Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Κείμενα Από Το Αναρχικό Κίνημα Του Μεξικού

Κείμενα Από Το Αναρχικό Κίνημα Του Μεξικού

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Dimitris Troaditis

More info:

Published by: Dimitris Troaditis on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

 
Κεί 
µ
ενα
 
από
 
το
 
αναρχικό
 
κίνη
µ
α
 
του
 
Μεξικού
 
Σε
 
ελληνική
µ
ετάφραση
 
του
«
Ούτε
 
θεός
-
Ούτε
 
Αφέντης
»
Επαναστατικός
 
αναρχισ
µ
ός
 
και
 
πολιτικά
 
κό
µµ
ατα
 
 Ένα
 
κεί
µ
ενο
 
της
Alianza de Los Comunistas Libertarios (
Συ
µµ
αχία
 
Ελευθεριακών
 
Κο
µµ
ουνιστών
)
από
 
το
 
Μεξικό
 
Για
 
ένα
µ
εγάλο
 
χρονικό
 
διάστη
µ
α
 
έχει
 
επικρατήσει
µ
ια
 
λανθασ
µ
ένη
 
αντίληψη
 
όσον
 
αφορά
 
τις
 
απόψεις
 
των
 
αναρχικών
 
για
 
τα
 
κό
µµ
ατα
.
Στο
 
κεί
µ
ενο
 
αυτό
,
ως
 
επαναστάτες
 
αναρχικοί
,
επιθυ
µ
ού
µ
ε
 
να
 
διευκρινίσου
µ
ε
 
λίγο
 
το
 
θέ
µ
α
.
Θα
 
αρχίσου
µ
ε
 
λέγοντας
 
ότι
 
η
 
ιδεολογία
µ
ας
 
έχει
 
ρίζες
 
στις
 
φιλοσοφικές
 
και
 
πολιτικές
 
ιδέες
 
του
 
Ρώσου
 
επαναστάτη
 
Μιχαήλ
 
Μπακούνιν
.
Λέγοντας
 
αυτό
,
πιστεύου
µ
ε
 
ότι
,
ως
µ
αχητής
 
που
 
θυσιάστηκε
 
για
 
την
 
υπόθεση
 
των
 
εργαζο
µ
ένων
 
και
,
επο
µ
ένως
,
εχθρός
 
της
 
αστικής
 
καπιταλιστικής
 
εκ
µ
ετάλλευσης
 
και
 
της
 
κρατικής
 
καταστολής
,
ο
 
Μπακούνιν
 
κατανόησε
 
τέλεια
 
την
 
ιστορική
 
ανάγκη
 
για
 
ένα
 
επαναστατικό
 
κό
µµ
α
 
το
 
οποίο
 
να
 
αποτελείται
 
από
 
τα
 
αφοσιω
µ
ένα
 
εκείνα
 
στοιχεία
 
που
 
θυσιάζονται
 
για
 
την
 
επαναστατική
 
υπόθεση
 
και
 
αποτελούν
 
αναπόσπαστο
 
τ
µ
ή
µ
α
 
της
.
Ο
 
Μπακούνιν
,
όχι
µ
όνο
 
συνειδητοποίησε
 
την
 
ανάγκη
 
για
µ
ια
 
οργάνωση
 µ
ε
 
αυτά
 
τα
 
χαρακτηριστικά
 
αλλά
 
συγκρότησε
 
ουσιαστικά
µ
ια
 
τέτοια
 
οργάνωση
 
το
1868
η
 
οποία
 
ονο
µ
άστηκε
 
Συ
µµ
αχία
 
Σοσιαλιστικής
 
 Δη
µ
οκρατίας
.
Η
 
Συ
µµ
αχία
 
ιδρύθηκε
 
την
 
ίδια
 
περίοδο
µ
ε
 
την
 
 Διεθνή
 
 Ένωση
 
Εργαζο
µ
ένων
(
Α
 Διεθνή
)
και
 
τα
µ
έλη
 
της
 
κατηγορήθηκαν
 
άδικα
 
και
 
εσφαλ
µ
ένα
 
από
 
τους
µ
αρξιστές
 
ότι
«
ήθελαν
 
να
 
αποδυνα
µ
ώσουν
 
τη
 
 Διεθνή
 
