Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

O'Donnell is elmosolyodott. Régi jó barátok voltak már
Merengéséből egy nővér kopogása riasztotta fel
- Dr. O'Donnell! A betege hozzátartozói várják oda-
A többi osztály folyosóin és a különszobákban viszonylag
A kórház konyháján a hőség nem okozott különösebb gon-
Mrs. Straughan a kilókkal és kalóriákkal különösebben tö-
Itt a konyhán most volt a csúcsidő: az ebéd adta mindenki-
Az edényekről Straughan nővérnek eszébe juthatott vala-
Ez birodalmának kevésbé csillogó és modern része volt
Semmiféle orvosi bizonyítvány nem kárpótol a csökkenő for-
Jim Baldwick már jó ideje halogatta ezt a vizsgálatot. Úgy
Bell doktor a fluoroszkópon keresztül követte a bárium út-
- Ördög és pokol! - idézte apja kedvenc mondását. Apja
Most azonban nem ér rá ezen tépelődni: a reggeli előadá-
MÁSODIK FEJEZET
Kent O'Donnell éppen az igazgatóságra igyekezett a sebé-
Rufust sokat ugratták a kollégái a nyakkendői miatt. Nemré-
- Bemenjünk a szobámba? - kérdezte O'Donnell. Fúrta
O Donnell ezt nagyon jól tudta. Nem Rufus volt az egyet-
- Nem - felelte Rufus. - Abból már rég nagy botrány lett
- Aha - mondta O'Donnell. Időt akart nyerni. Gondolat-
Rufus ezért állt elő a panaszával
- Talán ha mondanál egy konkrét esetet - kérte O'Don-
- Jó. Volt például a múlt héten egy emlődaganatos bete-
Pearson az első vizsgálatnál jóindulatúnak minősítette. Ké-
- Pearson nyolc nap múlva küldte föl a vizsgálati ered-
- Értem - mondta O'Donnell. Hát ez bizony enyhén szól-
Hát igen. O'Donnell jól ismerte ezt az érzést: az előző
- Még ma beszélek Joe Pearsonnel - ígérte. - Mindjárt a
Tomaselli irodájába az igazgatóságon
Hát itt a Csipkerózsika-kastély
O'Donnell szemügyre vette az építész rajzát: tehát így néz-
- De igen. Ma reggel megint tárgyaltam Ordennel. - Or-
- És mi lesz a másik félmillióval? Mintha a múlt héten még
- Más újság nincs? - viccelődött O'Donnell
Orden Brown semmit nem titkolt el O'Donnell elől. Megmu-
Counties kénytelen-kelletlen beérte a másodrendű szakem-
Az egyetlen jelentős változást Orden Brown kinevezése je-
Már így is sikerült kissé előbbre lépnie: megszavaztatta az
Brown meggyőző történetet adott elő. Önmagával kezdte:
Three Countiest az elmaradottságból. Akármi volt is az indí-
A beszélgetés vége felé Orden Brown így szólt: - Ha netán
Rövid hallgatás után hozzátette: - Másfelől talán éppen ez
Aznap este több szó már nem is esett köztük a kórházról
Az úton először olvasni próbált: egy képeslapban talált egy
Brownnak igaza lett: egyáltalán nem volt könnyű. Mindaz-
Nem sokkal a megérkezése után az előző sebész főorvos
Időközben új főorvos került a belgyógyászat élére is: dr
Az O'Donnell kinevezése óta eltelt három és fél évben az
Tomasellivel és Chandlerrel együtt - új alapokra helyezték a
Az útnak még így is csak az elején jártak. Hosszútávú prog-
Itt volt először is a kórház bővítésére szánt alap kérdése
O'Donnell ismerte Pearson befolyását Eustace Swayne-re
Vajon egy esetleges O'Donnell-Pearson-vita nem húzná-e
HARMADIK FEJEZET
A kórház felső emeletein uralkodó hőséggel és nyüzsgéssel
Vajon hányadszor teszem meg ezt az utat? - tűnődött ma-
Valóságos szertartás volt ez; valahányszor egy beteg meg-
A kórház folyosója kettéágazott. Jobbról gépek duruzso-
Kihúzták a számát szegénynek
Milyen rövid is az út az életből a halálba - gondolta Pen-
George Andrew Dunton (élt ötvenhárom évet) teste készen
Weidman a megszokott tréfával köszöntötte: - Hoztam
Weidman az asztal mellé irányította a hordágyat. Rinne le-
A biztonság kedvéért azonban még utánaszólt: - Csak
George Rinne fatámasztékokat csúsztatott a halott nyaka
Penfield nővérnek vagy bárki másnak
Mc Neil intésére kézbe vette a zárójelentést. - Miben halt
- A zárójelentés szerint igen - mondta rá Mc Neil
Seddons kíváncsian nézett Mc Neilre. - Maga a nagyfő-
- Itt egy szép tiszta vakbélműtétheg. A bal karon egy sze-
A folyosóról léptek zaja hallatszott. Kisvártatva kinyílt a
- Jó napot! - biccentett Mc Neil. - Fáradjanak be!
Szemügyre vette a csapatot. Akadt közöttük egy-két új arc
A folyosón újból léptek zaja hallatszott. Seddons megérin-
- Tehát harmadéves - folytatta Pearson - és most éppen
Számára a kórbonctan véresen komoly dolog. Pearson foly-
- A kórbonctani osztály vizsgálja meg a beteg vérét; a be-
Pearson most a szivarjával mutogatott. - Felhívnám a
Mc Neil lopva a kisnővéreket figyelte. Ez a látvány nem va-
Mc Neil még mindig a kisnővéreket nézte. Ketten falfehé-
Mc Neil odaszólt: - Ha valaki szeretne néhány percre ki-
Mc Neil időközben a koponyát vette kezelésbe. Először a
Mc Neil most kézbe vette az elektromos kézifűrészt. Mielőtt
Legelőször tehát a szívkoszorúereket vizsgáljuk meg. - A kis-
- Most a szív belsejét vizsgáljuk meg. - Pearson letette a
- Látják a hegesedést a szívizmon? - mutatott rá Pearson
Pearson rövid hallgatás után folytatta: - A mostani roham
Vivian most már valamivel szilárdabban állt a lábán. Érez-
- Van kérdés? - riasztotta fel merengéséből Pearson dok-
- Kivétel nincs? - kérdezte ugyanaz a kisnővér. Pearson
- De van - felelte Pearson. - Az elhunyt családjának enge-
- Általában nincsenek. Egyes katolikus kórházakban vi-
- Mc Neil! Seddons! Ide nézzenek!
- Készítettek átvilágítást a beteg felvételekor? - kérdezte
Ilyenkor engedélyt kell kérni a boncolásra. Ezt néha elvégzi
Pearson ismét szünetet tartott; Seddons közben rajtakapta
- Amikor majd megpróbálják rábeszélni a hozzátartozó-
Két kisnővér önkéntelenül hátrahúzódott
NEGYEDIK FEJEZET
Az e havi kliniko-patológiai értekezlet délután fél háromra
- Ez az első kórházi kinevezése?
- Igen - bólintott Hilton. - Michael Reese-nél gyakorol-
Lucynak eszébe jutott: ezt a fiatalembert Kent O'Donnell
Lucy komolyan fontolóra vette a kérdést. - Kösz. A pulzu-
- Nézd. Aztán majd felhívlak. A jövő héten jó lesz? -
O'Donnell könnyedén megérintette Lucy vállát. - Azt hi-
Kliniko-patológiai értekezletet mégsem tarthatunk nélküle
Lucy észre is vette a maradékot egy szalvétába csomagolva
O'Donnell bemutatta Hiltont a főorvosnak. Amikor kezet
- Új híve van tehát a rendszernek - mondta Pearson harsá-
- Ne is törődjék Joe-val - mondta O'Donnell kedvesen. -
- Üdvözlöm önöket - mondta O'Donnell. Végignézett az
A most is kifogástalanul öltözött Gil Bartlett kinyitotta a
Ilyenkor előtérbe lépett a szakmai szolidalitás. De egy jó kór-
Kent ilyenkor - de csakis négyszemközt - rendkívül goromba
Gil Bartlett újrakezdte a beszámolóját. - Tehát a beteget dr
Cymbalist küldte hozzám május tizenkettedikén. - Ez a dr
Bartlett a jegyzeteibe pillantott. - Én körülbelül félóra
Bill Rufus közbeszólt: - Elküldted mellkasröntgenre?
