Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peter Cheyney - Ultimul Pahar

Peter Cheyney - Ultimul Pahar

Ratings:
(0)
|Views: 217|Likes:
Published by TiberiuC

More info:

Published by: TiberiuC on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
PETER CHEYNEY ULTIMUL PAHAR
 
Capitolul 1LUNI -
Ce hun e-un păhărel de whisky !
Beliamy coborî cu deosebită grijăde pe taburetul înalt al barului şi, dundu-se cu paşi nesiguri lafereastră, privi, legănîndu-se pe călcîie, zăpada ce se aşternea peConduit Street. Barmanul îşi pregăti ceva de băut şi apoi se apucă săfrece, maşinal, tejgheaua cromata a barului. Beliamy se întoarse şi —rezemat de fereastră — îl privi lung pe barman.Era înalt, suplu, brunet şi îmbrăcat impecabil, deşi costumul său gri închis era destul de vechi. Sub ochi avea cearcăne adinei şi păreafoarte obosit, ceea ce-i dădea un aer de vagă depravare. Ochii săimari, căprui aveau o privire trista. îndreptîndu-se către bar, exclamă cu o voce cam răguşită dar totuşiatrăgătoare :
De ce nu mai calcă nimeni pe-aici ? L-ai mai văzut pe domnul March,Sydney ?
Nu, răspunse Sydney, nu l-am văzut de mult. Puteţi să credeţi cevreţi, dar presupun că n-are bani, ca toată lumea de altfel, din cauzarăzboiului ăsta afurisit. Cînd avea, era un client bun.Beliamy se caţără pe taburetul înalt de la bar, îşi bău restul de whiskycu sifon şi privi semnificativ la Sydney. Acesta îi prepară un altul întimp ce Beliamy începu să cìnte fals :
„în cinstea bâtrînului whisky, Dă-lpe gît, dă-lpe git..."
Barmanul îl întrerupse :—Nu, domnule Beliamy, hai să-î zicem pe ălălalt. Şi Beliamy işi întinse 'gîtul peste tejghea, iar Sydney îşi lipi capul de-al său şi, împreună, începură să cìnte :
„Dacă sergenlu-ţi fură romul, nu-i nimic,Dacă sergentu-ţi fură romul, nu-i nimic.Doar are şi el drepţii- la un gît.Dar blestematu' de beţiv Nici că se satură cu-atît Şi-ţi jură toată sticla.Nu-i n-im-ic... "
 îşi încheiară cîntecul cu o notă ascuţită şi falsă. Suna cumplit. Bellamydădu paharul pe gît.—Poate nu mă credeţi, domnule Bellamy, dar îmi datoraţi cinci lire şipatru şilingi.Bellamy îl privi încruntat, murmurînd :—Doamne-Dumnezeule, cinci lire şi patru şilingi ! Cred că ai greşit peundeva la socoteală, Sydney. Rămase un timp pe gînduri, apoi reluă :Ascultă, Sydney, mă simt al dracului de rău. Tu cît whisky trebuie săbagi în tine, Sydney, ca să ţi se facă rău ?După un moment de chibzuinţă, Sydney răspunse :—Poate nu mă credeţi, dar n-am băut niciodată destul whisky ca să mise facă rău.Bellamy se dădu jos, îşi luă paltonul de pe scaunul unde-l lăsase şi începu să se îmbrace cu chiu. cu vai.—Sper că o să apară şi domnul March, zise. Unde dracu te-am pus ? Sescotoci prin buzunare. Ai un şiling la-ndemînă, Sydney ?
 
