Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs de anatomie patologică generală

Curs de anatomie patologică generală

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,531 |Likes:
Published by Radu

More info:

Published by: Radu on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
LECTIUNI UNIVERSITARE
TINUTE LA
INSTITUTUL DE PATOLOGIE SI DE BACTERIOLOGIE
II.
-
.-.1.1.
CURS
DE
ANATOMIE PATOLOCICA GENERALA
DE
PROF. V. BABE
DIRECTOBUL INSTITUTULUI
LECTIUNI CULESE SI 1:EDACTATE
DE
=r- -V% SION*
CAPUI. SCAVICIULUI ANATC1110-PATOLOGIC
(Cu 160 FIGURI ORIGINALE IN TEXT)
BUCURESCI
-
EDITURA INST,ITUTVLIJI DE PATOLOG1E §1 DE BACTER1OLOGIE
1890
www.dacoromanica.ro
 
PREFATA
Publicarea acestor extrase din lectiunile mele, call vor fi urmate
in curand de lectdunT asupra partiT speciale a anatomieT patologice,
se impunea mal cu séma din cauza CA nici in limba. romana niel
in cea franceza nu exista manuale scurte originale asupra anato-
mieT patologice, ma' cu sérnä, daca privim acésta sciinta din punct
de vedere modern, adecd in legatura cu etiologia si geneza le-
siunilor.
Am cäutat sa imprim lectiunilor mele si un caracter personal,
evitand cat se p6te a vorbi de ipotese si teorii si limitandu-mè mal
mult la expunerea lesiunilor ast-fel cum ele mi-s'ail presintat in
lunga mea experienta si r'éman6nd in tot-d'auna In domeniul fap-
telor si fenomenelor observate.Ast-fel aceste lectiunT sunt destinate a representa in acelas timp
o scurta descriptiune si. dare de séma asupra bogatulul material
anatomo-patologic de care dispune institutul nostru de patologie si
de bacteriologie.
Admit ca ingrijirea nósträ si anume a d-luT Dr. V. Sion ajutat
fiind si de d-s6ra E. Manicatide de a se reproduce lectiunile mele
in mod exact, nu era in tot-d'auna incoronata de succes. Prin
lipsa unor bunl stenografi
s'aill
strecurat multe
insuficiente,
omisiuni si gre,seli car' se vor rectifica in parte la sfirsitul lucra-
rel si mal tarziu inteo editiune nouè. Daca insa cu tóte acestea
m'am invoit la publiearea acestuT curs, causa este ca presinta cu t6te
acestea o munca insemnata si utilâ si care va fi de mare folos elevilor
si medicilor tinerT.
Cred ca in lipsa demonstratiunilor multiple ce insotesc cursurile
mele, ingrijirea fig,urelor desenate in mare parte de mine si re-
productiunea fotografia a unul numdr insemnat din monstriT co-
lectiuneT nóstre vor contribui mult la priceperea expunerel.
V. Babee
www.dacoromanica.ro
 
CURS DE ANATOMIE PATOLOGICA
I. PARTEA GENERALA
LECTIUNEA I
De finipunea fi divisiunea patologier.
1361a.
Causele boalelor.
Patologia e sciinta care se ocupa ca studiul b6lelor. Dar ce este bóla ?
Modal cum medicil ag coneeput notiunea despre bag a variat la infinit
de la epoca la epoca si chiar in aceeasI epoca, dupg diferitele scolI me-
dicale. OA cat ar fi de interesantg si instructiva o privire istoricg asupra
evolutiunei acesta conceptiunI in decursul vremeI, cadrul acestul ma-
nual nu ne permite sg, o facem 0 ne vom multumi a v6" expune in mod
cat se p6te de succint ce trebue
sit intclegem asta-(}I sub notiunea
de b611.
Materia organisatg este depositara Lind sume de energie ale carol exte-
riorisgrl dinamice variate, manifestate sub influenta agentilor cosmicI,
constituesc fenomenele vieteI. Aerul, umiditatea, caldura sunt tot atat de
indispensabile existenteI pe cat e si presenta materiel ca un grad anumit
de organisatie. Na este de ajuns insa di acésta influenta, acest schimb
reciproc intro materia organisatg si lumea exteri6ra al se faca oil cum,ci numal (lack' se indeplinesce in anumite conditiunT, variabile pentru
diferitele speciI, dar constante pentru una si aceeasI, viata Vote srt. existe.
Un om nu va patea trgi de cat dacg se va afla inteun aer cu o ana-
mitg compositiune, cu un anumit grad de temperatura si de umiditate;
dacii va dispune de o anume cantitate de substante alimentare ea o anu-
mita compositiune etc.
Cand miscarile, adicg functiunile ce resultg din jocul acesta dintrefortele din afarg 0 dinguntrul organismuluI se manifestg In modal pe
care ne-am obicInuit a'l considera ca normal, ea alte cuvinte cand omal
ja din aer o anumitg cantitate de oxigen 0 II &a una determinatg de
acid carbonic si de apil1 and din substantele alimentatianii 191 fixéza o
Curs de anatomis pato
(via
1
www.dacoromanica.ro

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jos3phine liked this
Daniela Suba liked this
Mihai Tudusciuc liked this
Kristy Ungureanu liked this
Robert Komartin liked this
Madalina Antip liked this
irinapla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->