Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Siblings & Other Torture Devices (Excerpt 3) A Novel by Kenya D. Williamson

Siblings & Other Torture Devices (Excerpt 3) A Novel by Kenya D. Williamson

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Kenya D. Williamson
Excerpt 3 - Meet Allison and the hostess who'd like to hurt her. And get a glimpse of Allison's plans for Kelly's future.

After her fiancé dumps her, carefree Kelly Hicks decides she'll be a lot more like her sister – cool, calculating and a lot more discerning as to whom she gives her heart. But, the best friend who already loves her isn't crazy about the new makeover.

Kelly always knew her older sister connived to get most everything she had. But, on paper, Allison's life was perfect. She had the career, a house and a family. So, when Kelly's long-devoted boyfriend dumps her via voicemail, she starts wondering if her sister isn’t onto something.

Chasing a too-suave playboy, Kelly battles frizzy hair, her sister's insults, an inconsiderate roommate, an insatiable craving for carbs, a co-worker she's sure is after her job and mixed feelings for the best friend who suddenly wants to be holding her instead of one of his typically wafer-thin, model clients.

So, with her love life, mortgage payment, friendships, career and dress size on the line, Kelly faces off with all her foes -- related and not -- and discovers the freedom of following her heart. Now, if she could only find the right conditioner…
Excerpt 3 - Meet Allison and the hostess who'd like to hurt her. And get a glimpse of Allison's plans for Kelly's future.

After her fiancé dumps her, carefree Kelly Hicks decides she'll be a lot more like her sister – cool, calculating and a lot more discerning as to whom she gives her heart. But, the best friend who already loves her isn't crazy about the new makeover.

Kelly always knew her older sister connived to get most everything she had. But, on paper, Allison's life was perfect. She had the career, a house and a family. So, when Kelly's long-devoted boyfriend dumps her via voicemail, she starts wondering if her sister isn’t onto something.

Chasing a too-suave playboy, Kelly battles frizzy hair, her sister's insults, an inconsiderate roommate, an insatiable craving for carbs, a co-worker she's sure is after her job and mixed feelings for the best friend who suddenly wants to be holding her instead of one of his typically wafer-thin, model clients.

So, with her love life, mortgage payment, friendships, career and dress size on the line, Kelly faces off with all her foes -- related and not -- and discovers the freedom of following her heart. Now, if she could only find the right conditioner…

More info:

Published by: Kenya D. Williamson on Apr 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2011

 
4
 
FC[H 
J#
 
 ^ 
KLLKHBWOC
  Hjavwzkcn dfy glozdkcn hcj wboozdkcn dfy dhky hnhkc,Efll{ dvwzlfj, dopkcn moy co mvyzdfy jkwyvpzkocw# Wdf cojjfjzo zdf dhwwlfj dowzfww
~do bfyfl{ dhcjfj dfy h nykb{ bfcv kc yfwpocwf# Zdf pkcgdfj {ovcn
 ~obhc‟w phzkfcgf dhjyvc zdkc# Kc zfc bkcvzfw, wdf‟j iffc wvbbocf
j
lovjl{
zdyffzkbfw#
Co~, km {ov ocl{ o~cfj h mvcgzkockcn
kyoc,‒ Hllkwoc
jfcovcgfj#
Yfplhgkcn wpozzfj wkl}fy~hyf hcj nlhwwfw ~hwc‟
z
 Akll‟w aoi
#Ivz, cfkzdfy ~hw jflk}fykcn oyjfyw moy wfy}fyw ~do
‟j
wzfppfjovzwkjf zo wboef
~kzd f}fy{ kczfczkoc om jkzgdkcn zdfkyjvzkfw ~dklf hgxvkykcn mvll zkpw, om govywf# Wdf ~hw wfykovwl{  ~fkndkcn zdf yfpfygvwwkocw om hwwhvlzkcn h phzyoc ~kzdwpfgzhzoyw nh~ekcn# Wdf wghccfj moy ghbfyh pdocfw# Gfyzhkczdf }kjfo ~ovlj no }kyhl kc dovyw, wdf wflfgzfj hc hlzfychzfopzkoc
no ihge zo ~oye, mkfygfl{ yfwkwzkcn zdf vynf zo lfhpzdf zhilf moy z~o
hcj gdoef zdf lkmf myob zdf ~obhc ~do‟j
ghllovwl{ ghllfj dfy
Wdykll
# Wzkll, wdf wzyvnnlfj ~kzd zdf gdokgf#Zdf moybfy
‟w ovzgobf ‚
myffqf"myhbfj kc mhczhw{ 
wffbfjnyhzkm{kcn#
“K joc‟z vcjfywzhcj ~d{ zdkw kw dhppfckcn hnhkc#‒
Jfplfzfj, Ihyy{ boppfj bvlzkpl{kcn zkc{ ifhjw om w~fhzmyob dkw dknd hcj wdkc{ moyfdfhj ~kzd zdf dffl om dkw dhcj#
Wobfdo~, df‟j wlkppfj zdyovnd
zdf gyhgew# Co yfwfy}hzkoc
 wfgocj zkbf kc wf}fc ~ffew#
 
