Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
40Activity

Table Of Contents

P. 1
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 105,551|Likes:
Published by chemik
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: chemik on Aug 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

 
 
Vbibhdb v ocjedd v sj}wdsz Ocjedb _L_ ‟ ~lelo v ocjedd
O
CJEDB
_L_
VMDß] VBIBŏ V OCJEDD
 
A}vtsvyl` GĔmdoad
 
 
Wsvtsyadj yj vbibhdb #~lhbi 2>>>$
~loclivĊ
Hb alʼnoz vmdl}z vhbfivdjsv ~}ÿmaĔ li~lwdjivdil }lvivdbōz 2(2#
li~lwdjivd$(Leÿwdlhj li~lwdjivd il
wsvtsyadoc
 
vbibʼn elŻjsv vbaz~dć vb2: vō(
 
( 
Vb}bv ~l vbalʼnovjhdz y}bhsbaofd wtőwdjyklhb vlsybhdj
sy}lhb v kdhadje il ~lm}bhdb ilazejhyz w `l}ebodj ~i`(
 
 
_^D_ Y]JŖĀD
 
2(
 
^LI_YBWLWJ ^LFēODB O
CJEDOVHJ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2
 
2(2(
 
E
B_B BYLELWB D OVĉ_YJ
OVALWB
+
 
EB_B BYLEZ D OVĉ_YJO
VAD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2
 
2(=(
 
E
LK
+
EB_B ELKLWB
+
 
KDOVHLŖĀ EBYJ]DD
+
KDOVMB
B
PLGBI]L
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =
 
2(?(
 
E
LK
+
 
LMFēYLŖĀ ELKLWB GBVZ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :
 
2(9(
 
^
]BWB GBVLWJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7
 
2(:(
 
^
LI_YBWLWJ ^]BWB OCJEDOVHJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3
 
=(
 
MZILWB BYLEZ+ ZAłBI
LA]J_LWT ^DJ]WDB_YAßW ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2>
 
=(2(
 
A
LH@DGZ]BOFB JKJAY]LHLWB ^DJ]WDB_YAßW
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2>
 
=(=(
 
M
ZILWB OVĉ_YJOVAD
+
 
MZILWB WDĉVBHDB OCJE
DOVHJGL
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2?
 
=(?(
 
C
TM]TITVBOFB
+
 
GJLEJY]DB OVĉ_YJOVAD
+
EJYLIB
P_J^] (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 29
 
=(9(
 
^
]LEDJHDLYWß]OVLŖĀ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2:
 
=(:(
 
D
VLYL^T
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 27
 
?(
 
_YJOCDLEJY]DB (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 24
 
?(2(
 
L
MKDOVBHDJ WVL]Z VWDĉVAZ HB ^LI_YBWDJ _AłBIZ DKLŖODLWJGL
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 24
 
?(=(
 
L
MKDOVBHDJ WVL]Z VWDĉ
VAZ HB ^LI_YBWDJ ]ßWHBHDB ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ==
 
9(
 
_YJOCDLEJY]DB ]JBAOFD ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =9
 
9(2(
 
L
MKDOVJHDB HB ^LI_YBWDJ ]ßWHBHDB ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =9
 
9(=(
 
W
TIBFHLŖĀ ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?2
 
9(?(
 
O
CJEDB L]GBHDOVHB
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?=
 
9(9(
 
Z
_YBKBHDJ _AłBIZ EDJ_
VBHDH
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?9
 
:(
 
_YēűJHDB ]LVYWL]ßW
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?7
 
:(2(
 
_
YēűJHDJ ELKLWJ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?7
 
:(=(
 
_
YēűJHDJ ^]LOJHYLWJ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?4
 
:(?(
 
]
LV^Z_VOVBKHLŖĀ _ZM_Y
BHOFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9?
 
:(9(
 
^
]VJKDOVBHDJ _YēűJŏ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9:
 
:(:(
 
E
DJ_VBHDJ ]LVYWL]ßW
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 90
 
:(0(
 
L
MKD
OVBHDJ _YēűJHDB ]LVY
WL]Z HB ^LI_YBWDJ ]ßWHBHDB ]JBAOFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :>
 
0(
 
YJ]ELOCJEDB (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :9
 
7(
 
JKJAY]LOCJEDB (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :0
 
3(
 
]ßWHLWBGB OCJEDOVHB ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :4
 
3(2(
 
_
VTMALŖĀ ]JBA 
OFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :4
 
3(=(
 
_
YBłB ]ßWHLWBGD ]JBAO
FD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :4
 
4(
 
]ßűHJ ]JBAOFJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0:
 
4(2(
 
V
BIBHDB YJA_YLWJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0:
 
4(=(
 
_
OCJEBYT ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7>
 
4(?(
 
^
]LFJAYLWBHDJ ILŖWDBIOVJŏ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7?
 
2>(
 
]ßWHLWBGD FLHLWJ W WLIHTOC ]LVYWL]BOC JKJAY]LKDYßW(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 79
 
2>(2(
 
I
T_LOFBOFB JKJAY]LKDYTOVHB
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 79
 
2>(=(
 
C
TI]LKDVB
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7:
 
2>(?(
 
_
YBłB D _YL^DJŏ IT_LO
FBOFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7:
 
2>(9(
 
L
MKDOVJHDB HB ^LI_YBWDJ ^
C
]LVYWL]Z
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 73
 
2>(:(
 
]
LVYWL]T MZ@L]LWJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 32
 
2>(0(
 
D
KLOVTH ]LV^Z_VOVBKHL
ŖOD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3?
 
22(
 
]JBAOFJ ]JILA_ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3:
 

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Michał Koptiew liked this
Matylda Trusiak liked this
Magda Nykiel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->