Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ACATISTUL SFINTELOR ŞI MÂNTUITOARELOR PATIMI ALE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

ACATISTUL SFINTELOR ŞI MÂNTUITOARELOR PATIMI ALE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Ratings: (0)|Views: 3,267 |Likes:
Published by Ortodoxie

More info:

Published by: Ortodoxie on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
1
ACATISTUL SFINTELOR ŞIMÂNTUITOARELOR PATIMI
 
ALE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
Rugăciunile începătoare
 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
(de trei ori)
 
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti,Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Tesălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
 Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare
 , Sfinte fără demoarte, miluieş
te-ne pe noi!
(de trei ori)
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şipururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Preasfânta Treime, miluiește
-ne pe noi. Doamne,
curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile
noastre. Sfinte
 , cercetează şi vindecă neputinţ
ele
noastre, pentru numele Tău.
 Doamne milu
ieşte
(de trei ori)
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şipururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
 
2
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească
-Se numele
Tău, vie
 
 împărăţia Ta, facă
-Se
voia Ta, precum în ceraşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea
de toate zilele,d
ă
-ne-
o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greş
alele
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nune duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
 
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare deDumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi aletuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu,
miluiește
-ne pe noi. Amin.
Troparul Sfintelor şi Mântuitoarelor Patimi
 
Astăzi s
-
a spânzurat pe lemn Cel ce a spâ
nzurat
pământul pe
 
ape. Cu cunună de spini a fost încununat Împăratul îngerilor. Cu porfiră
minci-
noasă a fost îmbrăcat Cel ce îmbrăca cerul cu nori.Lovire peste obraz a luat Cel ce a liberat în Iordan pe
Adam. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Cu
suliţa a fost împuns Fiul Fecioarei!
 
Închinamu
-
ne Patimilor Tale, Hristoase, arată
-ne
noua şi slăvita Învierea Ta.
(de trei ori)
 Apoi:
Slavă
...
şi acum
...
 
3
T
roparul Născătoarei de Dumnezeu
 
Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiut
a, prin
tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ
s-
a arătat, Dumnezeu întrupându
-
Se întru unireneamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noiprimind, prin care, înviind pe cel dintâi zidit, amântuit de moarte sufletele noastre.
 
Doamne miluieşte!
(de trei ori)
 
Slavă< şi acum...
Psalmul 50:
Miluieşte
-
mă Dumnezeule<
 
Condacul 1
Stăpâne Prea Înalte şi Doamne al cerului şi alpământului, pe Tine, Împăratul cel fără de moarte,văzându
-
Te mort pe cruce, făptura s
-a cutremurat,cerul s-
a înspăimântat, temeliile pământului s
-au
clătinat, iar eu înspăimântându
-
mă, închinân
du-
,mulţumire aduc Patimilor Tale, care pentru mine
Le-
ai răbdat, şi mă rog ca tâlharul. Iisuse al meu,Dumnezeul meu, pomeneşte
-
mă pe mine când veiveni întru Împărăţia Ta!
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aicacs liked this
Ratiu Andrei liked this
oanatea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->