Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
### - Arhitectura Locuirii Tradition Ale Romanesti [Arhitectura Dacica]

### - Arhitectura Locuirii Tradition Ale Romanesti [Arhitectura Dacica]

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by sqweerty

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sqweerty on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
 
: Arhitectura locuirii tradiţionale româneşti
Tipologia planimetrică şi volumetrică a locuinţei rurale s-a configurat încă din neolitic...TANGIRU - jud. Giurgiu Neoliticul mijlociu, cca. 4200 - 3500 î.Ch. cultura Boian, faza Vidra
Locuinţă de tip megaron prin dispunerea spaţiilor semideschise pe latura scurtă a edificiului.
Perspectivă exterioară şi plan
ARIUSD - jud. Covasna Neoliticul târziu, cca. 3500 - 2500 î.Ch. cultura Ariusd-Cucuteni
Locuinţă de tip megaron.
Perspectivă exterioară şi plan
PETRU-RAREŞ - jud. Giurgiu Sfârşitul neoliticului mijlociu, faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa
Locuinţa are prispă adosată laturii lungi, orientată spre sud, în timp ce spre nord se dispune în polată un adăpost pentru animale.Această distribuţie va apărea mai târziu în arhitectura rurală de la noi.
Perspectivă exterioară şi plan
VADASTRA - jud. Dolj Neoliticul mijlociu, cca. 4200 - 3500 î.Ch. cultura Vadastra, faza Vadastra II.
Perspectivă exterioară şi plan
 
HABASESTI - jud. Iasi Neoliticul târziu cca. 3500 - 2500 î.Ch. cultura Cucuteni "A".
Planuri 
LEGENDA:Pereţi din împletitură de nuiele cu lipitură de pământ galben descoperit "in situ".Traseul ipotetic al pereţilor.Urme de pari înfipţi în sol descoperite "in situ".Poziţia ipotetică a parilor.Vetre.Edificiile din epoca bronzului continuă soluţiile volumetrice, planimetrice şi structurale din neolitic. În această perioadă se constituie caprototip sanctuarul de tip "megaron", regăsit în arhitectura de cult a etapelor anterioare.
 
SALACEA - jud. Bihor. Epoca bronzului cca. 1800 - 1600 î.Ch. cultura Otomani
Sanctuarul de la Salacea este compus, din punct de vedere planimetric, din trei zone funcţionale alcătuind două spaţii bine delimitate:-zona de legătură cu exteriorul, materializată prin spaţiul semideschis al prispei, amplasat între "ante" pe latura de N.V., unde se aflăşi intrarea în sanctuar,-două zone destinate desfăşurării ritualului, dispuse în amfiladă, alcătuind un spaţiu închis bine precizat.Prima din zonele spaţiului închis, situată la intrare, are rol de vestibul, fiind separată de cealaltă zonă printr-o denivelare de 10 cm şiconstituie locul unde se depuneau vasele cu ofrande, constituind în acest sens un mic altar portativ.Cea de a doua zonă funcţională a spaţiului închis, adăpostind două altare de dimensiuni remarcabile, reprezintă locul pentru oficierearitualului. Este remarcabil efectul arhitectural rezultat prin dispunerea elementelor structurale în două şiruri de stâlpi interiori, precumşi prin articularea zonelor funcţionale şi gradarea spaţiului.
Plan şi Perspectivă exterioarăPerspectivă interioară
Locuinţele geto-dacice din sec II î.Ch. - sec. I e.n. (perioada clasică) evoluează şi se diversifică comparativ cu cele din perioadeleanterioare.Se păstrează sistemul constructiv tradiţional:-elemente de susţinere (portante) verticale alcătuite din stâlpi de lemn încastraţi în sol-între stâlpi o umplutură (închidere) formată din nuiele ce formează o armătură a peretelui-lipitura de lut (închidere)Acest sistem este folosit atât la locuinţele de suprafaţă cât şi la cele adâncite semibordeie) sau îngropate (bordeie). El este utilizat atât în cazul celor rectangulare cât şi în cazul celor circulare şi absidale, fiind posibilă împărţirea planului în oricâte încăperi.Locuinţele de suprafaţă sunt pe plan rectangular (pătrat sau dreptunghi), absidal (semicerc sau poligon) şi circular. De aici derivă omare varietate volumetrică.Casele din arealul carpato-danubiano-pontic încep să se individualizeze, îndepărtându-se de modelul original de tip megaron. Aceastădiferenţiere se datorează şi mutării centrului de interes de pe latura scurtă (specifică tipului megaron) pe latura lungă care devineastfel faţada principală a edificiului. Acest punct de interes este marcat prin dispunerea accesului (a intrării) sau/şi a spaţiilorsemideschise (prispe, foişoare).Volumele edificiilor sunt rectangulare, cu acoperiş în două sau patru pante (ape), circulare având acoperiş conic. Formele absidalereprezintă o soluţie de tranziţie de la tipul circular la cel rectangular. Planurile sunt de obicei monocelulare sau bicelulare (cu una saudoua încăperi) dar apar adesea împărţiri planimetrice (partiuri) mai complexe, cu trei sau mai multe încăperi.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->