Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de-tai-cong-tac-ke-toan-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-thuong-mai-trung-viet

de-tai-cong-tac-ke-toan-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-thuong-mai-trung-viet

Ratings:
(0)
|Views: 397|Likes:
Published by Hoang Hiep

More info:

Published by: Hoang Hiep on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

 
B¸o c¸o th
ù
c t
Ë
p tæng h
î
pSinh viªn : Nguy
Ô
n Th
Þ
B
Ý
ch H¶i
L I NÓI Đ U
Hi n nay trong n n
th tr ng t ng doanh nghi p ph i không ng ng
ưừ 
 đ i m i phát tri n c nh th c, quy mô ho t đ ng đ có th t đ ng
ể ể ứ 
 v ng tr c s c nh tranh kh c li t c a các doanh nghi p kc. Nh t là
ư
 trong b i c nh hi n nay khi n n kinh t c a chúng ta đã hoà nh p v i n n
ế
 kinh t th gi i. H ch toán m t trong nh ng công c có hi u qu nh t
ế ế
 đ ph n ánh khách quan giám đ c hi u qu quá trình ho t đ ng s n
 xu t c a doanh nghi p.
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a công c k toán trong công ty.
ưế
 Trong th i gian th c t p t i công ty c ph n đ u t xây d ng th ng m i
ư ươ
 Trung Vi t em đã đi u m hi u, nghiên c u b y qu n lý k toán
ế
 c a Công ty đ m báo o t ng h p c a mình. Trong quá trình nghn c u
ứ 
 t ng quát v nh nh th c t t i doanh nghi p đ hoàn thành o o. Em
ế
 nh n đ c s t n tình giúp đ c a th y giáo
ư
Nguy n Qu c Trung
và cácth y cô go trong khoa k toán tr ng ĐH KTQD. Cùng các anh, c ch
ế ư
 trong phòng i chính k toán ng ty c ph n đ u t y d ng th ng m i
ế ư ươ
 Trung Vi t. K t h p v i ki n th c h c h i tr ng và s n l c c a b n
ế ế ứ ọ ỏ ưự ủ ả
 thân nh ng do th i gian và tnh đ chuyên n còn h n ch , nên o cáo
ư ế
 t ng h p c a em không th tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh n
ế
 đ c nh ng nh n xét c a các th y, cô giáo cùng v i các anh ch trong
ư
 Công ty CP ĐT XD TM Trung Vi t.
N i dung c a
báo cáo t ng h p này ngoài l i m đ u và k t lu n
ế
 đ c chia m 3 ph n:
ượ
Ph n I:
Gi i thi u t ng quan v Công ty c ph n đ u t xây d ng
ư ự 
 th ng m i Trung Vi t;
ươ
Tr
ê
ng §H Kinh t
Õ
qu
è
c d
©
n
Khoa K 
Õ
to¸n
L
í
p KT1­K9 Trang 1
 
B¸o c¸o th
ù
c t
Ë
p tæng h
î
pSinh viªn : Nguy
Ô
n Th
Þ
B
Ý
ch H¶i
Ph n II:
T ch c công tác k toán c a Công ty c ph n đ u t xây
ế ư 
 d ng th ng m i Trung Vi t;
ươ
Ph n III:
M t s nh n xét và m t s ý ki n đ xu t v công tác k
ế ế
 toán t i ng ty c ph n đ u t y d ng th ng m i Trung Vi t.
ư ươ
Tr
ê
ng §H Kinh t
Õ
qu
è
c d
©
n
Khoa K 
Õ
to¸n
L
í
p KT1­K9 Trang 2
 
B¸o c¸o th
ù
c t
Ë
p tæng h
î
pSinh viªn : Nguy
Ô
n Th
Þ
B
Ý
ch H¶i
PHN I
 GI I THI U T NG QUAN V
CÔNG TY C PH N Đ U
 T XÂY D NG TH NG M I TRUNG VI T
Ư Ự ƯƠ
1.1. Quá trình hình thành và pt tri n c a Công ty c ph n đ u t
ư 
 xây d ng th ng m i Trung Vi t.
ươ
 Công ty c ph n đ u t xây d ng th ng m i Trung Vi t
ư ươ
là m t
 Công ty C ph n do c c đông c nhân góp v n thành l p. Công ty
 chi nhánh t i Chí Linh H i D ng.
ươ
Tên giao d ch: ng ty c ph n đ u t y d ng th ng m i Trung
ư ươ
 Vi t.
Hi n nay tr s làm vi c c a Công ty đ t t i ph ng Ph ng Li t -
ưươ
 Qu n Thanh Xuân – TP N i.
Đi n tho i : 043.5641625.
i kho n s : 431101000464 t i Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh
 Nam N i.
Website : trungviettraco.com.Công ty c ph n đ u t xây d ng th ng m i Trung Vi t đ c
ư ươ ư
 thành l p ngày 10 tháng 02 năm 2004, theo Gi y ch ng nh n đăng ký kinh
 doanh s 0103003639 do S K ho ch và Đ u t Hà N i c p ngày
ế ư
 10/02/2004. N i dung gi y phép hành ngh bao g m :
y d ng n d ng, ng nghi p, h t ng, giao thông, thu l i, c
ơ
 s h t ng, đ ng dây và tr m đi n d i 35 KVA.
ưư
Trang trí n i ngo i th t.
Bn n v t li u y d ng, v t li u, thi t b đi n, n c, đi n y;
ế ệ ư
Tr
ê
ng §H Kinh t
Õ
qu
è
c d
©
n
Khoa K 
Õ
to¸n
L
í
p KT1­K9 Trang 3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngọc Thủy liked this
New Sky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->