Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
-STĂRI-ŞI-MĂRIMI-ELECTRICE-CAMPUL-ELECTRIC

-STĂRI-ŞI-MĂRIMI-ELECTRICE-CAMPUL-ELECTRIC

Ratings: (0)|Views: 6,479|Likes:
Published by miss_elena_2008

More info:

Published by: miss_elena_2008 on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Câmpul electromagnetic.
2.
STĂRI ŞI MĂRIMI ELECTRICE. CÂMPUL ELECTRIC
In acest capitol se vor prezenta şi explica principalele stări şi fenomene de natură electricăale corpurilor şi câmpului electromagnetic macroscopic şi se vor defini mărimile fizice primitive şiderivate ce caracterizează aceste stări şi fenomene. Este inclusă aici şi problema capacităţiicondensatoarelor electrice.
2.1. Starea de electrizare a corpurilor
+
Corpurile sunt în stare de electrizare atunci când, fiind situate în vid, în repaus,între ele se exerciacţiuni ponderomotoare (forţe, cupluri) de natură electrică,suplimentare faţă de cele de natură termo-mecanică. Transmiterea din aproape înaproape a acestor acţiuni se face prin
câmpul electric
creat de corpurile în stare deelectrizare.In două situaţii corpurile sunt în stare de electrizare:a) când sunt
încărcate cu sarcini electrice
; b) când sunt
 polarizate electric
.Fiecare dintre aceste doua situaţii se studiază cu ajutorul unor mărimi fizice primitive distincte:
 sarcina electrică 
, respectiv
momentul electric
, la care ne vom referimai jos.Sunt cunoacute mai multe procedee tehnice prin care corpurile sunt aduse în
 starea de încărcare cu sarcini electrice
: prin frecare, prin contactul cu un corpelectrizat, prin influenţă (inducţie electrostatică), prin acţiuni electrochimice (disociereelectroliti), prin iradiere (efect fotoelectric extern), prin înlzire (emisiunetermoionică) etc.Starea de
 polarizare electrică 
o pot obţine numai mediile (corpurile)dielectrice (izolatoare), sub influenţa unui câmp electric exterior. Mediul poate fi cu polarizare electrică
 permanentă 
sau/şi cu polarizare electrică
temporară.
În cazulgeneral, un corp poate fi atât încărcat cu sarcini electrice cât şi polarizat electric.
2.2. Sarcina electrică
2.2.1. Definirea sarcinii electrice
Sarcina electrică 
este mărimea fizică primitivă, scalară, notată
Q
, sau
q
, princare se caracterizează starea de încărcare electrică a corpurilor. Fiind mărime fizică primitivă, se defineşte, la scară macroscopică, printr-un raţionament inductiv, pornindde la experienţe. In cadrul experienţelor se recurge la un mic corp în starea de încărcarecu sarcină electrică, denumit
corp de probă 
, care se aşează într-un punct al câmpuluielectric din vid. Fără a intra în detalii, experienţele conduc la următoarea concluzie:forţa exercitată asupra corpului de probă depinde atât de starea de încărcare electrică acorpului, caracterizată prin sarcina electrică
 p
Q
a acestuia, cât şi de o mărime specificăcâmpului din punctul unde este aşezat corpul,
0
E
, denumită intensitatea câmpuluielectric din vid :
0
 p
 F = E ,Q
respectiv
0
 p
 F Q E 
=
(2.1)
201
 
Stări şi mărimi electrice. Câmpul electric.
Sarcina electrică poate avea valoare pozitivă sau negativă. Unitatea de măsurăa sarcinii electrice se numeşte
coulomb
 
