Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3. anarsŸist canlanma - süreyyya evren

3. anarsŸist canlanma - süreyyya evren

Ratings:
(0)
|Views: 82|Likes:
Published by sureyyya

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: sureyyya on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
21. YÜZYILA GİRERKEN,ÜÇÜNCÜ ANARŞİST CANLANMA
Süreyyya Evren
Varlık Dergisi, Ekim 1998Kültürel farklılıklarla sömürgeci söylemleri inceleyen
Homi Bhabbba
, kolonyal gerçekliğinçevresinde bir 
 sessizlik komplosu (conspiration of silence
) olduğunu söyler 
1
. Bu komplonun bir ayağıimparatorluğun anlatılarındaki söylencesel, egemen sessizliktir.
Bhabba
'’ın alıntıladığı parçalardan biri de
Sir Alfred Lyall
'’n şu özlü sözüdür:
"Emperyalizmimizi sessizce gerçekleştirmek"("doing our  Imperialism quietly”).
Aynı anda dünyanın karanlık köşelerinden, bilmecelerle konuşarak, gerçek adları ve yerleri yok edip izlerini silerek arkaik kolonyal ‘ötekiliği’ ifade eden, bir başka ve dahauğursuz sessizlik gelmektedir. Bu sessizlik emperyal zaferciliği kolonyal karışıklığın tanıklığına bırakır ve onun yankısını işitenler kendi tarihsel anılarını yitirirler. Bu sessizlik erken modernistkolonyal edebiyatın Sesidir.Aynı deyişi (
conspiration of silence
)
Marx
’tan alıntılayarak ve “
 susuş kumkuması
” diyeTürkçeleştirerek 
2
kullanan
Hikmet Kıvılcımlı
, bir yerde
3
 susuş kumkumasının
” elle tutulur konuları belirli sürelerce hasıraltı etmek için kullanılan bir yöntem olduğunu belirttikten sonra Türkiye’de buyöntemin Osmanlı İmparatorluğuna uzanan derin bir tarihi olduğunu söyler. Bu topraklarda yöneticiler hoşlarına gitmeyen her dilekçenin üzerine oturuverirler, oturdukları hasırın altına iteleyiverirler.Belki de ‘
conspiration of silence’ 
için kullanılan en çarpıcı Türkçe karşılık 
Ahmet HamdiTanpınar
’ın “
 sükut suikastı
” kullanımıdır.Öyle ya da böyle; yönetenlerin, iktidardakilerin, ‘
Sir 
’lerin, “
 Emperyalizmin sahipleri
”nin, bizim
erbab-ı umur 
”umuzun, kalem erbablarımızın, vd.’nin, kendileri için riskli süreçleredönüşebilecek süreçleri yönlendirilebilir süreçlere daraltmak için bu tarihsel komplo yönteminikullandıklabiliniyor. Özellikle içinden çıkmakta olduğumuz yüzyıl gözönüne alındığında, bir düşünce ve hareket olarak anarşizmin
4
zamansal boyutunun gerek siyasal yapılarla gerekse kültürelyapılarla yaşadığı çoğu yüzleşme ve karşı karşıya gelme anarşizmin “iktidarlar”ın sükut suikastlerinehedef olmayla sonuçlanştır diyebilir miyiz? Anarşizm unutturulmaya çaşılmıştır?Anarşistlerin kimi kitaplarda kalan kimiyse deneyimlere yansıyan önerileri halkın dilekçeleri gibihasıraltı edilmiştir?
Bhabba
’nın kolonyal gerçekliğin çevresinde örüldüğünü söylediği ikilisessizliğin izini anarşizmin tarihinde sürebilir miyiz; tüm devletçi siyasal yapıların ve iktidarlarınkurduğu egemen sessizlik ve bu yapılara bağlı tüm ‘özgürlükçü’ ve ‘eşitlikçi’ yazınların geliştirdiğiuğursuz sessizlik…Anarşistlerin anarşist adını almaları da aslında benzeri bir işleyişin tersten okunmasıydı.Eyleme yönelmiş bir topluluğun, yeni bir eğilimi temsil eden bir topluluğun kendisi için bir ad seçmefırsatına nadiren sahip olduğunu belirten
Peter Kropotkin
5
, bu adlandırma tarihini anarşizme kadar getiren çeşitli örnekler verir: Brabant’lı ‘
 Dilenciler’ (Beggars
), daha sonra popüler olan adlarınıkendileri oluşturmamışlardı. 1793’ün
 Donsuzlar 
’ı da (
Sans-culottes
) buna bir örnekti.