συγκροτώντας
µ
ια
 
νέα
 
από
 
τα
µ
έσα
».
Εντούτοις
,
η
 
πραγ
µ
ατικότητα
 
ήταν
 
εντελώς
 
διαφορετική
 
δεδο
µ
ένου
 
ότι
,
πέρα
 
από
 
όποια
 
επιθυ
µ
ία
 
αποδυνά
µ
ωσής
 
της
,
ο
 
Μπακούνιν
 
είχε
 
συνειδητοποιήσει
 
πάρα
 
πολύ
 
σωστά
 
ότι
 
το
 
πιο
 
κατάλληλο
 
συ
µ
πλήρω
µ
α
 
της
 
 Διεθνούς
 
των
 
εργαζο
µ
ένων
 
θα
 
ήταν
µ
ια
 
οργάνωση
 
των
 
καλύτερων
 
στοιχείων
µ
ε
 
ένα
 
υψηλό
 
επίπεδο
 
επαναστατικής
 
συνείδησης
,
που
 
θα
µ
πορούσε
 
να
 
οδηγήσει
 
έναν
µ
εγάλο
 
αριθ
µ
ό
 
εργαζο
µ
ένων
 
οργανω
µ
ένων
 
στη
 
 Διεθνή
 
σε
 µ
ια
 
αυθεντική
 
σοσιαλιστική
 
και
 
επαναστατική
 
κατεύθυνση
.
 Έτσι
 
περιέγραψε
 
ο
 
Μιχαήλ
 
Μπακούνιν
 
τη
 
σχέση
µ
εταξύ
 
της
 
επαναστατικής
 
οργάνωσης
 
της
 
ε
µ
προσθοφυλακής
(
της
 
Συ
µµ
αχίας
)
και
 
του
 
απέραντου
 
αυτού
 
τρο
µ
ερού
µ
αζικού
 
Προλεταριακού
 
Μετώπου
,
της
 
 Διεθνούς
 
 Ένωσης
 
Εργαζο
µ
ένων
.
«
Η 
 
Συ 
 µµ 
αχία 
 
είναι 
 
το
 
απαραίτητο
 
συ 
 µ 
πλήρω
 µ 
α 
 
της 
 
 Διεθνούς 
.
 Αλλά 
 
η
 
 Διεθνής 
 
και 
 
η
 
Συ 
 µµ 
αχία 
 
ενώ
 
έχουν 
 
τους 
 
ίδιους 
 
απώτερους 
 
στόχους 
,
εκτελούν 
 
διαφορετικές 
 
 λειτουργίες 
.
Η 
 
 Διεθνής 
 
αγωνίζεται 
 
για 
 
την 
 
 
ενοποίηση
 
των 
 
εργατικών 
µ 
αζών 
,
των 
 
εκατο
 µµ 
υρίων 
 
εργαζο
 µ 
ένων 
,
ανεξάρτητα 
 
από
 
υπηκοότητα 
 
και 
 
εθνικά 
 
όρια 
 
ή
 
θρησκευτικές 
 
και 
 
πολιτικές 
 
πεποιθήσεις 
,
σε 
 
ένα 
 
συ 
 µ 
παγές 
 
σώ
 µ 
α 
.
Η 
 
Συ 
 µµ 
αχία 
,
από
 
την 
 
άλλη
 
πλευρά 
,
προσπαθεί 
 
να 
 
δώσει 
 
στις 
µ 
άζες 
 
αυτές 
µ 
ια 
 
πραγ 
 µ 
ατικά 
 
επαναστατική
 
κατεύθυνση
.
Τα 
 
προγρά 
 µµ 
ατα 
 
του 
 
ενός 
 
και 
 
άλλου 
,
 χωρίς 
 
από
 
κα 
 µ 
ιά 
 
άποψη
 
να 
 
αντιτάσσονται 
 
το
 
ένα 
 
στο
 
άλλο
,
διαφέρουν 
µ 
όνο
 
στο
 
 βαθ 
 µ 
ό
 
της 
 
επαναστατικής 
 
τους 
 
ανάπτυξης 
.
Η 
 
 Διεθνής 
 
περιέχει 
 
το
µ 
ικρόβιο
,
αλλά 
  µ 
όνο
 
το
µ 
ικρόβιο
,
ολόκληρου 
 
του 
 
προγρά 
 µµ 
ατος 
 
της 
 
Συ 
 µµ 
αχίας 
.
Το
 
πρόγρα 
 µµ 
α 
 
της 
 
Συ 
 µµ 
αχίας 
 
αντιπροσωπεύει 
 
το
 
πληρέστερο
 
ξετύλιγ 
 µ 
α 
 
αυτού 
 
της 
 
 Διεθνούς 
».
 
