Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MCRP ID

MCRP ID

Ratings: (0)|Views: 235 |Likes:
Published by sugarham13

More info:

Published by: sugarham13 on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - CURSURI
ID
 Masterat în Comunicare
ş
i rela
ţ
ii publice
Plan de înv
ăţă
mânt pag. 2Fi
ş
ele disciplinelor pag. 3P
rograme analitice
pag. 45
 
Plan de înv
ăţă
mânt
Masterat, durata 2 aniSpecializarea: Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii Publice
 
Semestrul I14 s
ă
pt.Semestrul II14 s
ă
ptSemestrul III14 s
ă
pt.Semestrul IV14 s
ă
pt.Forma deverificareNr. ore pe sem.din care:DenumireaDisciplinei
C S Ap C S Ap C S Ap C S Ap E V Cr
Total Curs Sem
 
I. Discipline fundamentale
1 Teoria comunic
ă
rii 2 1 - - - - - - - - - - E1 -
8
42 28 142 Mass media
ş
i societatea 2 1 - - - - - - - - - - E1 -
8
42 28 143 Filosofia culturii. Cultur 
ă
 
ş
icomunicare- - - 1 1 - - - - - - - - V2
6
28 14 144 Geopolitic
ă
. Rela
ţ
ii inter-na
ţ
ionale
ş
i institu
ţ
ii europene2 1 - - - - - - - - - - E1 -
8
42 28 14
II. Discipline specialitate Total 30 154 98 56
5 Rela
ţ
ii publice - - - 2 1 - - - - - - - E2 -
8
42 28 146 Publicitate
ş
i reclam
ă
1 1 - - - - - - - - - - - V1
6
28 14 147 Analiza discursului public - - - 2 1 - - - - - - - E2 -
8
42 28 148 Comunicare organiza
ţ
ional
ă
- - - 2 1 - - - - - - - E2 -
8
42 28 149 Gestionarea crizelor de imagine - - - - - - - - - 1 1 - - V4
10
24 12 1210 Marketing politic - - - - - - 1 1 - - - - - V3
10
28 14 1411 Comunicare audio-vizual
ă
- - - - - - 2 1 - - - - E3 -
10
42 28 1412 Tehnici de redactare
ş
i editare înrela
ţ
ii publice- - - - - - - - - - - 2 - V4
10
24 - 2413 Analiza imaginii organiza
ţ
iilor - - - - - - 2 1 - - - - E3 -
10
42 28 14
14
Practica de specialitate - - - - - - - - - - - 4 - -
10
48 - 48
15
Elaborarea lucr 
ă
rii de diplom
ă
- - - - - - - - -
- -
4 - -
20
- - -
Total 120 362 180 182Total general 140 516 278 238Ore s
ă
pt
ă
mânal 7 4 - 7 4 - 5 3 - 1 1 10Total 11 11 8 12Examene 3 3 2 0Verific
ă
ri 1 1 1 2
Rector, Decan,Prof. univ. dr. Paul Dobrescu
 
1
 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVEFacultatea de Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii PubliceMaster: Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii Publice
FI
Ş
A DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Tehnici de redactare
ş
i editare în rela
ţ
ii publice
Anul de studiu II Semestrul *
4
Tipul de evaluare final
ă
**(Es/Ec)
Ec+S
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociat
ă
,Op-op
ţ
ional
ă
)
Ob
Num
ă
rul de credite
10
Total ore din planul deînv
ăţă
mânt
24
Total orestudiuindividual/lucru înechip
ă
 
100
Total ore pe semestru
124
Titularul disciplinei
Lector dr. David George
* Dac
ă
disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz
ă
câte o fi
şă
pentru fiecare semestru** Es - evaluare sumativ
ă
, la sfâr 
ş
itul semestrului, poate fi realizat
ă
prin examen scris (S), examen oral (O) sau examenscris
ş
i oral (SO)); Ec-evaluare continu
ă
pe parcursul semestrului.*C-curs, S- seminar, L- activit
ăţ
i de laborator, P- proiect sau lucr 
ă
ri practice, S.I. studiu individual
Competen
ţ
e specifice (competen
ţ
ele generale sunt men
ţ
ionate în fi
ş
a specializ
ă
rii)
15%
1.
 
Cunoa
ş
tere
ş
i în
ţ
elegere:
 
consolidarea cunoa
ş
terii
ş
i utiliz
ă
rii adecvate a no
ţ
iunilor specifice edit
ă
rii
ş
i redact
ă
riiunor materiale utilizate în rela
ţ
ii publice, organiz
ă
rii unor activit
ăţ
i de rela
ţ
ii publice
15%
2.
 
Explicare
ş
i interpretare:
 
explicarea modului de structurare a imaginii sociale
 
explicarea rolului mass-media în transmiterea mesajelor organiza
ţ
iilor
 
explicarea rolului comunic
ă
rii persuasive cu publicurile-
ţ
int
ă
 
 
interpretarea modalit
ăţ
ilor practice de comunicare cu diverse publicuri-
ţ
int
ă
 
50%
3.
 
Instrumental – aplicativ:
 
realizarea materialelor de rela
ţ
ii publice
ş
i organizarea activit
ăţ
ilor de rela
ţ
ii publice
 
realizarea documentelor de preg
ă
tire a activit
ăţ
ilor de rela
ţ
ii publice (algoritmulactivit
ăţ
ii, mesaje-cheie, anticiparea întreb
ă
rilor
ş
i r
ă
spunsurilor posibile)
 
consolidarea deprinderilor necesare pentru buna utilizare a diverselor tehnici de rela
ţ
iipublice
Num
ă
rul total de ore (pe semestru) dinplanul de înv
ăţă
mânt(Ex. 28 la C dac
ă
disciplina are cursde 14 s
ă
pt
ă
mâni x 2 h curs pes
ă
pt
ă
mân
ă
)Total C** S L P S.I.
124 - 24
-
- 100
Facultatea Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii PubliceCatedraRela
ţ
ii PubliceDomeniul Comunicare
ş
i rela
ţ
ii publiceSpecializarea Comunicare
ş
i rela
ţ
ii publice

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->