Sans-culottes
adını uyduran halk devriminin düşmanlarıydı; fakat bu ad tüm bir fikri –yani yoksullukları,özgürlükçü ve eşitlikçi ruhları, ve devrimci coşkuları nedeniyle halkı küçümseyen, halkın gerçek düşmanları olan iyi giyimli ve süslü kralcılara, tantanalı konuşmalarına ve burjuva tarihçilerinceonlara gösterilen hürmete rağmen sözde vatanseverlere ve Jacobinlere karşıt olarak çullar giyen,yoksunluktan yorgun düşmüş, halkın isyanı fikrini özetliyordu. ‘
 Hiççiler 
’in (
 Nihilistler 
) adında dadurum aynıydı.
Turgenyev
in
 Babalar ve ulla
romanında yaralan Nihilist zcüğü,“Oğullar”ının itaatsizliğinin öcünü almak için oğullarına takma adla seslenmeyi yeğleyen “babalar”tarafından benimsendi. Ancak oğullar bu adı kabullendiler ve daha sonra yanlış anlaşılmaya yolaçtığını anlayıp defetmeye çalıştıklarında da artık bu olanaksızdı. Ne olursa olsun ad kesinlikle kötüseçilmemişti, çünkü yine kullanılan ad bir fikri özetliyordu; nihilizm terimi bir sınıfın başka bir sınıf tarafından ezilmesine dayalı varolan uygarlığın tüm etkinliğinin yadsınmasını -varolan ekonomik sistemin yadsınmasını; yönetim ve iktidarın, burjuva ahlakının, sömürenler yararına sanatın, grotesk ya da tiksindirici biçimde ikiyüzolan alışkanlık ve davranışların, varolan toplumun geçmişyüzyıllardan miras aldığı tüm herşeyin yadsınmasını: kısaca, bugün burjuva uygarlığının saygıyla
1
 
davrandığı herşeyin yadsınmasını açıklıyordu. Anarşistler açısından da durum farklı değildi.Enternasyonal içerisinde Birlik’in yetkesini reddeden ve de tüm yetke biçimlerine karşı çıkan bir topluluk ortaya çıktığında, bu topluluk ilkin kendisini ‘federalist’, daha sonra ‘devlet-karşıtı’ ya da‘yetke-karşıtı’ olarak adlandırdı. O dönemde, ‘anarşist’ adını kullanmaktan gerçekten kaçındılar.Düşmanlarının bu adı kullanmaya karar vermesi Kropotkin’e göre kesinlikle kargaşa yaratmak içindi.Herşeyden öte, anarşist adı, anarşistlerin tek heveslerinin, sonuçlarına aldırmaksızın düzensizlik vekaos yaratmak olduğunun tanıtlanmasını hedefliyordu. Ama bir tersine okumayla anarşist topluluk kendisine takılan adı hemen kabullendi. Önceleri, Grekçe ‘an-archy’ sözcüğünün “düzensizlik” değil,“yetkenin olmaması” anlamına geldiğini göstermek için ‘an’ ve ‘archy’ arasındaki çizgide ısrar etti;fakat ardından sözcüğü olduğu gibi kabul etti. Böylelikle anarşist sözcüğü, 1816’da İngiliz filozof 
Bentham
’ın açıkladığı temel, yaygın anlamına geri döndü: “kötü bir yasa için reform yapmayı dileyenfilozof” diyordu Bentham, “ona karşı ayaklanmayı öğütlemez... Anarşistin karakteri ise oldukçafarklıdır. Anarşist, yasanın varoluşunu inkar eder, geçerliliğini reddeder, insanları onu yasa olarak tanımayı reddetmeleri ve onun yürütülmesine karşı ayaklanmaları için kışkırtır”. Kropotkin, sözcüğünanlamının zamanla daha da genişlediğini belirtir; anarşist sadece varolan yasaları değil, tüm kuruluiktidarı, tüm yetkeyi de inkar eder; ancak özü aynı kalmıştır: o, iktidara ve tüm yetke biçimlerine karşıçıkar - ve buradan, işe başlar.Anarşizmin bir hareket olarak işe başladığı tarihler olarak Bakunin’in de eylem sabırsızlığıinde ve kaı konulmaz bir coşkuyla kaldığı 1848 Fransa ayaklanmalasterilebilir.I.Enternasyonal’in Eylül 1869’da toplanan Basel Kongresi ise iki toplumcu okulun, marksizmle bakuninciliğin doğrudan çarpıştıkları bir platform, bir anlamda birinci anarşist canlanmanın başlangıcıydı. İki grubun ilkeleri tümden farklıydı.