Bartlett végül nyugodtan válaszolt Pearson kérdésére
O'Donnell feltette a kérdést. - Hozzászólás van?
Az asztal másik oldalán Charlie Dornberger intett a pipá-
Bartlett ingerülten közbevágott: - Hát persze hogy nem hi-
- Ebből elég! - csapott az asztalra az elnöki kalapáccsal
Lucynak így még jobban tetszett. - Nem tűröm az ilyesmit!
O'Donnell nemcsak színlelte a felháborodást. Joe Pear-
Másrészt a röntgen kimutathatott volna a tüdő alján bizonyos
Ez a lehetőség most már kútba esett. Ha O'Donnell a tör
Ezt már igazán nem tehette meg Gillel. Négyszemközt majd
A teremben lassacskán lecsillapodtak a kedélyek. O'Don-
Még négy esetet kellett megtárgyalniuk. Egyik sem volt
Bartlett nevéhez fűződött a Three Counties sebészetének
Mindezt persze Pearson is jól tudja: miért volt hát akkor
Praxisa virágzott: Lucy évi ötvenezer dollárra becsülte a ma-
Mindennek aztán anyagi következményei is vannak. Hogy
Lucy egyébként egészen jól kijött Joe Pearsonnel. Úgy
Egy-egy diagnózis megbeszélésekor ez mindenesetre jól jött
- Miért? - vágta rá Pearson
Az idősebb férfi kényszeredetten visszakozott: - Nem így
Kent O'Donnell önkéntelenül elmosolyodott. Nem sokan
- Sajnos nem ér rá. A szövettani vizsgálatok eredményéről
O'Donnell nem hagyta provokálni magát: - Bill Rufus volt
Pearson nem válaszolt azonnal. O'Donnell érezte: minden
- Én nem laboránsokra és gépírónőkre gondoltam -
- Nincs szükségem új kórboncnokra - mondta határozot-
- Mert két szakember számára nincs elég munka. A bon-
Joe ezt nem tudja. Talán nem ártana tisztázni
A Three Counties Kórház ebédlője a legtöbb orvos és kórhá-
Sok orvos csak itt ért rá megbeszélni egyes szakmai kérdé-
Ebbe a szabad vélemény- és információcserébe nem min-
Gyere át a rendelőmbe. A taxaméterem ott ketyeg
Gil Bartlett ezt a cinikus megközelítést helytelenítette
A legtöbb orvos azonban bent az ebédlőben szívesen adott
- Helló! - köszöntötte Seddons
- Nem. A múlt héten beugrottam egy félórára Frank
- Pazar! Akkor találkozzunk hétkor a nővérszállás előtt
- Erre ne nagyon számíts - mosolyodott el Kent. - Minden
Tomaselli imádta a munkáját. Egyetértett O'Donnell-lel
Ezt részben beosztottai ügyes irányításával érte el - akiket
Körútjai során ritkán készítettjegyzeteket: mindentfejben
Tomaselli nem lehetett mindennel elégedett. Néhány osz-
O'Donnellt Orden Brown szavai riasztották fel merengé-
- Dehogynem - felelte gondolkodás nélkül O'Donnell
Mindig jól érezte magát Brownéknál
- Zártkörű vacsora lesz - mondta még Orden Brown. -
- Köszönöm - mondta O'Donnell. Brown biccentett és tá-
- Megbeszélnivalóm van dr. O'Donnell-lel. Mondja meg
- Már megmondtam - felelte bizonytalanul Kathy. - Hiá-
O'Donnell a titkárnőre. - Ne terheljük vele Kathy lelkiisme-
- Itt Tomaselli beszél - mondta az igazgató barátságos
- Normális körülmények között én sem törődnék vele. Az
O'Donnell agyán átvillant: a kórbonctan! Tomasellitől
Csöndben vártak. Hamarosan megszólalt a telefon. To-
- Van egy bizonyos Mrs. Bryan nevű beteged? - kérdezte
- Igen. Miért? Panaszt tett a férje?
- Ezt inkább Joe Pearsontől kérdezd!
O'Donnell. - Végül is a te beteged.
- És ezért tartottad benn Mrs. Bryant három hétig?
- Hát persze. Vagy szerinted talán haza kellett volna kül-
O'Donnell nevek után kutatott az agyában. - Szükség len-
Az igazgató a listájára nézett. - Velünk együtt hat. Lucy
- Nincsenek - rázta a fejét O'Donnell. - Pontosabban
A kliniko-patológiai konferencián elhangzott meghívás
Vacsora után O'Donnell hazavitte Lucyt a kocsiján. A
Lucy észrevette. - Ugye neked is furcsa? Engem még mindig
Háttal állt Kentnek. A poharakban megcsörrent a jég
- Nincs benne semmi különös. Egyszerűen már jó ideje
O'Donnell a koktélt kortyolgatva kérdezte: - És? Akkor
- Megbántad? - kérdezte O'Donnell
Lucy fontolóra vette a kérdést. - Nem. Legalábbis azt hi-
- Biztosan. - O'Donnell különös meghatottságot érzett
HATODIK FEJEZET
- Miről van szó? - kérdezte Charlie Dornberger a pipáját
Dornberger és Pearson jó barátok. Most udvariasan csak
Megpróbálok világosan beszélni
Kitért minden lényeges kérdésre: a szövettani jelentések-
- Egyetértek - mondta O'Donnell - és épp ezért fordul-
Ismét O'Donnell vette át a szót: - Megpróbálhattam volna
Lucy Grainger szólalt meg: - Én kedvelem Joe-t. Azt hi-
O'Donnell Rufusra nézett: - Bill? Neked mi a vélemé-
Rufus bólintott. - Rendben van. Ha Charlie hajlandó be-
Most Harvey Chandler szólalt meg: - Szerintem is ez lenne
A pillanatnyi csendben O'Donnell érezte az általános
Harry Tomaselli szólalt meg: - Ezek szerint kereshetünk
O'Donnell. - Már csak ezért is kesztyűs kézzel kell bánnunk
- Nemrég kaptam egy nyílt listát a Kórboncnokok Szövet-
O'Donnell átnézte a nyomtatványt: Dr. David Coleman
Rufus felnézett. - Egyetértek. Nyugodtan válogathat a
O'Donnell törte meg a pillanatnyi csendet. - Hát ezt meg
- Igen. Szeretne nálunk körülnézni. Akkor is megbeszél-
Az adatlap most éppen Dornbergernél járt. A mutatóujjá-
O'Donnell biztatást várva a többiekre nézett. - Az lenne a
HETEDIK FEJEZET
Roger Mc Neil a boncteremből nyíló helyiségben mindent
- Sietnünk kell -jelentette be köszönés nélkül. - Már más-
- Ötvenöt éves nő. Kezelőorvosa szerint a halál oka: em-
- Hadd lássam - kérte el Pearson a zárójelentést. Néha
O'Donnellt például nagyra becsülte. Ezt a fiatal sebészt a
Joe-val kötött szövetségéről. Mit is mondott Gil Bartlett?
