Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Ratings: (0)|Views: 2,918 |Likes:
Published by kieuphuonggvb

More info:

Published by: kieuphuonggvb on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
 
DẠNG 1. XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT OXIT VÀ HỢP CHẤT KHÍBài 1
: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VI
A
có 60% oxi về khối lượng.Hãy xác nguyên tố R và viếtcông thức oxit cao nhất.
Bài 2
: hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IV
A
có chứa 25% hidro về khối lượng.Xác địnhnguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 3
: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO
3
.Với hidro ,nó tạo thành một hợp chất khí cóchưa 94,12%R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4
: một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH
3
.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượngtrong oxit bậc cao nhất .Định tên nguyên tố.
Bài 5:
Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73%oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên tốđó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro.
Bài 6:
Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa2,74% hidro.Xác định nguyên tố R.
DẠNG 2. XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠIBài 7
: Cho 0,78g một kim loại kiềm X tác dụng với nước thì có 0,224 lit một khí bay lên ở đkc.hãy cho biết tênkim loại kiềm.
Bài 8
: cho 0,48 g một kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl dư thì sau phản ứng thu được dd có khối lượng tăng0,44g .Xác định kim loại nhóm IIA.
Bài 9:
Cho 8,5 g hỗn hợp kim loại kiềm ở hai chu kì kế cận nhau vào nước thì thu được 3,36 lit khí H
2
ở đkc.a/ Xác định tên mỗi kim loại kiềm. b/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 10
: Cho 8,8 g hỗn hợp hai kim loại nhóm II
A
ở hai chu kì liên tiếp nhau vào dd HCl dư thì sau phản ứngkhối lượng dd axit tăng lên 8,2g.a/ Xác định tên mỗi kim loại. b/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 11
: Cho một dd chứa 22g hỗn hợp muối natri của 2 halogen ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịchAgNO
3
dư thì thu được 47,5 gam kết tủa.a/ Xác định tên mỗi halogen. b/ Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
Bài 12:
Cho 8 gam oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm VIA tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dichhidro xit kim loại nhóm I
A
có nồng độ 1M thì sau phản ứng thu được 14,2g muối trung hòa xác định công thứcoxit của R và hidroxit kim loại nhóm I
A
.
Bài 13
:Cho 4 g oxit của một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 200ml dd halogenhidric có nồng độ1M thì thu được 9,5 gam muối khan..Xác định tên kim loại và halogen.
Bài 14:
cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau phản ứng ta thu đượcdung dịch muối có nồng độ 12,34 %.Xác định công thức của oxit kim loại..
Bài 15:
Cho một lượng oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm IVA tác dụng vừa đủ với NaOH 8% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 10,15% .Xác định nguyên tố R.
Bài 16
: Cho một lượng muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 10% thìsau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 14,77%. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat.
Bài 17:
Cho một lượng muối barihalogenua tác dụng với một lượng vừa đủ dd H
2
SO
4
5% thì sau phản ứng thuđược một dung dịch axit có nồng độ 3,77%.Xác định tên của halogen.
Bài 18
: Nguyên tố R tạo ra hai oxit có công thức RO
x
và RO
y
lần lượt chứa 50% và 60% oxi về khối lượng.Xác định nguyên tố R, viết công thức hóa học các oxit biết rằng x,y là hai số nguyên liên tiếp.
Bài 19
:Cho 1,8 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau một thời gian thể tích khí thoátra đã vượt quá 3,36 lit(đkc) .Xác định kim loại .
DẠNG 3. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ HAI NGUYÊN TỐ A VÀ B TRONG BẢNG TUẦN HOÀNBài 7.
Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn. Tổng số điện tíchhạt nhân của A và B là 25.1.Xác đnh
 
A và B2.Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B
Bài 8.
Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một phân nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổngsố điện tích hạt nhân của A và B là 16.1. Xác định
 
A và B

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lê Văn Thành liked this
thanhliem87 liked this
mylocvt liked this
Quoc Le added this note
đề nghị cho lời giải..
Traoemtatca Nnl liked this
Nhatdong Dong liked this
thilun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->