Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cine a Scris BIBLIA

Cine a Scris BIBLIA

Ratings:
(0)
|Views: 230|Likes:
Published by Brisiuc Dan

More info:

Published by: Brisiuc Dan on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

 
Cine a scris BIBLIA?
Dupa cum bine stim cuvantul BIBLIE vine din limba greacă de la cuvântul ta biblicare înseamnă "cărţi". Acest termen a fost folosit de autorii creştini precum Clement dilexandria şi Origene pentru a desemna scrierile sacre ale evreilor şi ale creştinilor.Cărţile Sfintei Scripturi au fost scrise în epoci diferite şi în limbi diferite de celemoderne. Au fost scrise originar în ebraică, aramaică şi greacă. Perioada de compunerecuprinde aproximativ 1.300 de ani. Aceste cărţi sunt grupate în două mari unităţi: VechiulTestament şi Noul Testament. După canonul Bisericii Catolice, Biblia cuprinde un număr de73 de cărţi, dintre care 46 au fost scrise înainte de Cristos, iar 27 după Cristos.Vechiul testament a fost transmis pe diferite căi prin Duhul Sfânt sau inspiraţie divindiferiţilor “autori”, iar noul testament a fost o parte de inspiraţie divina - la fel ca si vechiultestament -, si o parte a fost scrisori trimise intre bisericile formate imediat după moarte şinvierea fiului Lui Dumnezeu Domnul Isus Cristos.Însăşi Biblia afirmă despre ea că: “Toată (fiecare parte din întreg) Scriptura esteinsuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune îneprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru oricelucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)”Cum a ajuns Scriptura la noi? Dumnezeu a spus oamenilor că El a ales ce să spună şice să scrie.Este scris în Biblie: 2Petru 1:21. „Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voiomului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”Biblia ne face cunoştinţă cu Domnul Isus Hristos.Este scris în Biblie: Evrei 1:1-2. „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri priprooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbitprin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.”Cu ce scop au fost scrise Scripturile?Este scris în Biblie: Romani 15:4. „Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentr nvăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, savem nădejde.”Ce pot face Scripturile pentru cel care crede în ele?Este scris în Biblie: 2Timotei 3:15. „Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Isus Hristos.”În ce condiţii este promisă înţelegerea lucrurilor sfinte?Este scris în Biblie: Proverbe 2:1-6. „Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă veipăstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inimla pricepere; dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căutca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul şei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţşi pricepere.”Biblia nu este un tratat de ştiinţă. Ea nu este nici opera literară (deşi conţine lucrăriliterare de valoare universală), nici tratat de filozofie (deşi conţine cea mai înaltă filozofie),nici manual de istorie antică (deşi conţine multe informaţii preţioase pe această temă).Domeniul de care se ocupa Biblia este cu totul altul.
 
Apostolul Pavel ne descrie foarte clar principalul scop pentru care ne-a fost dată Biblide Providenţa divină: “Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea înţelepciunecare duce la mântuire, prin credinţa în Christos Iisus. Toata Scriptura este insuflată deDumnezeu şi de folos ca să
înveţe
,
mustre
,
îndrepte
, să dea
înţelepciune înneprihănire
, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit
şi cu totul destoinic pentr orice lucrare bună.” (2 Timotei 3, 15- 17)Menirea Bibliei este aceea de a descoperi omului “ştiinţa mântuirii” (veziLuca 1, 77), de a-l călăuzi în dobândirea neprihănirii, a desăvârşirii caracterului. Deşi Bibliconţine şi istorie, şi filozofie, şi poezie, şi ştiinţa de cea mai bună calitate, ea rămâne olucrare cu totul deosebita de oricare alta.Perioada scrierii Bibliei. Având 39 de autori diferiţi, Biblia a fost scrisa într-un intervalde aproximativ 1500 de ani. Primele cărţi au fost scrise către 1500 – 1400 i.Chr., avându-lautor pe Moise. Ultima carte – Apocalipsa - a fost scrisă de apostolul Ioan către sfârşitulsecolului întâi d.Chr. Autorii Bibliei au trăit în medii diferite, în ţari diferite, vorbind limbidiferite şi având un nivel de pregătire intelectuală diferit. Iată câţiva din autorii ei: David siSolomon (împăraţi), Amos (păstor), Daniel (prim-ministru), Moise (educat în şcolileEgiptului antic), Ezra (cărturar), Matei (vameş), Petru şi Ioan (pescari), Luca (medic), etc.Ceea ce este uimitor este faptul că, în ciuda diversităţii autorilor ei şi a perioadei lungin care a fost scrisă, Biblia este unitară în conţinutul şi mesajul ei. Nu există în lume o altălucrare conceputa de om intr-un interval atât de mare (un mileniu si jumătate!) , având atâde mulţi autori (39!) şi care să fie totuşi o lucrare unitară, fără contradicţii. Unitatea Biblieinu poate fi explicata decât prin originea ei divină, inspirată fiind de aceeaşi Inteligenţăsuperioară - Duhul Sfânt.Concepţiile pe care le avea lumea în perioada în care a fost scrisă Biblia.Într-o vreme în care, în toate popoarele antice, păgâne, ştiinţa se amesteca cu religia, cpracticile oculte, cu misticismul şi superstiţia, Biblia are meritul de a descoperi adevărur ştiinţifice clare, în limbajul cel mai simplu şi firesc. Se susţine adesea că Biblia nu este olucrare tocmai originală, ideile ei fiind împrumutate din culturile antice: egipteană,babiloniană, persană, hitită sau greacă. Este, de aceea, foarte important pentru noi să ştim cesusţine Biblia cu privire la un adevăr ştiinţific, făcând în acelaşi timp comparaţie cconcepţiile popoarelor antice cu privire la acelaşi subiect. Doar făcând această comparaţie(cu care ne vom ocupa în continuare), vom putea confirma sau infirma acuzaţiile ce se aduautorilor Bibliei cu privire la influenţele păgâne.Lăsând la o parte aceste scurte observaţii, vom intra în subiectul propriu-zis, făcând oparalela intre susţinerile Bibliei, concepţiile popoarelor antice şi cunoştinţele contemporane.Iată câteva exemple:A) Biblia susţine că Soarele, Luna şi stelele sunt corpuri cereşti create de Dumnezecu un scop bine definit - acela de a fi luminători ai Pământului (vezi Geneza 1, 14- 19).Este interesant de observat ce credeau popoarele antice, contemporane cu autoriiBibliei, cu privire la corpurile cereşti.Babilonienii, de exemplu, credeau că Soarele şi Luna erau zei (deci fiinţe vii!). Soareleera numit zeul Samas, iar Luna – zeiţa Sin. Egiptenii nu se deosebeau prea mult în concepţilor de babilonieni. Mai mult decât atât, ei credeau că Soarele şi Luna se plimba pe cer într-o
 