Barmanul scoase din' buzunar un şiling şi-l puse pe tejghea, de undeBellamy îl luă şi, îndreptîndu-se spre peretele lateral al barului, îlintroduse într-un joc mecanic cu fructe şi, trase de manelă, ndautomatul se opri, cele trei lămîi erau aşezate în linie. Se auzi un clin-chet şi în palma întinsă a lui Bellamy căzu o plăcuţă roşie. Zîmbi uşor şipuse plăcuţa pe tejghea.
E prima dală cînd scot ceva din aparatele astea. Cinci lire. Asta înseamnă că-ţi mai datorez patru şilingi, pe care te rog să-i treci încontul meu.
Fie şi-aşa, domnule Bellamy ! Felicitările mele. Poate nu mă credeţi,dar sunt obligat să dau un rînd din partea casei.Bellamy aprobă tacit din cap. Ar fi vrut ca barmanul să nu mai repetela infinit acest „poate nu mă credeţi". Sydney îi turnă un alt „Haig"dublu. Bellamy se clătina pe călcîie. începu îndată să-şi tragă mănuşile, îşi puse pălăria şi, luîndu-şi un scurt rămas-bun de la Sydney, ieşi dinbar. Barmanul îi urmări, zîmbind paşii nesiguri, în jos pe scară, şistrecură sub tejghea paharul nebăut lăsat de Bellamy.Afară era frig şi întuneric. Cu mîinile în buzunarele paltonului, Bellamycoborî, strivind zăpada sub tălpi, pe Conduit Street, intră pe BondStreet şi coti pe Albemarle Street. Se simţea rău.La jumătatea străzii Albemarle, se chiori la intrarea unei case deasupracăreia abia licărea, albastră, firma „The Malayan Club. Primul etaj.Deschis". Bellamy intră şi începu să urce scările. Dar cînd ajunse laprima turnantă, se sprijini de balustradă şi apoi se aşeză pe scară,rezemîndu-se un moment de perete, cu ochii închişi. Duşul de aer,rece, după o zi întreagă de băutură, îl dăduse gata şi acum simţea că ise învîrte capul. în stînga, pe palierul îngust de la turnanta scării, secăsca uşa garderobei. în dreapta, privind în susul scării, putea să vadăuşile duble ale clubului, puţin întredeschise, iar prin acest spaţiu îngustzări o masă aranjată pentru cină. Se sculă cu greu, urcă scara şi intră în bar. Clubul Malayan era compus dintr-o cameră în formă de „L", cubarul aşezat după colţ. Ajungînd la bar, se adresă cu un zîmbet debeţiv fetei blonde care servea :—Ce mai faci, scumpo ? Ce mai face micuţa mea blondă ?Fata zîmbi.—Minunat, spunse ea, arunnd o privire grăbită unei femei singurul client din bar, la ora aceea.Rezemîndu-se de bar, Bellamy studie fata cu atenţie, începînd cu părularanjat cu grijă şi terminînd cu pantofii bine lustruiţi, apoi murmură :—Ţi-a spus cineva vreodată, iubito, că ai un „nuştiu ce" aparte ? Ei bine, află că-l ai. Ai un plus de farmec feminin.Practic, eşti o femeie unică. într-una din zilele astea, cîr.rî se mai îndreaptă vremea, am să-ţi fac curte. Am să-ţi spun că ai ochii ca douăametiste, că linia şoldurilor tale parcă-mi face cu ochiul. Şi am să-ţiscriu chiar şi-un poem. Vezi tu, asta mi-e firea.
 încetează, te rog, domnule Bellamy. Şi-apoi, ee rost are ? Cu toatefetele vorbeşti la fel.
Nici vorbă ! Eşti singura femeie pe care am iubit-o vreodată cuadevărat. Cînd am să fiu mai liber, adu-mi aminte să-ţi spun ce simteu cu adevărat pentru tine.
Asta-i probabil ceva foarte plăcut, îi răspunse fata zîmbind.Bellamy, aplecîndu-se şi mai mult peste bar, îi şopti ceva la ureche.
Domnule Bellamy ! — exclamă ea îmbujorată dar cu ochii strălucitori— ai un tupeu !
Asta-i aproape tot ce ara. Dar, spune-mi ce crezi că ar trebui să beau?
 
