Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Klipping Log Book Gilut Kompentesi I

Klipping Log Book Gilut Kompentesi I

Ratings: (0)|Views: 593|Likes:
Published by ADeAndapanda
dedicated to my lovely boyfriend :) thanks for helping me lots!!

baru part I lhoooo :) hehehe

smangathoooo :)

if u want to donlod,, msg me yaaa :p
dedicated to my lovely boyfriend :) thanks for helping me lots!!

baru part I lhoooo :) hehehe

smangathoooo :)

if u want to donlod,, msg me yaaa :p

More info:

Published by: ADeAndapanda on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

 
8#
 
HCOJOCZKH
 H#
 
Jfmkckwk
Hjhlhd eflhkchc eocnfckzhl jkbhch wfbvh nknk dklhcn jkwfihehc zkjhe zfyjhphzc{h molkefl nknk# Hcojoczkh jhphz zfyahjk dhc{h phjh pfykojf nknkzfzhp/pfybhcfc, ~hlhvpvc wfbvh nknk wvlvcn zfyifczve jhlhb avblhd {hcn lfcnehp#Wfjhcnehc iklh {hcn zkjhe zfyifczve dhc{h ififyhph nknk whah, efhjhhc zfywfivzjkwfivz d{pojoczkh hzhv olknojoczkh#
I
#
 
Py
f}hlfcwk
Hcneh efahjkhc vczve D{pojoczkh hjhlhd 86&, wfbfczhyh vczve Olknojoczkhhjhlhd 0,8"8&, wfjhcnehc Hcojoczkh whcnhz ahyhcn zfyahjk#
G
#
 
N
hbih
y
 J#
 
Fzkolonk
P
fc{fihi jhyk Hcojoczkh jhc d{pojoczkh ehjhcn jkzfbvehc wfihnhk ihnkhc jhykwvhzv wkcjyobh, {hkzv eflhkchc {hcn jkwfyzhk jfcnhc ifyihnhk nfahlh {hcn zkbivlwfghyh ifywhbhhc, bkwhlc{h phjh wkcjyobh
 Fgzojfybhl j{wplhwkh
,
 Ykfnfy W{cjyobf
,
 Kcgoczkcfczkh Pknbfczk
, jwi# Eflhkchc kck avnh bfyvphehc eflhkchc dfyfjkzfy {hcnjkzvyvcehc#D{pojoczkh jhphz zkbivl phjh wfwfoyhcn zhcph hjh yk~h{hz eflhkchc phjhnfcfyhwk eflvhynh wfiflvbc{h, zhpk ikwh avnh bfyvphehc eflhkchc {hcn jkzvyvcehc#
F#
 
Elhwkmkehwk
8#
 
D
kpojoczkh
hjhlhd efhjhhc jkbhch phjh yhdhcn zkjhe zvbivd nknk efgvhlk nknkbolhy 7#
P
hjh d{pojoczkh, nknk"nknk {hcn phlkcn wfykcn zkjhe zfyifczve hjhlhd nknk pyfbolhy jvh yhdhcn ih~hd, kcwkwkm jvh yhdhcn hzhw, jhc pyfbolhy jvh yhdhcn hzhw#Eflhkchc kck jhphz zfyahjk dhc{h phjh whzv wkwk yhdhcn hzhv efjvhc{h#9#
 
Olknojoczkh
hjhlhd efhjhhc jkbhch lfikd jhyk = nknk zkjhe zvbivd
 
7#
 
Hcojoczkh
hjhlhd efhjhhc jkbhch wfbvh nknk zkjhe zvbivd, jhc lfikd wfykcnbfcnfchk nknk"nknk zfzhp jkihcjkcnehc nknk"nknk wvlvcn jkelhwkmkehc lhnk bfcahjk 1h#
 
Hcojoczkh zozhl hjhlhd efhjhhc jkbhch phjh yhdhcn zkjhe hjh nknk wvwvbhvpvc nknk zfzhp# i#
 
Hcojoczkh phywkhl hjhlhd efhjhhc jkbhch phjh yhdhcn zfyjhphz whzv hzhv lfikdnknk {hcn zkjhe zvbivd jhc lfikd wfykcn zfyahjk phjh nknk pfybhcfc jhykphjhnknk wvwv#
M
#
 
Jhmzh
y
 
Pv
wzheh
8#
 
dzzp1//kpa#xvkczfwwfcq#jf/kcjft#pdp?jog2dzbl-hiwzyhgzKJ298884-cf~_lhcnvhnf2jf9#
 
dzzp1//~~~#~yocnjkhncowkw#gob/h/hcojoczkh7#
 
dzzp1//hjvlnophy#mklfw#~oyjpyfww#gob/900;/89/hcojoczkh#pjm 
 
9
#
 
KB
P
HEWK
N
K
N
K
 H#
 
Jfmkckwk
Hjhlhd nknk {hcn fyvpwk coybhlc{h zfydhlhcn hzhv zfydhbihz wfdkcnnh nknkzfywfivz zkjhe eflvhy jfcnhc wfbpvych bfcghphk oelvwk {hcn coybhl#Nhcnnvhc fbpwk phjh vbvbc{h zfyahjk phjh mhwf pfynhczkhc jhyk nknk wvlvcnbfcvav mhwf nknk pfybhcfc, wfdkcnnh nknk pfybhcfc zfyzfczv zkjhe jhphz bfcnhlhbkfyvpwk#
I
#
 
Py
f}hlfcwk
V
bvbc{h nknk {hcn wfykcn bfcnhlhbk kbphewk hjhlhd nknk powzfykoy jhc ahyhcn phjh nknk hczfykoy# Chbvc nknk hczfykoy {hcn bfcnhlhbk kbphewk zfyehjhcn bhwkdjhphz jkzfbvk#Nknk bolhy efzknh bfbklkek myfevfcwk zfyzkcnnk vczve bfcnhlhbk kbphewk# Nknkehckcvw bfyvphehc nknk efjvh {hcn ifymyfevfcwk zkcnnk vczve bfcnhlhbk kbphewk#Myfevfcwk zfyahjkc{h ehckcvw kbphewk wfifwhy 0"9,4 pfywfc# Jkzkcahv jhyk lfzhec{h, 46 pfywfc powkwk nknk ehckcvw {hcn kbphewk zfylfzhe jzjhfyhd phlhzhl lfcnevcn nknk,wfjhcnehc 86 pfywfc c{h zfylfzhe jk ihnkhc lhikhl hzhv ivehl#
P
hjh nknk powzfykoy, {hcn wfykcn bfcnhlhbk kbphewk hjhlhd wfihnhk ifykevz 18#
 
Nknk bolhy zknh $:#4 jhc 7#4+ bhcjkivlh9#
 
Nknk bolhy zknh $8#4 jhc 9#4+ bhewklh7#
 
Nknk pyfbolhy $:#:, :#6, 7#:, jhc 7#6+ bhcjkivlh:#
 
Nknk pyfbolhy $8#:, 8#6, 9#: jhc 9#6+ bhewklhWfjhcnehc nknk hczfykoy {hcn jhphz jkzfbvk bfcnhlhbk kbphewk hjhlhd wfihnhk ifykevz 18#
 
Nknk ghckcvw bhewklh jhc bhcjkivlh $8#7, 9#7, 7#7,jhc :#7+9#
 
Nknk kcgkwk}vw bhewklh jhc bhcjkivlh $8#8, 9#8, 7#8,jhc :#8+

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Darmo Gandul liked this
Frey Edy liked this
Iin Erin liked this
Neggy Yudibrata liked this
sandra070591 liked this
Livia Heppy liked this
Da Farida liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->