Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Byron Katie magyarul - Kivonat a Négy Kérdés c. könyvből pdf letöltés

Byron Katie magyarul - Kivonat a Négy Kérdés c. könyvből pdf letöltés

Ratings: (0)|Views: 1,564 |Likes:
Published by negykerdes
Byron Katie magyarul - Kivonat a Négy Kérdés c. könyvből. Ajánlott: KincsAmiVan.hu
Byron Katie magyarul - Kivonat a Négy Kérdés c. könyvből. Ajánlott: KincsAmiVan.hu

More info:

Published by: negykerdes on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
N/kede"
Kivonata"
egy
er
es
cirmikonyvbol
Negy
kerdes,melymegvaltoztathatjaazeletedet
szerz6:ByronKatie
esStephenMitchell
"Beketsenkinemadhatneked,csaktemagad.
Ez
akisjiizetmegmutatja,hogyan./I
ByronKatieEzakisfuzeta"Negykerdes"
en
Lovingwhatis")cirmikonyvkivonata.Azemberekkeresereeventetobbtizezerpeldanykerulbeloleavilagmindentajarateritesmentesen,hogy
tamogassa
azembereketaMunka(TheWork)eletmegvaltoztatoerejenekfelfedezeseben,(Katieigynevezteelmodszeret.)HaTeafolyamatottovabbszeretnedmelyiteni,keresda"Negykerdes"cirmikonyvetaboltokban.AkonyvKatiemasokkalval6beszelgeteseit-facilitasait-istartalmazza,olyantemakban,mintafelelem,egeszseg,kapcsolatok,penz,atestesmasegyebek,esennekkoszonhetoenaMunkatvegezveegyremelyebbrejuthatszbensofolyamataidban.A"Negykerdes"angolnyelvenhangoskonyvkentiselerheto.Kulonlegeserteke,hogyKatiethallhatodeloben,amintaworkshopokonkiseriaMunka
vegzeset,
Akonyvesahangoskonyvhonlapunkoniselerheto,www.theworkcomvagytelefononismegrendelhet6az+1-815-664-4209vagy1-800-98-KATIEtelefonszamon(csakazUSA-ban).
©
2009ByronKatie,Inc.Allrightsreserved.
1
 
BevezetesByronKatiemegalkottaaMunkat,amilehetovetetteszamunkra,hogymegtalaljukesmegvizsgaljukazokatagondolatokat,melyek
szenvedest
okoznakszerteavilagon,AMunkautahhoz,hogykibekulhessunk
onmagunkkal
esavilaggal,Azidos,afiatal,abeteg,azegeszseges,amiiveltesanemmuvelt-barki,akineknyitottazelmeje,kepesaMunkatvegezni,ByronKathleenReideletenekharmincaseveibensulyosdepresszi6banbetegedettmeg.Akovetkezo
l
Oevsoranbetegsegeegyremelyult,azutols6ketevbenszinte
allandoan
az
agyban
fekudt,keptelenvoltelhagyniazt,esazongyilkossaggondolatakinozta.Aztanegynapon,alegmelyebbketsegbeesesben,megszuletettbenneegyfelismeres,melymegvaltoztattaazeletet,Katiefelismerte,hogygondolataisugallataraeddigazthitte,hogyadolgoknakmaskeppkellienniiik,mintahogyvannak
(IIA
ferjemnekjobbankelleneszeretnieengem",
IIA
gyerekeimnekmegkelleneengembecsulniuk"),esezertszenvedett.Migha
nemhitteel
ezeketagondolatokat,beketeltat.Megertette,hogyadepressziojatnemakorulottelevavilagokozta,hanemaz,amit0hittakorulottelevavilagrol,BelsofelvillanaskentjelentmegKatieszamara,hogyszokasosprobalkozasainkaboldogsagelereseresikertelensegrevannakitelve,Tovabbrais-termeszetesenmindenkilatasnelkul=-probalhatjukmegvaltoztatniavilagot,hogyolyannavaljon,mintaztafejunkbenkeringogondolatokszuggeraljak,Ehelyett,Katiejavaslataszerint,kerdesekkelvizsgalhatjukmegezeketagondolatokat,esamikortalalkozunkavilaggal,ahogyanvalosagosanIetezik,akkoraddignemismertbeketesoromottapasztalhatunkmeg.Katiekifejlesztetteagondolatokmegvizsgalasanakegyszeru,esnemkevesbeeroteljesmodszeret,melyafentitranszformaciotIehetovetesziagyakorlatban,amitMunkanaknevezettel.Afolyamat
eredmenye
azlett,hogyazagybanfekvo,ongyilkossagielkepzelesekkelkuzdonoegyretobbestobbszeretetteltudottfordulnimindenfele,amithozottszamaraazelet,Katieralatasaazelmemiikodesereegybecsengamodernkognitivpszichol6giakutatasaival,aMunkatSzokrateszparbeszedeihez,abuddhistatanitasokhoz,esa12-lepesprogramokhozisszoktakhasonlitani.AmKatiemindenfelevallasi-vagypszichol6giaiismeretnelkulfejlesztettekimodszeret,Egynomegtapasztaltaaszenvedeskeletkezesetesveget-errealapulaMunka,amimeglepoenegyszeru,eskulonbozokorueshattertiembereksikeresenalkalmazhatjak,nineshozzasemmimasraszukseg,mintegydarabpapirra,egytollraesegynyitottelmere,Katielatta,hamegprobalnalatasmodjatvagysajat
valaszaitatadni
azembereknek,azokkisebbertekkelbirnanak,Ehelyettegyfolyamatotkinalszamukra,melyben
sajat
oalaszaikai
fedezhetikfel.Azelsok,akikkiprobaltakaMunkat,megtapasztaltaktranszformalohatasat,esKatiethamarosanmeghivtak,hogynyilvanosantanitsaafolyamatot.19866taKatiemilli6knakmutattabevilagszerteaMunkat,Nyilvanosprogramokkiegeszitesekentkulonbozovallalatoknal,egyetemeken,iskolakban,egyhazakban,bortonokben,korhazakbanmutattabeaMunkat,Katiehumoraesabelolearadooromkozvetlenulellazitjaazembereket,esgyorsmegtapasztalasaik,meglatasaikeslelkiattoreseikvarazslatossateszikazegyutttoltottidot(papfrzsebkendokmindigkonnyenelerhetok),19986taeventenegyszerkerulmegrendezesreazIskola(School
2
 
