Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Komplementer Pénznem - A gazdasági demokrácia előfeltétele a magán-pénzmonopólium megszüntetése

Komplementer Pénznem - A gazdasági demokrácia előfeltétele a magán-pénzmonopólium megszüntetése

Ratings: (0)|Views: 111 |Likes:
Gazdasági Demokrácia - Írás a helyi, másnéven közösségi, kiegészítő, alternatív pénzről vagy pénznemekről, pénzhelyettesítőkről.
Gazdasági Demokrácia - Írás a helyi, másnéven közösségi, kiegészítő, alternatív pénzről vagy pénznemekről, pénzhelyettesítőkről.

More info:

Published by: Nemzeti Újjáépítés on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2011

pdf

text

original

 
1
Drábik JánosA gazdasági demokrácia el
feltétele a magán-pénzmonopóliummegszüntetéseTartalomjegyzék
1.) El
szó ........................................................................................................... 22.) Van-e különbség a pénz és a hitel között? ................................................... 23.) A pénzkibocsátás meghatározza a demokráciát .......................................... 54.) Miként cáfolhatjuk a közpénzrendszer elleni érveket? ................................ 75.) Milton Friedman javaslata a magánpénz-monopólium szabályozására .... 11Mit tartalmazzon egy monetáris reformtörvény? ............................................. 126.) Joseph Stiglitz javaslatai a globális pénzügyi rendszer reformjára ........... 147.) Milyen lenne egy globális valódi pénz? .................................................... 178.) A fizetésképtelenség újraszabályozása ...................................................... 177.) Mi a teend
az eladósodott államokkal? .................................................... 188.) A helyi pénzek térnyerése .......................................................................... 20Az Ithaca-dollár nagy sikere ............................................................................ 229.) Miként lehetne a pénzhiányt megszüntetni Magyarországon? .................. 2510.) Milyen következtetések vonhatók le ebb
l a tényállásból?....................... 2711.) További javaslatok az eladósítás csökkentésére .......................................... 32
 
2
1.)
 
Előszó
Amikor a pénzügyi rendszer megváltoztatását vesszük közelebbr
lszemügyre, fel kell tennünk néhány kérdést:Kinek a joga és kötelessége legyen a pénz megteremtése és forgalombahozatala?Hitel formájában kell-e létrehozni a pénzt és kamattal megterhelveforgalombahozni, vagy pedig lehetséges kamatmentes pénz kibocsátása ésforgalomba hozatala is?Kedves olvasó! Hosszan lehetne sorolni a szomorú, s
t tragikus tényeket.Fárasztó mindez. De pénzuralmi korszakban élünk, elkerülhetetlen apénzviszonyok tanulmányozása.
A magyar társadalom bajai alakosság szegénységében gyökereznek. A szegénység legf 
bboka pedig a magánpénzmonopólium.
Azért kell megismernim
ködését, hogy közös er
vel fel tudjuk számolni. Magyarországnakközpénzrendszerre, a teljesítmény és a tulajdon összekapcsolására, azadósságcsapdából történ
kikerülésre van szüksége! Ezért kell átrágni magunkataz unalmas és fárasztó adatokon.
2.)
 
Van-e különbség a pénz és a hitel között?
A jelenlegi pénzrendszer érett formájában el
ször Nagy-Britanniában jöttlétre. Angliában ma a forgalomban lév
pénz 5%-ka tekinthet
adósságmentespénznek, amit állami szervek bocsátanak ki a központi bank bankjegyeinek aformájában, valamint a királyi pénzverde pénzérmék formájában. Aforgalomban lév
pénz több mint 95%-kát a kereskedelmi bankok hozzák létreés kölcsönzik ki kamattal terhelt hitelpénz formájában. A kereskedelmi bankokezt a számlapénzt, könyvelési pénzt, elektronikus pénzt, a semmib
l teremtik el
 és elnevezik hitelnek. Úgy jön létre, hogy ügyfeleiknek számlát nyitnak, erreráírják a leveg
b
l létrehozott hitel összegét, és ezzel az máris átalakul profitothozó kölcsönné. Nagy-Britanniában ez ma 20 milliárd font kamatjövedelemhez juttatja ezeket a bankokat minden évben, miközben az adófizet
brit polgárokkevesebb, mint három milliárd font normális pénzhez juthatnak bankjegyek éspénzérmék formájában.
 
3
Ha azonban a kereskedelmi bankoknak megtiltaná a Parlament, hogyhitelpénzt kreáljanak a semmib
l, továbbá ha ez a jogosítvány csak az államnevében, annak megbízottjaként eljáró központi bankot illetné meg és ebb
lkövetkez
en a központi bank kamatmentesen adná át ezt a pénzt az államnak,hogy közkiadások formájában forgalomba hozza, akkor a pénz kibocsátásbólévente a társadalom egészének 45 milliárd font jövedelme lenne. Az errevonatkozó amerikai, német és magyar adatokat is ismerjük, és a kés
bbiekbenmajd még hivatkozunk rájuk.Maradjunk azonban még mindig Angliánál, a jelenlegi globálispénzrendszer történelmileg talán legfontosabb államánál. Mi következik a fentismertetett adatokból?El
ször az, hogy az adózás és az államadósság csökkenthet
vagy aközcélú kiadások növelhet
k évente 45 milliárd fonttal attól függ
en, hogy kié apénzkibocsátás joga.Másodszor, ha az állam és a kormány biztosítaná a megfelel
 pénzmennyiséget a gazdaság számára, akkor az ebb
l származó jövedelem atársadalom egészét gazdagítaná és nem privát profitként a pénzvagyon-tulajdonosokat. Ezzel fel lehetne számolni a társadalmi igazságtalanság egyiklegf 
bb forrását.Harmadszor, ha a brit parlament és a londoni kormány visszavonná ezt arejtett támogatást a bankoktól és a bankrendszer egészét
l, akkor sokkalszabadabb piac jönne létre a pénzügyek terén, sokkal versenyképesebb bankáritevékenység és a bankok szolgálataihoz is olcsóbban lehetne hozzájutni azügyfeleknek.Negyedszer, az adósságmentes pénz jelent
s mértékben és viszonylaggyors ütemben lehet
vé tenné az államadósság és a magánszemélyekadósságának a csökkentését. Az eladósodás ugyanis jelent
s részben annakköszönhet
, hogy a ma forgalomban lév
pénz 95%-ka hitelként jön létre, ésadósságként kerül forgalomba, amelyet kamattal tetézve kell visszafizetni.Ötödször, a gazdaság sokkal szilárdabbá válna. Nem a bankoktól függne,hogy mennyi pénzt hoznak forgalomba, és ily módon csökkenne az alehet
ségük, hogy egyrészt pénzhiánnyal gazdasági visszaesést, depressziót ésválságot idézhessenek el
, másrészt – ha az érdekük úgy kívánja, mesterségesenfelpörgessék a gazdasági életet.Hatodszor, a köztulajdonú központi bank hatékonyabban tudná ellen
riznia pénzellátást és az inflációt, ha a demokratikus állam által meghatározottközérdek szerint döntene a gazdaság számára biztosított új pénz mennyiségér
l.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->