Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FASCIKEL 3 - Trgovina z orožjem - informacija - 22.6.93.

FASCIKEL 3 - Trgovina z orožjem - informacija - 22.6.93.

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by orozje2011

More info:

Published by: orozje2011 on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2011

pdf

text

original

 
~.--."-.
REPUBLIKASLOVENIJAMINISTRSTVOZANOTRANJEZADEVEUPRAVAKRIMINALISTICNESLu2BE
~3t.
0221/12~Z-
Dne:22.6.1993URAPNATAJNOSTSTROGOZAUPNOZADEVATRGOVINAZOR02JEM-INFORMACIJA
(
\
Vdnehpred18.6.1993jeBAVCARMarija,,stan.'zasebnaobrtnica(izdelujeavtomobilskastrgalazasneg,delavnicoimavDomžalah),zaprosilaznancasvojegapartnerjaKUZMICBraneta,čelahkoposlovnemupartnerjuvtujinidaštevilkonjegovegatelefaksa,češ,danjenemufaksuprisluškujejo.Taznanec
(RAMOVŠ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
jevtoprivolilindne18.ali19.6..::/naobrazcuhotela INTER-CONTINENTALizPragesprejelponudb~1zaprodajoorožja (topniškeinminometnegranate)instreli,~8r(smodnik,iniciaina polnjenja,..)nadvehlistih,datiranozdn~:roI11.6.1993.Prvilist jenapisanvnemškem,drugipavangleškemš''f:lziku,skupnavrednost ponujenegablagaje16675000USD,rokza:ff;~prejemponudbepa10 dni.Načinplačilajedoločenvobliki
(~1i~
%
avansanaračun ponudnikapriCA(verjetnoCreditanst~:lft:).Dunaj,poslovalnica Pragain50
%
zavarovanjaz"Letterofcrt:§iit".Začetekdobavebo sledilvroku6tednovpovplačilu,dob;:S.;Jabovvečdelih,kot transportnasredstvapasonavedena 1
0
letaloladja
:":;'~~~
tovornjak.Dokumentjenaslovljennapodj~1:;,~jeEUROUNIONGIBRALTAR, Repr'esentationOfficeSpain,29600Mat-bei~jja,Ao
t,
334.,tel.št.0034.
~~,,::~
.~'
52861256,fax.št.0034.52826036,podp,~isanpajedokumentz
rie
č
i
t
Lj
i
v
i
rnpodpisom.Prinaslovnikugrf41verjetnozafiktivno
"";""l;2
podjetje,navrhusicertipkanegadokur&:@htapajezrokoo
i
eom
....
,
..
,
napisano"Wi11y
+
Mat··ie".';:.'\ MariajeBAVCARJEVA,Willypajepopr~;yerjenih Wilhelm,,kiod14..6.1993živi~hotelu Miklošičevi3,Ljubljanainjebilvpr~:teklih drUŽbiBAVCARJEVE.BAVCARJEVApričakuješeenfaxod4~tegapošiljateljainjo je,zlastipozadnjičlankihvDnevniku,bilozelostr-ah,dabi. kdor-kolivide1prvifax,.skaterega
kob
ijoraz
PO
1aqamoinbomo dobilitudikopijodrugegainvsehna~·l:ednjih.. podatkihJEZLER HolidayInnnEI dnehžeopaženv PreddnevijeBAVCARJEVAspomočjoznancaspriimkomERKLAVEC (športnipilot)iskalamnostzaenotedenskinaje~manjšega letala,kibimoraloletetipredvsemnarelacijiPraga-Zurich- Dunaj-Ljubljana.KojeERKLAVECžeskorajuspelnajetiletalo,je bilsstranineidentificiraneosebePOtelefonuopozorjen,dase BAVCARJEVAukvarjaznevarnimiposliindanajopustisvoja prizadevanja,karj~tudistoril. e/>,VCARJEIJIinvsemnjenimznancern
ŽF'
nekajčasas.Leo
i
rio,jelavci. VIS,onapaimaizrednodobrezvezezDOMADENIKOM,STADLERJEMin PURltEM,kotposebnozBnimivostoaveljaomeniti,dajedobra zr.errket.udi
2
bivšimjl.IQo-:.lovanskirnPt-emierornA. M
1\
RK
1.)
\1
1
C
[M,kB
t:
e
r:
e
9
ci
pa
i
rna
(1:)
t-ev,~."jeno)nazvez
i\/
O
M
ci.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->