Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2 Cac Bai Toan Ve Day So

2 Cac Bai Toan Ve Day So

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 8,737|Likes:
Published by minhtringuyen

More info:

Published by: minhtringuyen on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
triminhng@gmail.com 1
Các bài toán về dãy số
 
Những kiến thức cần lưu ý:
 
1.
 
Cần tìm ra quy luật của dãy số: các số hạng cách đều nhau; số hạng saucó thể là tổng của hai số hạng đứng liền trước
 
nó; các số hạng của dãychia hết cho một số nào đó
 2.
 
Kiểm tra một số có nằm trong dãy số hay không.
 
Ta cần tìm ra qui luật của dãy số, sau đó xem số cần xét có thỏa mãn qui luật đó không
 3.
 
Tính xem dãy số có bao nhiêu số hạng. Đối với các bài toán dạng này,nếu các số hạng cách đều nhau thì thì ta áp dụng
 
công thức về toán trồng
cây.
Số cây = Số khoảng cách + 1
 
Số số hạng của dãy = (Số hạng cuối –
 
Số hạng đầu) : khoảng cách + 1
 
Chú ý: Số các số hạng luôn nhiều hơn số khoảng cách là 1.
 
Khoảng cách từ số hạng đầu đến số hạng cuối bằng
khoảng cáchnhân với số khoảng cách
.4.
 
Tìm tổng các số hạng của một dãy số ta thường dùng phương pháp phânthành các cặp số có tổng bằng nhau
.5.
 
Tìm số hạng thứ
 
của dãy. Cần tìm ra qui luật của dãy số hay công thứctổng quát của dãy số
.
Ví d
1
: Cho dãy s
: 1, 4, 7, 10, ..., 31, 34, ...a. Tìm s
th
100 trong dãy.b. S
2002 có thu
c dãy này không?
Gi
i:
a. Các s
 
trong dãy đều chia 3 dư 1 nên có dạ
ng:3 x k + 1 (k = 0, 1, 2, ...)S
th
100 trong dãy
ng v
i k = 99 nên s
th
100 là:3 x 99 + 1 = 298b. S
 
2002 chia 3 dư 1 nên 2002 thuộ
c dãy s
 
đã cho.
Ví d
2:
Cho dãy s
 
: 14; 16 ; 18 …. 94 ; 96 ; 98 .
a. Tính t 
ng giá tr
c
a dãy s
trên .b. Tìm s
có giá tr
l
ớn hơn trung bình cộ
ng c
a dãy s
là 8? Cho bi
ế
t s
 
đó là số
th
bao nhiêu c
a dãy s
trên ?
Giải:
 
 
triminhng@gmail.com 2
Các số hạng cách đều nhau, khoảng cách giữa các số hạng là 2 đơn vị.
 
Số số hạng của dãy: (98
- 14) : 2 + 1 = 43a.
 
Tính tổng của dãy
 
Ta gộp hai số thành các cặp có tổng bằng nhau: gồm 21 cặp và 1 số
(14 + 98)
+ (16 + 96) + … + (54 + 58) + 56 = 112 x 21 + 56 = 2048
 (
Tổng trên gồm 21 cặp, tổng của mỗi cặp là 112, số hạng đứng riêng một 
mình là 112 : 2 = 56)b.
 
Trung bình cộng của dãy số là: 2048 : 43
= 56
Số có giá trị lớn hơn trung bình cộng 8 đơn vị là: 56 + 8 =
64
Theo cách tính tổng ở câu a thì 56 là số hạng thứ 22 do đó 64 là số hạng thứ
26
Ví d
3:
Cho dãy s
ố: 2; 4; 6; 8; 10; …; 2010.
 a. H
i dãy s
 
đó có bao nhiêu chữ
s
?b. N
ế
u ph
i vi
ế
t 184 ch
s
thì vi
ết đế
n s
nào?c. Tìm ch
s
th
2000 c
a dãy s
.Gi
i:a.
Các số hạng
 
trong dãy số cách đều nhau. Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém)nhau 2 đơn vị. Ta thấy trong dãy số đó:
+
Số các số có 1 chữ số là:
 (8
 
