Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bat dang thuc va Cuc tri hinh hoc

Bat dang thuc va Cuc tri hinh hoc

Ratings:
(0)
|Views: 267|Likes:
Published by thanhdo_pr0

More info:

Published by: thanhdo_pr0 on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TRÍ
BÁT ĐẲNG THỨC CÔ SIVÀ CỰC TRỊ HÌNH HỌC
*(Tài liệu tham khảo:
 Phương pháp giải các bài toáncực trị trong hình học – NGUY6ẼN HỮU ĐIỀN)
A. BÀI TOÁN CÓ LỜI GIẢI:Bài 1
Ba con đường cắt nhau tạo thành tam giác.Trong tam giác hoặc trên cạnh của nó, đặt xínghiệp ở đâu để tổng khoảng cách từ xí nghiệpra các con đường là ngắn nhất.
B'A'C'MCBA
Giả sử BC ≥ CA ≥ AB()()()()
S ABC S MAB S MBC S MCA
= + +
( )
1()'.'.'.2
S ABC MA BC MB CA MC AB
= + +
( )
1()'''2
S ABC MA MB MC B
+ +
2()'''
S ABC MA MB M BC 
+ +
Tổng khoảng cách nhỏ nhất khi dấu đẳng thức xảy ra.có các trường hợp sau:a)Nếu BC>CA: thì chọn MA’=MB’=0, M trùng C(đỉnh đối diện cạnh ngắn nhất) b)Nếu BC=CA>AB: thì chon MC’=0, M thuộc AB(cạnh ngắn nhất)c)Nếu BC=CA=AB: thì M chọn bất kỳ trong tam giácABC hoặc trên cạnh của nó.Hệ quả:
 
Trong hoặc trên cạnh của tam giác đều, tổngkhoảng cách từ điểm M đến các đường thẳngqua các cạnh không đổi.
Bài 2:
C là vị trí thành phố. A và B là 2 điểm dân cư.Hãy mở con đường qua thành phố C sao chotổng khoảng cách từ B và C tới con đường đóngắn nhất.
DEDCBA
Giả sử CA≥CB.Gọi D là đối xứng của B qua C.Con đường ta (t) cần tìm phải cắt AB (tại E) hoặc AD(tại F).Đặt x=d(A,t) và y=d(B,t) Nếu (t) cắt AB tại E:2S(CAB)=2S(CAE)+2S(CBE)=(x+y)CE Nếu (t) cắt AD tại E:2S(CAD)=2S(CAF)+2S(CDF)=(x+y)CFVậy x+y nhỏ nhất khi mà CE hoặc CF lớn nhất.Điều này xảy ra khi E hay F trùng với A (địa điểmdân cư xa nhất đối với C).
Bài 3: (bài toán đẳng chu)
 
Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi chotrước thì hình vuông có diện tích lớn nhất..Gọi 2a là chu vi và kích thước hình chữ nhật là x và ythì a=x+yDiện tích hình chữ nhật là S=xy.Ta có
22
24
 x y aS xy
+ = =  
Dấu đẳng thức xảy ra khi x=y=a/2.Bài toán được chứng minh.
Website: www.giasuductri.comĐT: 08.66517867-66518976-0983404261(Thầy Tài)
 
TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TRÍ
Bài 4: (bài toán cổ)
Bên cạnh một con sông (đường thẳng), ngườita làm một khu vườn hình chữ nhật có diệntích cho trước là S. Người ta muốn rào khuvườn bằng hàng rào ngắn nhất là bao nhiêu?Biết rằng về phí sông thì không rào.Gọi x là chiều dài cạnh khu vườn vuông góc với consông thì cạnh kia là S/x và độ dài hàng rào P của khuvườn là:222
 P x  x
= +
Dấu đẳng thức xảy ra khi2
 x
=
, suy ra cạnh cònlại.Giá trị nhỏ nhất của P là22
.
Bài 5:
Chứng minh rằng hình trụ nội tiếp trong hìnhnón có Sxq lớn nhất khi chiều cao hình trụ bằng nửa chiều cao hình nón.
H-hhr-rr
Gọi r và h là bán kính đáy và chiều cao hình trụ.Gọi R và H là bán kính đáy và chiều cao hình nón.Ta có
 R r H h
=
Suy ra()
 Rr H h H 
=
Sxq của hình trụ là:22()
 RSxq rh h H h H 
π π  
= =
2
222
 R h H hSxq R H 
π π  
+  =  
()2
Max Sxq R
π  
=
khi h=H-hTức là h=H/2. Bài toán được chứng minh.
Bài 6:
Chứng minh hình trụ nội tiếp mặt cầu chotrước có Sxq lớn nhất khi chiều cao hình trụgấp đôi bán kính đáy của nó.
RhR2r
Gọi r và h là độ dài bán kính đáy và chiều cao hìnhtrụ.Gọi R là bán kính mặt cầu.Ta có2
Sxq rh
π  
=
,
222
44
r h R
+ =
Suy ra
222
24244
Sxq R r h rh
π  
= =
2
2
Sxq R
π  
2
()2
Max Sxq R
π  
=
Khi 4r 
2
=h
2
tức là h=2r. Bài toán được chứng minh.
Bài 7:
Trong các hình chữ nhật có đường chéo d chotrước. Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất..Gọi các kích thước hình chữ nhật là x và y.Gọi S là diện tích hình chữ nhật.
222
22
d x y xy
= + =
2
()2
Max S 
=
 
khi2
 x y
= =
Khi đó ta có hình vuông cạnh2
 x y
= =
Bài 8:
Trong các hình chữ nhật có đường chéo d chotrước. Tìm hình chữ nhật có chu vi lớn nhất..Gọi các kích thước hình chữ nhật là x và y.Gọi P là chu vi hình chữ nhật.
2222
()2
 x yd x y
+= +
Website: www.giasuductri.comĐT: 08.66517867-66518976-0983404261(Thầy Tài)
 
TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TRÍ
2
2()2222
 P x y d
= + =
()22
Max P
=
 
khi22
 x y
= =
Khi đó ta có hình vuông cạnh22
 x y
= =
Bài 9:
Tìm khối nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếphình cầu bán kính r cho trước.
RRh-rrrrt
Gọi R và h là bán kính và chiều cao hình nón.Gọi 2t là góc giữa đường sinh và đáy hình nón.t là góc nhọn nhỏ hơn 45
0
.Thể tích khối nón là:
2
13
V R h
π  
=
.tantan
r R t R
= =
2
r.tan2t2tan2t=tant1tan
h R
= =
Suy ra:
322
213tan(1tan)
t
π  
=
23322
2283tan1tan3
r t
π π  
 = +  
3
8()3
Min V 
π  
=
khi1tan2
=
Suy ra2
 R
=
24112
h
= =
Bài 10:
 Nếu tổng 2 cạnh của một tam giác là k và gócgiữa 2 cạnh đó là t, hãy tìm độ dài các cạnh saocho tam giác có chu vi nhỏ nhất..Gọi x=AC, BC=k 
x, góc ACB=t.Chu vi P=2p=k+AB.Ta có
222
2..cos
 AB AC BC AC BC
= +
222
()2.().cos
 AB x k x x k x
= + − −
2222
222cos2cos
 AB x k kx kx t x
= + +
22
2()(1cos)
 AB k x k x
= − +
2
2()(1cos)
 P k k x k x
= + +
P đạt nhỏ nhất khi tích x(k-x) lớn nhất
22
()24
 x k x  x k x
+  =  
Khi du đng thc xy ra thì x=k/2, tc làAC=BC=k/2, AB=k.sin(t/2)
Bài 11:
Trong tất cả tam giác vuông có cạnh huyền ccho trước, hãy tìm tam giác vuông có bán kínhđường tròn nội tiếp lớn nhất..
rrrryxx+y=cryxB
Giả sử cạnh huyền AB tiếp xúc đường tròn nội tiếp tạiK.Đặt AK=x, BK=y.Ta có AC=x+r, AB=y+r Mà AB
2
=CA
2
+CB
2
ta có:
2222
()()()
c x y x r y
= + = + + +
Suy ra
2
222()
 xy r r x y
= + +
Suy ra
222
24
 x y cr rc xy
+ + = =  
r lớn nhất khi r 
2
+rc lớn nhất khi x=y=c/2Gii phương trình
22
4
cr rc
+ ==
ta có21max()2
r c
=
.
Website: www.giasuductri.comĐT: 08.66517867-66518976-0983404261(Thầy Tài)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->