Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Paulo Freire

Paulo Freire

Ratings:
(0)
|Views: 584|Likes:
Published by Maicon Faccioni
resumo do livro "Pedagogia da Autonomia"
resumo do livro "Pedagogia da Autonomia"

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Maicon Faccioni on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

 
Ghpkzvlo 8Cço dè jogácgkh wfb jkwgácgkhWfnvcjo Phvlo Myfkyf, gob o h}hcîo jh dvbhckjhjf fb }èykhw èyfhw, zoych"wfcfgfwwèyko zhbiëb o h}hcîo jh fjvghîço f jh moybh jf wf fjvghy# Fwwh moybh ëgdhbhjh poy flf jf “pyonyfwwkwzh‒# Cflh, “h yfmlftço gyâzkgh woiyf h pyèzkgh wf zoych vbhftknácgkh woiyf h yflhîço zfoykh/pyèzkgh U###R‒ $MYFKYF,pn# 89+# Vb jow pykcgkphkw poczowxvf o moybhcjo jf}f zfy gocwgkácgkh fb wvh }kjh hghjábkgh f powzfykoybfczfpyomkwwkochl" ë jf xvf fcwkchy cço wknckmkgh yfphwwhy o gocdfgkbfczo ho hlvco, bhw wkbgykhy wkzvhîöfw phyh xvf flfw jfwgviyhb poy wk py÷pykow#H jocgkh kcftkwzf wfb jkwgácgkh, ov wfah, phyh fcwkchy ë pyfgkwo xvf wfhpyfcjh# Fwwf hpyfcjkqhjo ë gocwzhczf f cço wf yfwvbf wobfczf h mhwf hghjábkgh ovjf fwzvjo, flf wf jè pflh }kjh zojh hzë bfwbo xvhcjo wf fwzè fcwkchcjo#8#8fcwkchy ftknf yknoyowkjhjf bfz÷jkgho fjvghjoy zfb o jf}fy jf, ch wvh pyèzkgh jogfczf, kcwzknhy h gvykowkjhjf jofjvghcjo# “Vbh jf wvhw zhyfmhw pykcgkphkw ë zyhihldhy gob ow fjvghcjow h yknoyowkjhjfbfz÷jkgh gob xvf jf}fb wf hpyotkbhy jow oiafzow goncowgâ}fkw‒ $pn# 87+# Zhczofjvghjoy gobo fjvghcjo jf}fb zfy h gobpyffcwço jf xvf o gocdfgkbfczo zfb jf wfy jfwgoifyzo poy hbiow vwhcjo jf wvhw gvykowkjhjfw, dvbkljhjf, pfywkwzácgkh# Kcgvbif"wf ho fjvghjoy h zhyfmh jf oykfczhy ow fjvghcjow chw jfwgoifyzhw, mhqfcjo gob xvfflfw jfwgviyhb, zhbiëb, h pfcwhy gfyzo f phyh wf fcwkchy h pfcwhy gfyzo ë cfgfwwèykopfcwhy gfyzo#Phyh wf pfcwhy gfyzo, ë cfgfwwèyko xvf cço fwzfahbow jfbhwkhjhbfczf goc}kgzow jfcowwhw gfyzfqhw phyh cço cow zoychy"bow pyomfwwoyfw gdfkow jf gfyzfqh xvf hpfchwbfboykqhb f yfphwwhb zftzow gobo wf mowwfb }fyjhjfw vck}fywhkw# Dè jf wf zfy hgocwgkácgkh jf xvf o gocdfgkbfczo fwzè fb gocwzhczf zyhcwmoybhîço f kwwo zfb jf wfy yfgocdfgkjo zhczo pflo fjvghjoy xvhczo pflo fjvghcjo#8#9fcwkchy ftknf pfwxvkwhwfnvcjo MYFKYF cço dè fcwkco wfb pfwxvkwh f cfb pfwxvkwh wfb fcwkco#Xvhcjo wf fcwkch, pyfgkwh"wf pfwxvkwhy, ivwghy o gocdfgkbfczo f cfwwh ivwghzhbiëb hpyfcjf"wf hlno xvf ë yflf}hczf#Phyh dh}fy h pfwxvkwh ë cfgfwwèyko h gvykowkjhjf# Fwwh gvykowkjhjf jf}f phwwhy poy fwzènkow, gobo jfcozh MYFKYF# O pykbfkyo wfykh h gvykowkjhjf kcnácvh xvf ë hchzvyhl jh pfwwoh, flh ë jf kbpoyzécgkh, poyëb,jf}f f}olvky phyh h gvykowkjhjffwpkwzfbol÷nkgh xvf vzklkqh h yknoyowkjhjf bfz÷jkgh#8#7fcwkchy ftknf yfwpfkzo how whifyfw jow fjvghcjowH fwgolh jf bojo nfyhl jf}f yfwpfkzhy o goczftzo fb xvf wfvw hlvcow fwzçokcwfykjow# Ow wfvw gocdfgkbfczow,bfwbo xvf fbykgow,jf}fb wfy lf}hjow fbgocwkjfyhîço phyh h jkwgvwwço woiyf ow goczfñjow fwgolhyfw# Jf}f"wf hpyo}fkzhy hftpfykácgkh jow fjvghcjow ch wogkfjhjf, phyh jkwgvzky zojh fwwh wkzvhîço jo goczftzoocjf }k}fb gobo1 h xhlkjhjf jf }kjh, o whcfhbfczo, h pyfwfy}hîço jo bfko hbikfczf#Poyzhczo, cço w÷ ldfw omfyfgfy o gocdfgkbfczo zëgckgo jfwgykzo cow lk}yow, bhw wkb, mhqfy xvf zfcdhb vbh gocwgkácgkh bhkoy jo bfko fb xvf }k}fb#8#:fcwkchy ftknf gykzkgkjhjfH gykzkgkjhjf ë hlghcîhjh co bobfczo fb xvf ë wvpfyhjh h gvykowkjhjf kcnácvh fphwwhbow à gvykowkjhjf fpkwzfbol÷nkgh# Phwwhbow h wfy gyâzkgow xvhcjo h
 