Marx
bir otoriterdi(yetkeci),
Bakunin
ise bir liberter(özgürlükçü);
Marx
 bir merkezciydi,
Bakunin
ise merkezbozumundan yana bir federalist;
Marx
devleti fethetmeyi planlıyordu,
Bakunin
ise devleti yıkmak istiyordu;
Marx
bugün üretimaraçlarının ulusallaştırılmaadını verdiğimiz şeyi savunuyordu,
Bakunin
işçi denetiminisavunuyordu. Çatışma, o zamandan beri anarşistler ve Marksistler arasında hep olduğu gibi, mevcuttoplumsal düzenle gelecekteki toplumsal düzen arasındaki geçdönemi sorununa ilişkindi.Marksistler sosyalizmin ve komünizmin nihai sonucu olarak devletin sönmesi gerektiğini kabul ederek anarşist ideale saygı gösterdiler, ama geçiş döneminde devletin bir proleterya diktatörlüğü biçimindekalması gerektiğini öne sürdüler. Bakunin ise en kısa zamanda devletin ortadan kaldırılmasını talepediyordu. Bakuninciliğin enternasyonalden tasfiye edilmesi, marksizme dünya devrimci hareketleriüzerinde belirli bir otorite sağladı. Buna karşın, Avrupa, Asya ve Amerika’daki çeşitli anarşistetkinlikler ve ayaklanmalarla süren 1. Anarşist Canlanma’nın genelde anarşist hareketin doruğunaçıktığı İspanya İç Savaşı’nın 1939’daki yenilgisiyle sona erdiği kabul edilir. Bu yenilginin de etkisiyle,siyasi bir alternatif olarak anarşist önerinin üzerinin örtülmesi kolaylaştı, 40’ve 50’li yıllar anarşistler açısından sönük ve geriye çekilmelerle doluydu. Ancak 1960’lı yıllar gözle görülür bir 2.Anarşist Canlanma’ya tanıklık etti. Anarşist gruplar canlandılar ve çoğaldılar; ırk eşitliği ve nükleer silahsızlanma kampanyalarından askere gitmemeye ve savaşa direnmeye dek, anarşistler toplumsaleylemlerin pek çoğunda yer aldılar. Yeniden görünen anarşist dergiler, kitapçıklar, kitaplar ve bildirgelerde devlet iktidarının temel bir eleştirisi yapılıyor, kendisi dışındaki bütün politik düşünceokullarının öncülleri sorgulanıyordu. Bu eylemlere anarşist temaları işleyen bilimsel yapıtlar –tarihler,yaşam öyküleri, antolojiler, kaynakçalar—eşlik etti. 2. Anarşist Canlanma sona erdi mi? Erdiyse nezaman sona erdi? 68’in ne zaman sona erdiği sorusuyla son derece akraba bir sorudur bu. Eğer 2.Anarşist Canlanma sona erdiyse 2000’li yıllar 3. bir Anarşist Canlanmanın başlangıcı olarak önesürülebilir mi?Bhabba’nın açtığı kanaldan gidersek, erken modernizmin Sesi’ndeki uğursuzluk geçmodernizmin Sesi’nde ve belirli bir post-modernizmin Sesinde de sürekliliğinin egemenliğinivurgular. Anarşizmin ‘iktidar karşıtı’ ve ‘özgürlükçü’ yazın tarafından örtbas edilişi gene bir sessizlik komplosuyla işler. Bataile’ın imkansızın politikası bir iktidarın ele geçirilmesine bilinçli olarak hizmetetmeyecektir, aksine imkansızlığın politikası “iktidarsızlığın” onanmasıdır. Ama anarşizmin iktidarınele geçirilmesine karşı bilinçli politikasıyla tartışılmamıştır. Foucault ve Deleuze temsiliyetin yıkımınıözellikle teorisyen aydının temsil eden bilincinin yıkımını ayrıştırırlar; “Mücadele edenler artık birileritarafından temsil edilmekten vazgeçtiler (bu herhangi bir parti, bir sendika olabilir). Artık hepimizgrupçuklarız, temsil edenler değiliz, temsil edilmek sona erdi; artık yalnızca hareket vardır.” Bu
