Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tipuri de Intelligence

Tipuri de Intelligence

Ratings: (0)|Views: 1,236|Likes:
Published by Tiberiu Cristian
types of intelligence
types of intelligence

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Tiberiu Cristian on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
Tipuri de
intelligence
Curiozitatea reprezintă forţa motrice a dezvoltării omenirii. Dorinţade a şti mai mult a călăuzit toate marile personalităţi ale omenirii, iar dorinţade a cunoaşte ceea ce ceilalţi ar dori să rămână necunoscut a reprezentat unadin cela mai mari tentaţii omeneşti. De aceea nu este de mirare ca astfel deactivităţi sunt la fel de bătrâne ca şi omenirea.Scopul
governmental intelligence
este de a aduna, evalua şi analizainformaţii obţinute clandestin sau în mod deschis de la o organizaţie sau dela un guvern pentru a le transmite şi valorifica într-un joc de control asupraunor sfere de influenţă ori resurse strategice. Acest tip de intelligence estestructurat pe mai multe componente.
Political intelligence
este orientat spre obţinerea unor informaţiidespre activitatea politică care influenţează mediul decizional al unui stat,atât în interior, cât şi în realţiile acestuia cu alte state.
Military intelligence
are ca scop să intre în posesia informaţiilor privind forţele armate şi potenţialul militar al unei ţări aliate sau duşmane. Înacest domeniu cea mai importantă direcţie este reprezentată de
strategicintelligence
. În acestă sferă se culeg informaţii secrete cu scop clar îndeterminarea orientărilor strategice ale unei ţări. Această activitate specificăde
intelligence
este organizată de cele mai înalte instanţe de comandămilitară şi sunt culese în permanenţă, pentru a permite observareaefectivelor, stării şi desfăşurării forţelor armate ale adversarului pe diferiteteatre de operaţiuni, pentru a realiza care sunt caracterul şi metodele deducere a războiului, potenţialul său economic de război, starea şiperspectivele armamentului şi tehnicii militare, mai cu seacele alemijloacelor de distrugere în masă, măsurile pentru pregătirea de război,
 
pregătirea teatrului de operaţiuni etc. Principalele eforturi sunt concentrate îndirecţia descoperirii la timp a acumulărilor de arme strategice aleadversarului şi identificarea gradului său de pregătire pentru executarea unor lovituri, precum şi a începerii pregătirilor pentru un atac nuclear.
1
Economic intelligence
caută, ca prin mijloace specifice acestor activităţi, să obţină informaţii menite să aducă câştig în plan economicstatului (palier de activităţi ce nu trebuie confundate cu business intelligencesau competitive intelligence ce se focusează pe competiţiile comercialedintre firmele particulare). Informaţiile economice sunt comandate învederea studierii capacităţilor economice ale unei ţări.Pot avea un caracter 
macro
sau
micro
:
primele reprezintă un element al informaţiilor strategice secrete şi, îngeneral, ţine de competenţa
inteligence
-ului guvernamental;
în al doilea caz, acestea sunt solicitate de firme particulare, spionajuleconomic fiind practicat de către structurile de
intelligence
particulare(competitive intelligence), în profitul anumitor beneficiari directinteresaţi.
2
În acest context, obţinerea acestui tip de informaţii are ca scopstabilirea configuraţiei unei pieţe comerciale, identificarea corectă aconcurenţei şi anticiparea deciziilor acesteia pe plan comercial sauindustrial. În acestă direcţie sunt solicitate informaţii, care trecute prin filtrul
1
Vezi pe larg Stan Petrescu,
Informaţiile a patra armă
, Bucureşti,1999.
2
Deosebirile dintre informaţiile macro şi cele micro în ceea ce priveşterăspunderile este greu de făcut şi depinde, în mare măsură, de politicaţării avute în vedere, de mărimea şi de rolul firmelor sau a pieţeloraflate în joc, de domeniul economic avut în vedere şi de rolul
lobby-urilor industriale
. În numeroase ţări se află încă în curs de dezbatereaun proiect ce vizează controlul serviciilor oficiale de informaţii privindimplicarea acestora în spionajul economic.Vezi pe larg Nigel West,
Games of Intelligence
, London, 1989.
 
intelligence
, să concure la achiziţionarea unor capacităţi tehnologice maidezvoltate decât nivelul competitorului.
Intelligence
-ul guvernamental serveşte securităţii şi intereselor strategice ale unui stat, în timp ce
inteligenţa economică 
priveşte în modesenţial întreprinderile care trebuie să fie mereu mai competitive. Acestedouă tipuri de
intelligence
se confundă oarecum astăzi, pentru că tehnicileuneia interesează pe cealaltă şi pentru că, mai ales în contextul geopoliticactual, interesele statului sunt acum cu deosebire de ordin strategic dar maiales economic.Lupta economică este nemiloasă. Fiecare întreprindere vrea să seimpună şi să prospere, iar pentru îndeplinirea acestui deziderat trebuie sădomine pieţele şi să cucerească altele, protejându-se în acelaşi timp deconcurenţă. Că vrea sau nu, o întreprindere nu poate să se sustragă în nici unfel de la asigurarea informaţiei. Toate marile companii vor fi la un momentdat implicate într-o operaţiune de
intelligence
.În mod tradiţional, direcţia vizând informaţiile în şi din domeniuleconomic era tratată de către serviciile de informaţii oficiale sub un unghistrategic. Respectiv, era vorba ca o ţară să facă o apreciere a capacităţilor sale militaro-strategice şi a impactului economic asupra evoluţiei salepolitice. În schimb, într-un context de război economic, noua formulă – informaţii economice secrete, vizează mai ales microeconomicul şi conferăacestor activităţi un plus de ofensivitate. Obiectivul este clar: cercetarea şicucerirea pieţelor, din punct de vedere al produselor sau în termenigeografici, raspunzând astfel mizelor strategice din perioada post-RăzboiRece.Apărut la sfârşitul anilor ‘80 în SUA, acest concept exprimă maimulte fenomene :

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Iriss Andreea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->