gvykowkjhjf cow kcxvkfzh f cow kcjhnh5xvhcjo ivwghbow o gocdfgkbfczo f ojkwwfghbow fb wvh }fyjhjfkyh fwcgkh zkyhcjo pyo}fkzo jf wvhw phyzfw bhkwgocmkè}fkw#Fwzh gykzkgkjhjf cço wf jè hvzobhzkghbfczf, ë mvcîço jo fjvghjoy pyonyfwwkwzhbowzyhy ho fjvghcjo o ghbkcdo phyh fwwh phwwhnfb jf gvykowkjhjf kcnácvh phyh hgvykowkjhjf gyâzkgh, kcwhzkwmfkzh#8#6fcwkchy ftknf fwzëzkgh f ëzkghH phwwhnfb jh kcnfcvkjhjf phyh h gykzkgkjhjf, cço pojf wfy mfkzh wfb vbhmoybhîço ëzkgh ho lhjo jh fwzëzkgh# C÷w gobo wfyfw dkwz÷ykgo"wogkhkw wobow ghphqfwjf gobphyhy, }hloyhy,kczfy}ky, fwgoldfy jfgkjky, yobpfy, f poy kwwo, wobow wfyfw ëzkgow#O wfy dvbhco ë kbpfcwè}fl wfb h ëzkgh, xvf fwzk}fy moyh ov locnf jflh ë vbzyhcwnyfwwoy# Poy kwwo xvf ë kcgoyyfzo zyhcwmoybhy h ftpfykácgkh fb zyfkchbfczozëgckgo, pokw o fjghcjo pojfyè cço wfy vbh pfwwoh ëzkgh,ghphq jf jkwgfycky, jffwgoldfy poy wk py÷pyko#8#=fcwkchy ftknf h goypoyfkmkghîço jhw phlh}yhw pflo ftfbploO fjvghjoy xvf pfcwh gfyzo,mhq gfyzo# Flf jf}f goypoyfkmkghy wvhw phlh}yhw gobwvhw hîöfw, ov wfah, cço ë jknco jf vb pyomfwwoy xf fb vbh oghwkço wf jkqpyonyfwwkwzh f mhq hpolonkh kcmlhbhjh woiyf h moybhîço jh glhwwf zyhihldhjoyh, bhwfb ovzyo bobfczo "ch doyh jh pyèzkgh, jf bvjhy h yfhlkjhjf" wf gvy}h jkhczf jhyfhlkjhjf f ho mhzhlkwbo# O xvf wfv hlvco pfcwhykh jkhczf jfwzh wkzvhîço?“Cço dè pfcwhy gfyzo moyh jf vbh pyèzkgh zfwzfbvcdhl xvf o yf"jkq fb lvnhy jfjáwjkqá"lo#‒ $ MYFKYF,pn#8=+# fwzh myhwf ftplkgh woqkcdh o goczfñjo jfwzf kzfb#8#>fcwkchy ftknf ykwgo, hgfkzhîço jo co}o f yfafkîço h xvhlxvfy moybh jf jkwgykbkchîçoH hgfkzhîço jo co}o, xvf cço pojf wfy cfnhjo f cfb hgfkzo w÷ pflo mhzo jf wfy co}o, ë py÷pyko jo pfcwhy gfyzo hwwkb gobo h yfgvwh jo }fldo cço w÷ poy wfy hczkno#Pfcwhy gfyzo zhbiëb wknckmkgh yfafkzhy xvhlxvfy zkpo jf jkwgykbkchîço, wfah yhgkhl, jfglhwwf , jf nácfyo#O zhczo mhlhjo “pfcwhy gfyzo‒ cço pojf wfy yfphwwhjo how fjvghcjow gobo vbgoczfñjo# Phyh wf fcwkchy h pfcwhy gfyzo jf}f"wf pfcwhy f bowzyhy xvf fwzè pfcwhcjogfyzo, gob h moyîh jf wfv zfwzfbvcdo, fwzh ë h zhyfmh jo fjvghjoy, jfwhmkhy o fjvghcjoh gobpyffcjfy o xvf flf ftpyfwwh, gobvckgh#8#4 fcwkchy ftknf yfmlftço gyâzkgh woiyf h pyhzkghH pyhzkgh jogfczf gykzkgh fc}ol}f o bo}kbfczo jkcébkgo fczyf o mhqfy f o pfcwhy woiyf o mhqfy# O whify xvf h pyhzkgh jogfczf fwpoczécfh pyojvq,ë vb whify kcnácvojfwpyo}kjo jf yknoyowkjhjf bfz÷jkgh# Ë kcjkwpfcwè}fl xvf o hpyfcjkq jf fjvghjoy whkihxvf pfcwhy gfyzo cço ë pyfwfczf jf jfvwfw f wkb vbh dhiklkjhjf hjxvkykjh gob h pyèzkghf gob h oykfczhîço jo pyomfwwoy moybhjoy#O bobfczo mvcjhbfczhl jh moybhîço jow pyomfwwoyfw ë h yfmlftço gyâzkgh woiyf hpyèzkgh# Ä pfcwhcjo gykzkghbfczf h pyèzkgh jf oczfb xvf wf bfldoyh h py÷tkbh# Ojkwgvywo zf÷ykgo, xvf wfyè h ihwf jh gyâzkgh, zfb jf wfy jkzo jf zhl moybh xvf xvhwf wfgocmvcjh gob h pyhzkgh, jf}f fwzhy bvkzo py÷tkbo jflh phyh xvf wf wvpfyf bhkwyhpkjhbfczf h kcnfcvkjhjf pflh yknoyowkjhjf#8#; fcwkchy ftknf o yfgocdfgkbfczo f h hwwvcîço jh kjfczkjhjf gvlzvyhl
 
