Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ibnu khaldun

ibnu khaldun

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 1,084|Likes:
Published by Nur Ain Mohd Amin
falsafah dan logika melayu
ibnu khaldun
Mohd Faizul Bin Ismail
falsafah dan logika melayu
ibnu khaldun
Mohd Faizul Bin Ismail

More info:

Published by: Nur Ain Mohd Amin on Aug 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
FALSAFAH DAN LOGIKAL MELAYUJXEA 11O4
TAJUK: ABDUL RAHMAN ABU ZAIDWALIYUDDIN BIN KHALDUN AL-MALIKIAL-KHARAMI ( IBNU KHALDUN )PENSYARAH:
Prof. Dr. Amran Muhammad
NAMA:
Mohd Faizul Bin Ismail
NO. METRIK:
JEA 080041
Semesta 1, Sesi 2008/2009 Akademi Penganjian MelayuUniversiti Malaya, Kuala Lumpur.
 
Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani atau Greek purba da pertama kalidigunakan oleh Pythogoras (570-504 sebelum masihi (S.M)).Pythogoras ialah seorangahli fikir Yunani dalam abad ke-6 S.M. Perkataan falsafah mengandungi gabungan dua perkataan iaitu “Philo’yang bermaksud “Cintadan “Sophia’yang bermaksud“kebijaksanaan’.Oleh itu falsafah boleh diertikan sebagai “cinta’dan “kebenaran’’. Namun takrif ilmu falsafah seharusnya lebih terperinci daripada pengertian yang bergituluas dan longgar itu.Ibnu Khaldun atau nama asalnya Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki Al-kharami.beliau dilahirkan di Tunis pada 1 Ramadhan 732H. Keluarga IbnuKhaldun berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville,Italy dan Sepanyol dan akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, iaitu pemerintah Tunis pada masa itu.Ibnu Khaldun mendapat pendidikan awal dalam pelbagai ilmu Islam seperti Al-Qurandan Al’Hadith.Apabila meningkat dewasa, beliau mempelajari pula tentang perundanganIslam, kesusasteraan, falsafah, bahasa dan manik. Antara bahasa yang dipelajari oleh beliau ialah Lingustik Bahasa Arab seperti Nahu dan Saraf. Antara guru yangmengajarnya dalam ilmu-ilmu yang dipelajarinya adalah Muhammad Ibrahim Al-Abiliti,Abu Abd Allah Al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd Al- Salam dan lain-lain lagi.Beliau mempunyai sifat peribadi yang tegas dalam menjalankan tugas yangdiamanahkan. Selain itu juga, kebolehan beliau dalam bidang sosiologi mengangkatkanlagi belaiu sebagai seorang ahli cendekiawan yang agung. Beliau mengamalkan sifatrendah diri dan tidak mementingkan pangkat dan bijak menyelesaikan masalah. Beliaumempunyai kepakaran dalam ilmu kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan, tamadun,undang-undang dan falsafah. Dalam perjalanan hidup beliau dipenuhi berbagai peristiwa, pengembaraan dan perubahan.Ibnu Khaldun menjadi seorang seorang cendekiawan yang agung sehingga disanjung olehramai cendekiawan Barat kerana buah fikiran belau. Tetapi jarang umat Islam mengkajitentang ilmu beliau. Sumbangan beliu dalam ekonomi banyak dimuatkan dalam hasilkarya beliau, Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah merupakan hasil teragung yang beliauhasilkan. Antara teori ekonomi dalam buku itu masih lagi releven dengan masalahekonomi semasa pada masa kini. Kitab Al-Muqaddimah atau bermaksud pendahuluan inimerupakan kitab terbesar yang dihasilkan oleh beliau. Didalam kitabnya memuatkantentang pesuratan tentang sejarah, falsafah dan sosiologi termasuk juga pendidikan.Tema utama dalam kitab beliau adalah mengecam fakta-fakta psikologi, ekonomi, alamsekitar dan juga kemasyarakatan yang memainkan peranan dalam proses memajukan peradaban manusia dan perjalanan sejarahnya. Beliau telah membuat pelbagai analisistentang dinamika hubungan kumpulan-kumpulan dan menunjukkan bagaimanasetiakawan dan perpaduan sosial.Dalam karya tulisannya, beliau telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafahekonomi seperti keadilan ( justice ), kerjasama (cooperation), kesederhanaan
 
(moderation), kerja keras (hardworking dan kelemahan (fairness). Pemikiran cemerlang beliau telah menjadikan beliau seorang seorang yang berpengaruh besar bagicendiakawan-cendiakawan barat dan timur. Pemikiran beliau telah membawa perubahanyang besar dalam jabatan politik, ilmiah dan peradilan.Ibnu Khaldun telah mejalankan analisis yang mendalam tentang teori ekonomi. Beliaumenjalankan kesemua kajian beliau tentang teori ekonomi berdasarkan kepada prinsip- prinsip dan falsafah islam. Ibnu Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalamaktiviti ekonomi yang mereka jalankan setiap hari tetapi beliau telah menganggapmanusia sebagai manusia islam ( Islam man/Homo Islamicus) yang memerlukan pengetauhan dan pembelajaran ilmu tentang ekonomi untuk memenuhi atau menjalankanmisinya diatas muka bumi ini. Oleh itu, beliau menekanakan bahawa manusia perlumenjauhi perbuatan jahat sebaliknya manusia seharusnya dan wajib mengikuti ajaranislam. Selain itu juga, beliau menekankan manusia perlu menjadikan Islam sebagai modeluntuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat.Ibnu Khaldun telah mengemukan pelbagai teori tentang ilmu ekonomi ini. Teori yangdikemukan dalam ilmu ekonomi adalah teori pengeluaran, teori nilai, wang dan harga danteori pengagihan. Beliau mengemukan teori bahawa kehidupan ekonomi sentiasamenghala kearah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan.Menurut beliau tentang teori pengeluaran adalah berasaskan tentang factor buruh daan juga kerjasama masyarakat. Beliau juga mengangap buruh merupakan factor terpentingdalam proses pengeluaran walaupun factor-faktor lain seperti tanah yang tersedia, tenaga buruh adalah perlu untuk menghasilkan matlamat akhir sesuatu pekerjaan.Beliau juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga yang tetap juga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Dalam perkara ini, beliau menyarankan supayamasyarakat dapt melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan olehorang yang mahir dan cekap. Walaubagaimanapun, pertubuhan ekonomi dan pembahagian tenaga buruh juga bergantung kepada pasaran semasa. Disini kita dapatmenyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh, pengkhususan tenaga buruh dan pertukaran yang dikemukakan oelh Ibnu Khaldun 100 tahun lebih awal daripada teoriyang digunakan oleh Adam Smith.Ibnu Khaldun secara tidak jelas juga membezakan tentang teori nilai yang digunakandengan nilai pertukaran. Beliau telah berhujah dengan tegas tentang nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran.Beliau berkata “ semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagi manusia untumendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh’’. Dengan kata-kata beliau jelas la bahawa pendapat beliau tentang pengunaan buruh adalah amat pentingdalam sistem pengeluaran. Keuntungan akan hanya diperolehi dengan pengunaan buruhuntuk menghasilkan sesuatu produk.Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa harga barangan terdiri daripada tiga elemen iaitugaji atau upah, keuntungan dan juga cukai. Beliau berpendapat ketiga-tiga elemen ini

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arman Aziz liked this
Boa Da A Xing liked this
chleong liked this
Yayang Sue liked this
farahjiha_3103 liked this
Amir Arshad Shahrul Effendi liked this
Nik Syuhaida Safien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->