(C)
.O mai bună înţelegere a noţiunii de sarcină electrică poate fi făcută
la scară microscopică 
, adică referindu-ne la structura corpusculară a atomului. Experienţele auevidenţiat că electronul şi protonul deviază în sensuri opuse în timpul mişcării lor într-un câmp electric, ceea ce a condus la ideea ca electronul să fie considerat încărcat cusarcina electrică negativă, iar protonul încărcat cu aceeaşi sarcină, dar pozitivă. Sarcinaelectronului (cuanta de sarcină electrică) are valoarea
19
160210
q,
-
=- ×
.Un atom (sau moleculă) este în stare neutră dacă are numărul de electroni egalcu numărul de protoni din nucleu, este încărcat negativ când are un surplus de electronişi este încărcat pozitiv când are un deficit de electroni.În cadrul teoriilor macroscopice, sarcina electrică este o marime continuă, putând obţine orice valoare, ori cât de mică. În schimb, în cadrul teoriilor microscopice,sarcina electrică poate obţine numai valori discrete (cuantificate).Sarcinile electrice
adevărate,
sau
reale
(pozitive/negative) sunt cele caredetermină starea de încărcare electrică a corpurilor, putând fi măsurate. Spre deosebire,sarcinile electrice de
 polarizare,
pozitive şi negative, nu pot fi separate între ele şi nu pot fi măsurate.
 Precizări:
1
. Valoarea sarcinii electrice este independentă de alegerea referenţialului şi sesupune legii de conservare.
2.
La început, sarcina electrică a fost considerată ca un "fluid", care se scurge de la un corp laaltul, de unde provine şi denumirea improprie, folosită şi în prezent, de "cantitate de sarcină electrică".Realitatea este că un astfel de fluid nu există, sarcina electrică fiind o mărime fizică ce caracterizează oanumită proprietate a corpurilor.
2.2.2. Densităţi de repartiţie ale sarcinilor electrice
In cadrul teoriei macroscopice clasice, sarcina electrică este o mărime cuvariaţie continuă, putând avea orice valoare, oricât de mică.
 Densitatea de sarcină electrică 
este o mărime fizică derivată, scalară, ce caracterizează local (într-un punct)starea de încărcare a corpurilor. Dependent de modul de repartiţie al sarcinilor electrice,se definesc următoarele densităţi:
a.
 
 Densitatea de volum
caracterizează repartiţia sarcinilor electrice în volumulcorpurilor:
30
vv
QdQlim(C/m),vds
D ®
Dr = =D
(2.2)unde
Q
este sarcina electrică din volumul
v
. Cunoscând densitatea
ρ
în punctele unui domeniu de volum
Σ
, sarcina electrică totală din domeniu este:
vv
Q = dv .
S
r
ò
(2.3)
b.
 
 Densitate de suprafaţă 
caracterizează repartiţia sarcinilor electrice pesuprafeţe:
202
 
Câmpul electromagnetic.
, )m /    sQ = sQ mi=
20 s s
ρ
(2.4)unde
Q
este sarcina electrică de pe suprafaţa
s
.
Sarcina totală ce aparţine uneisuprafeţe
S
se calculează cu relaţia:
 s
Q = ds .
r
ò
(2.5)
c.
 
 Densitatea de linie (lineic ă 
 
 )
caracterizează repartiţia sarcinilor electrice înlungul corpurilor ce au forma unor fire subţiri (corpuri filiforme):
l 0
QdQ= = (C/m) ,ld
lim
D ®
DrD
(2.6)unde
Q
este sarcina pe lungimea
 
.
Din relaţia (2.6) se obţine sarcina electrică pelungimea
:
Q = dl .
r
ò
(2.7)
d.
 
Sarcina electrică punctiformă 
este cea care aparţine unui
corp punctiform
,ale cărui dimensiuni sunt foarte mici ,neglijabile în raport cu distanţa de la care este privit.
e.
 
 Dipolul electric
este constituit dindouă sarcini electrice punctiforme, egale cavaloare dar de semne opuse,
+ Q
şi
- Q
,denumite şi
 sarcini electrice dipolare
, situate lao distanţă
foarte mică între ele (Fig. 2.1, a).
Momentul electric
este mărimea fizicăvectorială ce caracterizează dipolul electric:
 p = l (C m) ,Q
D
(2.8)în care
 
l
are sensul de la sarcina
Q
-
spre
Q.
+
 
f.
 
 Densitatea de suprafaţă a momentelor electrice
caracterizează repartiţia pesuprafeţe a sarcinilor electrice duble (dipolare), pozitive de o parte şi negative decealaltă parte a suprafeţei (Fig. 2.1, b):
,C/m) n=  s p mi=
e0 se
τΣτ
(2.9)unde
 p
Σ
este suma (geometrică) a momentelor electrice ale dipolilor de pe suprafaţa
 s
, iar 
n
este versorul normal la suprafaţă.
 Precizare.
Sarcini electrice duble există, de exemplu, la suprafaţa de separaţie dintre electrodşi soluţia electrolitică de la un element galvanic, la joncţiunea semiconductoare n - p etc.
2.3. Câmpul electric din vid.
Fig. 2.1. a) Dipolul electric. b) Sarcinielectrice duble
203

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
olenca liked this
sturzy liked this
Flavy Flavius liked this
Ioan Razvan liked this
Laurentiu Tanase liked this
ike_22 liked this
Robby Cta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->