Αν
 
και
 
ε
µ
είς
 
οι
 
αναρχικοί
 
αναγνωρίζου
µ
ε
 
την
 
ανάγκη
 
συγκρότησης
µ
ιας
 
επαναστατικής
 
οργάνωσης
µ
ε
 
την
 
τακτική
 
και
 
ιδεολογική
 
ενότητα
,
της
 
οποίας
 
στόχος
 
θα
 
είναι
 
να
 
ενθαρρύνει
 
την
 
ανάπτυξη
 
της
 
εργατικής
 
συνείδησης
,
του
 
επαναστατικού
 
ιστορικού
 
ρόλου
 
των
 
εργατών
 
ώστε
 
να
 
ξεφορτωθούν
 
τον
 
καπιταλισ
µ
ό
 
και
 
τους
 
θεσ
µ
ούς
 
της
 
ανισότητας
,
απορρίπτου
µ
ε
 
τη
 
χρήση
 
του
 
όρου
«
κό
µµ
α
»
όταν
 
αναφερό
µ
αστε
 
σε
µ
ια
 
τέτοια
 
οργάνωση
.
Απορρίπτου
µ
ε
 
τη
 
χρήση
 
αυτού
 
του
 
όρου
 
για
 
δύο
 
λόγους
 
οι
 
οποίοι
 
προέρχονται
 
από
 
τη
 
λέξη
 
αυτή
.
Ο
 
πρώτος
 
είναι
 
η
 
σύγχυση
µ
ε
 
τα
 
αστικά
 
πολιτικά
 
κό
µµ
ατα
 
και
 
ο
 
δεύτερος
 
είναι
 
η
 µ
αρξιστική
-
λενινιστική
 
έννοια
 
του
 
κό
µµ
ατος
.
Αυτές
 
τις
 
δύο
 
ιδέες
 
θα
 
εξετάζου
µ
ε
 
κατωτέρω
.
Η
 
ΕΝΝΟΙΑ
 
ΤΟΥ
«
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
»
Ως
 
Επαναστατική
 
Οργάνωση
,
ο
 
στόχος
µ
ας
 
είναι
 
να
 
καταστήσου
µ
ε
 
το
 
προλεταριάτο
 
ενή
µ
ερο
 
για
 
την
 
κοινωνική
 
του
 
δύνα
µ
η
 
καθώς
 
και
 
για
 
το
 
γεγονός
 
ότι
 
αυτή
 
η
 
ίδια
 
η
 
δύνα
µ
η
µ
πορεί
 
να
 
ανατρέψει
 
την
 
καπιταλιστική
 
κοινωνία
.
Η
 
εργασία
µ
ας
,
επο
µ
ένως
,
περιλα
µ
βάνει
 
την
 
οργάνωση
 
των
 
λαϊκών
 
δυνά
µ
εων
 
από
 
τα
 
κάτω
,
ανεξάρτητα
 
δηλαδή
 
από
 
την
 
κυρίαρχη
 
τάξη
.
Πιστεύου
µ
ε
 
ότι
 
είναι
 
λανθασ
µ
ένο
 
από
 
την
 
πλευρά
µ
ας
 
να
 
παρουσιαζό
µ
αστε
 
στους
 
εργαζο
µ
ένους
 
ως
«
κό
µµ
α
 
των
 
εργαζο
µ
ένων
»,
δεδο
µ
ένου
 
ότι
 
σή
µ
ερα
 
το
 
κό
µµ
α
 
γίνεται
 
κατανοητό
 
υπό
 
την
 
αστική
 
του
 
έννοια
,
συνδεό
µ
ενο
µ
ε
 
τις
 
εκλογές
,
το
 
κοινοβούλιο
,
την
 
πολιτική
 
εξουσία
 
καθώς
 
και
µ
ια
 
ολόκληρη
 
σειρά
 
εννοιών
 
που
 
αντίκεινται
 
στην
 
ιδέα
 
της
 
λαϊκής
 
χειραφέτησης
.
Εί
µ
αστε
 
πεπεισ
µ
ένοι
 
ότι
 
εκείνα
 
τα
 
κό
µµ
ατα
 
και
 
τα
 
άτο
µ
α
 
που
 
αυτοχαρακτηρίζονται
 
αντιπρόσωποι
 
των
 
εκ
µ
εταλλευό
µ
ενων
 
και
 
καταπιεζό
µ
ενων
 
τάξεων
 
και
 
τα
 
οποία
 
δη
µ
ιουργούν
 
ελπίδες
 
χειραφέτησης
µ
έσω
 
των
 
εκλογών
 
και
 
των
 
κοινοβουλίων
,
το
µ
όνο
 
που
 
κάνουν
 
αντίθετα
 
είναι
 
ότι
 