H hwwvcîço jf c÷w bfwbow cço wknckmkgh h ftglvwço jow ovzyow# Jf}fbow cowhwwvbky gobo wfyfw wogkhkw f dkwz÷ykgo, gobo wfyfw pfcwhczfw, gobvckghczfw,zyhcwmoybhjoyfw, gykhjoyfw, yfhlkqhjoyfw jf wocdow# H xvfwzho jh kjfczkjhjf gvlzvyhl ëvb pyoilfbh xvf jf}f wfy zyhzhjo pflow fjvghjoyfw# Mhqfy gob xvf ow fjvghcjow wfhwwvbhb wfyfw bojkmkghjoyfw jh dkwz÷ykh,kczfnyhczfw jf vbh wogkfjhjf, mhq xvf flfw hobfwbo zfbpo wf zoycfb hvzúcobow f pfcwfb ghjh }fq bhkw gfyzo#Hw ftpfykácgkhw }k}kjhw chw fwgolhw zhbiëb mhqfb phyzf jfwwh hwwvcîço# Nfwzowgozkjkhcow mfkzow fb whlhw jf hvlh, fb kczfy}hlow, ocjf xvfy xvf wfah co ébikzofwgolhy, wço jf nyhcjf yflf}écgkh phyh o hlvco hwwvbky"wf vb wfy xvf pojf bvjhy owfv yvbo# Zhl}fq bvkzow jfwwfw nfwzow cço wfahb pfygfikjow pflow fjvghjoyfw, bhwwço jf nyhcjf kbpoyzécgkh ho fjvghcjo#GHPKZVLO 9FCWKCHY CÇO Ë ZYHCMFYKY GOCDFGKBFCZOCo}hbfczf, fcwkchy cço ë zyhcwmfyky gocdfgkbfczo, bhw wkb gykhy powwkiklkjhjfw phyhwvh pyojvîço ov gocwzyvîço# O fjvghjoy ho fczyhy ch whlh jf hvlh jf}f fwzhy hifyzo hpfynvczhw, hw gvykowkjhjfw jow hlvcow bfwbo xvf h pfynvczh wfah vbh gyâzkgh ho wfvzyhihldo $vb fjvghjoy jf}f wfy ghphq ftplkghy h yflf}écgkh jo wfv zyhihldo+#O gocdfgkbfczo jf}f wfy }k}kjo, f cço zyhcwmfykjo, zhczo pflo pyomfwwoy xvhczo pflohlvco# O fjvghjoy zfb jf fcnhahy"wf co jfwgoiykbfczo jo gocdfgkbfczo f ch pyèzkgh jfwvhw zfoykhw# Wf o pyomfwwoy ftpöf vbh zfoykh gobo wfv poczo jf }kwzh, bhw fb wvhpyèzkgh cço h goczfbplh, flf pfyjf wvh gyfjkiklkjhjf f fczyh fb goczyhjkîço# Ä o bfwboghwo jo pyomfwwoy mhzhlkwzh xvf mhq jkwgvywow kcmlhbhjow woiyf h jfwknvhljhjf wogkhl f,ho wfy xvfwzkochjo woiyf o xvf flf fwzè mhqfcjo phyh bfldoyhy h wkzvhîço, flf gvy}h"wfho mhzhlkwbo jkqfcjo xvf h jfwknvhljhjf ë py÷pykh jo wfy