Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Islam Proklinje Teror-Harun Yahya

Islam Proklinje Teror-Harun Yahya

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by anessahinovic
Islam je vjera mira,ljubavi,tolerancije...Ko ubije jednog čovjeka kao da je sve ljude poubijao,a ko sačuva jedan život kao da je svim ljudima život spasio.(Kur*an)
Islam je vjera mira,ljubavi,tolerancije...Ko ubije jednog čovjeka kao da je sve ljude poubijao,a ko sačuva jedan život kao da je svim ljudima život spasio.(Kur*an)

More info:

Published by: anessahinovic on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2011

pdf

text

original

 
T
erorističke napade na dva velika grada Sjedinjenih Američkih Država, koji suorganizirani septembra 2001. godine u kojima su poginula ili ranjena nedužnalica, kao muslimani oštro osu
|
ujemo.Tema ove knjige predstavlja činjenicu da jedna Božanska vjera apsolutno ne može bitiizvorovog vandalizma, a naročito činjenicu da u islamu nema mjesta teroru. Ova činjeni-ca se sasvim jasno očituje kroz Kur'an, kao osnovni izvorislama, i kroz praksu, prvoMuhammeda, a. s., a onda i svih muslimanskih vladara koji su živjeli u historiji.Ne smije se zaboraviti da je me
|
u ljudima poginulim u New Yorku ili u Washingtonu biloonih koji vole Isaa, a. s., - kršćana, onih koji vole Musaa, a. s., - jevreja, a, isto tako, i mus-limana. Nastranu oprost od strane Allaha, dž. š.! Ubijanje ovih nedužnih ljudi veliki je gri- jeh koji će rezultirati džehennemskim azabom! Vjernik, odnosno osoba koja u sebi nosistrah od Allaha, dž. š., ni pod kojim okolnostima ne može počiniti takvo nešto!Vjera nare
|
uje ljubav, milost i mir. Što se tiče terora, on predstavlja suštu suprotnostvjeri; nemilosrdan je i zahtijeva prolijevanje krvi, ubijanje, bol! Prema tome, kada setraže akteri terora, ne treba ih tražiti u religioznosti već - u ateizmu. Nije bitno ime kojenose teroristi, nije bitno šta piše u njihovim ličnim kartama. Ako jedan čovjek bezdušnoubija nevine ljude, on je ateist, a nikako vjernik. Iz tog razloga, krajnje su pogrešni ter-mini "islamski", "jevrejski" ili "kršćanski terorizam".U Božanskim vjerama apsolutno nema mjesta teroru! Naprotiv, akcije koje nazivamoterorom, odnosno ubistvo nevinog stanovništva, prema islamu, veliki su zločin, a musli-mani su zaduženi da sprečavaju ove akcije i da uspostavljaju mir, spokojstvo i pravdu naZemlji. U ovoj knjizi smo, u svjetlu kur'anskih ajeta i primjera iz historije, sa konkretnimčinjenicama dokazali da se islam kategorično protivi i zabranjuje teror, da mu je ciljuspostavljanje mira i spokojstva.Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro
|
en je 1956. godineu Ankari. Studirao je filozofiju na Istanbulskom, a umjetnost naMimar-Sinan univerzitetu. Od ’80-ih godina naovamo napisao jeniz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. U fokusu većine njegovihstudija je rušenje darvinizma i materijalizma: legendi koje sedanas pokušavaju prezentirati pod plaštom nauke. Knjige HarunaYahye usmjerene su ka širokoj čitalačkoj publici, bez obzira da li suoni muslimani ili ne, i bez obzira kojoj rasi i naciji oni pripadali.Razlog koji se nalazi u pozadini toga je činjenica da su prire
|
ene samo sa jednim ciljem:podsticanje čitaoca na razmišljanje o temeljnim postavkama vjere, kao što su Božije pos-tojanje i Njegova jedinost, te ukazivanje na neosnovanost i zabludjelost ateističkih sis-tema.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->