200. Eu Te iubesc, Isuse
201. Cristos a înviat din mor i
202. Primeşte lauda şi închinarea
203. Când privesc bolta-nstelată
204. Isus m-ai cuprins din necuprins
205. O fă-mă un instrument
206. Am bucurie ca fântâna
207. Vom căuta, o, Doamne fa a Ta
208. Ai un loc la cruce şi tu
209. Eu ştiu că m-ai mântuit
210. În lumina iubirii Tale
211. Mărturisim acum
212. Vreau să spună cel ce-i slab
213. Binecuvintează suflete
214. Pentru noi e taină mare
215. Peste-ntreg pământ
216. Trăim vremi de har ca Ilie
217. Mul umesc de tot ce Doamne
218. Eu nu Te văd
225. Doamne, candelă pe calea mea
226. Da chiar în curând
227. Cură it eşti de păcat
228. Glorii din cer
229. Isus iubit când vei veni
230. Vreau Doamne
231. Numai prin gra ia
232. La umbra aripilor Tale
233. Dumnezeu este adăpost şi sprijin
234. O, o, cerul e-n inima mea
235. Sunt fericit, Isus m-a mântuit
236. România, timpul tău
237. Deschide-mi inima Doamne
238. Aleluia, Aleluia
239. Eu eram în lume pierdut
240. Lângă Tine vreau
241. Sunt iertat căci ai fost părăsit
242. Domnul este păstorul meu
243. Zi de zi eu vreau
244. Fa a Ta o Doamne o căutăm
245. Venim în a Ta prezen ă
246. Binecuvântează Doamne România
247. Î i mul umesc acum, o, D-l meu
248. Un oraş frumos este pe munte
249. Când eram rătăcit Isus m-a aflat
250. În curând noi vom pleca
251. O , Tată Sfânt noi Te rugăm
252. Răsună astăzi în toate ările
253. E aproape ziua când vor pieri
254. Isus a făcut tot ce a promis
255. Noi avem o ară minunată
256. Vocea Lui se aude
257.Iată ziua ce-a i cerut-o
258. Isuse drag azi două inimi
259. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus
260. Slavă-n veci lui Isus !
261. De vrei să ai fericirea în via ă
262. Bine-ai venit scump Isus
263. Inima mea mea tânjeşte
264. Sunt străjerul care strigă
265. Osana, osana, osana lui Isus în veci
266. În a mea inimă Te simt
267. Glasul Tatălui ceresc
268. Auzi ciocanele cum bat
269. Unde vor merge cei răni i
270. Cine e ca El
271. Lumina lumii , Prezen ă divină
272. Isus Tu esti Domn
273. Mântuirea e a Domnului
274. Mă înve i să trăiesc prin credin ă
275. Transformă-mi via a Doamne
276. Tu, tu Doamne eşti îndurător
277. Sfin enie, sfin enie
278. Eu Te laud
279. Fii Glorificat
280. Doamne n-am aur nici argint
281. Cu-ndurare El m-a ridicat
282. Doamne eu te rog
283. În orice suflet e-un tainic dor
284. Condu-mă Doamne ziua
285. Nimeni nu e cum esti Tu
286. Ce bucurie când mi se zice
287. În veci a Lui iubire!
288. Eşti Dumnezeu suveran
289. Fii binecuvântat
290. Doamne vreau să mă închin
291. Î i dau necazul meu
292. Ce mare eşti Tu !
293. M-am întrebat oare via a mea
294. Domn al veşniciei
295. Via a-i o comoară
296. Mâinile ridicăm când ne rugăm
297. Pe Tine Doamne, Te lăudăm
298. Tu eşti Domn în ceruri
299. Mai mult decât viaţa
300. Stau din nou
301. Ava Tată
302.Doamne Tu-mi eşti refugiul
303. Un Prieten la nevoie
304. Tu eşti bun
305. În mâna Ta
306. Cerul cântă
307. Via a mea toată i-o-nchin doar ie
308. Războiul e-al Domnului
309. Dragostea Ta
310. Se cuvine să Te laud
311. Domnul în ceruri domneşte
312. Un simplu cântec eu î i cânt
313. Binecuvânta i sunt acei
314... Sunt frânt eu cad în bra ul Tău
316. Ace ce ce
317. Cât te iubesc de mult
318. Nimeni ca Tine
319. Azi mă închin
320. Ţie laudă-Ţi cântăm
321. Ascultă Doamne lauda mea
322.Stânca vieţii
323. O nouă zi a venit
324.. Viaţa mea cu Tine
325.. Sfânt mereu
326. Isus, prietenul meu
327. Nu vreau să fiu îngrijorat
328. Tatăl luminii
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Harfa de Lauda si Inchinare - 328 cantari cu acorduri

Harfa de Lauda si Inchinare - 328 cantari cu acorduri

Ratings:
(0)
|Views: 15,243|Likes:
Published by Th3Lov3OfG0d

More info:

Published by: Th3Lov3OfG0d on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 20 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 85 to 124 are not shown in this preview.

Activity (111)

You've already reviewed this. Edit your review.
Daniela Bud Toader added this note
aolio
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Benny liked this
Petrachi Calin liked this
Petrachi Calin liked this
Nae Bogdan liked this
Flory Daniela liked this
Alexe Dumitrel added this note
frumoasa carte momentan sunt in italia cand ma intorc o sa o caut D omnul sa va binecuvanteze
Dragoş Şulea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->