"Elvégre barátok! Ráadásul Pearson doktor a szülészek ellen
Ráadásul itt volt még a saját problémája: nyugdíjba men-
Az egyik betegejelentkezett. Egy órával ezelőtt kezdődtek
NYOLCADIK FEJEZET
Kent O'Donnell a konyakját kortyolgatva kényelmesen
O'Donnell nem először találkozott ezzel az érveléssel. Ud-
Egyébként New Yorkban él - ez néhány utalásból egyértel-
Lucy Graingerrel. Micsoda különbség! Lucy a szakmájának
Merengéséből Denise szavai riasztották fel: - Csak nem
Az öreg felhorkant: - Miféle utolsó szó? A kérdés teljesen
- A betegségek örökölhetősége egyelőre csak hipotézis -
Svayne felhorkant: -Többek között ezért kell fenntartani
O'Donnell némi elismerést érzett: az öreg harcos valóban
- mondta Swayne gúnyosan csillogó szemmel. - Ha a termé-
- Bravó! - tapsolt Amelia Brown. O'Donnell azonban
- Leginkább azért - kuncogott Swayne - mert Orden és
- Ne légy igaz ságtalan a barátaiddal - felelte Brown félig
- Te meg ne hazudj! - vágott vissza Swayne. - Ismét ele-
- Ezt senki nem állította - szólt közbe gyorsan Orden
Egy-két héten belül megkapjátok a végleges válaszomat. -
- Véleményem szerint dr. Pearson egyike a kórház leg-
Brownék hazavitték O'Donnellt a Lincolnjukon. Egy ideig
- s amire a végén célzott? - kérdezte O'Donnell
- Hát igen - felelte közönyös hangon Brown; O'Donnell
Brownék letették a lakása előtt. Búcsúzás közben Amelia
Színház után most visszafelé tartottak a kórházba. Jó volt a
- És ez még mindig így van? - kérdezte Mike
Mike most Vivian ruháján kereste a felső kapcsot. Vivian
Szorosan összesimultak. Vivian egész testében remegett az
- Mike - mondta Vivian - nagyon fáj a térdem. Nincs itt
- Erre gyere - mondta Mike még mindig kissé kétkedőn;
- A térdem. Hirtelen szörnyű fájdalom nyilallt bele
- Hadd lássam! - térdelt le elé Mike. - Melyikbe?
- Érezted ezt már korábban is? - kérdezte Mike
- Mi az? Most min nevetsz? - kérdezte döbbenten Mike
- Most ne hülyéskedj. Érezted ezt már korábban is? - is-
- Úgy egy hónapja - mondta némi gondolkodás után Vi-
KILENCEDIK FEJEZET
- A részleteket kérem! - szólt oda kissé türelmetlenül dr. Jo-
A gyakorló kórboncnok a jegyzettömbjéből olvasta: -
Negyvenéves férfi; vakbélgyulladással vettük fel
Akut vakbélgyulladás! Épp ezen a tájékon lépett fel. Ki ope-
Pearson elismerően bólintott: - Éppen idejében kapta el
- Ezt már öt éve mondod - szólalt meg a háttérben Bannis-
- Kartonozok - felelte tömören a laboráns. - Mellesleg ez
Még két esetet vizsgáltak meg: mindkettő elég egyszerű
Pearson megfordult a székén. - Ezt nézd meg! -mennydö-
Mc Neilnek már ismerős volt az effajta kirohanás. Nyugod-
- Nem hát - mosolyodott el Pearson. - Még tanulhatsz is
- Nyolc - mondta Mc Neil némi számolás után
Kissé borzongva nézett körül a sivár helyiségben. - Nyirkos
- Az semmi - vigyorgott Pearson. - Reggelente szétszó-
Dornberger nem akarta húzni az időt. - Követségben járok
Dornberger lerakta még meg sem gyújtott pipáját Pearson
Szóval beadja a derekát - gondolta Dornberger. Büszke-
Az orvosok számára fenntartott asztalok irányából hangos
Toynbeet is megkínálta egy szivarral. - Foglalj helyet kö-
- Ma reggel. Újabb utánpótlás a baseballcsapatnak-felel-
Lewis Toynbee kezet nyújtott Bellnek. - Ne szorítsd meg
- Engem hidegen hagy mások irigysége - felelte Bell. Már
- Hogy van a feleséged? - kérdezte Lucy Grainger
- És milyen érzés szexmániásnak lenni? - kérdezte Harvey
- Nem vagyok szexmániás - felelte Bell. - Egy évben csak
A nevetés elcsitult. - Mit szeretnél tudni? - kérdezte Bell
Joe Pearson ajánlott a figyelmébe. Mrs. Alexandertol meg-
Miután Pearson botrányt csinált a rossz minőségű metsze-
Aznap délután be kellett vinnie aláírásra néhány laborató-
- Mit tud maga a metszet-előkészítésről? - kérdezte fe-
Az egyik boncolásnál Mc Neil szólt rá: - Vedd el onnan a ke-
A lányok néha olyan kiszámíthatatlanok. Egyik nap mindent
Vivian az utolsó órája után kapta meg Mike üzenetét. Az állt
Mike már várt rá a folyosón; gondolataiba mélyedve jár-
Mohó karokkal keresték egymást. Mike ujja hamarmegta-
- Vivian drága! Szeretnélek elvenni feleségül
TIZEDIK FEJEZET
Three Counties Kórház
A múlt heti burlingtoni látogatásom óta sokat gondolkoztam
Szívélyes üdvözlettel
Tehát - a kihívás! Ezért választotta a Three Countiest
A tanulás világéletében könnyen ment. Olyan természetes
Először nem hitt az öregnek. Aztán szembenézett önma-
A lelke mélyén azonban sohasem tudta átadni magát a já-
Hasonlóképpen alakult a másokhoz való viszonya is. Ré-
De sikerült vasfegyelméből valamelyest engednie s megveté-
A dolog azért nem volt ilyen egyértelmű. Tizenöt évi ön-
Dornberger rendelője mellett lévő helyiségben Elizabeth
Alexander éppen öltözött. Charles Dornberger doktor a tőle
Dornberger mosolyogva ült az íróasztalánál. Szerette az
- A szülés nem volt komplikált? - kérdezte Dornberger
- Az nagyon jó dolog. Különösen a kórbonctanon az
A kórház egész személyzete nagyban függ az ottani laborató-
- Megpróbálom a lehető legegyszerűbben elmagyarázni
Elizabeth agyában megszólalt a csengő: kérdezni! - Miért
- Ez többnyire öröklés dolga - felelte az orvos - de ez
Elizabeth a homlokát ráncolva megkérdezte: - Ezek sze-
- Helyes. Most pedig beszéljünk a gyerekről - mutatott az
- És akkor hol itt a probléma? - kérdezte Elizabeth kíván-
D-gyilkosok" - a méhfalon át a gyermek vérkeringésébe jut-
- Az egyik kisnővérünkről. Vivian Loburtonnek hívják
- Lehet róla szó - bólintott Pearson
Lucy kérésében nem volt semmi rendkívüli. Az ilyen eset-
Lucy aggódva nézett rá. - Miért nem jössz át egyszer hoz-
A kétágyas szoba átmenet volt a különszobák és a kórter-
Vivian érdeklődéssel hallgatta az eszmecserét. Kissé hízel-
- Én még visszajövök - mosolygott Lucy. Fogta a kórlapot
TIZENEGYEDIK FEJEZET
Kent O'Donnell az irányítótorony alatt lévő félemeleti te-
Mindkettőt a tudomány fejlődése hozta létre; mindkettő
O'Donnell eltakarta a szemét az augusztus délutáni nap
Természetesen minden újításnál felmerül a kérdés: jó-e?