forTheWork),9napostananyaggal,melyetKatievezet.AzIskolatananyagaallandoreszeazallamilagelismertoktatasielemeknek(USA)essokpszichol6gus,konzultansesterapeutaarrolszamolbe,hogyaMunkamunkajuklegfontosabbreszelett.Kaliforniadelireszen,evente,decembervegen,Katiemegrendezinegynapos,ujevimentalisvizsgalodasiprogramjat(NewYear'sMentalCleanse)-azonkivultartnehahetvegiworkshopokatis.EzalkalmakkorKatiefacilitatorimunkainakaudio-esvideofelvetelei(tobbfeletemaban:szex,penz,atest,szuloneklennistb.)kaphat6k,melyekmegrendelhet6kahonlaponkeresztulis.www.thework.com.2002.marciusabanaHarmonyBooksmegjelentetteKatieelsokonyvet,a/lNegykerdest",melyetferjevel,azismertiroval,StephenMitchellelegyuttirt.Akonyveteddig22nyelvreforditottakIe.SzerteazUSA-banabestsellerlistakrakerult,A"Szuksegemvanaszeretetedre-ezigaz?"MichaelKatz-calir6dott,esaz"Oromezerneve:Hogyaneljunkharmoniabanazzal,ahogyadolgokvannak",melyStephenMitchellelir6dott,szintenbestsellerekvoltak."Vondkerdoreagondolataidat,valtoztasdmegavilagot:IdezetekByronKatietol",2007-benjelentmeg.Legutols6konyve:/lKilenneltorteneteidnelkul?"2008.oktoberebenjelentmeg.IstenhozottaMunkanal!
Amivan,azvan.
Aszenvedesnekegyetlenm6djaletezik:mikorelhiszunkegygondolatot,melyharcbaszallazzal,amivan.Haazelmeigazantiszta,akkoraz,amivan,megegyezikazzal,amitakarunk.Haaztszeretned,hogyavalosagkulonbozzonattol,amivan,azolyan,minthaelkezdenelegymacskatugatnitanitani.Probalkozhatszesprobalkozhatsz,esavegenamacskafelfognezniradesaztmondja,
"miau",
Aztakarni,hogyavalosagmaslegyen,mintamilyen,remenytelen,Esaztan,haodafigyelsz,eszrefogodvenni,hogynapontatobbtucatszorilyesmiketgondolsz,mint:"Azembereknekkedvesebbnekkellenelenniuk.""Agyerekeknekj61neveltenkelleneviselkedniuk.""Aferjemnek(felesegemnek)egyetkenevelemertenie.""Sovanyabbnakkenelennem(vagycsinosabbnak,vagysikeresebbnek)."Ezazagondolkodasimod,amikoraztakarjuk,hogyavalosagmaslegyen,mintamilyen.Haaztgondolod,hogyezeleggedeprimalo,igazadvan.Mindenstressz,amitatelunk,onnanszarmazik,hogyharcolunkazzal,amivan.Azok,akikeppenismerkednekaMunkaval,sokszormondjaknekem:"Deazerotlennetenneengem,hatobbetnemharcolnekazzal,amivan.Hacsakegyszeruenelfogadomavalosagot,passzivleszek.Elvesztenemacselekvesreval6kesztetesemet."Ilyenkoregykerdesselvalaszolok:"Egeszbiztosantudhatod,hogyezigaz?"Melyikgondolatteszerotlenebbe?-"Barcsakneveszitettemvolnaelamunkamat"vagy"Elveszitettemamunkamat,mittehetekmost?"AMunkamegmutatja,hogyaz,amirolaztgondoljuk,nemkellettvolna,hogymegtortenjen,meg
kellett,
hogytortenjen,Megkellett,hogytortenjen,azert,mertmegtortent,esavilagmindengondolkodasanemtudezenvaltoztatni,Eznemaztjelenti,hogyhelyeseldvagyunnepeld,Ezcsakaztjelenti,hogykepesvagyadolgokatellenallasvagybelsoharcaidzavarodottsaganelkulIatni.Senkinemakarja,hogybetegeklegyenekagyerekei,senkinemakaraut6balesetetatelni:dehaezekadolgokmegtortennek,hathogyanistamogathatnabennunketazellenukval6
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
boogeymanjoe liked this
Szilvia Nagy liked this
Eva Tornallyay liked this
Gyöngyi Bakai liked this
Rozalia Balazs liked this
Timár Anikó liked this
Attila Argalász liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->