Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
77Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan P&P Baucer Tuisyen Bahasa Inggeris tahun 5

Rancangan P&P Baucer Tuisyen Bahasa Inggeris tahun 5

Ratings:

4.88

(25)
|Views: 3,986 |Likes:
Published by Mat Jang
contoh rancangan P&p Baucer Tuisyen Bahas Inggeris Tahun 5
contoh rancangan P&p Baucer Tuisyen Bahas Inggeris Tahun 5

More info:

Published by: Mat Jang on Aug 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
PENDAHULUAN
Skim Baucar Tuisyen merupakan satu usaha murni kerajaan melalui kementerianPelajaran Malaysia untuk merapatkan jurang pencapaian antara murid keluarga miskindan murid daripada keluarga yang berada. Matlamat Skim Baucar Tuisyen adalahmemberi tuisyen kepada murid miskin yang lemah dalam mata pelajaran BahasaMelayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik bagi membolehkan murid tersebutmenguasai pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran berkenaan.Proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut kawasan kesukaranmurid yang telah dikenal pasti oleh guru mata pelajaran sebelum pengajaran dimulakan.Pelbagai kaedah yang disarankan dalam modul ini dapat membantu guru SBTmenjalankan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berfokus dan terancang.Modul ini mengandungi elemen-elemen kurikulum yang berfokuskan kepadapenambahbaikan dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas dalam matapelajaran tersebut. Set-set bimbingan dan panduan merangkumi kelemahan-kelemahanmurid, panduan guru, dan contoh kemahiran serta aktiviti sesuatu topik dalam bentukyang mudah dan sesuai untuk murid tahap sederhana.Oleh hal yang demikian, diharapkan melalui modul ini masalah pembelajaranmereka di peringkat awal dapat diatasi bagi kepentingan kemajuan pelajaran merekaseterusnya. Semoga penghasilan modul ini dapat membantu semua pihak menjayakanSkim Baucar Tuisyen untuk mengurangkan jurang pencapaian antara murid yangberkemampuan dengan yang kurang berkemampuan dan kadar penyertaan muriddaripada keluarga miskin pada peringkat yang lebih tinggi akan meningkat.
CIRI-CIRI MODUL SBT
- 1 -
 
-Rancangan P&P, aktiviti, contoh-contoh soalan secara umum dan yangdirancang mengikut aras-aras pencapaian murid disediakan.-Set soalan disediakan mengikut aras dalam Huraian Sukatan Pelajaran.-Cadangan aktiviti telah disediakan, guru boleh mengubahsuai mengikutkeperluan pelajar.-Mempunyai banyak aktiviti terancang, bergantung kepada guru sama ada mahumenggunakan atau sebaliknya. (bergantungkan masa)-Aktiviti berbentuk permainan seperti : silang kata sains magik, kuiz, isi tempatkosong tangga ular, eksperimen ringkas dan lain-lain.-Soalan-soalan yang diagihkan kepada pelajar untuk tujuan ujian perlu dibincangbersama pelajar berpandukan teknik menjawab dengan betul.-Penerapan nilai murni & sesi motivasi diterangkan secara tidak langsung dalamP&P yang dicadangkan.
PENTING
- 2 -
 
UNTUK MURID DAN KELAS SBT
1.Pemilihan murid bagi program Skim Baucar Tuisyen (SBT) adalahberdasarkan kepada :i.Murid warganegara Malaysia.ii.Murid Tahun 4, Tahun 5 dan tahun 6.iii.Pendapatan keluarga RM 530.00 tanpa perkapita.iv.Lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,Matematik atau Sains dengan gred C atau 59 % ke bawah.2.Seseorang murid tidak semestinya mendapat kemudahan SBT bagikeempat-empat mata pelajaran.3.Kelas SBT hendaklah dijalankan di luar waktu pengajaran danpembelajaran (P&P) dan tidak boleh diadakan pada waktu ganti atauwaktu ’relief’.4.Kelas SBT sepanjang cuti persekolahan adalah digalakkan. Bagi kelasSBT Tahun 6 seelok-eloknya dapat ditamatkan sebelum peperiksaanUPSR bermula.5.Kelas SBT yang dijalankan adalah bertujuan untuk memulihkankelemahan yang dihadapi oleh murid meliputi aktiviti pemulihan,pengukuhan, teknik belajar, menjawab soalan dan motivasi.6.Jumlah maksimum bagi sesebuah kelas SBT adalah tidak lebih daripada25 orang.
- 3 -

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
junaidahbb liked this
junaidahbb liked this
Kay Wee Tan liked this
Rina Mohd liked this
Rina Mohd liked this
Mieysya Icsya liked this
cinfullycinful liked this
renjong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->