Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Exercitiul NAUTILUS

Exercitiul NAUTILUS

Ratings: (0)|Views: 387 |Likes:
Published by karinpomp

More info:

Published by: karinpomp on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2011

pdf

text

original

 
 
1
Exerci
ţ
iul “NAUTILUS-2011”
România
ş
i Bulgaria sunt preg
ă
tite
 
Exerci
ţ
iile ne ajut
ă
s
ă
fim preg
ă
ti
ţ
i pentrusitua
ţ
ii de urgen
ţă
 
În zilele de 12
ş
i 13 aprilie 2011, Agen
 ţ 
ia de Reglementare în domeniul Nuclear din Bulgaria (BNRA), Comisia Na
 ţ 
ional 
ă
pentru Controlul Activit 
ăţ 
ilor Nucleare(CNCAN)
ş
i structurile subordonate ale Ministerelor de Interne ale celor dou
ă
 
 ţă
ri vor derula Exerci 
 ţ 
iul NAUTILUS-2011, un exerci 
 ţ 
iu în teren unic în domeniul siguran
 ţ 
ei nucleare care implic 
ă
mai multe grupuri de r 
ă
spuns din Bulgaria,România
ş
i Agen
 ţ 
ia Interna
 ţ 
ional 
ă
pentru Energie Atomic 
ă
de la Viena (IAEA).Desf 
ăş
urarea exerci 
 ţ 
iului este sprijinit 
ă
de
ă
tre Centrul pentru Incidente
ş
Urgen
 ţ 
e (IEC) al AIEA
ş
i de c 
ă
tre Autoritatea pentru Protec 
 ţ 
ie Radiologic 
ă
dinNorvegia (NRPA).
De ce realiz
ă
m aceste exerci
ţ
ii?
Un exerci
ţ
iu este un scenariu simulat creat pentru apermite organiza
ţ
iilor de r
ă
spuns în situa
ţ
ii de urgen
ţă
s
ă
 evalueze eficacitatea planurilor de urgen
ţă
, a procedurilor
ş
i a capabilit
ăţ
ilor lor, într-un mediu sigur
ş
i controlat.Exerci
ţ
iile ofer
ă
de asemenea o experien
ţă
valoroas
ă
 privind schimbul de informa
ţ
ii privind siguran
ţ
a, precum
ş
iimportan
ţ
a unui r
ă
spuns bine coordonat, pentru reducereaconsecin
ţ
elor unei amenin
ţă
ri la adresa siguran
ţ
ei.
Beneficiile Exerci
ţ
iului NAUTILUS
Exerci
ţ
iul NAUTILUS va conduce la:1. O mai bun
ă
coordonare între Bulgaria
ş
i România privind aspectele legatede siguran
ţ
a transporturilor de combustibil uzat;2. O mai bun
ă
leg
ă
tur
ă
cu
ş
i prin intermediul AIEA;
ş
i3. O mai bun
ă
în
ţ
elegere de c
ă
tre ambele
ţă
ri a protocoalelor comune privindmanagementul situa
ţ
iilor de urgen
ţă
, inclusiv schimbul de informa
ţ
ii
ş
iarmonizarea recomand
ă
rilor privind ac
ţ
iunile de protec
ţ
ie a popula
ţ
iei
ş
imediului înconjur
ă
tor.Un num
ă
r de peste 15 departamente
ş
i organiza
ţ
ii na
ţ
ionalevor avea posibilitatea s
ă
ac
ţ
ioneze, a
ş
a cum au fost instrui
ţ
ipentru situa
ţ
ii de urgen
ţă
.
 