W
KILKCNW
-
 
O
ZDFY 
Z
OYZVYF
J
F]KGFW
;Pfyplftfj, Akll ~kllkcnl{ jovilf"
gdfgefj# “K‟b yfhll{ 
woyy{, wky# Pfydhpw km {ov nh}f bf zdf lhwz chbf {ov lfmzfhylkfy
#‒
 
“K jkjc‟z# Kz‟w vcjfy Ihyy{#‒ Kc dkw gdfhp wvkz, df
wkndfj#Co yfwpfgz, zdf moyz{"{fhy"olj zdovndz, moy hc
 {ocf ~do‟w coz
mklzd{ ykgd oy ifhvzkmvl#Lkzzlf jkj df eco~, Akll dhj wobf w{bphzd{ moy zdf bhc
 ~do‟j iffc
kncoyfj# Zdf wflm"jfwknchzfj bhyz{y hwwvbfj h ~obhc lkef dfy ~ovlj cf}fy nk}f dkb zdf zkbf om jh{ oy zowwh jyop om zfpkj ihge~hwd myob dfy iozzlfj ~hzfy oc dkwmlhbkcn ghyghww# Ivz, zdf wffekcn wkcnlf wpkfj h lkndz kc dkwvciflkf}kcn f{fw
h woyz om womzcfww
 
wdf jkjc‟z wff
kc bhc{ nv{w# Wo, wdf moynh}f zdf jkwdf}flfj hppfhyhcgf# Hll dfcffjfj ~hw lo}f
hcj bh{if h bhefo}fy
wdf hwwfwwfj#Ihyy{ bkwwfj zdf iohz ~kzd dkw cftz yfxvfwz#
“Govlj K
plfhwf wpfhe ~kzd
zdf bhchnfy?‒
 

 
FLL[ 
,
[OV ECO^ 
K lo}f {ov,
ykndz?‒
 
Om govywf, Hll{# K lo}f {ov, zoo#
 Vp zo zdhz pokcz, zdf bfhl dhj ocl{ iffc wlkndzl{ vcplfhwhcz# Zdfky whvczfykcn wfy}fy dhj yfzvycfj# Ivz, Efll{ dhj {fz zo jkwzvyi zdf fczyhcgkcn gdffwf ~dkgd ~h}fj zo dfymyob zdf zop om 
dfy lhwhnch# Wdf ~hwc‟z wvyf
xvkzf
 ~d{ wdf‟j
oyjfyfj kz# Dfy wkwzfy
w bogekcn wcoyz
~dfc Efll{ dhj
 
80
 
FC[H 
J#
 
 ^ 
KLLKHBWOC
 glhkbfj fhzkcn h mf~ 
ghyiw ~ovljc‟z nk}f dfy h iknnfy bvmmkc
zop
~hw phyzl{ zo ilhbf#
“[ov no hdfhj,‒
Hllkwoc dhj whkj# [fz, zdf wvizkzlfwglfhyl{ yfhj
, “[ov ~kll
cf}fy 
if zdkc# Hcj zdhce Noj moyzdhz# Fhz vp, mhzz{ 
#‒
 Efll{ dhj wvggfwwmvll{ wzhyfj hz dfy wzhlf ivzzfyfj iyfhjhcj goolkcn coojlfw moy cfhyl{ dhlm hc dovy# Wdf wkppfj dfyGdkhczk wlo~l{ 
zyvwz
kcn dfy fbpz{ wzobhgd ~ovljc‟z fy
vpzfyf wdf
j wghymfj myob Wz{yomohb kc zdf ghy#
“K‟}f
iffc zhekcn ghyf om {ov hll b{ lkmf
wkcgf zdf jh{  {ov ~fyf ioyc#
Zdf fljfy wkwzfy hczkgkphzfj wovcjw om nyhzkzvjf# Hc ovzyhnfj jykcekcn nlhww lfhpz zo h wdhyj"pyojvgkcn jfhzd oc zdf mlooy om zdf ekzgdfc, kc pyozfwz#
“Boyf oy lfww,‒ Efll{ nfcfyovwl{ 
hgeco~lfjnfj#Wbhyzl{"jyfwwfj, Hllkwoc zo{fj ~kzd dfy whlhj, zy{kcn zobhwe gfyzhkc vc~hczfj hwpfgzw# Dfy mhgkhl jkwplh{ 
 ghlgvlhzkcnl{ goczoyzfj ~kzd o}fyl{"eckzzfj iyo~w hcjjo~czvycfj, yvi{ lkpw
ph}fj h pyopfy nvklz zykp# ]hlkjphwwpoyzw ~fyf cf}fy cfgfwwhy{ moy zyh}fl#
K ~hw ifnkcckcn zozdkce {ov ~fyf h}okjkcn bf#
 
 Hcj ~d{ ~ovlj K jo zdhz?
Efll{ wzyk}fj zo looe hcnflkg# Ivz, dfy gykzkg ~hwc
z iv{kcn zdf pfymoybhcgf#
Od, K joc
z eco~, Efl# Ivz, {ov
j ifzzfy coz ilo~ zdkw#K wzvge b{ cfge ovz moy {ov# K cffj hc hcw~fy#
 
K hlyfhj{ nh}f {ov ocf#
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->