Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fizika 9 - Fizikos vadovėlis 9 klasei (2007) by Cloud Dancing

Fizika 9 - Fizikos vadovėlis 9 klasei (2007) by Cloud Dancing

Ratings: (0)|Views: 15,977 |Likes:
Published by Martynas.S.
1. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
1.1. Šiluminis judėjimas . Vidinė energija /10
1.2. Vidinės kūnų energijos kitimas atliekant darbą/12
1.3. Šilumos laidumas /14
1.4. Konvekcija /17
1.5. Šiluminis spinduliavimas /20
1.6. Šilumos kiekis /22
1.7. Šilumos kiekio apskaičiavimas /26
1.8. Kuro degimo šiluma /31
2. Medžiagos agregatinių būsenų kitimas
2.1. Medžiagos agregatinės būsenos /38
2.2. Lydymasis /39
2.3. Kietėjimas /42
2.4. Garavimas ir kondensacija /45
2.5. Virimas /48
3. Šiluminiai varikliai
3.1. Vidaus degimo variklis /56
3.2. Garo turbina /59
3.3. Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose /61
3.4. Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos /65
4. Elektros srovė
4.1 . Įelektrinti kūnai ir j ų sąveika /70
4.2. Elektrinis laukas /74
4.3. Kūn ų įelektrinimo aiškinimas /78
4.4. Elektros srovė metaluose /81
4.5. Elektros srovės šaltiniai /84
4.6. Elektros grandinė /87
5. Elektros srovės stipris, įtampa, varža
5.1. Elektros srovės stipris /94
5.2. Elektrinė įtampa /100
5.3. Laidininko elektrinė varža /
5.4. Laidininko varžos apskaičiavimas /
5.5. Reostatai /115
5.6. Om o dėsnis grandinės daliai/118
6. Laidininkų jungimo budai
6.1. Nuoseklusis laidininkų jungima s /126
6.2. Lygiagretusis laidininkų jungima s /1
6.3. Mišrusis laidininkų jungima s /138
7. Elektros srovės darbas ir galia
7.1. Elektros srovės darbas /144
7.2. Elektros srovės galia /147
7.3. Paprasčiausi elektriniai prietaisai /152
7.4. Saugikliai /155
7.5. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui /159
8. Elektros srovė [vairiose terpėse
8.1. Elektros srovė skysčiuose /166
8.2. Elektros srovė dujose /169
8.3. Elektros srovė vakuume /174
8.4. Elektros srovė puslaidininkiuose /178
9. Elektromagnetiniai reiškiniai
9.1. Elektros srovės magnetinis laukas /188
9.2. Telegrafas. Telefonas /196
9.3. Nuolatiniai magnetai /199
9.4. Žemės magnetinis laukas /202
9.5. Elektros variklis /204
1. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
1.1. Šiluminis judėjimas . Vidinė energija /10
1.2. Vidinės kūnų energijos kitimas atliekant darbą/12
1.3. Šilumos laidumas /14
1.4. Konvekcija /17
1.5. Šiluminis spinduliavimas /20
1.6. Šilumos kiekis /22
1.7. Šilumos kiekio apskaičiavimas /26
1.8. Kuro degimo šiluma /31
2. Medžiagos agregatinių būsenų kitimas
2.1. Medžiagos agregatinės būsenos /38
2.2. Lydymasis /39
2.3. Kietėjimas /42
2.4. Garavimas ir kondensacija /45
2.5. Virimas /48
3. Šiluminiai varikliai
3.1. Vidaus degimo variklis /56
3.2. Garo turbina /59
3.3. Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose /61
3.4. Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos /65
4. Elektros srovė
4.1 . Įelektrinti kūnai ir j ų sąveika /70
4.2. Elektrinis laukas /74
4.3. Kūn ų įelektrinimo aiškinimas /78
4.4. Elektros srovė metaluose /81
4.5. Elektros srovės šaltiniai /84
4.6. Elektros grandinė /87
5. Elektros srovės stipris, įtampa, varža
5.1. Elektros srovės stipris /94
5.2. Elektrinė įtampa /100
5.3. Laidininko elektrinė varža /
5.4. Laidininko varžos apskaičiavimas /
5.5. Reostatai /115
5.6. Om o dėsnis grandinės daliai/118
6. Laidininkų jungimo budai
6.1. Nuoseklusis laidininkų jungima s /126
6.2. Lygiagretusis laidininkų jungima s /1
6.3. Mišrusis laidininkų jungima s /138
7. Elektros srovės darbas ir galia
7.1. Elektros srovės darbas /144
7.2. Elektros srovės galia /147
7.3. Paprasčiausi elektriniai prietaisai /152
7.4. Saugikliai /155
7.5. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui /159
8. Elektros srovė [vairiose terpėse
8.1. Elektros srovė skysčiuose /166
8.2. Elektros srovė dujose /169
8.3. Elektros srovė vakuume /174
8.4. Elektros srovė puslaidininkiuose /178
9. Elektromagnetiniai reiškiniai
9.1. Elektros srovės magnetinis laukas /188
9.2. Telegrafas. Telefonas /196
9.3. Nuolatiniai magnetai /199
9.4. Žemės magnetinis laukas /202
9.5. Elektros variklis /204

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Martynas.S. on Apr 19, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

 
Vladas Valentinavičius
Fizika
Scanned b Cloud Dancin
 
Vladas Valentinavičius
Fizika
 
UDK 53(075.3)Val 71Redaktorė ZITA ŠLIAVAITĖPiešiniai VYTAUTĖS ZOVIENĖSDizainerė KRISTINA JĖČIŪTĖ
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijosrekomenduota2005 03 15, Nr. 36
Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimusPirmasis leidimas 2007 2006 2005
Visi šio leidimo pakartoti tiražai yra be pakeitimų ir galioja.Pirmasis skaičius rodo paskutinius leidinio tiražavimo metus.
ISBN
5-430-04010-Х
C Vladas
Valentinavičius, 2005C Leidykla „Šviesa", 2005

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->