Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengenalan Teori Etika Teleologi

Pengenalan Teori Etika Teleologi

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,991|Likes:
Published by Dzul Atom

More info:

Published by: Dzul Atom on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
Pengenalan Teori Etika Teleologi: Utilitarianisme dan Egoisme.
Teori teleologi mengatakan bahawa nilai “betulatau “salahbergantungkepada kesan sesuatu perbuatan yang dikenali sebagai “konsekuensialisme(
consequentalism
). Jadi, kriteria dan piawai asas tentang sesuatu (tindakan atauperaturan) yang baik, benar, salah, jahat dan sebagainya ialah penghasilan nilaibukan moral yang dianggap baik. Bagi teori ini, kebaikan atau kejahatan sesuatuditentukan oleh nilai instrumentalnya. Seterusnya, sesuatu tindakan atau peraturandianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dihasilkan melebihi kejahatan. Namun,pandangan ahli teleologi yang berbeza tentang apa yang dikatakan baik dan jahattelah menyebabkan wujudnya dua jenis teori teleologi yang berbeza iaituUtilitarianisme dan Egoisme.
1.1 Teori Utilitarianisme:1.1.1 Definisi:
Utilitarianisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnyamelakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyakkepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insanyang paling ramai. Kebahagiaan yang dimaksudkan ialah kesenorokan (sesuatuyang bukan bersifat moral).
1.1.2 Pengasas-pengasas:
Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan pengasas bagi teori ini danseterusnya dikembangkan oleh anaknya, John Stuart Mill (1806-1873).Jeremy Bentham, mengatakan bahawa manusia dikuasai dan dipengaruhikesenorokan serta kesakitan, manakala kemoralan ialah usaha mencarikebahagiaan, iaitu kesenorokan.Bagi John Stuart Mill (1806-1873) pula, beliau membezakan antarakeseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. Mill mengukur kualiti dan kuantitisekaligus. Menurut Mill, petunjuk kualiti keseronokan adalah seperti tinggi/rendah,baik/buruk, baru/lama objektif/subjektif, dan. Faktor yang boleh mempengaruhi
 
keseronokan pula ialah kecerdikan, pendidikan, sensitiviti, bermoral dalam tindakandan kesihatan yang baik.Beliau memperihalkan utilitarianisme seperti berikut: Prinsip KebahagiaanTerbanyak yang menekankan bahawa sesuatu perlakuan itu benar atau baikmengikut kadar atau perimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan olehperlakuan itu. Kesenorokan (bebas daripada kesakitan) sebagai natijah atau hasilyang benar, baik dan yang diidamkan.
1.1.3 Penyokong:
Quinton (1973), menggangap bahawa kebaikan sesuatu tindakan atauperlakuan ditentukan oleh nilai natijah daripada tindakan itu sendiri. Penentu nilaiberkenaan ialah kesenorokan dan kesakitan yang wujud bersamanya.
1.1.4 Jenis dan Ciri-ciri:
Utilitarianisme menggangap bahawa sesuatu perbuatan baik atau jahatbolehnya disukat. Pada peringkat paling rendah dipanggil ‘act utilitarinisme’. Kitaharus bertanya kepada diri sendiri mengenai kesan akibat sesuatu tindakan dalamkeadaan tertentu ke atas pihak-pihak yang terlibat sebelum sebarang tindakandiambil. Sekiranya tindakan tersebut menghasilkan kebaikan maka ia dianggapbetul.Jenis-jenis Utilitarianism:
 Act utilitarianism:
Ciri yang pertama adalah merekodkan akibat sesuatu perbuatan sama adabermoral atau sebaliknya berdasarkan kajian kes. Ciri ini dipanggil act utilitarianism.Misalnya aktiviti riadah dengan menonton televisyen mungkin dianggap tidakbermoral kerana masa tersebut sepatutnya digunakan untuk melakukan kerja-kerjayang bermanfaat seperti kerja kebajikan.
 
 
Hedonistic utilitarianism:
Ciri yang kedua pula ialah mengambil kira kegembiraan, kesan daripadasuatu tindakan dianggap bermoral. Ini kerana Bentham berpendapat, untukmenentukan benar atau salah (moraliti) tingkah laku individu, ianya perlu mengambilkira kesan dan akibatnya. Misalnya tindakan atau perbuatan yang bolehmeningkatkan ciri kesetiaan dan persahabatan, sehingga mencetuskan cirikegembiraan. Memutuskan persahabatan tetapi membahagiakan kedua-dua pihakyang terlibat adalah suatu yang dianggap bermoral.Istilah yang selalunya dikaitkan dengan Teori Utilitarianisme adalah sepertiberikut:(a.) Istilah kebaikan: Pengalaman kesenorokan mestilah dikaitkan dengan kebaikandan pengalaman kesakitan dikaitan dengan kejahatan.(b.) Istilah kebahagiaan: Menyamakan kesenorokan dengan kebahagiaan.
1.1.5 Contoh yang berkaitan:
(a.) Pandangan peperangan dalam konsep UtilitarianismeDalam memutuskan kemoralan melancarkan peperangan tertentu, seseorang itumesti menimbangkan kemudaratan dan kebaikan yang mungkin terhasil.Peperangan dianggap wajar dari segi moral jika hasilnya membawa kebahagiaandan kelebihan yang melebihi kesengsaraan dan penderitaan. Contohnya,utilitarianisme menyokong tindakan mengebom bandar Hiroshima (walaupun banyakyang tidak berdosa berkoban) untuk menamatkan perang dunia kedua. Hal inikerana jika pihak jepun menang, dunia ini akan hilang sifat kemanusiaan dankezaliman yang berleluasa.

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tan Swee Hooi liked this
Tan Swee Hooi liked this
XingMei Starszsis liked this
Wah Yan liked this
hzmanchek liked this
dev_devar added this note
thank u... its really help me aloot...
Azman Ismail liked this
Nurul Hidayah Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->