Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
86Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cadangan Cara Mengatasi Masalah Sosial

Cadangan Cara Mengatasi Masalah Sosial

Ratings:
(0)
|Views: 9,100|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus Sosiologi : Masalah Sosial Remaja Kini oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Semester 1/2011 di IPG KDRI
Kerja Kursus Sosiologi : Masalah Sosial Remaja Kini oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Semester 1/2011 di IPG KDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
7.0 CADANGAN CARA MENGATASI MASALAH SOSIAL
Selain punca-punca lain, terdapat punca lain yang mendatangkan gejala sosialadalah globalisasi dan modenisasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasionalberlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. Globalisasi tidaksaja ditanda dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya danpemikiran. Pembudayaan kota (city culture) menuruti landasan Barat berlaku denganlebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multimedia sebagaikenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi.Lazimnya, kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkarabaru dan
trendy 
, iaitu bukan dari budaya ketimuran. Tidak mustahil kita akan jatuhterpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan, terutama sekali golongan belia.Contohnya seperti mewarnakan rambut, memakai anting-anting atau tatu bahkansampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras danpergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah- masalah gejala sosial yanglebih serius. Mungkin sesetengah orang menganggap ini merupakan satu fenomenayang biasa namun di negara yang masih berpegang teguh pada falsafah Melayu IslamBeraja (MIB) seperti Brunei Darussalam, ia merupakan satu perkara yang keterlaluandan perlu dielakkan.Globalisasi bergerak seiringan dengan modenisasi. Dalam dunia serba modenini, masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan, oleh sebab itu mereka menjadisemakin individualistik dan materialistik. Bandingkan dengan masyarakat tradisional,masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi, kompetitif dan tidak lagi menganggapsaudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan, bahkan adat tradisional jugasudah ditinggalkan. Bukan saja berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayutetapi juga daripada tuntutan agama Islam.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatuyang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkanperpaduan sesama manusia, khususnya sesama muslim.Firman Allah SWT :
 
³Wahai uma
ma
n
usia!S 
e
su
ngg 
uh
ny 
a Kami 
tel 
ah m
enc 
ip
aka
n
kamu
a
lel 
aki 
a
n
p
ere
mpua
n,
 
a
n
Kami 
tel 
ah m
enj 
a
ika
n
kamu b
er 
ba
ai ba
ng 
sa
a
n
suku puak 
,
supa
a kamu sa
ng 
b
er 
en
a
a
n.
e
su
ngg 
uh
ny 
as
e
mu
ia-mu
ia kamu
i sisi A
ll 
ah ia
ah o
a
ng 
 
a
ng 
pa
ng 
 
akwa
a
nt 
a
amu
.
e
su
ngg 
uh
ny 
a A
ll 
ah Maha M 
enget 
ahui 
,
 
a
i Maha M 
end 
a
am
enget 
ahua
n
-N 
a
.´ 
Su
ah A
Hu
 j 
u
aa
: A
a
13
Semua orang mukmin adalah bersaudara, dan oleh yang demikian, ishlah (atauperhubungan baik) perlukan diwujudkan.Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara duakelompok orang Islam, maka al-Quran telah memberikan contoh penyebab yangmenyebabkan keretakan hubungan, sekaligus melarang setiap Muslim darimelakukannya. Untuk mengelakkan keretakan perpaduan dalam kalangan manusiaakibat dari perbuatan devein gejala sosial, maka beberapa langkah pendekatan untukmengurangkan masalah gejala sosial harus diambil. Terdapat pelbagai jenis kaedahyang boleh diambil.
7.1 Peranan Ibubapa
Menurut Mazlan (2008) dalam artikel di laman blognya yang bertajuk
Pu
nc 
a- pu
nc 
a Da
n
Ca
a-
a
a
eng 
a
asi Masa
ah Disip
n
 
mengatakan bahawa antara puncapaling utama yang menyumbang kepada kebejatan masalah sosial ialah kurangnyakasih sayang dari keluarga. Justeru, menurut Lokman Mohd Hashim (2009) dalamartikel di blognya bertajuk
Masa
ah Sosia
Di Ka
a
ng 
a
n
e
ma
 j 
a : Pu
nc 
a Da
n
 
enyele
saia
n
, antara langkah penyelesaian yang harus diambil ialah menghidupkankembali peranan ibubapa yang aktif dalam memastikan tahap akhlak dan keperibadiananak-anak sentiasa utuh dalam diri mereka.Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang seriusterhadap anak-anak mereka.Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri ataupergerakan anak-anak mereka.Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui danmengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan
 
masa untuk mengatasai masalah tersebut.Menurut Nik Salida Suhaila Nik Saleh (2010)dalam tulisannya di akhbar Berita Harian Online bertajuk
e
el 
ua
rg 
aa
n
engg 
a
ng 
 Pu
nc 
a Masa
ah Sosia
l,
 
beliau menyatakan bahawa akibat dari kesibukan keduaibubapa mengejar kerjaya, kelihatan hari ini masalah kebejatan sosial dalam keluargahanya dipandang sepi dan remeh. Jika semakin membarah baru hendak diambiltindakan.Sewaktu itu nasi sudah menjadi bubur bagi ibubapa tersebut.Selain ituibubapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasamemastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yangmempunyai kedudukan moral yang baik.Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskansebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikankeyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dankeputusan. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilaimurni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip akauntabiliti, tepati janji,berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerimakelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi role modelkepada anak.
7.2 Peranan Pihak Sekolah
Menurut Lokman Mohd Hashim (2009) dalam artikel di blognya bertajuk
Masa
ahSosia
Di Ka
a
ng 
a
n
e
ma
 j 
a : Pu
nc 
a Da
n
enyele
saia
n
, antara langkah penyelesaianyang boleh diambil dalam mengekang penularan masalah gejala sosial ini ialahmemperkasakan peranan pihak sekolah terutama dari aspek akademik. Ini bolehdilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separaakademik seperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alatpandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas.Malah menurut beliau lagi, pihak sekolah juga perlu mewujudkan sistemperundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah bolehmenimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aenn Chochalito liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ervina Chua liked this
sayangayg liked this
Joyce En Xin liked this
Muhammad Jabbar liked this
Adawiyyah Mohamed liked this
Nurhidaya Gani liked this
Farah Kharuddin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->