2) : 2 + 1 = 4 (số)
 
+ Số các số có 2 chữ số (từ 10 đến 98)
là:(98
 
10) : 2 + 1 = 45 (số)
 
+ Số
các
số có 3 chữ số (từ 100 đến 998)
là:(998
 
100) : 2 + 1 = 450 (số)
 
+ Số
các
số có 4 chữ số (từ 1000 đến 2010)
là:(2010
 
1000) : 2 + 1 = 506 (số)
 
Vậy số
 
lượng các chữ số của dãy số là:1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 506 = 3468 (chữ số)
 b.
Nếu viết 
các
số chẵn liên tiếp từ 2 đến 98 thì số chữ số phải viết là:
 
1 x 4 + 2 x 45 = 94 (chữ số)
 
Nếu viết các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 998 thì số chữ số phải viết là:
 1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 = 1444
(chữ số)
 Do 94 < 184 < 1444 nên khi dùng
184 chữ số để viết các số chẵn thì sẽviết đến số có
 
3 chữ số.
 
Số
 
lượng chữ số dùng để viết các số chẵn có 3 chữ số là:
 
triminhng@gmail.com 3
184
 
94 = 90 (chữ số)
 
Số lượng
 
số
 
chẵn có 3 chữ số viết được là: 90 : 3 = 30 ( số).
 Hai
số
 
chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị và số khoảng cách ít hơn sốlượng số là 1 nên:
 
Số khoảng
 
cách (mỗi khoảng cách 2 đơn vị
) là: 30
 
1 = 29 (khoảng cách
)
Số chẵn có 3 chữ số thứ 30 hơn số 100 là: 2 x 29 = 58 (đơn vị
)
Số chẵn có 3 chữ số thứ 30 của dãy số là: 100 + 58 = 158.
 
Vậy nếu 184 chữ số thì viết đến số 158
.c.
Nếu
 
viết các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 998 thì số chữ số phải viết 
là:
1 4 2 45 3 450 1444
(ch
s
)
Nếu viết 
các
số chẵn liên tiếp từ 2 đến 2010 thì phải viết tới 34
68
chữ số
(theo câu a).Do 1444 < 2000 < 3456 nên c
hữ số thứ 2000 thuộc các số
 
có 4 chữ số.
 
Số lượng
 
chữ số dùng để viết các số chẵn có 4 chữ số là:
2000
1444 = 556 (
chữ số)
 
Số lượng
 
số chẵn có 4 chữ số là: 556 : 4 = 139 (số)
 
Số chẵn
 
có 4 chữ số đầu tiên là 1000, số chẵn có 4 chữ số thứ 139 là:
1000 139 1 2 1276
 
Vậy
dãy
số chẵn liên tiếp từ 2 đến 1276 có đúng 2000 chữ số.
 
Do đó chữ
 
số thứ 2000 của dãy số là 6 (của số 1276).
 
Ví dụ 4:
 
Tính tổng:
1235813...233
 
 
Giải:
 Nh
n xét: Trong t 
ng trên, t 
s
h
ng th
3 tr
 
đi, số
h
ng ti
ế
p theob
ng t 
ng c
a 2 s
h
ng
đứng trướ
c nó.
Do đó tổng trên đượ
c vi
ế
t l
i là:
(12)3(58)13(2134)55(89144)2333313135555233233(31355233)23042608
  
 
Ví dụ
5:
Cho dãy số: 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789. Từ các số đó và các dấuphép tính cộng hoặc trừ, hãy lập biểu thức có giá trị là 1368.
 
Giải:
 T
ng các s
 
đã cho là
:

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thu Ha Phạm added this note
toan
1 thousand reads
1 hundred reads
Thiên Thần Bé Nhỏ liked this
Khánh Huyền Trần liked this
anan_nguyen1376698 liked this
Tuong Nguyen liked this
Trần Minh liked this
Hoanghanhuyen Uyen liked this
Boy Cool liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->