Fata îi zîmbi, gîndindu-se că Nick Bellamy are într-adevăr mult farmecşi-i păcat că bea atît de mult şi, totodată, întrebîndu-se. de ce nu facenimic. îi răspunse zîmbind din nou :—Păi, ceva să ardă gîtul cît mai tare.Bellamy îi întoarse zîmbetul, dezvelindu-şi dinţii albi şi regulaţi, de submustăcioara neagră.—Bine. Un Haig dublu.După o clipă de ezitare, fata îl întreba direct :
Plăteşti, domnule Bellamy ? . Bellamy îi aruncă o privireevazivă.
De ce mă întrebi ? Fata părea încurcată.
Ai de plată pînă acum peste şapte lire şi şeful a spus că pînă nuachiţi nota nu-i nimic de făcut.Bellamy se scotoci tăcut prin buzunarul de la vestă, scoase otabacheră şi îşi aprinse o ţigară. în acel moment, femeia care stătuselîngă foc se îndreptă agale spre bar. Blondă, de statură potrivită, aveao faţă rotundă, atrăgătoare, cu trăsături frumoase, şi ochi albaştri. Bine îmbrăcată, purta un taior croit parcă înadins ca să-i scoată în relief liniile feţei, şi ciorapi de mătase bej, foarte subţiri. Picioarele mici erau încălţate în pantofi de lac negru, cu tocuri extrem de înalte. Capul îi era înfăşurat într-un turban negru din crep-de-chine, ornat cu un semn de întrebare bătut în briliante. Ajungînd la bar, se opri lingă Bellamy,adresîndu-i-se cu o voce caldă :—Nu le permite să-şi bată joc de tine, Nicky. Rîndul ăsta îl plătesc eu.Şi comandă două pahare duble de whisky cu sifon.Bellamy îi zîmbi.—Oricine-ai fi, eşti o bomboană. E grozav din partea ta. Cînd măgîndesc cîţi bani am cheltuit în barul ăsta, zău că ar fi putut să mă maicrediteze cu un pahar !Apoi — înclinîndu-se curtenitor : Mă numesc Bellamy. Ce,.mai faceţi ?Ea izbucni în rîs.—Mulţumesc, foarte bine. Dar ce rost are să pretinzică nu mă cunoşti ? Ne-am cunoscut mai demult. Şi, zîm-bind : N-amobiceiul să fac cinste străinilor, Nicky.
Curios, n-am ce spune. Cum aş putea" uita un om ca tine ? Mă întrebdacă ne-am cunoscut într-adevăr
şi 
dacă am fost cu adevărat eu.
 Te-am zut de multe ori. De obicei, în localul lui Ferdie Mott.Eram .cu Harcourt March în noaptea cînd ai cîştigat la poker o sutădouăzeci de lire dintr-un singur pot, şi te-am văzut şi pierzînd, dincînd în cînd. Dar înţeleg de ce nu-ţi aminteşti de mine. Erai tot timpulprea turtit ca să mai poţi ţine minte ceva.
Ştiu. Nu-i aşa că-i groaznic ? In fiecare dimineaţă cînd mă trezesc,iau hotărîrea să mă las de băutură,pentru că mă împiedică să muncesc. Dar, pe măsură ce trecorele, ajung la concluzia că munca m-ar împiedica să beau. Şi adăugă,foarte grav : îmi place să beau ! Şi-şi goli paharul.
Văd, răspunse ea. Ce părere ai de încă un rînd ?
Cred că eşti, într-adevăr,
foarte
drăguţă.După ce comandă băuturile, blonda i se adresă din nou lui Bellamy :Ca să-ţi poţi aminti de mine data viitoare, ar fi bine să-mi riinumele : mă numesc Iris Berington. doamna Iris Berington.Bellamy aprobă din-cap.
Desigur,
acum încep să-mi amintesc. Te-am văzut într-o zi undeva, într-un bar, cu Harcourt. Probabil că-i unul dintre prietenii tăi. Şipentru că-i şi vechi prieten cu mine, înseamnă că şi eu sunt un vechi

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this
Sotir Balliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->