ενισχύουν
 
τους
 
αστικούς
 
πολιτικούς
 
θεσ
µ
ούς
 
και
 
επίσης
µ
ε
 
αυτό
 
τον
 
τρόπο
(
λογικά
 
και
 
πραγ
µ
ατικά
)
το
 
δεσποτισ
µ
ό
,
την
 
εκ
µ
ετάλλευση
 
και
 
την
 
τυραννία
...
ΤΟ
 
ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ
 
ΚΟΜΜΑ
 
ΚΑΙ
 
Η
 
ΑΝΑΡΧΙΚΗ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 
 Διατρέχου
µ
ε
 
τον
 
κίνδυνο
,
όχι
µ
όνο
 
της
 
σύγχυσης
µ
ε
 
τα
 
αστικά
 
κό
µµ
ατα
,
αλλά
 
και
µ
ε
 
αυτά
 
λενινιστικού
 
τύπου
.
Και
 
κάτι
 
ενδιαφέρον
 
ε
µ
φανίζεται
 
εδώ
:
Ο
 
λενινισ
µ
ός
 
προωθεί
 
τη
 
δη
µ
ιουργία
 
ενός
 
κό
µµ
ατος
 
που
 
αντιπροσωπεύει
 
τα
 
ενδιαφέροντα
 
της
 
εργατικής
 
τάξης
.
Μερικοί
 
ίσως
 
 
βγάλουν
 
το
 
συ
µ
πέρασ
µ
α
 
ότι
 
οι
 
αναρχικές
 
ιδέες
 
και
 
το
 
λενινιστικό
µ
οντέλο
 
έχουν
 
πολλά
 
κοινά
,
αλλά
 
αυτό
 
είναι
 
κάτι
 
που
 
απορρίπτου
µ
ε
 
κατηγορη
µ
ατικά
,
για
 
δύο
 
λόγους
.
Αρχίζοντας
,
λέ
µ
ε
 
ότι
 
όπως
µ
πορεί
 
να
 
ειδωθεί
 
από
 
το
 
προηγού
µ
ενο
 µ
έρος
 
αυτού
 
του
 
κει
µ
ένου
,
η
 
έννοια
µ
ιας
 
οργάνωσης
 
αποτελού
µ
ενης
 
από
 
τα
 
πιο
 
προηγ
µ
ένα
 
στοιχεία
ε
µ
προσθοφυλακή
»)
δεν
 
ήταν
 
κάτι
 
που
 
εκφράστηκε
 
αρχικά
 
από
 
τον
 
Λένιν
.
 Δεκαετίες
 
πριν
,
ο
 
Μπακούνιν
 
είχε
 
κατανοήσει
 
ότι
 
από
µ
όνα
 
τους
 
τα
µ
αζικά
 
α
µ
υντικά
 
και
 
αντιστασιακά
 µ
έτωπα
(
όπως
 
τα
 
συνδικάτα
 
και
 
οι
 
διεθνείς
 
ενώσεις
 
εργαζο
µ
ένων
)
δεν
 
ήταν
 
επαρκή
 
ώστε
 
να
 
αναλάβουν
 
έναν
 
επαναστατικό
 
αγώνα
 
δεδο
µ
ένου
 
ότι
 
στερούνταν
, µ
εταξύ
 
άλλων
,
εκείνου
 
του
 
πυρήνα
 
των
 
πλέον
 
συνειδητών
 
επαναστατών
 
οι
 
οποίοι
 
θα
µ
πορούσαν
 
να
 
παλέψουν
 
για
 
να
 
εξασφαλίσουν
 
το
 
ότι
 
τα
 
λαϊκά
 
αυτά
 
κινή
µ
ατα
 
δεν
 
πέφτουν
 
θύ
µ
ατα
 
ρεφορ
µ
ιστικών
 
ή
 
ανοιχτά
 
αστικών
 
τάσεων
.
Η
 
άλλη
 
κύρια
 
διαφορά
µ
ε
 
τη
 
λενινιστική
 
αντίληψη
 
περί
 
κό
µµ
ατος
 
είναι
 
ακό
µ
α
 
ση
µ
αντικότερη
 
αφού
 
αφορά
 
τους
 
στόχους
 
κάθε
 
τάσης
.
Η
 
λενινιστική
 
τάση
 
θέλει
 
το
 
κό
µµ
α
 
να
 
είναι
 
ε
µ
προσθοφυλακή
 
για
 
να
 
αποκτήσει
 
τον
 
έλεγχο
 
του
 
κράτους
 
από
 
τη
 
στιγ
µ
ή
 
που
 
η
 
επανάσταση
 
θα
 
είναι
 
νικηφόρα
 
καθώς
 
τα
µ
έλη
 
του
 
υποτίθεται
 
ότι
 
είναι
 
τα
 