Gondolatait a befelé gördülő Viscount motorzúgása szakí-
O'Donnell megjegyezte: - Ezt nem szeretem a repülés-
O'Donnell megszólalt: - A Roosevelt Szállóban foglaltunk
- Az utóbbi években elég sok változás történt a Three
O'Donnell rövid hallgatás után még lassabban folytatta: -
Vajon hol húzódik a határvonal a taktikai szempontok és
Szálló parkolójában állította meg a kocsit. A portás kinyitotta
- Ne menjek be magával? kérdezte O'Donnell. - Hátha
- Rendben van - mondta O'Donnell. - Akkor holnap vár-
A Three Countiesjáróbetegek részére fenntartott laboratóri-
Elizabeth világéletében szerette az élénk színeket. Vissza-
Richmondban laktak; az apja két évvel ezután vesztette éle-
Első látásra beleszeretett Johnba. Nyilván csak azért bo-
A házasság első évét mások bizonyára nehéznek mondták
Ebben az évben sokat vitatkoztak John jövőjéről: orvosi
A gyermek ott született meg; Pamelának keresztelték
Az asszisztensnő dr. Dornberger beutalóját nézte: - Rh-tí-
- Ezzel most mi lesz? - kérdezte Elizabeth a kémcsőre mu-
- Leküldjük a szerológiai laboratóriumba. Majd az egyik
Mike Seddons egyedül üldögélt a személyzeti társalgóban
Komoly gondok emésztették. Ha valaki egy hónappal ezelőtt
Tudta: életében először igazán; szívből szeret valakit
Ezért is gyötri most ilyen iszonyú félelem
A sebészi beavatkozás pedig ezúttal a láb csonkolását jelenti
- Veled más volt. Az valahogy magától ment
Mike megcsókolta és szorosan magához ölelte. Vivian
- Ki hitte volna? - kérdezte Mike színlelt élénkséggel. -
Vivian a zárt ajtóra pillantott. - Van most elég dolga a nő-
Ez tegnap volt. Ma délután a műtőben Lucy Grainger ki-
Dr. Lucy Grainger a műtőasztalhoz lépett. Már beöltözött
Most ék alakú csontmintát veszünk. Másfél-két centi elég
Az altatóorvos megkérdezte Viviant: - Jól érzi magát?
- Már nem tart soká - mondta az altatóorvos. - A szövet-
Lucy már a csonthártyát öltötte össze. Bárcsak ennyiből
Az ő jövőjét Vén Csont befolyása döntötte el. Amikor az
- s erre Lucy nagyon büszke volt - az utolsó évben már keve-
Azóta Lucy is belekóstolt már a sikerbe. Olyan sokan
A műtét a végéhez közeledett. Lucy egy intésére a segéd-
Hét perccel öt előtt egy tizenhat éves kórházi küldönc sasszé-
- No nézd csak! Van itt egy vérminta egy bizonyos Mrs
Dornberger érzékenységi vizsgálatra küldte. - Elvette a je-
Bannister atyai jóindulattal s kissé tudálékosan válaszolt: -
- Mi az? - dünnyögte Bannister föl sem nézve. Éppen ren-
- A legtöbb laboratóriumban rögtön a sós vizes után el-
- Nem kell azért úgy felvágni - csattant föl sértődötten
- Pedig úgy hangzott - morogta Bannister. Az összegyűrt
- De hát nem érted? A másik módszer nem teljesen biz-
Bannister az ajtóból nézett vissza Alexanderre. Most már
TIZENKETTEDIK FEJEZET
David Coleman megállt a Three Counties Kórház főbejárata
Szemügyre vette az épületet. Építtetői nem sokat adtak az
- Jó reggelt! - köszönt rá Coleman
A főlaboráns meglepődve nézett fel. Szokatlan volt az
- Jó reggelt! - viszonozta nem túl barátságosan a köszö-
- Bizonyos értelemben igen. Ma állok itt munkába -felelte
- Köszönöm - mondta Coleman
- Erre tessék - nyitotta ki Coleman előtt a szerológiai la-
Alexander érdeklődve megkérdezte: - Vagyis ön az új
- Immunizációs tesztet csinálok - mutatott John a centri-
- Az egész ügy tulajdonképpen a feleségem immunizációs
- Hogyhogy? - kérdezte kíváncsian Coleman. Fogalma
- Ez nem olyan egyszerű ám - szólt közbe Bannister. -
Anyagigénylés nélkül nem megy! - magyarázta fölényes mo-
Többek között ezért vagyok itt
A tehetetlen dühtől kivörösödött arccal lépett a fali készülék-
Coleman vizsgálódását
- Mindig így néz ki a labor? - kérdezte Coleman
A történtek után nem mondhatta el az igaz ságot: ő már fel-
John Alexander titkon Colemant figyelte. Már amikor
- Hát persze! - ragyogott fel Alexander. - A nevéből tud-
- Csakugyan? - kérdezte Coleman. - Ismertük volna egy-
- Nem hiszem. Illetve én önt látásból ismertem. - Alexan-
- De igen - felelte John Alexander. - Az apósom autó-
Coleman is jól tudta ezt. Agyában jelzett is a figyelmeztető
- A mosogatógépek már legalább öt éve kiöregedtek
Azóta minden évben megkaptam az ígéretet: jövőre kicserél-
A legutóbbi becslés szerint az egész átalakítás - hiszen a me-
- Hát erre bizonyíték is kellene - felelte most már kissé tü-
- Hát így kapásból nem tudom -felelte Straughan nővér-
- Csináltatok velük egy újabb baktériumtesztet. Akkor
David Coleman visszafelé igyekezett az ebédlőből a kór-
A tényleges helyzet azonban ennél sokkal rosszabb volt. Hiá-
David Coleman már régóta tisztában volt saját jellembeli
Gyakorló nővér a Three Countiesban. A bal térde alatt van
Coleman szó nélkül visszatette az első metszetet a mik-
- Sajnos nem értünk egyet - mondta végül Coleman Pear-
- Nem vethetnénk össze korábbi esetekkel? - kérdezte
Pearson megrázta a fejét. - Ez nem megy. Túl sokáig tar-
Aztán újra Colemanhez fordult: - Ennek a kérdésnek két
- Két-három napon belül megkapjuk a választ - mondta
Pearson. - Majd szólok Lucy Graingernek. Persze egyelőre
TIZENHARMADIK FEJEZET
- Két napon belül. Akkor kapok választ Pearson doktor-
Lucynak számításba kellett vennie még valamit. Már az is
A kezében tartott cédulán rajta volt a lakcímük az oregoni
Salemben. Vivian adatlapjáról írta ki - hiszen minden kisnő-
Lucynak meg kellett próbálnia minél tapintatosabban közöl-
Lucy az órájára pillantott. Be volt táblázva az egész dél-
- Maradj csak nyugodtan - felelte Lucy. Elment a két férfi
- Némelyek szerint a sebészetnek nincs jövője - felelte
Bartlett élvezte az ilyen élcelődést. - És ha szabad kérdez-
- Bár már így volna - mosolyodott el Kent O'Donnell
- Doktor Bartlett-tel beszélek? - hallották egy nő hangját
- Miss Rawson vagyok a mentőktől. Doktor Clifford üze-
Clifford doktor az ön segítségét
Kent O'Donnell hosszú évek során szerzett rutinjával ügye-
- Interurbán keresik Mrs. Denise Quantzot - mondta a
A másik kezével már ki is nyitotta a burlingtoni telefonköny-
Férfihang válaszolt: - Itt Mr. Eustace Swayne lakása
Rövid várakozás után meghallotta Denise hangját: - Itt
- Még mindig meghívhat - vágta rá Denise. - Addigra én is
- És ha előbbre hoznánk a dolgot? - kérdezte hirtelen öt-
- Csak a mai - válaszolta Denise némi gondolkodás után
O'Donnell csaknem felkacagott az ötlet hallatán. Nagyot
- Nagyszerű - lelkendezett őszinte örömmel O'Donnell. -
- A Regency Room jó lesz? - kérdezte O'Donnell kis gon-
- Jó. Akkor fél tízkor! Isten vele!
Már negyven perce tartott Eustace Swayne és doktor Joseph
Pearson vacsora utáni sakkjátszmája. Egy alacsony rózsafa
A játékosok arca árnyékban volt: a kis lámpa fénye csak a
XV. Lajos korabeli bükkfa karosszékben. Csend honolt a
Joe Pearson a sakktáblára összpontosította a figyelmét
Hamar döntött: ő is megtolta eggyel a maga gyalogját. Csak
- Hm. Miféle két dologról beszélsz? - kérdezte Pearson kö-
Hosszú csönd következett. Végül Pearson a futójával le-
Joe Pearson ezúttal nem a sakktáblára figyelt. Valahova
Swayne feje fölé nézett a sötétbe. Aztán csak ennyit mondott:
Pearson elgondolkozva vakargatta az állát hüvelyk- és mu-
Azt mondod - nézett fel - hogy Orden Brown és O'Donnell
Eustace Swayne a váratlan húzás láttán őszinte elismerés-
- Arra - felelte O'Donnell - hogy milyen jó lenne ezt néha
- Gyakran jár ide Burlingtonbe? - kérdezte Denise-t
- Nem éppen - felelte Denise. - Csak néha meglátogatom
- És most miért él New Yorkban?
