Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
My Avon Magazine Campania 08/2011

My Avon Magazine Campania 08/2011

Ratings: (0)|Views: 533 |Likes:
Published by EllaSuchardine

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: EllaSuchardine on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2011

pdf

text

original

 
MAGAZINE
DESCOPERĂ CEA MAI UŞOARĂMETODĂ DE PROMOVARE APRODUSELOR DE ÎNGRIJIRE A PIELII
descoperă nouagamă SOLUTIONS
şi oportunităţiextraordinare pentru tine!
08/2011
 
2
MUL T AŞ TEP TA TA RELANSARE A GAMEI SOLU TIONS ARE  Î N SFÂRŞI T LOC! 
Sun t foar te en tuziasma tăde aceas tă lansareşicu siguran ţă eş tişi tu.Solu tions es teun brand A vonclasic,cecon ţineproduse decalita tepen truî ngri jirea  fiecărui tipde piele, la pre ţuriaccesibile -aşadarî n  teorie oricine  îşipoa tepermi te un produs alaces tuibrand. Înprac ticăî nsădepindede  tine  informezipersoanele cu carein terac ţionezi,despre calita tea şipre ţulaccesibilalaces tora,precum şisă le recomanziregimulcomple tde  îngrijireî n func ţie detipuldepiele.Aceas tă edie a Re vis teiM yA vonMagazine esteplinăde informa ţiieduca ţionalecare  vora ju ta prie teneletalesăgăsească solu ţiaecareiprobleme detenpe care o au,as tfel încâ t tu să- ţipo ţimăriibene ficiile.Lapaginile 4-5  veigăsi to tce  trebuie să ş tiipen tru a promo va noua gamăSolu tions,inclusi v un  tabelcu modificările efec tua te.Deasemenea la paginile6-7  veigăsiun programmo ti va ţionaliar pe spa tele Re vis teiM y A von Magazineveigăsipaginicuinforma ţiipecarele po ţi  tăia şisă- ţiformezipropriulghid,pe care să-lu tilizezioride câ te oriaine voie.Campania08/2011 se a xează peca tegoria deî ngri jire a pielii,aşacă nura ta pagina13, unde  veigăsi Top10Sfa turică tre Succesce  te  vor a ju ta să promo veziprodusele deî ngri jire a pielii.Alte nou tă ţide nera ta t ale Campaniei08 sun t:Fardulbronzan tde obrazArabian Glo w (pagina 10 )şinoua Gean tă depla jă (pagina10 ). Ambele produsesun t esen ţiale  î naceastăvară şicusiguran ţă prie tenele  talele  vordoridin momen t ce o să levadă.Prezin tă-leaces teproduse noi înBroşura campaniei08.Bră ţara aniversară 125 de anis-a do vedit a  fide unreal succes!Da tori tăsuccesuluiaces teiofer te,cu ocazia sărbă toririia 125 de ani deA vonî  ţioferimnoioportunită ţi de a achizi ţiona accesoriile-de taliila pagina 15.Deasemenea nura tasfa turileoferite  înaceas tăedi ţie a Re visteiM y A von Magazine, specialpen tru  tine.Sporla cumpără turişinuuita  î naceastăcampanieSolu tions  îţiofenoi opor tuni tă ţide câştig!!
SCRISOAREA EDITORULUI
Am y Cross, 
Redac tor-şef M y A vonMagazine
 
456231
SOLUTIONS ESTE PRINCIPALA LANSARE
a acestei campanii şi o oertă excepţională pentru cunoştinţele tale (ambalajnou, mai simplu de ales gama potrivită, preţ bun şi oertă tentantă)
COLECŢIA DE VARĂ
Colorată şi originală, Geanta de plajă este potrivită atât pentru ieşirile în oraş cât şi pentru plajă.Achiziţioneaz-o la un preţ atractiv şi urmăreşte şi urmatoarea Broşură pentru alte două elemente aleaceleiaşi colecţii. Le vei îndrăgi!
MAI MULT PENTRU MAI PUŢIN
La sârşitul Broşurii 08/2011 vei găsi varianta bonus a gelurilor de duş Senses,şampoanelor Naturals şi spumantelor de baie la preţuri excepţionale!
 ÎN FIECARE ZI PREŢURI MAI MICI
Nu rata oertele tentante din broşură. Spray-urile de corp de pe spatele broşurii în oertă specialăşi multe alte oerte atractive prin broşură: 3 produse de machiaj Perect Wear la preţul unuia,Cremele de mâini Avon Care, balsamurile de buze, Spray-urile de corp Naturals şi Apa de toaletăPlay pentru El -toate la preţuri excepţionale!
ALEGERI PERFECTE PENTRU PERIOADA
 
VERII
 În această Campanie vei descoperi o nouă colecţie energizantă de parumuri - Hawaiian Shores. Deasemenea îţi prezentăm şi Fardul bronzant de obraz Arabian Glow (vezi pagina 10 a revistei My AvonMagazine), Rujul Ultra Colour Rich şi gama îndrăgită Senses Lagoon la preţuri speciale.
CUM SĂ TE FOLOSEŞTI DE CEI 6 PAŞI CĂTRE SUCCES:
Cei 6 paşi către succes sunt prezenţi în fiecare ediţie My Avon Magazine lapagina 3 şi conturează un sumar al detaliilor cheie ale campaniei. Campaniede campanie se întâmplă o mulţime de lucruri interesante, iar cei 6 paşi te ajutăsă le identifici şi să le împărtăşeşti mai departe prietenelor tale.
EDITORULRECOMANDĂ:
Dacă nu ai contact direct cu uneleprietene, de ce să nu evidenţiezicele 6 recomandări din Broşura 8ataşând pe paginile respective sauchiar broşurii, bileţele care să atragăatenţie şi să oere inormaţii de careele pot fi interesate.
POZNAJ
NOWE SOLUTIONS!
BĄDŹ PIĘKNA
Z NATURY
REDESCOPERĂ ÎNGRIJIREA
REDESCOPERĂ
ELEGANŢĂ ÎN FIECARE DETALIU
Avem o mare surpriză pentru iubitorii de parumuri; o noua aromă a trilogiei - Reese Expressions,Apa de parum Live without regrets cu un uimitor set de 3 brăţări ca şi cadou la 1 ban. Va ficombinaţia perectă - la modă şi impresionantă!
PI CĂTRE
SUCCES
 
CE SĂ LE POVESTEŞTI
PRIETENELOR TALE
DESPRE BROŞURA 08

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hatis Liana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->