Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sdb-2-2010

sdb-2-2010

Ratings: (0)|Views: 267|Likes:
Published by karinpomp

More info:

Published by: karinpomp on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2011

pdf

text

original

 
162 de anide la eroicelelupte dinDealul Spirii
SALVATORII
Anul 2010, Trim. III, Nr.2
Revista editată de I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovița
 
Instituia salvatorilor, Inspectoratul pentru Situaii de Urgenă,a parcurs într-o perioadă scurtă de timp unul dintre cele mai di-namice procese de modernizare și reformă din îndelungata saexistenă,  ind astăzi una dintre cele mai importante componen-te sociale a Ministerului Administraiei și Internelor cu un ridicat nivel de încredere de care se bucură în rândul populaiei.Este meritul celor care constituie acest corp profesionist carea arătat putere de sacri ciu în lupta cu stihiile naturii și adapta-bilitate din mers la mecanismele sociale, evoluiei în ansamblu asocietăii umane și în concordană cu standardele europene.Evaluările noastre arată că, pe ansamblu, instituia salvatorilor își îndeplinește onorabil atribuiile conferite de lege. Activităiledesfășurate de structurile profesioniste pentru situaii de urgenăasigură punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul pre-venirii și gestionării situaiilor de urgenă și vizează e cientizareaaciunilor preventive și gestionarea situaiilor de urgenă în vede-rea meninerii stării de normalitate a vieii comunităilor umaneacordând împortană gestionării echilibrate a riscurilor majore și celor curente.Adaptarea la situaia de criză reprezintă o notă dominantăa demersurilor noastre întrucât efectele crizei economice se res-imt și asupra componentelor sistemului naional de ordine și sigurană publică. Se depun eforturi considerabile pentru a facefaă constrângerilor logistico- nanciare în vederea îndeplinirii misiunilor încredinate.Cu toate greutăile întâmplinate depunem eforturi pentruducerea la îndeplinire a misiunilor de intervenie atât pentrustingerea incendiilor și înlăturarea efectelor produse de situaiilede urgenă, cât și pentru acordarea asistenei medicale deurgenă prin echipajele SMURD.Putem spune că percepia populaiei cu privire la activitateaserviciilor de urgenă asigurate de ISU este una favorabilă și poate și mai bună, dar asta depinde în primul rând de noi. Percepiacetăenilor este o variabilă care de nește rolul și locul nostru încomunitate. Încrederea cetăeanului depinde de modul în careîi rezolvăm problemele care in de competena noastră. El ni seadresează de cele mai multe ori din nevoie. Deci, rolul nostru esteunul esenial în cadrul comunităilor în care trăim și muncim, nudoar de a sanciona încălcări ale prevederilor legale. Cetăeanul trebuie să se simtă în sigurană, să aibă încredere în noi, dar să neși ajute atunci când este cazul.Munca serviciilor profesioniste nu se face în condiii idealeniciodată ci în opoziie cu efectele distructive naturale, dar și provocate accidental sau din neglijenă care se manifestă în soci-etate, tot timpul  ind în luptă cu acestea. Sunt nenumărate astfel de situaii în viaa de zi cu zi când acești oameni fac cinste unifor-mei pe care o poartă. Uimitor este spiritul de echipă, felul cum secompletează unii pe ceilali, încrederea pe care și-o acordă.
S U M A R
FILE
DE
 
ISTORIEPAG
. 05ANALIZA
STATISTICĂPAG
. 14IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ
PAG
. 08PREVENIRE
O
 
VACANĂ
 
FĂRĂ
 
INCENDIIPAG
. 12
REDACȚIA
Tehnoredactare:
Plutonier adjutant Gabriel TEJ 
Redactor șe:
Locotenet colonel Mirel PIETREANU 
Redactor:
Maior Eduard ELEA
PRIETENII POMPIERILOR
PAG
. 10
 
A
niversarea Zilei Pompierilor din România con-stituie un ericit prilej de a adresa un mesaj desalut, atât din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa,cât şi al meu personal, tuturor pompierilor dâmboviţeni.Este momentul să ne reamintim că pompierii româniau dobândit, de-a lungul veacurilor, un binemeritat locîn conştiinţa poporului român, demonstrând perma-nent un pround ataşament aţă de valorile undamen-tale ale naţiunii române. Filele eroice, scrise în cronicileevenimentelor revoluţionare de la 1848, Războiuluipentru câştigarea Independenţei de Stat a Românieisau celor două războaie mondiale, stau mărturie pentrujerta supremă a ostaşilor pompieri.Şi în vreme de pace, misiunile umanitare, cu care auost învestiţi pompierii au presupus asumarea unui riscpermanent şi, nu de puţine ori, acesta a ost cel al sac-riciului suprem, îmbogăţind “galeria eroilor” care şi-audat viaţa pe altarul datoriei pentru salvarea şi ajutorareasemenilor.De Ziua Pompierilor, vă urez mult succes în dicilamisiune şi în eortul de apărare împotriva incendiilorsau altor calamităţi, în cadrul programelor de protecţiea vieţii şi a proprietăţii!
La Mulţi Ani!
președintelect.univ.Florin Aurelian Popescu
MESAJUL
PREȘEDINTELUICONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
cu ocazia sărbătoririi
Zilei Pompierilor din România
13
 
septembrie 1848 este şi va rămâne înconştiinţa poporului român ca un momentde mare curaj şi de responsabilitate. Eroii din DealulSpirii şi-au asumat astel undamental şi denitiv misi-unea de salvatori, de oameni cu spirit de sacriciu, pecare, iată, pompierii o îndeplinesc până în zilele noastre.Vreau să vă elicit pentru munca pe care o depuneţizilnic în slujba dâmboviţenilor, pentru devotamentşi dăruire. Am convingerea că, în ciuda lipsurilor decare suntem cu toţii conştienţi, veţi continua să lucraţila standarde europene, aşa cum aţi ăcut-o şi până înprezent. Avem nevoie de proesionişti în serviciile deurgenţă, dar şi de oameni cu sufet mare, care – dincolode aptul că îşi îndeplinesc atribuţiile – înţeleg şi alinăsuerinţele semenilor.
Vă urez dumneavoastră şi amiliilordumneavoastră un sincer
La Mulţi Ani!, sănătate și împliniri
prefect dr.ec.Iancu Caracota
MESAJUL
PREFECTULUIJUDEȚULUI DÂMBOVIȚA
cu ocazia sărbătoririi
Zilei Pompierilor din România

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->