Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
circulatia produselor farmaceutice

circulatia produselor farmaceutice

Ratings:
(0)
|Views: 3,162|Likes:
Published by Eugenia Ceban
circulatia produselor farmaceutice
circulatia produselor farmaceutice

More info:

Published by: Eugenia Ceban on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
Introducere
Rezultatele activităţilor de profilaxie şi tratament in cea mai mare parte sunt determinate dedisponibilitatea medicamentelor eficiente şi de buna lor calitate precum şi de gradul utilizării lor raţionale.Marele savant fiziolog I.Pavlov scria: Primul procedeu de tratament universal este introducereasubstanţelor medicamentoase în organismul omului.Medicamentele au o influenţă majoră şi asupra economiei sistemului de sănătate. În multe ţăriavansate cheltuielile pentru medicamente din bugetul familiei alcătuieşte cea mai mare cotă, iar în cadrulsistemului de sănătate ele ocupă locul doi dupa cheltuielile pentru remunerarea muncii salariaţilor.Însuma cheltuielilor totale pentru sistemul de sănătate medicamentele alcătuiesc 7-20%- în ţăriledezvoltate, 15-30%-în ţările aflate în perioada de tranziţie.Pe piaţa farmaceutică a ţărilor dezvoltate se află în circulaţie permanentă zeci de mii denumiri demedicamente. Astfel, în Germania se află în circulatie cca.43 mii, în SUA-30 mii, Japonia-17 mii, Italia-9 mii, Franţa-8 mii, Danemarca-4,8 mii, Norvegia-2,2 mii.După volumul mondial al consumului, pe primul loc se situează medicamentele cardiovasculare,apoi antibioticele, psihostimulatoare, analgezicile şi cele folosite la tratamentul afecţiunilor tractuluigastro-intestinal. Totodata în diferite ţări ale lumii cota consumului acestor grupe este diversă. Astfel înMarea Britanie şi Elveţia se consumă cel mai mult medicamentele cardiovasculare, cele pentru tractulintestinal şi tratamentul căilor respirtorii, în Franţa-anestezicele, hipnoticele şi tranchilizantele, în SUA-40% din tot volumul de medicamente consumate alcătuiesc antibioticele, analgezicele şi cardiovasculare.Principalul factor ce influenţează consumul de medicamente este nivelul morbidităţii. Totodatăacest indicator este influenţat şi de situaţia economică a ţării, starea sistemului de asigurări medicale. Unanumit grad de influenţă îl au factorii ecologici, geografici, nivelul profesional al personalului medical,aplicarea metodelor de tratament, nivelul general de cultură a populaţiei ce determină atitudinea faţă de propria sănătate, calificarea personalului farmaceutic etc.După definiţia OMS
medicamentul
este orice substanţă sau amestec de substanţe utilizate pentrudiagnosticarea, tratamentul, ameliorarea sau prevenirea unei boli sau a tulburărilor funcţionale la om sauanimale. Originea medicamentelor poate fi minerală, animală, vegetală sau sintetică.Primele medicamente(anestezice, somnifere etc.)au fost descoperite încă în antichitate. Dezvoltarearapidă în secolul precedent a ştiinţelor fundamentale a făcut posibilă obţinerea medicamentelor pe calechimică. Deja la începutul secolului XX a fost sintetizată novocaina, primele preparate somnifere etc. Orealizare grandioasă a anilor 20 a fost separarea din pancreas a insulinei, ceia ce a dat posibilitate nunumai să fie tratat specificul diabetului zaharat, dar a condiţionat separara din organele şi ţesuturileanimalelor a altor preparate hormonale. Aşa dar obţinerea preparatelor medicamentoase din surselemenţionate a avut loc de-a lungul veacurilor, însă pe parcursul secolului XX elaborarea medicamentelor noi a avut cele mai înalte ritmuri. În anii 40 au fost descoperite antibioticele şi sulfanilamidele, în anii 70au luat fiinţă tehnologiile biologice de performanţă care actualmente se află în fruntea progresuluitehnico-ştiinţific.
Notiuni despre circulatia medicamentelor
Marfă, mărfuri -
 produs al muncii destinat schimbului prin intermediul vînzării-cumpărării.
Medicament 
- substanţă naturală sau de sinteză utilizată în vindecarea, ameliorarea sau prevenireaunei boli sau a unei stări fizice sau psihice anormale.
Circulaţia produselor farmaceutice
– deplasarea pe diverse pieţe a produselor farmaceutice, ceinclude activităţi ca: preparare, producere, fabricare, deţinere, păstrare, eliberare, comercializare,distribuţie, procurare, livrare, utilizare, transport, expediere, import, export; datorită structurilor şimecanismelor economice, sub influenţa diferiţilor factori.
Comercializarea produselor farmaceutice
- expunerea produselor farmaceutice pe piaţa economică
 Livrarea produselor farmaceutice
- furnizarea produselor farmaceutice la farmacii, depozite şi alteuniăţile farmaceutice..
Expedierea produselor farmaceutice
- transmiterea prin poştă, prin mesageri etc produsefarmaceutice, substanţe medicamentoase şi utilaje necesare in industria farmaceutică, la o anumităadresă.1
 