A ruháról az is eszébe jutott - ma este először - milyen
A zenekar szolid crescendóval az utolsó számot játszotta
O'Donnell és Denise tapsolt. A helyükön már várta őket egy
Denise a koktélját kortyolgatva így szólt: - Rólam már be-
Most már fesztelenebbül társalogtak. A pincér szó nélkül
- Tulajdonképpen nincs - felelte őszintén Denise. -
- Geoffrey? - nézett nagyot Denise. - Ugyan már! Az ő
Denise szórakozottan forgatta ujjai között a poharát. -
Geóffrey az ágyban is legszívesebben az aktáit böngészné -
O'Donnell meglepetten nézett az órájára. Már három és
O'Donnell remekül érezte magát
O'Donnell némi tétovázás után azt ajánlotta: - Fölmehet-
Ismét megcsapta orrát a nő finom parfümillata. Megérkez-
- Régen kevertem már ilyen koktélt - mondta Kent hal-
Találkozott a pillantásuk. Kent Denise poharáért nyúlt
Azonnal megyek. Addig is készüljenek fel a vérátömlesz-
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
A kitörés be is következett a harmadik igénylésnél. Dühö-
Bannistert. A főlaboráns épp az egyik sarokban tevékenyke-
Pearson az igényléseket egy asztalra a szoba közepén
- Mi a baj? - jött oda az asztalhoz Bannister. Ő már úgy
- Hogy mi a baj? Hát az igénylések! -mennydörögte Pear-
Bannister kárörvendően elvigyorodott: - Azt te kérted tő-
- Mi? Aha! Na jó - tette le a rendelést. Fölkapott egy másikat
- És ez? Miért kell nekünk egyszer csak Coombs-szérum?
- Doktor Coleman - felelte készségesen Bannister. A szó-
Pearson a kezében tartott papírra nézett; eddig észre sem
A feleségem tesztjéhez. Doktor Dornberger kérte... -mond-
- És miért éppen Coombs-szérumot?
- Várom a válaszát - sürgette Pearson
- Most jól figyeljen ide! Tisztázzunk valamit. Egyszer már
Pearson komoran nézett rá. Aztán a kirohanás hatásával
Pearson átvette a vérmintát. Bannister közben fölemelte a
- Mi legyen a Coombs-szérum igénylésével?
Most már nem az övé a felelősség
Szegény kis kölyök - szólalt meg a gyakorló orvos. - Hogy
- A rendőrök még mindig itt vannak? - kérdezteMc Neil
Seddons visszajött a telefontól. - Pearson a szerológián
- Négy - felelteMc Neil. - És milyen helyes kisgyerek volt!
Az előszobában három várakozó ült: egy egyenruhás
- Hazudik! - vágott közbe keserű indulattal az apa. - Ma-
- Hát úgy tíz perc múlva
- Örömmel - felelte Coleman. Határozott elképzelései
- A laboratóriumok dolgában? - kérdezte szórakozottan
Pearson. Nyilván másutt jártak a gondolatai
Elizabeth Alexander pompásan érezte magát. Éppen hozzá-
Először ebédeltek együtt a kórházban. John csak párnapja
- a sósat meg a fehérjéset - és negatív eredményt kapott. -
- Kihűl a levesed - szólt rá Elizabeth. - Min merengsz
- Nagyjából - felelte Elizabeth. - De Dornberger doktor
John Alexander odahúzott egy széket Colemannek. - Fog-
- Bizony - felelte az asszony. - És fogszabályozót. Azóta
- Nem becsüli le - felelte Elizabeth. - Csak néha arra gon-
- Hány éves? - kérdezte Coleman evés közben. - Szerin-
- Huszonhárom lesz - mondta Elizabeth. - Két hónap
Coleman megtörölte a száját egy szalvétával. Alexanderre
- Hogyne! - felelte Coleman. - Sőt talán ott a leginkább
- Például a kutatás miatt; hogy folyamatos legyen a fejlő-
- Miféle hiányokat? - kérdezte Elizabeth
Pearson után olyan üdítő ennek a két fiatalembernek a társa-
- És ez épp a kórboncnokok feladata? - kérdezte Eliza-
- Minden orvosé. Csak éppen a kórboncnokoknak több
Egy kórboncnokból pedig igen ritkán. Ő csak a maga szerény
- Előfordult ez már korábban is? - kérdezte Coleman
TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Lucy Grainger belépett a szobájába. Négy nap telt el a szö-
Lucy letekerte a kötést Vivian térdéről; a műtét hege szé-
Lucy az ajtóból szólt vissza: -Talán néhány látogató tudna
Mike a kórházi köpenyét viselte. - Elloptam tíz percet -
- Eddig is sokat segítettél - mosolyodott el Vivian. - Pusz-
Viviant így is sikerült megnevettetnie. - Marhaság! -jelen-
- Hát persze hogy rendben. Elkísértem őket a szállodába
Talán azt: "Neki van a legszebb vörös haja a világon. Kicsit
- Nem mondhatnál esetleg ragyogó sebészt? - kérdezte
Lucy Grainger megállt a második emeleti folyosón a sebész
- Köszönöm. - Lucynak hízelgett Kent véleménye
Lucy pár szóban összefoglalta az esetet; beszélt a bizonyta-
O'Donnell összeráncolta a homlokát: - A kórbonctannal
- Nem is - felelte Lucy az órájára nézve. - Ebéd után ismét
Ezért esett olyan jól az imént az a néhány dicsérő szó: ha ő
- Lucy - mondta O'Donnell - ha bármi probléma van
A szállodába visszatérve azonban már beszéltek a fiatalok
Az asszony előző éjjel halt meg a kórházban. Seddons mulat-
- Erre azt mondja a nő a temetkezési vállalkozónak: "Na-
Mc Neil a komor körülmények ellenére hangosan fölnyerí-
- Volna szíves letakarni az arcot? -Mc Neil kissé kelletle-
Mindkét gyakorló orvos kissé zavartan nézett Colemanre
Mc Neil és Seddons kissé megszeppenve állt
Rövid várakozás után kapcsolták Dornbergert. - Mrs
David Coleman bekopogott Pearsonhöz. A főorvos az aszta-
- Igen - felelte hűvösen Pearson. - Doktor Coleman!