 
2
Exerci
ţ
iul “NAUTILUS-2011”
România
ş
i Bulgaria sunt preg
ă
tite
 
Consecin
ţ
ele practice ale tuturor ac
ţ
iunilor întreprinse în cazul unei situa
ţ
ii deurgen
ţă
vor fi evaluate
ş
i vor conduce la o eficien
ţă
crescut
ă
a planurilor deurgen
ţă
 
ş
i siguran
ţă
.
Transporturile de combustibil nuclear uzatsunt sigure
Ce este combustibilul nuclear uzat?
 Combustibilul nuclear uzat este combustibilul care a fost “folosit” într-unreactor pentru a produce electricitate. Când nu mai con
ţ
ine suficient uraniupentru a produce energia necesar
ă
, este scos din reactor
ş
i înlocuit cucombustibil proasp
ă
t.
Cât de radioactiv este combustibilul nuclear uzat?
Când este scos din reactor, combustibilul nuclear uzat este depozitat intr-unbazin de stocare umplut cu ap
ă
 
ş
i l
ă
sat s
ă
se r
ă
ceasc
ă
pentru mul
ţ
i ani. Pân
ă
înmomentul în care este scos din bazinul de stocare
ş
i transportat în Rusiapentru depozitare sau reprocesare, combustibilul nuclear uzat este r
ă
cit maimult de 5 ani, iar radioactivitatea este redus
ă
substan
ţ
ial.
Containerele de transport
Combustibilul nuclear uzat este ambalat în containerespecial proiectate care ecraneaz
ă
radia
ţ
iile
ş
i protejeaz
ă
 elementele de combustibil împotriva
ş
ocurilor mecanice,coliziunilor
ş
i focului. Containerele (vezi foto) suntproiectate dup
ă
cele mai stricte standarde
ş
i cerin
ţ
ena
ţ
ionale
ş
i interna
ţ
ionale. Este practic imposibil s
ă
 poat
ă
fi cauzate daune severe acestor containere.Probabilitatea de producere a unui accident care s
ă
 conduc
ă
la eliberarea de combustibil sau materialradioactiv este foarte mic
ă
.Exist
ă
dou
ă
tipuri de containere utilizate de centrala nuclearo-electric
ă
de laKozlodui: TUK-6
ş
i TUK-13. Un container de tip TUK-6 poate stoca pân
ă
la 30elemente combustibile provenite de la reactori VVER – 440, cu o greutate demaximum 92 tone. Un container TUK-13 poate stoca pân
ă
la 12 ansambluri decombustibil provenite de la reactori VVER-1000, cu o greutate de maximum113 tone.
 
 
3
Exerci
ţ
iul “NAUTILUS-2011”
România
ş
i Bulgaria sunt preg
ă
tite
 
Siguran
ţă
 
Transporturile de combustibil nuclear uzat sunt reglementate
ş
i supravegheatede c
ă
tre agen
ţ
iile de reglementare din domeniul nuclear din Bulgaria
ş
iRomânia, respectiv BNRA
ş
i CNCAN. Transporturile sunt protejate de for
ţ
e desecuritate care permit numai personalului autorizat s
ă
se apropie de înc
ă
rc
ă
tura respectiv
ă
.
Transportation
Combustibilul nuclear uzat este transportat de la centralanuclearo-electric
ă
de la Kozlodui c
ă
tre fluviul Dun
ă
rea cucamionul într-un convoi special, care include pompieri,ambulan
ţă
 
ş
i vehicule de poli
ţ
ie
ş
i securitate.Combustibilul nuclear uzat este transportat apoi peDun
ă
re, cu o barj
ă
special
ă
echipat
ă
cu sistem de r
ă
cire,cu sistem de decontaminare, un sistem de monitorizare aradia
ţ
iilor
ş
i alte sisteme pentru controlul containerelor.Când barja ajunge în Ucraina, containerele cu combustibilnuclear uzat sunt transferate intr-un tren de marf 
ă
echipat cu sisteme specialede siguran
ţă
 
ş
i securitate. Combustibilul nuclear uzat este transportat pentrureprocesare sau depozitare intermediar
ă
în Federa
ţ
ia Rus
ă
.
Istoria transportului în condi
ţ
ii de siguran
ţă
 
Combustibilul nuclear uzat a fost expediat de la centrala nuclearo-electric
ă
dela Kozlodui c
ă
tre Federa
ţ
ia Rus
ă
de peste 30 ori în ultimii 30 ani. Nu s-a întamplat niciodat
ă
un accident în timpul acestor transferuri. Acest faptdemonstreaz
ă
c
ă
procesul de transport se realizeaz
ă
în condi
ţ
ii de siguran
ţă
,iar echipamentele, instruirea personalului
ş
i planificarea de urgen
ţă
suntadecvate
ş
i eficiente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->