Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Autotehnica 03_2009

Autotehnica 03_2009

Ratings: (0)|Views: 269 |Likes:
Published by Flaviu Bogdan

More info:

Published by: Flaviu Bogdan on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
3
EDITORIAL 
Auto
tehnica - martie 2009
Iubesc pe[tii. Din acest motiv prefer s` îi [tiu în ap`, nu mor]i într-o farfurie pe o mas`. La fel îmi iubesc [i ]ara. O iubesc numai s`nu am de a face cu elementele ei: guvern, poli]ie, s`n`tate, trans-porturi, [amd.M` trezesc diminea]` [i m` duc la baie. La robinet, în cazul încare pe ]eava de ap` cald` curge ceva, deschid robinetul [i m`sp`l cu acel lichid ro[iatic. Apoi deschid cel`lalt robinet din carecurge un lichid albicios, care miroase infernal a clor, de care m`folosesc pentru a m` sp`la pe din]i [i apoi a-mi face un ceai (saucafea dup` caz). Deschid televizorul. Pe un canal sunt [tiri deunde aflu c` Becali a declarat c` afar` plou`. Evident aceast`[tire a devenit un “Breaking news” pe toate canalele. Pe alt canalSimona Sensual în ]â]ele goale ne spune cum crede ea în iubire[i cum poporul român este cretin.Renun] la TV, m` îmbrac [i m` urc apoi în ma[in` sperând s`ajung la birou. Ies din parcare [i intru într-o groap` în care îmi rupbascula fa]` dreapta. M` dau jos din ma[ina s` sun dup` oma[in` de tractare. Între timp un poli]ist îmi d` amend` pentru c`am oprit în loc nepermis. Încerc s`-i explic c` ma[ina este în 3ro]i [i nu se poate deplasa … În zadar. Pân` la urm` îi dau o[pag` [i îmi face proces verbal de amend` pe motiv c` nu pur-tam centură.Dup` 3 ore de a[teptare, renun] la ma[in` [i pornesc spre birou.Acolo m` a[teapt` o factur` de la Zapp care m` anun]` c`, de[iam reziliat contractul cu ei acum 3 ani, au decis unilateral s` reîn-noiasc` contractul [i c` am de plat` 40 de milioane (vechi)penalit`]i . Un alt plic de la Poli]ia Cluj m` informeaz` c`, în urmasesiz`rii mele referitoare la sustragerea din firm` a autoturismuluicu num`rul B 11 XMR au decis s` m` amendeze cu 1200 RONpe motiv c` nu am vrut s` declar CINE mi-a sustras ma[ina.Apoi vine contabila cu ni[te ordine de plat` pentru impozite.Pl`tesc ni[te TVA pentru ni[te facturi pe care nu le-am încasat niciodat`, apoi ni[te impozit pe profit pentru ni[te marf` livrat` [ila care clientul mi-a pl`tit cu Ordine de Plat` false! Mai pl`tesc [ini[te asigur`ri de s`n`tate, o tax` radio calculat` retroactiv peultimii 3 ani pe motiv c` …. M` rog , nici ei nu [tiu de ce …La sfâr[itul zilei iau cealalt` ma[in` [i m` duc s` pl`tesc tax` dedrum. La ie[irea din benzin`ria unde am pl`tit rovigneta mai iau ogroap` care îmi face ro]ile p`trate. M` duc pân` la policlinic`, întrucât am ni[te probleme la un ochi. Acolo, dup` ce sunt con-sultat, descop`r c` trebuie s` îmi pl`tesc ustensilele [i medica-mentele necesare în timpul opera]iei. Între timp, încerc s` v`d ce se mai întâmpl` cu Fordul meu,c`ruia cei de la RAR i-au pierdut Certificatul de ÎnmatriculareProvizoriu din Germania [i care se afl` de 8 luni în verific`ri laPoli]ie, pân` când cei de acolo î[i vor g`si timp s` dea un telefonca s` afle c` ma[ina e ok…Plec de la Policlinic` [i m` îndrept spre cas`. Când s` iau ma[inaconstat c` un nenea insist` s`-I dau ni[te banii ca [i Tax` deParcare, bani care se duc în buzunarul personal al Ministrului Turismului pe motiv c` … a[a e.Dau drumul la radio [i aflu de la [tiri c` Serviciile Secrete vor trece în subordinea Ministerului Turismului. M` scurm în urechi crezândc` am halucina]ii, dar un nenea m` l`mure[te ulterior c` a[a enormal, întrucât “Serviciili” caut` terori[ti [i terori[tii când intr` în]ar` intr` ca turi[ti!E clar … am halucina]ii. Ajung acas`, m` dezbrac … dar apoi m` îmbrac la loc pentru c` s-a spart o conduct` [i de 2 s`pt`mâninu avem c`ldur`. Deschid frigiderul din care iese un miros bizar.Aflu c` peste zi a fost o “varia]ie de tensiune” pe re]ea [i mi s-aars frigierul. La fel au p`]it [i cuptorul cu microunde, televizorul,calculatorul, sistemul home-cinema [i tot ce mai era legat la vreopriz`.Sun la “Enel”. O voce blond` îmi r`spunde tandru, de parc` i-a[ fiadus-o pe soacr`-sa în vizit` : “Dac` nu ave]i asigurare la bunurinu se poate face nimic. Alt`dat` când ie[i]i din camer` s`scoate]i din priz` toate aparatele”. O întreb “dar dac` a[ fi fost acas` … [i ar fi venit supratensiunea era altceva?”. A r`mas blo-cat` [i dup` 2 minute de gândire a r`spuns “Trebuia s` fi scosaparatele din priz` când a venit supratensiunea!”.M` duc s` caut o tesl` pentru a-mi da cu ea în cap, întrucât num-am gândit c`, atunci când presimt c` va veni o supratensiunes` scot aparatele din priz`!!!Neg`sind tesla, cobor în fa]a blocului, trec de banc`, de cazinou,de farmacie, m` opresc la shaormerie [i pornesc s` m` plimbprin Bucure[ti pentru am` calma. Trec de banc`, de farmacie, de cazinou, de banc`, debanc`, de farmacie, de cazinou, de banc`, de banc` [i apoi m` îndrept spre banc` întrucât mi-am amintit c` trebuie s` pl`tesctaxele de 7 [i 13 RON pentru numerele provizorii la Fordul aflat “în verific`ri la Poli]ie”. Aflu c` taxa de 13 lei poate fi pl`tit` laorice CEC, îns` taxa de 7 RON trebuie pl`tit` numai cash la CEC-ul pe raza c`ruia am domiciliul. Întreb “dar de ce? nu pot face unordin de plat`?” R`spunsul m-a blocat “Nu se poate întrucât ace[ti bani se duc la Consiliul Local, iar contul Consiliului Localeste Confiden]ial !!!!!!”E clar. Mâine îmi iau liber pentru c` trebuie s` merg pân` în cen-tru s` pl`tesc tax` de 7 RON. Între timp primesc un telefon de la un prieten care m` roag` s`-liau de la aeroport întrucât avionul cu care ar fi trebuit s` plece s-aizbit la decolare de un cal care se plimba pe pist`. Îi spun s` ia untaxi întrucât nu am chef s` pierd 3 ore pentru a str`bate cei 9 kmde la mine pân` la aeroport …Dau s` traversez ca s` intru în scara blocului [i a[teptând s`apar` culoarea verde a semaforului, m` uit la ma[inile parcate înfa]a blocului: 2 Q7, 1 ML63 AMG, 1 Bentley, 3 X5 [i un CLS AMGapar]inând tipului care st` cu chirie în garsoniera confort 2 de la9.M` întorc acas` [i m` culc … Mâine m` a[teapt` o nou` zi …Sper s` îi supravie]uiesc …PS. Acesta NU ESTE UN PAMFLET ci reprezint` ÎNTÂMPL~RIREALE din via]a de locuitor la României.
Da]i-mi o lam`, vene am eu!
M` trezesc diminea]` [i m` duc la baie. La robinet, în cazul în care pe ]eava de ap` cald` curge ceva,deschid robinetul [i m` sp`l cu acel lichid ro[iatic.Apoi deschid cel`lalt robinet din care curge un lichidalbicios, care miroase infernal a clor, de care m`folosesc pentru a m` sp`la pe din]i [i apoi a-mi faceun ceai (sau cafea dup` caz).Deschid televizorul. Peun canal sunt [tiri de unde aflu c` Becali a declarat c` afar` plou`. Evident aceast` [tire a devenit un“Breaking news” pe toate canalele. Pe alt canalSimona Sensual în ]â]ele goale ne spune cum credeea în iubire [i cum poporul român este cretin.
Motto : “S`-mi tai venele …. S` mi le las lungi ….”Motto2: “}ara mea cu râuri multe/ {i cu dealuri [i cu flori/ Ai în tine o popula]ie/ De mai mul]i locuitori

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zamf27 liked this
victorb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->