Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngan Hang de Thi Triet Hoc Mac-lenin

Ngan Hang de Thi Triet Hoc Mac-lenin

Ratings:
(0)
|Views: 320|Likes:
Published by Hoàng Huy Nguyễn

More info:

Published by: Hoàng Huy Nguyễn on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

 
T
NG CÔNG TY B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG VI
T NAM C
NG HOÀ XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG-----------------------------------------
Độ
c l
p - T
ự 
do - H
nh phúc
-------------------------------
NGÂN HÀNG
ĐỀ
THI
Môn: TRI
T H
C MÁC-LÊNIN
 
Ban hành kèm theo Quy
ế 
đị
nh s
ố 
: ………/Q
Đ
-TT 
Đ
T1c
a Giám
đố 
c
c vi
n Công ngh
B
ư 
u chính vi
ễ 
n thông ngày /04/2006 
PH
N A
DÙNG CHO
Đ
ÀO T
O H
 
ĐẠ
I H
C T
Ừ 
XA 5 N
Ă
MTH
Ờ 
I GIAN : 120 phútM
I
ĐỀ
HAI CÂU
( m
t câu lo
i 1và m
t câu lo
i 2)
LO
I 1: M
I CÂU 5
Đ
I
M
1.
 
Hãy trình bày nh
n th
c c
a anh (ch
) v
v
n
đề
c
ơ 
b
n c
a tri
ế
t h
c. Ý ngh
ĩ 
a c
a vi
cnghiên c
u v
n
đề
c
ơ 
b
n c
a tri
ế
t h
c2.
 
So sánh hai ph
ươ 
ng pháp nh
n th
c bi
n ch
ng và siêu hình. Rút ra ý ngh
ĩ 
a
đố
i v
ớ 
i b
n thân3.
 
Th
c ch
t và ý ngh
ĩ 
a cu
c cách m
ng trong tri
ế
t h
c do Mác-
Ă
ngghen th
c hi
n. Vai tròc
a tri
ế
t h
c Mác-Lênin4.
 
N
i dung và ý ngh
ĩ 
a c
a
đị
nh ngh
ĩ 
a v
v
t ch
t c
a Lênin.5.
 
T
i sao nói th
ế
gi
ớ 
i th
ng nh
t
ở 
tính v
t ch
t? Khoa h
c hi
n
đạ
i
đ
ã ch
ng minh
đ
i
u
đ
ónh
ư
th
ế
nào?6.
 
Phân tích vai trò và tác d
ng c
a ý th
c. Ý ngh
ĩ 
a c
a vi
c nghiên c
u v
n
đề
này.7.
 
N
i dung quan
đ
i
m toàn di
n, phát tri
n, l
ch s
-c
th
. L
y ví d
minh h
a8.
 
Ph
m trù là gì? Phân tích n
i dung m
t c
p ph
m trù mà anh ch
hi
u sâu s
c nh
t. Rút ra ýngh
ĩ 
a ph
ươ 
ng pháp lu
n.9.
 
Phân tích n
i dung quy lu
t nh
ng thay
đổ
i v
l
ượ 
ng d
n
đế
n nh
ng thay
đổ
i v
ch
t ng
ượ 
c l
i. Ý ngh
ĩ 
a ph
ươ 
ng pháp lu
n10.
 
Vì sao nói : phát tri
n là m
t cu
c
đấ
u tranh c
a các m
t
đố
i l
p ? Hãy nêu m
t s
lo
i mâuthu
n c
a n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng
đị
nh h
ướ 
ng XHCN
ở 
n
ướ 
c ta hi
n nay11.
 
N
i dung ch
y
ế
u c
a quy lu
t ph
 
đị
nh c
a ph
 
đị
nh. Trình bày ý ngh
ĩ 
a ph
ươ 
ng pháp lu
n
đượ 
c rút ra t
n
i dung quy lu
t. Liên h
v
ớ 
i nh
ng v
n
đề
th
c ti
n
đổ
i m
ớ 
i
ở 
Vi
t nam
12.
 
Con
đườ 
ng bi
n ch
ng c
a s
nh
n th
c g
m có nh
ng giai
đ
o
n nào ? Th
c ti
n gi
vai trògì trong con
đườ 
ng
đ
ó?
 
1
 
LO
I 2:
M
I CÂU 5
Đ
I
M
 
13.
 
T
i sao nói s
n xu
t v
t ch
t là nhân t
quy
ế
t
đị
nh s
t
n t
i và phát tri
n c
a xã h
i? T
 
đ
órút ra ý ngh
ĩ 
a ph
ươ 
ng pháp lu
n gì?14.
 
Trình bày n
i dung qui lu
t Quan h
s
n xu
t phù h
ợ 
p v
ớ 
i trình
độ
phát tri
n c
a l
c l
ượ 
ngs
n xu
t. Liên h
v
ớ 
i quá trình xây d
ng n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng
đị
nh h
ướ 
ng xã h
i ch
ngh
ĩ 
a
ở 
n
ướ 
c ta15.
 
phân tích m
i quan h
bi
n ch
ng gi
a c
ơ 
s
ở 
h
t
ng và ki
ế
n trúc th
ượ 
ng t
ng. Ý ngh
ĩ 
a c
am
i quan h
này trong quá trình phát tri
n kinh t
ế
nhi
u thành ph
n theo
đị
nh h
ướ 
ng XHCN
ở 
n
ướ 
c ta hi
n nay.16.
 
Hình thái kinh t
ế
xã h
i là gì? Vì sao s
phát tri
n c
a hình thái kinh t
ế
xã h
i là quá trìnhl
ch s
, t
nhiên?17.
 
Giai c
p là gì? Hãy phân tích ngu
n g
c giai c
p, k 
ế
t c
u giai c
p18.
 
Đấ
u tranh giai c
p là gì ?
đặ
c
đ
i
m và n
i dung
đấ
u tranh giai c
p
ở 
n
ướ 
c ta hi
n nay.19.
 
Phân tích ngu
n g
c và b
n ch
t c
a nhà n
ướ 
c.20.
 
Phân tích m
i quan h
gi
a ch
c n
ă
ng th
ng tr 
chính tr 
c
a giai c
p và ch
c n
ă
ng xã h
ic
a nhà n
ướ 
c. Liên h
c
th
 
ở 
Vi
t nam?21.
 
T
i sao nói cách m
ng xã h
i là ph
ươ 
ng th
c thay th
ế
các hình thái kinh t
ế
xã h
i trong l
chs
?22.
 
T
n t
i xã h
i và ý th
c xã h
i là gì? M
i quan h
bi
n ch
ng gi
a t
n t
i xã h
i và ý th
cxã h
i. Ý ngh
ĩ 
a th
c ti
n trong giai do
n hi
n nay c
a VN23.
 
Phân tích Vai trò c
a qu
n chúng nhân dân trong l
ch s
. Ý ngh
ĩ 
a v
n
đề
này trong vi
cquán tri
t quan
đ
i
m “l
y dân làm g
c”.24.
 
Phân tích m
i quan h
gi
a qu
n chúng nhân dân và lãnh t
. Vai trò c
a lãnh t
H
ChíMinh
đố
i v
ớ 
i dân t
c Vi
t nam
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->