barca, stelele fiind vâslaşii. Egiptenii credeau ca cerul este o masa lichidă. Vechii greci, dasemenea, credeau că Soarele şi Luna sunt zei. Când Anaxagoras - filozoful materialist carea trăit în secolul al 5-lea i.Chr. - a susţinut ca Soarele este un glob de metal incandescent, ela fost alungat din Atena. Romanii, la ndul lor, numeau Soarele - “Sol invictus”,sărbătorindu-l pe 25 decembrie, după cultul zeului persan Mithra.Iată cat de simpla şi adevărată este relatarea Bibliei în comparaţie cu concepţiilepopoarelor contemporane cu scriitorii ei! Mai putem vorbi de influente păgâne asupr scriitorilor Bibliei cu privire la acest subiect ?B) Biblia sugerează ntul este rotund. Existeva pasaje biblice caresugerează acest adevăr:- Proverbe 8, 31: “…Jucand pe rotocolul Pamantului Sau…”Traducerea franceza a Bibliei, făcuta de Louis Segond, menţionează : “…Jouant sur leglobe de Sa terre…” (“Jucând deasupra globului Pământului Sau“). Nu însă toate traducerilesugerează acest adevăr. Traducerile Crampon, New Internaţional Version, Douay etc. redaacest verset cu sensul de lumea întreagă ( “…Playing in the world…” , Douay ).- Isaia 40, 22: “El sade deasupra cercului Pamantului…” Aceeaşi expresie (“cerculpământului”) este folosită şi în traducerile Louis Segond (în limba francează) şi NewInternaţional Version (în limba engleză). Traducerea Douay, în limba engleză, după textullatin Vulgata menţionează: “It is He that sitteth upon the globe of the earth…“ (“El stdeasupra globului Pamantului”)Unii comentatori ai Bibliei nu considera acest text ca fiind un argument în favoareideii că Pământul este rotund, subliniind ideea că expresia “cercul pământului” nu se refer la globul pământesc, ci la linia curba a orizontului. De altfel, abatele Crampon traduce acestext: “Il est Celui qui siege par-dessus la voute de la terre” (“El şade deasupra bolteiPământului“). Am amintit acest text doar în sensul că el ar putea sugera ideea că Pământuleste rotund , având în vedere faptul ca Biblia nu-si propune sa facă declaraţii pur ştiinţifice.- Luca 17, 34-36: “Vă spun că în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va filuat şi altul va fi lăsat. Doua femei vor măcina împreună: una va fi luată şi alta va fi lăsată.Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.”Aparent, cuvintele Mântuitorului nu ne spun nimic cu privire la subiectul de care neocupăm. Şi totuşi, privind mai atent conţinutul textului, vom observa ceva interesant.ducând în discuţie momentul revenirii Sale pe pământ, Mântuitorul aminteşte trei activităţiumane care se desfăşoară în acelaşi moment:- odihnă prin somn, care aparţine nopţii- măcinatul cerealelor, care în Orient se face dimineaţa devreme, pe răcoare- lucrul la câmp, activitate ce se desfăşoară în cursul zileiDomnul vorbeşte despre “noaptea aceea” în care unii oameni vor dormi, alţii vomăcina grâne (deci pentru ei este dimineaţa devreme), iar alţii vor lucra la câmp, fiind zi.vem aici un indiciu cu privire la faptul ca Pământul este rotund.Este demn de subliniat faptul că, în timp ce Biblia sugerează ideea că Pământul esterotund, savanţi şi filozofi ai antichităţii ca Platon, Aristotel, Ptolemeu şi alţii susţineau cPământul este plat. Concepţia anticilor a dominat gândirea omenirii până târziu în EvuMediu. La sfârşitul secolului al 15-lea, după călătoria lui Columb spre America, a avut loc odipută istorică la Salamenca, în Spania. Învăţaţii timpului căutau să-l convingă pe Columbcu toate argumentele lor “ştiinţifice” că Pământul este plat, nu rotund ,aşa cum susţine

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vasile Cretoiu liked this
Topalo Catalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->