Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cum să înveţi stelele

Cum să înveţi stelele

Ratings: (0)|Views: 281 |Likes:
Published by Radu

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Radu on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
CASA SCOALELOR
MMI
BIBLIOTECA DE POPULARIZAREA
No. 3
CUM
Sli !NUM
MULE
DE
VIC Tell A N ESTIN
CTJ
2e3
HARTI CERETI fINT TEXT
EDITJA II-A
BUCURESTI
IMPRIMERIILE INDEPENDENTA"
STRADA R. PODICARE No. 17
1922
dacoromanica.ro
 
PREFATA
MIN
Pana ttz prezent nu avem in limba romaneasca o scriere
popularei, Cu ajutorul aireia oricine sei poatei tnvatcl
conste-
latiunile Cu ufurintä. Au apeirut In ultimul timp multe scrieri
de astronomie popularei multe dintre ele datorite chiar auto-
rului acestei
ceirti, dar toate acestea se ocupa numai cu
descrierea generala a frumusetilor eere$ti, a legilor dupei cari
se conduc planetele
Erez o vreme, cand taranii no$tri cuno$teaa toate conste-latiunile, carora le dädeau diferiie nume, binetnteles nu cele
intrebuintate de astronomi. Astazi rasa sunt prea putini taranicari mai cunosc cerul. Oreignilor, ce e drept, le e din ce In ce
mai greu sa admire bogatiile cere$ti, ceici &mina ora$elortimpul noptei e din ce In ce mai puternica,
edificiile tot mai
-Make si poate $1 erija zilei de maim mai mare.
tu toate aeestea, tot poll giisi mijlocul tnveti stelelecendul, sei le $tii pozitiunile pe cer pentru aiferite epoci ale
anului, sei curzogi gruparea lor In constelatii, set' letii nu-
mele lor cele frumoase.
sunt mii $i mil de ani,
decand omenirea a trait sub acela$ acoperi$ de stele ;
au
admirat $i au cunoscut stelele popoare vechi
ca :
Haldeenii,
Chinezit, Egiptenii, $i altele.
vremurile acelea erau mai multi
cei
earl cuno$teau
stelele, eaci se trelier mai mult sub cerul liber.
i apoi cera!
inspirà inainte mare teama, mai ales cand se tntamplá vreo
tntunecime de Soare, sau cand apeirea vreo cometa Cu coada
lungei $i incovoiata. Azi nimeni nu se mai teme de eclipse, iar
de comete numai cei Inca prea ne$tiutori ; dar studiul cerului
e leisat numai pe seama tnvatatilor $i a celor cari lubesc
prea mult cerul.
Insa dupacum e ru$inos
sci nu
cuno$ti
numele florilor
ci
arborilor mai de same!, dupeicum nu
ti-e dat sei nu poll deosebi un leu de un ipopotam, &pa
cum trebuie sa $tii
explici o multime de fenomene ale
dacoromanica.ro
 
naturei, tot agt e ca totul necesar sei cuno$ti cel putin prin-
cipalele constelatii ca principalele lar stele.
Am tntocmit aceastä carte pentru aceia cari vor sà cu-
noascd numai stelele mai strdlucitoare $i cdtevd alte obiecte
cere$ti ce se vdd ca ochii liberi.
Am descris constelatie ca constelatie, ca tot ceiace se poate
observd ca ochii liberi
i uneori ca un simplu binoclu, dar
bine-tnteles am strecurat
cdtevd din rezultatele la cari au
ajuns astronomii In zit& noastre.
Greul e pand sd te hoardtntr'o noapte senind sd gd-
se$ti pe cer unele stele,
In urmd curiozitatea face restul.
iVa ,tia o singurd persoand, cdreia sd-i fi ardtat cdtevd stele
$i care mai tdrziu sci nu Ind fi tnlrebat singurd despre altele.
Erd trebuincios Insd, ca vorbind despre stele, sd Incepemca un capiiol introductiv asupra boltei
cere$ti $L, a mi$cdrei
ei aparente.
foarte interesant se
$tie pentruce depe latitudinea
geografica ande ne afldm, sunt stele cari nu rasar $i nici
nu apun niciodatd, stele cari rdsar $i apun $i In sfd r$it stele
cari nici nu rasar, nici nu amt. Deasenienea e bine sei $tim
cevd despre mi$carea aparentd a Soarelui printre stele,
migare ce ne face sd vedem In fiecare anotimp alte stele.
Sper cà aceastä Incercare va contribui oarecum la rdsplin-
direa
iubirei pentru bolta cereascd, dupacum
e
In
toate
tdrile
civilizate.
Cuno$tintele generale ale astronomiei tre-
buie sd le posede oricare om cult, once pro fesiune ar aved
el $i poate cd aceastd
ciirticicd va Indrumd pe múlti sd
cunoascd mai de aproape minunile
cere$ti.
Pentru elevii
$coalelor noastre secundare, mai ales, cunoa$terea constela-
tiilor $i a minundtillor lor va fi o recreatie
pleicutei
$i
acela$ timp forte instructrvd.
dacoromanica.ro

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hidden62 liked this
Lulu_V liked this
mirahya liked this
DumitruPopescu liked this
cartibune liked this
Dan liked this
Dan liked this
electrotehnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->