- Csakugyan? - vonta fel a szemöldökét Coleman. Ban-
- Hát én nem nevezném veszekedésnek - felelte Coleman
- Minek nevezné? - kérdezte epésen az öreg
Pearson most dühösen fordult Colemanhez: - Mire véljem
- Ehhez valóban szükségem volna az ön engedélyére? -
Pearson öklével az asztalra csapott. - Majd ha szükségem
- Egyébként - mondta még mindig nyugodtan Coleman -
- Például? - kérdezte dacosan Coleman. Ha Pearson nyílt
- Tessék - mondta türelmetlenül Pearson
Két táviratot hoztam - mondta a lány. - Épp most érkeztek. -
Pearson elvette tőle a két halványsárga borítékot
Grainger páciensének az ügye - mondta. - Jó sokáig ültek
David Colemanben felébredt a szakmai érdeklődés. Ő is
Kis szünet után jelentkezett Dornberger. Hadarva mond-
Pearson átnézte az irattálcán heverő cédulákat. Először
- Hívattál? - kérdezte Bannister a korábbi veszekedéstől
Pearson törte meg a csendet. - Tessék! Az ország két leg-
Lucy Graingernek ma választ kell adnunk. Mégpedig határo-
TIZENHATODIK FEJEZET
A Fő utca sarkán álló rendőr időben meghallotta a mentő-
- Jaj! - kapott újra a mentős karja után. Ezúttal úgy meg-
- Most mentünk át a központon. Ott állt hál istennek egy
Elizabeth szörnyű fájdalmai közepette csak arra tudott
Doktor Dornberger a szülészeten már beöltözött és bemosa-
- A kettesbe legyen szíves! - utasította Mrs. Yeo
- Nem egészen - mondta Coleman. - Közben vesztettünk
Coleman ebben a pillanatban - minden ellenérzése és saját
- Nagy bátorság kell az ilyen diagnózishoz - mondta této-
- A röntgenfelvétel - felelte Coleman. - A legutóbbi két
John Alexander épp egy félig szívott cigarettát nyomott el a
Fürgén ugrották át a pocsolyákat az úttesten és a járdán. Lát-
- Kölykök! - szólalt meg John mellett egy hang utálkozva
- Szóval magának ez már a hatodik? - kérdezte
- Hát persze - felelte John megrökönyödve
- Mi sohasem akartuk. Csak az elsőt. Nekem már az is épp
- Akkor hogyan lett nyolc? - kérdezte John önkéntelenül
A beszélgetés valósággal hipnotizálta
Akkor jött ide a várószobába
- A felesége jól van - közölte gyorsan a leglényegesebbet
- Fia született -felelte Dornberger. -Természetesen kora-
- Hát persze - felelte Alexander szinte öntudatlanul. Az
- A gyermeket természetesen inkubátorba tettük. És per-
- Tehát van remény - nézett Dornberger szemébe Alexan-
John rövid hallgatás után megkérdezte: -Láthatom most a
- Igen - felelte Dornberger. - Majd odakísérem
Lucy Grainger a röntgenosztály bejáratánál várta a hord-
A nővér Bell segítségével betolta Viviant a váróból nyíló
A technikus most a két és fél centi vastag üvegfal mögé lé-
A vezérlőasztalnál Fírban arra gondolt: helyes kislány
Bell és Lucy a röntgenosztály lefüggönyözött irodahelyiségé-
A röntgenológus a fejét rázta: - Itt van némi csonthár-
TIZENHETEDIK FEJEZET
- Gyönyörű vagy - hangzott a válasz
Elizabeth ágyát a másiktól
- Köszönjük - felelte John. Mindketten hálásan néztek a
John szeme is megtelt könnyel. Gyöngéden suttogta: - Ki
- Nem! - szakította félbe Elizabeth. A hangja még mindig
- Hát hogyne. De én is dolgozhatnék
O'Donnell taxival indult Manhattanbe. Kényelmesen hát-
Itt van például Joe Pearson esete. Vajon nem ítélte-e meg
A libériás portás udvariasan köszöntötte az előcsarnok-
O'Donnell követte a komornyikot egy újabb hallon át a
Denise maga után húzta Kentet a teraszra. A komornyik
- Üdvözöl New Yorkban az én egyszemélyes fogadóbi-
Park útjait csak néhány lámpa jelezte. Nyugat felé az utcák
- Arra nem gondoltál - kérdezte O'Donnell - hogy egy-
A Maisonette diszkrét éjszakai szórakozóhely az ötödik su-
- Negyvenkét éves vagyok - folytatta O'Donnell. - Ennyi
- Nem hiszem. Elintézhetném Nevadában vagy akárhol
A pincér hozta a kávét. - Szeretnék kettesben maradni ve-
- Ha összeházasodnánk - folytatta Denise - én teljesen
A kislány őszinte érdeklődéssel szemlélte O'Donnellt. -
Helló - üdvözölte. - Már hallottam magáról
Mit szólnál hozzá - fordult a lányához Denise - ha doktor
O'Donnellhez. - Miért nem élnek együtt csak úgy? Akkor
- Philippa! - szólt rá szigorúan Denise
O'Donnell a korlátnak támaszkodott és felkacagott. In-
TIZENNYOLCADIK FEJEZET
Vivian bal lábának amputálása pontosan reggel fél kilenckor
Ezt már tegnap este végiggondolta: képzeletben fölvázolta
A műtősnővér minden külön utasítás nélkül átnyújtotta
Lucy az órára pillantott. Vivian lába márcsaknem öt perce
A mai operációnak nézői is voltak: két orvostanhallgató
Közben a műtő falán függő órára nézett. Negyed tízet mu-
Az altatóorvos bólintott: - Teljesen. Igazán stramm lány
Lucy már csaknem végzett a hátsó izmok elvágásával. -
Lucy nevetett. - Ezen könnyű segíteni. Vállalj több műté-
Lucy egy pillanatra megállt. Érzékeny ujjai begyében fel-
Aztán hirtelen éles roppanás hallatszott: az utolsó pillanat-
Mike Seddons a szó szoros értelmében végigverejtékezte a
Pár nappal ezelőtti első találkozásuk óta Mike Seddons so-
Mike - mondta - és ne vágj már olyan fancsali képet!
- Ne beszélj így! - kiáltott rá Mike
- Miért ne? Nem mersz beszélni róla? - kérdezte Vivian
Mr. Loburton váratlanul megállt félúton az ablak és a szék
Seddons Vivian anyjának a tekintetét is magán érezte. -
TIZENKILENCEDIK FEJEZET
Tudja - mondta a koraszülöttek felett őrködő fiatal nővérnek
Az inkubátor mögött álló kisnővér feszülten figyelte a be-
- Valóban nincs rendben a légzése - felelte Dornberger
- Pillanatnyilag nem tehetünk többet - mondta a nővér
- Erythroblastosis. Csecsemők keringési betegsége
A múltkori vitájuk óta Pearson egy árva szót nem beszélt Da-
Alexander a felesége szülése után már másnap munkába
David Coleman belépett a szerológiai laboratóriumba
- Igen sok bélfertőzés volt az utóbbi időben - válaszolta
Straughan nővér. - Főleg a személyzet körében
David Coleman kezdte tisztelni ezt a nőt a komolyságáért
- A melegvíz-vezeték már nagyon elavult - hangzott a vá-
- A víz hőmérséklete valóban nem elég magas - böngészte
- Látja? - kérdezte széttárt karral a főnővér
Mégpedig a már elmosott tányérokon
- Ez mit jelent? - kérdezte Straughan nővér
- A metszetben gázfejlesztő baktériumok tenyésznek -
David Coleman a teendőkön gondolkozott. Amennyiben
Bannister szerint ez így van - akkor nincs különösebb ok az
A szoba másik sarkában megszólalt Bannister: - Február
- De hiszen annak már csaknem fél éve! - kapta fel a fejét
Coleman. - A konyhai személyzet ugye nem változik túl
Coleman még mindig nem értette a dolgot. - Biztos a dá-
- Itt nincs semmi egyéb - Bannister vállat vont: - Ha nem
- Hááát... - kezdte Bannister. Korábbi magabiztossága
A fiatal orvos minden bevezetés nélkül közölte vele: -
John Alexander gázfejlesztő baktériumokat talált az elmo-
Pearsont ez nem lepte meg különösebben. - A melegvíz-
- Ezt nem állítottam - felelte Coleman szinte védekezve
Coleman habozás nélkül válaszolt: - Sajnálom. Tartozom
- Miért nem? - robbant ki Pearsonből a kérdés
- Mert a higiéniai osztály nem kérte. A diétás főnővér
- Az a hülye Bannister! Ez nem gyerekjáték! - mondta iz-
Pár perc alatt elmagyarázták az igazgatónak a helyzetet. John
Pearsonhöz fordult: - Az idén új ember került a higiéniai osz-
- Tehát mióta nem volt vizsgálat? - kérdezte Tomaselli
- Mit javasol? - kérdezte Tomaselli Pearsontól
Tomaselli újra Pearsonhöz fordult: - Van még valami?
- Tudom - bólintott Tomaselli. - Örököltem az egész
- Nem segíthetek? - szólalt meg hirtelen mögöttük egy
Mrs. Alexander immunizációs tesztjében?