2
 
sözler, en başından beri mücadeleyi temsiliyetin dışında algılayan, asla partileşmeme ilkesinden hiçbir zaman sapmamış, grupçukların(komünlerin, yerel yönetimlerin) özörgütlenmeye dayalı hareketiyledevrimci değişiklikler hedefleyen anarşizmle, ve bu fikirlerin erken tarihlerde kararlı bir şekilde yer aldığı anarşist metinlerle karşılaştırmalı bir biçimde verilmez. Post-yapısalcı ve kimi postmoderndüşünürler genelde kendilerini marksizmle karşılaştırarak kurarlar. Hatta Madan Sarup Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm kitabının sonuç bölümünde Gramsci’nin “herşey, hatta felsefe vefelsefeler dahi siyasaldır” sözüne katıldığını belirttikten sonra kültür ve düşünce alanındaki her üretimin yalnızca kendisine bir yer edindiği için değil, diğerlerini yerlerinden etmeyi başardığı için var olduğunu söyler. (Anarşizmin yerinden edilişi kavrayışımız buradan soykütüksel bir alan daha bulabilir). Sarup, modernliğe ve postmodernliğe ilişkin tartışmanın da örtük olarak marksizmindeğergesi(statüsü) ve geçerliliği üzerine bir tartışma olduğunu önesürer. Sarup’a göre modernlik tasaaynlanma tasan ayr ve marksizm aynlanmanın bir çocuğudur. Anca postmodernler ilerlemenin bir söylence olduğunu iddia ederler. Postmodernliğin dışındaki ya daiçindeki her konum siyasal çıkarlarımızın ve değerlerimizin damgasını taşır. Postmodernliği nasılkavradığımız geçmişi, bugünü ve geleceği kendimize ve diğer insanlara yeniden nasıl sunduğumuzamerkez teşkil eder. Sarup’un bu modernlik-postmodernlik alanını doğrudan siyasi alana bağlayanyaklaşımı anarşist siyasetin katkılarını gözardı ettiği için gene bir manişeizmle sonuçlanır. Sözkonusuikiliğe göre: Eğer herkes için daha iyi bir gelecek sağlama mücadelesi verilmesinden yanaysak marksizm, ama bu mücadelenin ilerlemenin garantisi olmadığını ya da diyalektik süreçlerinMükemmele götürmeyeceğini bilen bir marksizm, ya da siyasal çıkarları kuşkulu bir postmodernizmvardır elimizde. Siyasal hedefleri (toplumsal devrim ve özgürlükçü komünizm) son derece açık olananarşist siyasetin aynı zamanda ilerlemeye, bilime tapmaya, aydınlanma çocuğu olmaya mesafeliduruşu gözden geçirilmemiştir. Sarup, Lacancı kuramın ben’in toplumsal ve dilsel inşasını düşünmeyeilişkin bir yol önerdiğini ileri sürüyor. Ve devrim öncesi (pre-revolutionary) toplumdan miras alınankarakter yapıladönüştürülene kadar siyasal devrim tamamlanmayacağından ötürü birey ve toplumarasındaki karşıtlığın üstesinden gelecek bir örnekçeye acilen gereksinim duyduğumuzu söylüyor.Oysa her zaman kişisele vurgu yapmış, özneyi toplumsalın