Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Motiune Emil Boc 11 Aprilie 2011

Motiune Emil Boc 11 Aprilie 2011

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by PDL Senat
Motiune Emil Boc 11 Aprilie 2011
Motiune Emil Boc 11 Aprilie 2011

More info:

Published by: PDL Senat on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2011

pdf

text

original

 
 
ROMÂNIA DREAPT
Ă
,ROMÂNIA PUTERNIC
Ă
 
MO
Ţ
IUNE EMIL BOC
I. ROMÂNIA
Ş
I PDL. TRECUT
Ş
I VIITOR 51. Starea României …..……………………………………………………………………. 62. Starea Partidului Democrat-Liberal ….………………………………………………… 73. Obiectivele strategice ..…………………………………………………………………. 8II. VALORILE
Ş
I PRINCIPIILE PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL 91. Valorile fundamentale ……………………………………………………………………. 10Libertatea…………………………………………………………………………………. 10Demnitatea.……………………………………………………………………………….. 10Responsabilitatea…………………………………………………………………………. 10Egalitatea...……………………………………………………………………………….. 11Solidaritatea.……………………………………………………………………………11Subsidiaritatea…...……………………………………………………………………….. 11Antitotalitarism..………………………………………………………………………….. 122. Principiile fundamentale ..………………………………………………………………... 12Consolidarea democra
ţ
iei ………………………………………………………………... 12Proprietatea privat
ă
 
ş
i economia de pia
ţă
...……………………………………………… 13Capitalismul concuren
ţ
ei oneste .………………………………………………………… 13Recunoa
ş
terea rolului tradi
ţ
ional al familiei, al comunit
ăţ
ii
ş
i al religiei ……………….. 13P
ă
strarea identit
ăţ
ii na
ţ
ionale ...………………………………………………………….. 14Recunoa
ş
terea caracterului contractual al rela
ţ
iei dintre cet
ăţ
ean
ş
i stat .……………….. 14Înt
ă
rirea societ
ăţ
ii civile …………………………………………………………………. 14III. DEZVOLTAREA INSTITU
Ţ
IONAL
Ă
A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL 151. Îmbinarea democra
ţ
iei reprezentative cu democra
ţ
ia participativ
ă
, prin implicareamembrilor de la baza partidului în activitatea politic
ă
……………………………………… 15
 
2. Asumarea responsabilit
ăţ
ii politice a fiec
ă
rei structuri de conducere fa
ţă
de electorat
ş
ifa
ţă
de baza partidului ..……………………………………………………………………... 173. Recunoa
ş
terea dezbaterilor 
ş
i institu
ţ
ionalizarea dialogului dintre grupurile de opiniedoctrinar 
ă
pe temeiul distinc
ţ
iei dintre mecanismele de decizie
ş
i cadrul de dezbaterepentru fundamentarea deciziei .……………………………………………………………...184. Eliminarea conflictelor de interese …..…………………………………………………... 185. Transparen
ţ
a în activitatea opera
ţ
ional
ă
………………………………………………….. 196. Consolidarea comisiilor de specialitate ...………………………………………………… 197. Formalizarea mecanismelor de selec
ţ
ie intern
ă
..………………………………………… 208. Stabilirea unor criterii clare de evaluare a activit
ăţ
ii membrilor partidului ..…………….. 209. PDL în Europa: o familie popular 
ă
puternic
ă
, unit
ă
în jurul unei viziuni comune……….. 21IV. CONTINUAREA RECONSTRUC
Ţ
IEI INSTITU
Ţ
IONALE A ROMÂNIEI 221. PDL: partidul reformelor ...……………………………………………………………….22A. Reforma sistemului de justi
ţ
ie .......………………………………………………. 22B. Reforma sistemului public de pensii ..…………………………………………… 23C. Reforma educa
ţ
iei ..………………………………………………………………. 23D. Reforma legisla
ţ
iei muncii .......………………………………………………….. 24E. Reforma salariz
ă
rii personalului pl
ă
tit din fonduri publice .…………………….. 24F. Reforma aparatului bugetar 
ş
i a agen
ţ
iilor guvernamentale .....………………….. 24G. Reforma dialogului social. ..……………………………………………………25H. Reforma cadrului fiscal ..………………………………………………………25I. Reforma asisten
ţ
ei sociale ……………………………………………………….. 25J. Reforma s
ă
n
ă
t
ăţ
ii ……………………………………………………………….... 262. Reforma constitu
ţ
ional
ă
.…………………………………………………………………. 273. Reforma administrativ-teritorial
ă
: Descentralizare pentru realizarea subsidiarit
ăţ
ii........... 284. Reforma administra
ţ
iei publice
ş
i a sistemului de reglement
ă
ri ....………………………. 29V. DE LA INEFICIEN
ŢĂ
LA PERFORMAN
ŢĂ
ECONOMIC
Ă
301. Independen
ţ
a energetic
ă
…………………………………………………………………. 362. Securitatea alimentar 
ă
……………………………………………………………………. 363. Dezvoltarea infrastructurii de transport .…………………………………………………. 374. Cre
ş
terea competitivit
ăţ
ii
ş
i atractivit
ăţ
ii României ca destina
ţ
ie turistic
ă
.. 385. E-guvernare
ş
i l
ă
rgirea accesului popula
ţ
iei la internet ………………………………….. 386. Educa
ţ
ia – cea mai rentabil
ă
investi
ţ
ie pe termen lung …………………………………... 397. Finan
ţ
area cercet
ă
rii pe baze corecte
ş
i obiective ……………………………………….. 39 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->