Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
95Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
diplomiin ajil

diplomiin ajil

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,611|Likes:
Published by Ganbayar Dagdan

More info:

Published by: Ganbayar Dagdan on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

 
ИНФЛЯЦИЙН ШАЛТГААН БОЛОН ТҮҮНИЙ ҮР ДАГАВРЫН СУДАЛГАА
 
2010он
УДИРТГАЛ
Сэдвийг сонгосон үндэслэл:
Миний бие магистрын дипломын ажлаараа“инфляцийн шалтгаан болон түүний үр дагаврын судалгаа” гэдэг сэдвийг сонгонавлаа. Уг сэдэв нь макро эдийн засгийн чиглэлийн судалгааны нэг хэсэг бөгөөд,инфляци нь төрийн сангийн болон мөнгөний бодлогын шууд илрэл байдаг. Макроэдийн чиглэлээр мэдээлэл цуглуулах, хуримтлуулсан мэдлэгээ цаашид уламгүнзгийрүүлэх, судалгаа хийх чин хүсэл эрмэлзлийнхээ дагуу эдийн засгийнхурцадмал асуудлын нэг болох инфляцийн чиглэлээр судалгаа хийх, өөрийнзүгээс тодорхой дүгнэлт, бодлогын арга хэрэгсэл гаргаж ирэхийг зорилоо.Манай улсад тухайлбал эдийн засагт сүүлийн 2-н жилийн хугацаанд эдийнзасгийн сөрөг үзэгдэл болох үнийн түвшний өсөлт хурдтай тэгээд их тоогоор өсчбайгаа нь үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтыг бууруулж, хүн ам амжиргааны түвшингдоройтуулж байна. Иймээс инфляцийн мөн чанар, нөлөөлөх хүч, үүсэх хүчиннөхцлийг судалж, цаашид үүнээс сэргийлэх арга замыг эрэлхийлэх хүсэлэрмэлзлийн үндсэн дээр энэхүү сэдвийг сонгосон болно.Инфляци өөрөөр хэлбэл “үнэгүйдэх” үзэгдэл нь эдийн засгийн хувьд нэгтөрлийн “өвчин” юм. Энэ өвчин нь төрийн эдийн засгийн бодлого, мөн гадааддотоод нөлөөллөөс үүдэлтэй илэрч байдаг. Нэг үгээр хэлбэл эдийн засагдоройтож буйг илэрхийлж байдаг үзэгдэл гэж тайлбарлаж болно.Манай улсад сүүлийн жилүүдэд өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэтасралтгүй өссөөр байгаа нь хүмүүсийн амьдралд бодит дарамт болоод зогсохгүйцаашид ч үнийн өсөлтийн хязгаарлаж чадахгүй байх гэсэн болгоомжлол,бухимдлын бас нэг шалтгаан болж байна. Үнийн өсөлтийн улмаас цалин, тэтгэвэртавч байгаа мөнгөний худалдан авах чадвар буурсаар байна. Хүмүүс магадгүйсарын өмнө 100 мянган төгрөгөөр худалдан авч байсан зүйлээ одоо 130 мянгантөгрөгөөр ч худалдан авч чадахгүй болж байгааг “мөнгөний худалдан авахчадварын бууралт” хэмээн нэрлэдэг. Энэ бол инфляцийн хор хохирол юм.Албан ёсны статистик мэдээгээр 2006 онд 6.0 хувьтай байсан инфляци 2007онд урьдчилсан байдлаар 17.8 хувь, 2008 онд 22.1 хувь болж өсчээ. Мөлхөжбайсан инфляци хүчтэйгээр цогиж эхэллээ. Өрхийн зарлагын 30.4 хувийг эзэлдэгбүтээгдэхүүний үнэ 24 хувиар өссөн бол, орон сууц, цахилгаан, дулаан, түлшнийүнэ 22.6 хувь, боловсролын үйлчилгээ 39.9 хувиар өссөн. Харин 2009 онд хурдтайөсч байсан инфляци саарч 4.2 хувьд хүрсэн. Эдгээр бараа, үйлчилгээ нь айл,
Д.Ганбаяр магистрант 1
 
