Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P II - Capitolul 3

P II - Capitolul 3

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 444 |Likes:
Published by elenaamis

More info:

Published by: elenaamis on Aug 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2011

pdf

text

original

 
 
3.1 Aprecierea calit
ăţ
ii articolelor din sticl
ă
 
Aprecierea calit
ăţ
ii articolelor din sticl
ă
pentru menaj presupune:identificarea sortimentului;
 
 
determinarea caracteristicilor de calitate:-aspect
ş
i culoare;-caracteristici constructive;-abateri constructive;-rezisten
ţ
a la
ş
oc termic;-prezen
ţ
a tensiunilor interne.
3.1.1 Identificarea sortimentului articolelor din sticl
ă
 
Recunoa
ş
terea sortimentului articolelor din sticl
ă
pentru uzcasnic se efectueaz
ă
prin analiz
ă
organoleptic
ă
avându-se în vedereurm
ă
toarele:
a)
 
Denumirea
ş
i destina
ţ
ia produsului
(de exemplu:serviciu de
ş
ampanie, de lichior, pahar de ap
ă
, vaz
ă
deflori etc.);
b)
 
Tipul de sticl
ă
(comun
ă
, cristal, semicristal).Aceasta se va identifica organoleptic
ţ
inându-se seama decaracteristici, conform tabelului de mai jos:
 
Identificarea tipurilor de sticl
ă
 
Tipul de sticl
ă
 CaracteristiciComun
ă
CristalLuciu
luciu obi
ş
nuit luciu str 
ă
lucitor 
Transparen
ţă
 (claritate)
transparent
ă
foarte transparent
Articole din sticl
ă
 
ş
i ceramic
ă
 
Capitolul
3
 
 M 
ă
rfuri nealimentare
 
Observa
ţ
ii:
 
Sunetul se apreciaz
ă
cu un be
ţ
i
ş
or de lemn cu care se love
ş
teu
ş
or obiectul, lateral la partea superioar 
ă
.
 
Deosebirea dintre articolele de cristal
ş
i cele din semicristal seface prin mas
ă
, care este mai mic
ă
la semicristal.Articolele de sticl
ă
din cristal sunt marcate în mod deosebitastfel:
 
marcaj rotund, de culoare aurie, inscrip
ţ
ionat cu specifica
ţ
ia Pb30% pentru cristal superior 
 
ş
i Pb 24% cristalul cu plumb;marcaj p
ă
trat, de culoare argintie, în cazul sticlei cristaline;
 
Masa
mai mic
ă
maimare
Ornamenta
ţ
ia
simpl
ă
 (
ş
lefuire u
ş
oar 
ă
)mai bogat
ă
 (
ş
lefuiri adânci)
Sunetul
scurt, înfundat clar, prelung, limpede, cristalin
marcaj sub form
ă
de triunghi echilateral de culoare argintie încazul cristalinului.
c) Metoda de ob
ţ
inere
(articole fasonate prin suflare, prin presare). Obiectele suflate au pere
ţ
ii mai sub
ţ
iri, iar articolele presate au pere
ţ
ii mai gro
ş
i. Prezen
ţ
a dungii de la încheierea formei precum
ş
i desenele în relief, indic
ă
faptul c
ă
articolul a fost ob
ţ
inut prin presare.
d) Modul de finisare,
se examineaz
ă
vizual observându-sedac
ă
finisarea este realizat
ă
prin
ş
lefuire u
ş
oar 
ă
(
ş
lifuri superficiale),
ş
lefuiri adânci, polizare
ş
i lustruire, decorare prin pictare, gravare,decalcomanii etc.
3.1.2 Determinarea caracteristicilor de calitate
a) Aspect
ş
i culoare
Examinarea aspectului
ş
i culorii se face vizual, urm
ă
rindu-sedepistarea defectelor.
 
 M 
ă
rfuri nealimentare
 Nuan
ţ
a de culoare se apreciaz
ă
comparând articolele ce seexamineaz
ă
cu produsul etalon. Articolele din sticl
ă
pentru menaj pot fi incolore sau colorate. La cele incolore nu se admit nuan
ţ
everzui sau roz. Piesele componente ale unui serviciu trebuie s
ă
aib
ă
 aceea
ş
i nuan
ţă
de culoare.Referitor la aspect, se urm
ă
re
ş
te suprafa
ţ
a exterioar 
ă
 
ş
iinterioar 
ă
a articolelor observând dac
ă
este neted
ă
, lucioas
ă
 
ş
i dac
ă
  prezint
ă
defecte. Cele mai des întâlnite defecte sunt: b
ăş
ici, rizuri,fisuri, incluziuni, muchii
ş
i col
ţ
uri t
ă
ioase, a
ţ
e
ş
i vine, valuri, décor neuniform
ş
i asimetric, scurgeri de colorant.
b) Caracteristici constructive
 
dimensiunile
(în
ă
l
ţ
ime, diametru, grosimea pere
ţ
ilor)se determin
ă
cu instrumente de m
ă
surat obi
ş
nuite (rigl
ă
, echer). Înfunc
ţ
ie de dimensiunea maxim
ă
articolele din sticl
ă
pentru menajsunt: mici (pân
ă
la 120 mm), mijlocii (121-200 mm)
ş
i mari(peste 200 mm)
 
capacitatea
se determin
ă
cu ajutorul unui cilindrugradat, stabilindu-se cantitatea maxim
ă
de lichid pe care poate s
ă
ocuprind
ă
articolul respectiv. Aceast
ă
verificare este important
ă
pentru pahare, c
ă
ni etc.
 
masa
se determin
ă
prin cânt
ă
rire la balan
ţ
a tehnic
ă
.Rezultatele ob
ţ
inute se confrunt
ă
cu cerin
ţ
ele documentului(standardului) care a stat la baza ob
ţ
inerii produsului.
c) Abateri constructive
Aceste abateri se refer 
ă
la ovalitate
ş
i stabilitatea suprafe
ţ
eide sprijin,
ş
i se determin
ă
astfel:
 
ovalitatea
se determin
ă
prin m
ă
surarea a dou
ă
 diametre perpendiculare
ş
i calcularea diferen
ţ
ei dintre ele. Rezultatulob
ţ
inut se confrunt
ă
cu prevederile standardului de produs unde se prevede cât se admite s
ă
fie aceast
ă
diferen
ţă
, pentru ca produsuls
ă
se considere corespunz
ă
tor.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
floryn3l liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->