πιο
 
συνειδητά
,
τα
 
πιο
 
έξυπνα
 
και
 
τα
 
πιο
 
ικανά
 
για
 
να
 
αντιπροσωπεύσουν
 
τέλεια
 
τα
 
συ
µ
φέροντα
 
του
 
προλεταριάτου
.
Ο
 
ρόλος
 
της
 
αναρχικής
 
πολιτικής
 
οργάνωσης
 
αναρχικών
,
αντίθετα
,
δεν
 
είναι
 
να
 
κατακτήσει
 
την
 
κρατική
 
εξουσία
.
Αντίθετα
 
από
 
τους
 
λενινιστές
,
θέλου
µ
ε
 
την
 
καταστροφή
 
του
 
κράτους
 
γιατί
 
ξέρου
µ
ε
 
ότι
 
η
 
πολιτική
 
και
 
στρατιωτική
 
εξουσία
 
στα
 
χέρια
µ
ιας
µ
ειονότητας
 
στο
 
όνο
µ
α
 
της
 
επανάστασης
 
είναι
 
ακριβώς
 
αυτό
 
που
µ
πορεί
 
να
 
βλάψει
 
την
 
επανάσταση
 
περισσότερο
.
Η
 
κατάληψη
 
της
 
πολιτικής
 
εξουσίας
 
ή
, µ
άλλον
,
το
 
γεγονός
 
ότι
µ
ια
 µ
ειονότητα
µ
ετατρέπεται
 
από
µ
όνη
 
της
 
σε
 
έναν
 
πυρήνα
 
επαγγελ
µ
ατιών
 
πολιτικών
µ
ε
 
το
 
δικαίω
µ
α
 
να
 
λα
µ
βάνει
 
αποφάσεις
 
και
 
να
 
τις
 
επιβάλλει
 
στις
µ
άζες
,
υποδηλώνει
 
τη
 
δη
µ
ιουργία
 
των
 
σπόρων
 
της
 
γραφειοκρατικοποίησης
 
και
 
της
 
αντεπανάστασης
.
Θέτει
 
τη
 
βάση
 
για
µ
ια
 
επιστροφή
 
σε
µ
ια
 
κοινωνία
 
διαιρε
µ
ένη
 
σε
µ
ια
 
προνο
µ
ιούχα
µ
ειονότητα
 
και
 µ
ια
 
τεράστια
 
καταπιεσ
µ
ένη
 
και
 
κυριαρχού
µ
ενη
 
πλειοψηφία
.
Ο
 
στόχος
 
της
 
αναρχικής
 
οργάνωσης
 
δεν
 
είναι
 
η
 
πολιτική
 
εξουσία
 
αλλά
 
η
 
οικοδό
µ
ηση
 
της
 
προλεταριακής
 
λαϊκής
 
εξουσίας
 
από
 
τα
 
κάτω
 
προς
 
τα
 
πάνω
, µ
ε
 
άλλα
 
λόγια
 
όλη
 
η
 
εξουσία
 
να
 
βασίζεται
 
στους
 
εργαζό
µ
ενους
 
συλλογικά
µ
έσω
 
των
 
συνελεύσεων
 
και
 
των
 
οριζόντιων
 
οργάνων
 
λήψης
 
των
 
αποφάσεων
.
ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ
 
ΚΑΙ
 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 
Αλλά
 
το
 
πρόγρα
µµ
α
 
του
 
επαναστατικού
 
αναρχισ
µ
ού
 
για
µ
ια
 
ο
µ
οιογενή
 
οργάνωση
 
δεν
 
εκφράστηκε
µ
όνο
 
στην
 
εποχή
 
του
 
Μπακούνιν
.
Εκτός
 
από
 
τη
 
Συ
µµ
αχία
 
Σοσιαλιστικής
 
 Δη
µ
οκρατίας
,
άλλες
 
παρό
µ
οιες
 
ο
µ
άδες
 
σε
 
διαφορετικές
 
εποχές
 
προσπάθησαν
 
να
µ
ι
µ
ηθούν
 
το
 
ρόλο
 
της
 
Συ
µµ
αχίας
,
ο
µ
άδες
 
όπως
 
η
 
ο
µ
άδα
Delo Truda, µ
ε
µ
έλη
 
κυρίως
 
Ρώσους
 
και
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
eagainst liked this
nighb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->