dvbhco f cço dè o xvf mhqfy#9#8 fcwkchy ftknf gocwgkácgkh jo kchghihbfczoZojo wfy xvf pfcwh gfyzo jf}f zfy gocwgkácgkh jo wfv kchghihbfczoo, ov wfah, jf xvf cvcgh wfyè vb wfy gobplfzo, hgkbh jow ovzyow# Kwzo ë py÷pyko jh }kjh,ocjf }kjh kchghihbfczo# Kwzo kbplkgh fb whify xvf poy bhkw xvf wfahbownyhjvhjow, xvf wfahbow jovzoyfw, p÷w jovzoyfw5 hkcjh wfyfbow kcgocglvwow, pokw cçowhifyfbow jf zvjo# Wfbpyf fwzhyfbow wvafkzow h co}ow gocdfgkbfczow f wfbpyfwfyfbow knvhkw h xvhlxvfy vb kcjfpfcjfczf jf wvh kcwzyvîço#Wobfczf fczyf dobfcw f bvldfyfw o kchghihbfczo zoycov"wf gocwgkfczf# Kwwopoyxvf wobfczf o dobfb zf}f h ghphgkjhjf jh kc}fcîço jh fwgykzh,jhgobvckghiklkjhjf, jh kczflknkiklkjhjf, jh gvlzvyh zoychcjo"o lk}yf bhw zhbiëb oiyknhjo hjfgkjky, opzhy, lvzhy, mhqfy polâzkgh# Ë fwwh lkifyjhjf f oiyknhzoykfjhjf xvf ldf zoych ëzkgo,poyzhczo w÷ wfyfw xvf gocdfgfb h ëzkgh pojfb yobpfy gob flh, ftkbf"wf fczço owhckbhkw jf cço wfyfb ëzkgow poy hzhghyfb wfvw wfbfldhczfw, jf bhzhy phyh gobfy fzg#9#9 fcwkchy ftknf o yfgocdfgkbfczo jf wfy gocjkgkochjoYfgocdfgfy"wf kchghihjo f gocjkgkochjo kbplkgh xvf wfbpyf pojf"wf ky bhkwhlëb, ho goczyèyko jo wfy jfzfybkchjo xvf wfbpyf wfyè wobfczf hxvklo f chjh bhkw#Jf}fbow cow pfygfify co bvcjo gobo wfyfw bojkmkghjoyfw jh dkwz÷ykh f cço hgyfjkzhy xvf wobow jfzfybkchjow, xvf aè zfbow vb jfwzkco fwgykzo, o jkwgvywo jo mhzhlkwzh# Cçozfbow jf cow hjhpzhy ho bvcjo xvf hk fwzè, bhw wkb cow kcwfykybow cflf f mhqfybowphyzf jh dkwz÷ykh# Kcf}kzè}fl xvf fcgoczyhyfbow fbpfgkldow, bhw jf wf zfy hgocwgkácgkh xvf flfw cço wço fzfycow, poy bhkw jkmâgfkw xvf wfahb jf wvpfyhy#

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jeferson Fortunato liked this
Josy Santos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->