ИНФЛЯЦИЙН ШАЛТГААН БОЛОН ТҮҮНИЙ ҮР ДАГАВРЫН СУДАЛГАА
 
2010он
өрхүүдийн наад захын зайлшгүй хэрэгцээ учраас хүмүүсийн амьдралдбодиттойгоор мэдрэгдэж, хүнд тусч байна.Нөгөө талаас бидний орлогын эх үүсвэр болох цалингийн өсөлт үнийнөсөлтийг гүйцэж чадахгүй байна. Мөн төгрөгийн хадгаламжийн хүү хүртэлинфляцийн түвшингээс давах бүү хэл дөхөж очихгүй байгаа нь хадгалуулсанмөнгөний худалдан авах чадвар ч мөн буурсаар байгааг илэрхийлж байна.Үйл явц энэ маягаар үргэлжилсээр байвал нөхцөл байдал цаашид уламхүндрэх төдийгүй эдийн засаг хямрах аюул ч нүүрлэх талтай. Хүмүүсийн худалданавах чадвар муудсанаар нийт эрэлтийг багасгаж, бараа үйлчилгээний борлуулалт,үйлдвэрлэгчдийн ашиг буурч, эдийн засгийн өсөлт буурч ажилгүйдэл нэмэгдэхсөрөг үр дагавар дагуулдаг юм.
Магистрын ажлын зорилгоЗорилго:
Инфляцийн онол арга зүйд тулгуурлан Монгол дахь инфляцийн байдлыгсудлаж, түүнийг бууруулах арга замыг тодруулан харуулахад судалгааны зорилго оршино.
Зорилт:
Инфляцийн үндсэн ухагдахуун, ойлголтыг судлах
Манай оронд бий болж байгаа инфляцийн төрөл, мөн чанар,инфляцийн түвшинд нөлөөлөх гол хүчин зүйлсүүдийг тодорхойлох
Өнөөгийн дэлхийн эдийн засгийн хямралын үед манай улс дахьинфляцийн өсөлтөд дүн шинжилгээ хийж, богино хугацааны таамаглалпрогноз дэвшүүлэх
Инфляцийг бууруулах тогтвортой байдлыг хангах арга замыгтодорхойлох
Судалгааны ажлын арга.
Хэрэглээний үнийн индексийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шилжүүлэндундажлах арга болон эконометрик аргуудаар ялган, эдийн засгийнбүтцийн онцлог, гадаад эдийн засгийн нөлөөлөл, гэнэтийн болонбодлогын өөрчлөлт зэргээс хэрхэн хамаарч байгааг тогтоов.
Зарим үзүүлэлтийн хамаарлын зэргийг хосын болон хэсгийнкоррляцийн коэфциентийг ашиглан тогтоов.Судалгааны ажилд хоёрдогч эх үүсвэрийн мэдээллүүдийг ашигласан. Эдгээрмэдээллийг Үндэсний Статистикийн Газар, Монгол банк зэрэг байгууллагуудынсарын болон жилийн тайлан, эмхэтгэлээс авсан болно.
Д.Ганбаяр магистрант 2
 
ИНФЛЯЦИЙН ШАЛТГААН БОЛОН ТҮҮНИЙ ҮР ДАГАВРЫН СУДАЛГАА
 
2010он
Сэдвийн судлагдсан байдал:
Инфляцийн чиглэлээр манайд урьд өмнөцөөнгүй хэдэн эрдэмтэд судалгаа шинжилгээ хийгдэж байсан бөгөөд тэдгээрээсдоктор 2007 оны Ц.Батсүхийн “Инфляцийн эсрэг Макро эдийн засгийн бодлого”судалгааны тайлан, Д.Болдбаатар, Н.Ургамалсувд, А.Батсайхан (2004) “
Мөнгөний үзүүлэлтийн загвар” 
Монгол банкны судалгааны ажлын эмхэтгэл, Ө.Баттулга(2004)
Мөнгөний бодлогын оновчтой хэлбэр” 
Монгол банкны судалгааны ажил,Д.Ган-Очир (2006)
“Монголын эдийн засаг дахь мөнгөний эрэлт” 
Монгол банкнысудалгааны ажил, Л.Даваажаргал (2007)“
Инфляцийн таамаглал” судалгаанытайлан,
Д.Ган-Очир (
2009
)
 
Цалин болон орлого, инфляци хоорондын уялдаа” 
судалгааны тайлан зэрэг нь маш дэлгэрэнгүй, шинэлэг, судалгаа бүртээтаамаглал дэвшүүлж, тэдгээрийг статистикийн аргаар тооцоолон нотлосноороомаш сайн судалгааны бүтээлүүд болсон байдаг.Мөн МУИС-ын Эдийн засгийн сургуулийн багш эрдэмтэд эдийн засгийн тойммэдээлэл сэтгүүл тогтмол гаргадаг юм. Энэхүү сэтгүүлд эдийн засгийн нөхцөлбайдлын талаар дүгнэлт хийдэг, инфляцийн талаар жижиг судалгаа хийсэнбайдаг. Миний бие өмнө хийгдсэн судалгааны тайлангуудтай танилцаж тэдгээртайлангуудын онцлог тал, давуу талуудыг энэхүү магистрын ажилдаа тусгахаарзорьсон билээ.
Судалгааны ажлын шинэлэг тал:
Судалгааны ажил маань 1990-2009 оныгдуустал хүрээнд авсан нь ихээхэн өргөн хэмжээг хамарч байгаа юм.Энэхүү ажил маань дараах шинэлэг зүйл агуулж байна.
Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч,инфляцийг бий болгогч нөхцөл байдлыг илрүүлэн гаргах
Инфляци гэгч үзэгдэл манай эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгаа,цаашид ойрын ирээдүй дэхь инфляцийн түвшний хандлагыг судалгаатооцоотойгоор гаргах
Энэ үзэгдлийн эсрэг төрөөс макро эдийн засгийн ямар бодлогоболовсруулах, арга хэмжээ авах талаар судлаачийн зүгээс саналдэвшүүлсэн зэрэг нь уг ажлын шинэлэг тал болно.
Магистрын ажлын бүтэц агуулга.
Судалгааны үндсэн обьектоор МонголУлсын нийгэм, эдийн засгийн тогтолцоо, түүний доторх мөнгө, санхүүгийн болонбодит секторын харилцааг сонгон авлаа.
Д.Ганбаяр магистрант 3

Activity (95)

You've already reviewed this. Edit your review.
gansvh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
AirBender Aang liked this
Tseegi Enkhbat liked this
Soyoloo Ch liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->