Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cromatica Poporului Roman

Cromatica Poporului Roman

Ratings: (0)|Views: 182 |Likes:
Published by 10cris88
Art&Design
Art&Design

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: 10cris88 on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
ACADEMIA
ROJl\ANA
DlNVIEATAPOPORULUI
ROMAN
CUL£GERI$1STUDn
XXI\T.
.!l!::-
CROMllT1Cll
FOPORULUIROMAN
DE
TudorPamfile
~i
Mihai
Lupescu
Motto:
Eumil,due.
tni
prilpildesc,
en
unc:antecbll.trinE'scl..
AU:XACIlDIU,
.",,,.u..Au,......"
c.
U46FIGURI1NT
I:
X
r
$EDIN"fADELA14
MAIU
tl)t'l-.
BUCUR~TI
LtSRARIlLE
SOCEC
81
Comp.
iii
C.
SFETEA
LEIPZIG
OTTOHARRASSOWITZ
VIENA
GEROLD
til.
COlli!".
1914.
 
DINVIEATAPOPORULUIROMAN:
1.
HoredinCertal;
dePompiliuParveseu,1908..
L.
3.-
II.Cimiliturileromtuiesti.
de
T.
Parnlile,
1908..
»
1.-
III.
PoeziipotnileredinMeremures,
de
TitBud,1908"
1.-
IV.
Cemecesiureturi.
deAI.Vasiliu.
1909...."
5.-
V.
Dinliteraturepopu/ara,
deN.Pasculescu,1909
»
6.-
VI.
locuri
de
cooii,
de
T.
Pamfile.
1909"
L-
VII.
SarbiilorjJeooporului,
de
C.
Radulescu-CodillsiD.Mihalache.1910........."
1.-
VIII.
Industria
casaicsle
Romani,
deT.PamfilePremiul-Neuschotz-din1909.
1910...
»10.-
IX.
HoresichiuitnridinBucoviaa.ee
S.FI.Marian,1911.2.-
X.
Legendetreditii$1smintiri
is/orice,
de
C.
Ractu-
leseu-Codin,
1910............
.»
1.50XL
Sarbaforile
de
vari!tlakomsni,
deT.Pamfile,1911"2.-XII.
Ctuuecede
lara,
adunaledeT.Pamille.1913.
»
4.-
XIII.
Boli$i
leecuriJaoameni,vile
$i
pi!tsiiri.
dupa
datinlle
~i
credintelepoporuluiroman,adunaledincom.Tepu(Tecuctu)de
T.
Pamfile,1911"
1.-
XIV.
Csntece
oooorate
romenesti
dill
Comilalu/Bihor
(Ungaria),culeseslnolatede
Bela
BarI61{,1913"5.-XV.
Vremuri
intelepte.
Povestlrl
~i
legende
romanesu,
eulesedeD.Furtuna,1913.......'
"1.-
XVI.
Agricu/JuraleRomani.
de
T.
Pamlile,
1913..,.
5.-
XVII.
lnqerulRomfmului.
povestl:;;ilegendedill
pOpOI'
culese
de
C.Radulescu-Codln,
1913....
,,£1,.-
XVIII.
Poves/ea
Jumii
dedemu/I,
dupacredintele
pope-
ruluiroman.deT.Pamfile.1913.....,.
2.-
XIX.
SarbaJorile
/a
Romani:
Sarb:§lorile
de
toemtis
si
PosJul
Crsciunului,
de
T.
Pamfile.1914..
,,2.-
XX.Sflrb!Jlori/elaRomani:Crsciunul,
de
T.
Pa
mfile
1194..........,,......
»
3.
XXI.
SupersliliiJe
poooruluiroman.
deG.
f.
CiausanuPremiul
Adamachi
din1913.1914,....
»4.-
XXII.
Colinde
dinArdeaJ,
culesedeAlexiuViciu,1914,.2.-XXIII.
Cuvinlescumpe.Teciale,povestirisi
Jegenderomenesti,
culesedeD.Furtuna,1914.."J.50
 
INTRODUCERE
-MUNlClPIULU1-
Nimeninupoatelagadu·lca
cearnai
mareparle
din
eo-rnorilenoastresutletestl,celemaialesetnsuslrielniceale
noaslre-intoaledomeoiile-
mai
tnlaius'au
disereditaf,
dupa
aceastas'auparasit
~i
inurmas'auuilat.Pentruajunqereaincapatul
scaril.
ne-amgrabi~
am
cerutajutorutstrainde
nevoie.vsi
cerendezi,cerend
mane,
ne-am
pomenit
de-odata
slupal1ili
de
pallrua
cersitoriei
sia
imorumutului;
zicalaspu-nectl
Cinecere
Nupiere,
Darnici.bineNu-ivine!
Amavutnevoie,n'arnavut,amcerut.rmpestruandu-neqra-iul,paraslndu-neportul
st
uitandvechiledatinialevletilcas-nicesiobstesti.Au
fost
inrauriristrainecaroranuneputeamimpolrivi,darpretutindeniamaruncalarmadinmana
$i
am
incheiatpacearusinoasa,robindu-ne.Nustimcareafost1intaOnor.AcademiiRomanecanda
hotartt
punerealaconcursaunellucrarlcuprivlrelarnes-IesuqulbeituluilaRomani.Banuimtnsacitnuponte
fi
alt-cecadecaldorintadeascapa,nudemoarte,cldeultare,manilestareapoporuluinostruinaceastaramuralndustriala
~i
estetlca,
.$i
astfel,
tncetulcutncetul,deainlregivecheaicoanaatndlvldualltatilnoastre,caresetntuueeaslsester-geinfjecezicetrecetotmalmull.Devalzbutlsauba,sevavedea.lncercari!edepanaastazinepotaduceuneleprevestlri.Dupacunostintelenoaslreeeldintaiuearesegande~tela
crometiceoooulere
c»
la
0
rarnuraa
industrieicasnicero-
Pam
file
~i
lUIlI'SCU,
Cromatira.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->