 Importul produselor farmaceutice
- ansamblu de operaţii privind cumpărarea şi introducerea peteritoriul naţional a medicamentelor şi cosmeticelor de provenienţă străină
 Exportul produselor farmaceutice
- expediere a produselor medicamentoase şi cosmetice înstrăinătate în scop de vînzare sau schimb comercial.
Regulile de bună practică de distribuire-Good Distribution Practice(GDP
)
Aceste reguli stabilesc condiţiile de asigurare a calităţii medicamentelor în procesul distribuirii lor angrosiste. GDP reglementează cerinţele faţă de personal, documentaţie, încăperi şi dotare, realizareafurnizărilor precum şi ordinea returnării medicamentelor. Personalul, ocupat în sfera de circulaţie amedicamentelor trebuie să posede nivelul corespunzător de calificare şi experienţă de lucru în domeniu.Pentru aceasta regulile prevăd organizarea sistematică şi protocolarea instruirilor speciale cu personalulîntreprinderii.Conform regulilor GDP distribuitorii au dreptul să procure medicamente numai de la deţinători delicenţă pentru desfaşurarea activităţii de vînzare angro, producere sau import a medicamentelor.Deosebită atenţie regulile GDP acordă elaborării şi respectării stricte a instrucţiunilor scrise cereglementează recepţia şi păstrarea medicamentelor, păstrarea încăperilor în curăţenie exemplară. Oriceoperie efectuată cere fie înregistra, indind data receiei, denumirea şi cantităţilemedicamentelor, numele şi adresa furnizorului etc. Procesul de păstrare a medicamentelor trebuie să fieorganizat astfel, încît eliberarea lor să se efectueze corespunzător cu termenii de depozitare. Regulileenunţă cerinţe speciale asupra procedurii de returnare a medicamentelor. Distribuitorul poate primimedicamentele returnate numai în cazul în care se respecurtoarele condii: ambalajulmedicamentului se află în stare bună şi nu este detaşat, să se ştie că pînă la returnare au fost respectateregulile de păstrare a medicamentelor, termenul rămas al valabilităţii este suficient etc. În linii generale,regulile GDP se bazează pe enunţarea scridetaliat a principalelor operii de distribuire amedicamentelor, efectuate în conformitate cu instrucţiunle elaborate special pentru reglementarea lor.
Păstrarea medicamentelor şi altor produse farmaceutice.
O condiţie importantă ce asigură buna calitate şi eficienţa medicamentelor este păstrarea lor adecvată pe întreg parcursul circulaţiei de la producere pînă la consum. Pentru asigurarea păstrării adecvate lafiecare etapă de circulaţie trebuie să se ţină cont de factorii ce influenţează calitatea produselor farmaceutice aflate în regim de păstrare: externi, interni etc.
Externi
Umiditatea în mediul de păstrareLuminaTemperaturaComponenţii aerului
Contaminarea microbiană. Dăunători dedepozit. Rpzătoarele
2
 
Caracteristica sistemului de aprovizionare cu medicamente
. Noţiunea de aprovizionare provine de la franţuzescul "approvisionner" şi semnifică acţiunea de a procura resurse, în acest caz-produse farmaceutice. În afară de realizarea nemijlocită a funcţiei deaprovizionare, pentru acest sistem mai sunt caracteristice astfel de funcţii ca: încheierea contractelor cu producătorii de medicamente sau furnizorii intermediari, transportarea, depozitarea, păstrarea,distribuţia(livrarea "en gros"), importul, exportul etc.Sistemul de aprovizionare cu medicamente ocupă un loc intermediar între întreprinderile- producătoare şi reţeaua de farmacii şi instituţii curativ-profilactice. Propriu zis acest sistem includereţeaua de depozite farmaceutice.
Ciclul de aprovizionare cu medicamente
.
 Funcţiile principale ale sistemului de aprovizionare cu medicamente
sunt următoarele:
Studiul pieţei farmaceutice şi determinarea necesarului de medicamente selectate de către depozit pentru distribuire;
Întocmirea contractlui de furnizare;
Obţinerea autorizaţiei de import(pentru cazurile de aprovizionare din import);
Organizarea procesului de furnizare către depozit: transportarea, vămuirea-dezvămuirea;
Recepţia produselor şi depozitarea lor;
Organizarea controlului calităţii produselor depozitate;
Organizarea păstrării corecte;
Interni
Proprietăţile fizico-chimiceStructura substanţeimedicamentoase
Puritatea
Alţi factori
AmbalajulForma farmaceuticăMecanici
3

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
voro liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
katyecaterina liked this
Alina Aly liked this
katyecaterina liked this
Maria Magdalena liked this
Maria Magdalena liked this
Gheorghe Boinceanu liked this
Eugeniu Si Daria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->