- Csak a biztonság kedvéért - felelte pöfékelve Dornber-
- Az nagyon valószínűtlen - mondta nyomatékosan Pear-
A beállt csöndben ismét mindenki Alexandert nézte. Da-
Dornbergerhez fordult: - Amikor még csak a sós és fehérjés
Counties laboratóriuma csak az ő ideérkezése óta állt át a
Coombs-teszt használatára. Az iménti magyarázattal igazán
Alexander kétségbeesetten nézett rá. - De Pearson doktor
Coleman Bannisterhez fordult: - Mi történt a Coombs-
Dornberger hitetlenkedve vette ki a szájából a pipát. -
- Kinek az utasítására tette? - kérdezte kíméletlenül Cole-
- Doktor Pearson utasítására
- Ezek szerint vérátömlesztést fog alkalmazni? - kérdezte
- Arra most nincs idő - rázta meg a fejét Coleman. - Más-
- Doktor Franzot kérem - mondta Tomaselli. - Ki akar
Counties osztályos kórboncnoka. El tudna vállalni egy sür-
Kérek egy rendőrautót. Ők gyorsabban odaviszik a széru-
- Itt a Three Counties Kórház igazgatója beszél - mondta
Dornberger fejében. Hosszú orvosi gyakorlata alatt már nem
HUSZADIK FEJEZET
Alexander gyerektől vett vért átküldték az Egyetemi Kór-
- A feleségénél. A rendőrök vissza is hozták - felelte Cole-
A reggeli drámai események kirobbanása óta David Cole-
- Mi hír a kórbonctanon? - kérdezte Dornberger az ügyele-
- Hogy állunk az előkészületekkel?
- Igen - felelte Dornberger. - Már így is épp elég időt vesz-
- Tessék - szólt bele. - Itt doktor Pearson... Értem. Kö-
Doktor Kent O'Donnell éppen az idegosztályra igyekezett a
Előző este ért haza New Yorkból. Még mindig benne élt az
Three Countiest és Burlington városát. Minél tovább latol-
Burlingtonből. De hát mi kivetnivaló volna ebben a pályafu-
- Doktor O'Donnell! Doktor O'Donnell!
Tekintete végigsiklott a kis műtő fölszerelésén. Jól ismerte
O'Donnell az ő okulásuk érdekében megszokásból magya-
Ezért kell közben jegyzetelni - mutatott O'Donnell a segéd-
A késsel óvatosan szabaddá tette a köldökvéna nedves
A segédorvos előrehajolva figyelt. O'Donnell megszólalt:
- Izoláltuk a köldökvénát. Most eltávolítom a lekötést. - Is-
Hatvan milliméter. - A segédorvos ezt is följegyezte
- Mint látják - mondta O'Donnell - nagyon lassan és óva-
A műtét huszonötödik percében aztán a gyermek meg-
- De igen. - O'Donnell lecsavarta a fecskendőt a hármas
- Ellenőrizze a vénás vérnyomást! - utasította gyorsan
- Akadozik a légzése - mondta a segédorvos. - És nagyon
A nővér gumi álarcot borított a csecsemő fejére. Az oxigén
- Nagyon lassú a pulzus - közölte a segédorvos
O'Donnell elvette a segédorvostól a sztetoszkópot és bele-
- Egyenesen a szívébe adom - mondta O'Donnell. - Ez az
Colemannek sem volt könnyű a várakozás. Benne is össze-
Alexander Rh-érzékenysége még az első terhesség alatt fejlő-
Rh-pozitív vérátömlesztést adtak. Coleman itt megállt a gon-
Coleman az órájára pillantott. - Több mint egy órája
- Felhívom őket! - Pearson türelmetlenül a telefonért
A szerológiai laboratóriumban John Alexander is csak az idő
Elizabeth Alexander egyedül volt a kórházi szobájában
- Ne értsen félre - folytatta Wilding nővér. - Nincs vele
Eltelt még öt perc. A segédorvos ismét a gyermek melléhez
O'Donnell agyát elöntötte a düh. Hirtelen letépte magáról
Mike méltatlankodva válaszolta: - Ez éppolyan zsenális
Azt persze Lucy és Vivian is tudta: még mindig fennáll a
- Szóval szerinted nem vagyok tisztában a saját szándéka-
- Legyen legalább hat! - rázta meg a fejét Vivian
- Legyen öt - felelte Mike - és áll az alku
Vivian - most először - felnevetett. - Na jó. Legyen hát
- Mostantól a fenét! - kiáltotta Mike. - Azért még leg-
A lány végül egy kis grimasszal húzódott el tőle. Felsóhaj-
A kórház tanácsterme zsúfolásig megtelt. A rendkívüli ülés
Kent O'Donnell már az asztalfőn állt. Amint körbepillan-
Chandler elmélyülten tanulmányozott egy jegyzetet. Az or-
Pillanatnyi hallgatás után folytatta: - Nem akarom a történ-
O'Donnell. De hát mindig is szeretett a figyelem középpont-
Chandler - és még négyre gyanakszunk. Mindannyian kór-
O'Donnell látta Chandleren - aki voltaképpen ugyan-
- A konyhával mi lesz? - kérdezte Bill Rufus
O'Donnell. - Van még valakinek orvosi kérdése?
Helyes. Akkor halljuk a kórbonctant. Doktor Pearsont ké-
Ennek a járványnak nem lett volna szabad kitörnie. És nem is
A csöndben mindenki érezte: ez történelmi pillanat. Eb-
Most negyed három van - mondta az órájára nézve - tehát
Pearson most a diétás főnővér felé fordult. - Mrs. Strau-
Többen elmosolyodtak. Pearson folytatta: - A laboratóri-
Valaki - talán Gil Bartlett - halkan megjegyezte: - Kilenc-
- Most nézünk utána annak is - tette hozzá Tomaselli -
- A betegfelvétellel mi lesz? - kérdezte Bill Rufus
Senki nem jelentkezett. Ismét O'Donnell szólalt meg: -
HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Pearson ellenőrző körútja végeztével a többiekhez fordult:
- Pillanatnyilag nyomozói munka előtt állunk. Kilencvenöt
Most Mc Neilhez fordult: - Az elkövetkező néhány nap so-
A maga feladata lesz a sebészeti jelentések elkészítése is
- Értettem. Máris megyek az irodába - mondta Mc Neil
- No jó. Egy székletmintához tíz kémcsőre lesz szüksé-
- Körülbelül kétszáz
Kopogtak. Mrs. Loburton lépett be. Vivian egyszeriben el-
A konyhai dolgozók vizsgálata gyorsan haladt. Az egyik já-
- Mi van a tífuszos betegekkel? - kérdezte O'Donnell. - És
- Én is azt hiszem - felelte O'Donnell. Fölöslegesnek tar-
- A betegek közül kettő nővér - folytatta Chandler. - Az
- Tehát a kórház egymástól távol eső részein - mondta el-
- Hát ez az! Nem tudok más közös fertőzési forrásra gon-
- Nem tartalak fel tovább. Nálad már csak ketten várnak
- Jól van - felelte O'Donnell. - Csak csináld
Chandler talán több meghatottságot várt el O'Donnelltől
Kent O'Donnell akkor tudta először átgondolni a nap esemé-
Ennyi minden egyszerre! Vajon miért? Hogyan lehetséges
O'Donnell arra gondolt: ezek mind segítségért fordulnak
No de ezek csak amolyan költői kérdések voltak. Inkább
Sok tennivaló volt még hátra. A rendcsinálást persze a kór-
- Doktor O'Donnell! - szólalt meg a telefonközpontos. -
- Ugyan már! - makacskodott Denise. - Muszáj eljönnöd!
Már szétküldtem a meghívókat. Csak nem mondhatom le
A székletmintákat tartalmazó fedeles csészéket több sorba
David Coleman kivételével mindenki dohányzott. Pear-
- Örömmel hallom - mondta őszintén Coleman. - Biztos
- Aha - dünnyögte Pearson. - És addig miből fognak élni?
