Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

GĠRĠġ
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
1. NEOPLAZĠ/TÜMÖR
1.1. Tümörlerin Adlandırılması
1.1.1.Benign Tümörlerin Özellikleri
1.1.2. Malign Tümörlerin Özellikleri
1.2. Metastaz Yolları
1.2.1. Vücut BoĢlukları ve Yüzeyleri Yoluyla Yayılma
1.2.2. Lenf Damarları Yoluyla Yayılma
1.2.3. Kan Damarları Yoluyla Yayılma
1.3. Tümörün Konak Üzerine Etkileri
1.4. Kanserlerin Derecelendirilme ve Evrelendirilmesi
1.4.1. Malign Tümörün Derecelendirilmesi
1.4.2. Malign Tümörlerin Evrelendirmesi
1.5. Tümörlerin Etiyolojisi
1.5.1. Ġntrensek (Endojen) Etkenler
1.5.2. Ekstrensek (Eksojen) Karsinojen Etkenler
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
2. HĠSTOLOJĠK DOKU TAKĠBĠ
2.1. Doku Takibi
2.1.1. Dehidrasyon
2.1.2. ġeffaflandırma
2.1.3. SertleĢtirme / Parafin Ġnfiltrasyonu
2.2. Doku Takibini Etkileyen Faktörler
2.3. Doku Takip Yöntemleri
2.3.1. El ile Doku Takibi
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
3. DOKU BLOKLAMA
3.1. Parafin Doku Gömme / Bloklama
3.1.1. Elle Parafin Doku Gömme / Bloklama
3.1.2. Doku Gömme Cihazı ile Bloklama
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
4. KESĠT ALMA
4.1. Araç Gereçler
4.2. Rotary Mikrotomla Kesit Alma
4.3. Dokuları Lama Alma
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
5. DOKU PREPARATINI BOYAMA
5.1. Deparafinizasyon
5.1.1. Deparafinizasyon Uygulaması
5.2. Histolojik Boyalar
5.3. Histolojide Kullanılan Temel Boyama Teknikleri
5.3.1. Vital Boyama
5.3.2. Seçilen Çözünebilirlik
5.3.3. Dokulardaki Renkli Maddelerin Kimyasal Ürünleri ile Boyama
5.3.4. Metal Çöktürme
5.3.5. Doğal ve Yapay Boyalarla Boyama
5.4. Tespit EdilmiĢ Dokuları Boyamadaki Genel Faktörler
5.5. Hematoxylin - Eozin (HE)
5.5.1. Elle Hematoksilen - Eozin Boya Uygulaması
5.5.2. Otomatize Boya Sistemleri
5.6. Özel Boyalar
5.6.1. Histokimyasal Boyama
5.6.2. Ġmmünhistokimyasal Boyama
5.7. Kapatma/Montaj
5.7.1. Elle Kapatma Uygulaması
5.8. ArĢiv
5.8.1. Blok arĢivi
5.8.2. Lam ArĢivi
5.8.3. Rapor ArĢivi
MODÜL DEĞERLENDĠRME
CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
KAYNAKÇA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. MODÜL HİSTOLOJİK PREPARAT HAZIRLAMA

2. MODÜL HİSTOLOJİK PREPARAT HAZIRLAMA

Ratings: (0)|Views: 5,715 |Likes:
Published by alimakhan

More info:

Published by: alimakhan on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 66 to 85 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 94 are not shown in this preview.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shiyy liked this
Yeşim Dizman liked this
Zehra Sezer liked this
Ipek Ergin liked this
Aseynan Gery liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->