dayatmalarından korumuş ve birey iletoplum arasındaki ilişkiyi karşıtlıktan öte bir düzeyde kurmaya özen göstermiş olan anarşizmin bu bağlamda gözden geçirilmesi alan açabilirdi. Sarup, Foucault’nun marksizmin otoriter ve modasıgeçmiş bir düşünce olduğu görüşüne inanması üzerinde önemle duruyor. (anarşistlerin dizgeleremodalar olarak bakma alışkanlıkları olmamakla beraber marksizmin otoriter olduğunu marksizmhenüz kurulma aşamasındayken ilan ettikleri biliniyor.). Foucault’nun Marx’ın ekonomi, tarih, siyasave yöntem rüşlerini reddetmesini Nietzche’nin düşüncelerinden çok derinden etkilenmesine bağlayan Sarup, bu reddedişi pek de şaşırtıcı bulmaz. Foucault’ya göre iktidar ilişkilerini, devlet, sınıf mücadelesi, üretim ve kapitalist sömürü ilişkileri bazında kavramlaştırmak artık olanaklı değildi.Zaten Sarup, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Jean-François Lyotatrd ve diğer post-yapısalcıların ayırtedici inançlarının pek çoğunun köklerinin Nietzche’nin düşüncesinde yattığını ileri sürer. Marx’a 19.Yüzyıldan bir siyasi alternatif arandığında bunun Bakunin veya genel olarak anarşizmde değil de Nietzche’nin düşüncesinde bulunması rastlantı olmasa gerektir. Buna çeşitli nedenler gösterilebilir.Sınıfsal bir nedenleştirme; Nietzsche’ci işçi ya da Nietzsche’ci köygibi örneklerin tarihtegörülmemesine karşın Bakuninci işçilerin ve Bakuninci köylülerin yirminci yüzyılın ilk yarısında, pek çok coğrafyada çok sayıda özyönetim deneyimleri yaşamış ve yaratmış olmaları, anarşist ideallerlekendi özgürlük ve eşitlik gereksinimlerini kompoze ederek savaşlar vermiş olmaları olabilir.Başka bir nedenleştirme avrupamerkezcilik-karşıtlığı üzerinden yapılabilir. Marx’ın ilerlemeşemasının sosyalist devrimi Almanya ve İngiltere gibi yüksek derecede sanayileşmiş ülkelerde beklemesinin tersine Bakunin zamanımızın büyük devrimlerinin görece gelişmemiş ülkelerin “diptekiderinlikler”inden çıkacağını öngörmüştü. 20. Yüzyılın en büyük devrimlerinin –Rus, İspanyol, Çin— üçü de rece geri ülkelerde geekleşti ve Bakunin’in önrdüğü gibi, kentli yoksullan patlamalarıyla bağıntılı, ağırlıkla “köylü savaşları”ydı. Marx’ın küçümseyerek değindiği köylülük vevasıfsız işçiler, 20. zyılın toplumsal altüstoluşlarının (genellikle “marksistadı takılsa da,Bakuninci denmesinin daha doğru olacağı öne sürülen altüst oluşlar) kitlesel tabanı haline geldiler.Batı Avrupadaki yeni tarihsel öznelerin tarihsel misyonlarıyla nihai olarak dünyada üstünlük sağlayacaklarına inanan avrupamerkezcilik David Hume’da, John Locke’da, Hegel’de, Marx veEngels’de de görülebiliyor. Dünya Tarih Felsefesi Üzerine Dersler adlı kitabında Hegel, Güney
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Saliha Yazgaç liked this
Saliha Yazgaç liked this
Saliha Yazgaç liked this
Gokhan Mahnov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->