Mike Seddons az ügyelet félórás szünetében bement a sze-
HUSZONHARMADIK FEJEZET
- Nos? - kérdezte türelmetlenül Orden Brown
- A Városi Egészségügyi Hivatal ma estig ad nekünk időt -
- Nincs semmi újság a kórbonctanon? - kérdezte Orden
- Nincs - rázta a fejét O'Donnell. - Még mindig dolgoz-
- Ezt egyszerűen nem értem! - fakadt ki Brown. O'Don-
- Én nem hibáztatok senkit - vágta rá Orden Brown. -
Legalábbis most még nem. De föl kellene már mutatnunk va-
- Joe Pearson szerint holnap délelőttre várhatóan végez-
Az igazgató nemet intett. - Már megpróbáltam. De már így
- Addig is mit tegyünk? - kérdezte Orden Brown
- Az osztályom már megkezdte a felkészülést arra az eset-
O'Donnell és az igazgató. Aztán ugyanolyan váratlanul meg-
Coleman a listájára pillantott: - Nyolcvankilenc. Tehát
Pearson most tőle kérdezte: - A szubkultúrákkal hogy ál-
Alexander a jegyzeteiből olvasta: - A már megvizsgált
Pearson gyors fejszámolás után félig-meddig magában
Coleman elgondolkodva nézte Alexandert. Vajon mi jár-
A székletminták előkészítése folyamatosan haladt. A má-
Az inkubátorból kiemelt Petri-csészék rózsaszín felületén
John Alexandert hirtelen ólmos fáradtság kerítette hatal-
Coleman. - Fölmehetne egy kicsit a feleségéhez
Kora délután óta életbe léptek a Harry Tomaselli által pár
Harry Tomaselli már egy órával ezelőtt kiadta az utasítást a
A kórtermekben és a betegszobákban serényen dolgoztak a
Halk kopogás után Orden Brown lépett be Tomaselli szo-
- Még nem - felelte Tomaselli. - Mostanra várjuk őket
A kérés pimaszságától O'Donnellnek elállt a lélegzete
A pokolba Eustace Swayne-nel meg az egész birodalmával!
Orden Brown - hogy az igazgatótanács egyik tagjáról be-
Ebben a pillanatban megszólalt egy csengő az igazgató író-
Négy óra ötvenöt perc volt
A csoport O'Donnell javaslatára indult el a kórbonctani
Az egészségügyi biztos eleinte nem akart kötélnek állni. -
O'Donnell bemutatta az orvosokat a látogatóknak. Mikor
- Sajnos ez a helyzet - bólintott komoran az egészségügyi
- De ezt nem tehetik velünk! Ez egyszerűen nevetséges! -
A város nem vállalhatja a járvány kockázatát. A tífusz pilla-
- Hadd lássam! - rohant át a laboratóriumon Pearson
A többiek a lélegzetüket is visszafojtották
Pearson tekintete végigszaladt a kémcsövek során. Idege-
Pearson kézbe vette az első kémcsövet: - Glukóz! -
Pearson fogta a következő kémcsövet: - Mannitol!
- Helyes! Gyerünk tovább! Maltóz!
- Ez nyolc. Már csak kettő van hátra
Pearson a kémcsőre nézett. - Nincs reakció - suttogta izga-
- Indoltermelés - olvasta Pearson az utolsó kémcsőről
- A hetvenkettes - olvasta le Pearson a Petri-csészéről
David Coleman már a kezében tartotta a megvizsgált sze-
- Ismerem! - vágta rá azonnal Straughan nővér. - A fel-
Mindenki önkéntelenül az órára nézett. Öt óra múlt hét
- A vacsora! - kiáltott fel Straughan nővér. - Most kezdik
A kórház második emeleti folyosóján az ügyeletes főnővér
- Köszönöm - felelte Vivian
A főnővér esze már a következő betegen járt; bólintott és
- Voltaképpen nem - felelte némi habozás után Vivian. -
A főnővér bólintott. Az egyik szolgálati ajtón beléptek a
A további események gyorsan és fennakadás nélkül zaj lot-
- Semmisítse meg az általa kimért ételt - mondta O'Don-
Straughan nővér kiment a felszolgálópulthoz. O'Donnell
A hátsó irodában O'Donnell így szólt a felszolgálónőhöz:
Majd Penfield nővérhez fordult. - Kísérje ezt az asszonyt a
Mrs. Straughan később kíváncsian kérdezte O'Donnell-
- Majd gondját viselik - felelte a főorvos. - Egy időre elkü-
Mrs. Straughan töltött neki a saját főzőjéből
A diétás nővér bólintott: nyilván várta már ezt a hírt. Sőt
Az igazgató nagy sóhajjal állt fel. - Neked van még elintéz-
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
Az elmúlt napok eseményei mit sem változtattak azon a té-
De nem is ez a lényeg. Nem ezért lett a Pearsonról alkotott
Az álmatlanul töltött éjszaka miatt korán érkezett meg a
- Jó reggelt! - köszöntötte Mc Neil. - Maga az első. Azt hi-
- Nem vészes - felelte Mc Neil. - A kevésbé sürgős anyag
Colemant még valami nyugtalanította. - Mi van a kisnő-
- Nem - felelte Mc Neil a jegyzőkönyvek között kotorász-
A láb még mindig a hűtőben van. Meg akarja csinálni?
Vajon hogy érezhette magát gyermekkorában Denise ezek
O'Donnell először észre sem vette Swayne-t. A hatalmas
- Itt járt nálam Joe Pearson - mondta Swayne. - Azt hi-
Gyönge hangjában nyoma sem volt annak a szemrehányás-
- Joe Pearsonnek két kérése volt - folytatta Swayne. - Az
Swayne egy vastag borítékot emelt fel a paplanról. - Már
A lány az ágyán feküdt. Mike aggodalmas arckifejezéssel
- Hallgass meg! - hadarta Mike. - Hallgass végig! Ez nem
Ismét nem talált szavakat. Már három napja készült erre a
A szigorú önvizsgálat pillanataiban rákényszerítette ma-
Magán érezte Vivian fürkésző pillantását. Még soha nem
Mike Seddons a lépcsőn ment le a kórbonctani osztályra
A boncteremben David Coleman éppen egy lábat boncolt
- Köszönöm - mondta Coleman. O'Donnell tüzet adott
- Tudom. - O'Donnell a cigarettája végén izzó parazsat
O'Donnell. - Tehát a kórbonctanon megüresedett a főorvosi
David Coleman egy pillanatig tétovázott. Tulajdonképpen
De kételyek is gyötörték. Hirtelen megérezte a rá váró fe-
O'Donnell. - Kérdezhetek még valamit?
- Megpróbálná mégis?
- Nem - mondta O'Donnell. - Nagyon is jól fogalmazott. -
Eszébe jutott még valami: - Még azt szeretném megkér-
- Az ilyesmi könnyen feledésbe merül. Joe a laborban is
- Nem kell szégyellni az érzelmeket - mondta O'Donnell
- Egy szép napon még magának is szüksége lehet rájuk
- De - mosolygott rá Lucy nagy szeretettel. - Elvihetnél
- Nincs mit sajnálnia - dörmögte Pearson. Végzett az utol-
- Maga még fiatal - mondta Pearson. - Tele van lendület-
Pearsonnek elcsuklott a hangja. Kezét Coleman karjára
Megszólalt a hangosbeszélő: - Doktor David Coleman!
Doktor Colemant kérjük a sebészetre!
- Látja? Kezdődik - mondta Pearson. - Biztosan előzetes
- Jó éjszakát! -felelte Pearson. Aztán kifelé menet megállt
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arthur Hailey - A végső diagnózis

Arthur Hailey - A végső diagnózis

Ratings: (0)|Views: 13,597|Likes:
Published by Zsuzsu Horvath

More info:

Published by: Zsuzsu Horvath on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 107 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 121 to 305 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 314 to 375 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 384 to 445 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Atty85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->