Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengaruh Elemen Tematik Dalam Kehidupan Sosial Kanak-Kanak

Pengaruh Elemen Tematik Dalam Kehidupan Sosial Kanak-Kanak

Ratings:
(0)
|Views: 298|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus Pengenalan Pengajian Sosial oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 1/2011 di IPG KDRI
Kerja Kursus Pengenalan Pengajian Sosial oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 1/2011 di IPG KDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
4.0 Pengaruh Elemen Tematik Dalam Kehidupan Sosial Kanak-Kanak
Hanya lima elemen-elemen tematik yang akan dibincangkan dan dihuraikanlanjut dalam penulisan ini ialah elemen budaya; manusia, tempat dan alam sekitar;perkembangan individu dan identiti; sains, teknologi serta masyarakat dan individu,kelompok dan institusi. Kita akan melihat bagaimana kelima-lima elemen inimempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak.
4.1 Budaya
"
Budaya
" secara amnya merujuk kepada kegiatan-kegiatan manusia.Perkataanbahasa Inggerisnya
culture
, berasal daripada kata akar bahasa Latin "
colere
"(mendiami, mengerjakan, menghormati).Terdapat berbagai-bagai penafsiran perkataan"
budaya
" yang berbeza yang membayangkan teori penafsiran yang berlainan terhadappemahaman dan kriteria penilaian untuk kegiatan manusia. Budaya atau kebudayaan(berasal dari perkataan Sanskrit iaitu
buddayah
, yang merupakan kata jamak bagiperkataan
buddhi 
, yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara am bermaksudperkara berkaitan akal dan budi manusia. Di dalam pengertian yang lebih luas pulabermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dicipta oleh manusia, berlawanan dengan"
 perkara semula jadi 
" atau
nature
yang bukan diciptakan atau boleh diubah olehmanusia. Amnya, budaya (
culture
) bermaksud cara hidup manusia. Ia merupakan satuproses perkembangan personaliti, akal, semangat dan usaha manusia dalam sesuatukelompok. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi atau kata asas gabunganperkataan ³budaya´ yang bermaksud ³budi + daya´iaitu bermaksud budi sebagai aspekbatin manusia yang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspek zahir manusia yang meliputi usaha dan hasil daripada usaha. Secara keseluruhannya,budaya boleh difahamkan sebagai segala hasil sesebuah masyarakat manusia dalampelbagai bentuk konkrit ataupun abstrak. Konsep budaya merupakan satu konsep yang
 
penting untuk membandingkan perbezaan antara suatu masyarakat dengan suatumasyarakat yang lain.Budaya adalah pewarisan, kepercayaan, nilai-nilai, dan pengetahuan asasmengenai kehidupan yang merupakan salah satu aspek penting kerana ianyamemberikan gambaran kepada kita bahawa budaya mempunyai peranan yangtersendiri dalam membentuk nilai dan personaliti peribadi manusia.Secara umum,aspek-aspek kebudayaan dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupanseharian.Maksudnya, manusialah yang mencipta atau mempelajari sesuatu, serta dapatmenyesuaikan diri dengan budaya tertentu.Budaya membantu kita dalam memahamidan mendalami sesuatu perkara dengan sebaik mungkin.Misalnya, kita dapatmemahami seseorang individu dan kelompok sesuatu masyarakat dalam keadaantertentu.Budaya juga mempunyai keunikannya yang tersendiri. Setiap budaya yangdiketengah dan ditonjolkan memberi kesan yang positif atau negatif dalam kehidupanmanusia Di sini, dapat dilihat betapa uniknya sesuatu kebudayaan sekiranya kitamenghayati dan menilainya dengan pandangan kita yang tersendiri. Setiap individumempunyai pandangan yang berbeza dalam menilai sesuatu perkara.Justeru, terpulangpada individu tersebut dalam memberikan pendapat tentang sesuatu perkara umum.Kewujudan beberapa perbezaan dan persamaan yang dapat dilihat melaluikeunikan sesuatu budaya. Bahkan, kita semua mempunyai pelbagai sistem anutan,agama, cara hidup, nilai tradisi yang ingin ditonjolkan dalam kehidupan seharian. Dalampengajian sosial, budaya amat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. Bagi kanak-kanak pula, budaya adalah sesuatu yang perlu dititikberatkan agar pembentukan budaya yang baru bermula dalam diri mereka tidak akan dilupakan dansering bermain-main di fikiran mereka. Hal ini seterusnya dapat memupuk budaya yangtidak dikenali diamalkan dalam kehidupan seharian.
 
Di persekitaran kita, bermain sambil belajar merupakan salah satu budayakanak-kanak yang sering dilihat di rumah mahupun di sekolah.Bermain sambil belajar merupakan sesuatu perkara yang sedia ada dan menjadi kegiatan wajib anak-anakdalam perkembangan minda, bakat, dan minat mereka terutama dalam membentuknilai disiplin diri yang kuat.Budaya ini banyak memberikan manfaat kepada kanak-kanakdalam menjadikan diri mereka sebagai individu yang berkredibiliti serta berdisiplin.Perilaku sosial kanak-kanak turut dipengaruhi oleh budaya dan cara-carabagaimana kanak- kanak itu dibesarkan.Penyesuaian sosial merupakan satu proses dimana kanak-kanak dilatih untuk berinteraksi secara harmonis dengan masyarakat.Jelaslah bahawa bermain dianggap sebagai satu perkara penting bagi kanak-kanak.Dengan proses ini juga kanak-kanak akan mempelajari dan membentuk sikappersaudaraan dan pergaulan dalam perhubungan sosial secara tidak langsung.Sebagai contohnya semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. Semasa proseskumpulan dilakukan, kanak-kanak akan memperolehi pengalaman aktif iaitu salingmengenali, saling menolong dalam kumpulan, bertukar idea dan pendapat,persefahaman dan bertoleransi.Tambahan lagi, kanak-kanak juga dapat mempelajari tentang bagaimana untukmenghormati hak- hak individu lain seperti menghormati sesuatu perkara dan tidakmenggunakan harta benda orang lain jika bukan miliknya, malah, sanggup berkongsisesuatu perkara dan sebagainya. Justeru itu, ibu bapa, para guru dan ahli masyarakatharus memainkan peranan dalam menyediakan sumber-sumber yang dapatmenghiburkan hati kanak- kanak.Contohnya, alat-alat permainan dan aktiviti-aktivitisukan yang dapat mendorong kanak-kanak untuk mencapai tahap sosial yangbersesuaian dengan umur mereka.Kewujudan budaya membaca merupakan salah satu daripada amalan positif yang banyak memberikan kesan-kesan kebaikan dalam kehidupan kanak-kanak.Budaya membaca merupakan tempat pencarian ilmu terutama bagi kanak-kanak yang semakin membesar dan mengenali alam sekitarnya.Ilmu merupakan hartaterpenting dalam menghadapi kehidupan yang semakin mencabar.Ia banyak

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nur Nabihah liked this
Suena Abadi liked this
James Mira liked this
Alep Ibnu Zaid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->