Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Pendidikan Islam Tingkatan 3

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 3

Ratings:

0.0

(1)
|Views: 47,150|Likes:
Published by Ryan Hahha

More info:

Published by: Ryan Hahha on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2015

pdf

text

original

 
TILAWAH AL-QURANAYAT KEFAHAMAN/ HAFAZAN
PEL. 1: MEMOHONKEAMPUNAN DAN RAHMATALLAH

 

 

 
)
Surah al-A’raf: Ayat 23(
Maksud ayat:

Kedua-duanya berkata:
Wahai Tuhan kami! Kami telah menzalimi dirikami sendiri
Dan jika Engkau tidak mengampuni kami
dan memberi rahmat kepada kami,

 

nescaya kami termasuk orang yang rugi.
Latar Belakang Ayat
Allah mencipta nabi Adam daripada tanah danHawa daripada tulang rusuk Nabi Adam,kemudian Allah memasukkan kedua-duanya kedalam syurga. Di dalam syurga Allah melarang Nabi Adam dan isterinya Hawa mendekatisepohon pokok. Iblis mengambil peluang iniuntuk memperdaya Nabi Adam dan Hawamemakan buah daripada pokok tersebut denganmemberi alasan bahawa sesiapa yangmemakannya akan bertukar menjadi malaikatdan dapat tinggal selama-lamanya di dalamsyurga. Akhirnya Nabi Adam dan Hawaterpedaya dengan tipu helah iblis. Sebaik sahajamereka memakan buah daripada pokok tersebut, pakaian mereka terungkai daripada badan. Allahmenghukum Nabi Adam dan Hawa keluar darisyurga dan turun ke dunia. Nabi Adammenyesal atas perbuatan tersebut lalu memohonampun kepada Allah dengan lafaz seperti yangdisebutkan di dalam ayat 23 surah al-a’raf.
Jenis dan contoh-contoh kezaliman
1.
Zalim terhadap Allah
: seperti tidak solat,tidak berpuasa pada bulan Ramadan.2.
Zalim terhadap diri sendiri
: sepertimenghisap dadah dan membunuh diri.3.
Zalim terhadap sesama manusia
: sepertimembuli kawan, mencaci dan merosakkan harta benda awam.4.
Zalim terhadap alam sekitar
: sepertimembuang sampah di merata-rata tempat.
Maksud menzalimi diri sendiri
Orang yang melakukan dosa terhadap Allahseperti mencuri, minum arak, meninggalkansolat, tidak berpuasa pada bulan Ramadan ataumerosakkan harta benda awam dianggapmenzalimi diri sendiri kerana melanggar hukumsyarak dan mendedahkan diri mereka kepadakemurkaan dan azab Allah.
Maksud keampunan Allah
Penghapusan dosa oleh Allah kepada hambaNyayang berdosa dan memohon taubat kepadaNya.
Langkah-langkah untuk mendapatkeampunan Allah
1. Mengaku kesalahan.2. Menyesal atas kesalahan yang dilakukan.3. Menempelak diri.4. Bertaubat.5. Tidak berputus asa.
Maksud rahmat Allah
Kasihan belas yang dilimpahkan oleh Allahkepada orang yang dikehendakiNya.
Cara-cara untuk mendapat rahmat Allah
1.Berlaku adil terhadap orang lain.2.Bertaubat dengan ikhlas dan berazamtidak akan mengulangi dosa yangdilakukan.3.Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dansempurna.
4.
Berkasih sayang bersama anggotakeluarga dan masyarakat.
5.
Membelanjakan harta pada jalan Allahketika senang atau susah.
1
 
Pengajaran Ayat
1.Mengaku kesalahan dan menyesali dosayang dilakukan ialah sifat terpuji.
2.
Orang yang beriman wajib mencontohitaubat yang dilakukan oleh Nabi Adama.s.3.Orang yang beriman hendaklah berwaspada dengan godaan syaitan.4.Keampunan suatu rahmat Allah kepadahambanya.
PENILAIAN
1.
 Nyatakan pengertian menzalimi dirisendiri. (2m)
2.
Jelaskan maksud keampunan danrahmat Allah. (4m)
3.
Terangkan empat langkah untuk mendapat keampunan Allah. (4m)4.Huraikan cara-cara untuk mendapatkanrahmat Allah.
5.
Orang yang tidak mendapat rahmat dankeampunan Allah ialah orang yang rugi.Huraikan tiga ciri kehidupan orangyang tidak mendapat rahmat Allahdan keampunan Allah. (6m)
PEL. 2: MEYAKINI HARIKEBANGKITAN

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (Surah al-A’raf: ayat 57-58)
Maksud Ayat:

 

 

Allah yang mengirimkan angin

 

 

 pembawa berita gembira sebelum kedatanganrahmatNya (hujan)

 

 

Apabila ia membawa awan mendung

 

 
 
Kami(Allah) halakan ke negeri yang keringkontang

 

Kami turunkan hujan daripada awan itu

 

 

Kemudian Kami mengeluarkan pelbagai jenis buah-buahan dengannya

 

Demikianlah pula Kami menghidupkan semulaorang yang telah mati

 mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran
.(57)

 Negeri yang baik tanahnya

 

 

Tumbuh-tumbuhan hidup subur dengan izinAllah,

 

Dan negeri yang tidak baik tanahnya,
2
 
 

 

tumbuh-tumbuhan hidup terbantut.

 


Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda(kemurahan dan kekuasaan Kami)


 


 bagi orang yang mahu bersyukur 
(58)Bukti Allah berkuasa membangkitkanmanusia selepas mati1
. Semua hidupan memerlukan udara untuk hidup terutamanya manusia. Pencipta udara atauangin ialah Allah. Keadaan ini menunjukkan bahawa Allah yang mentadbir urusan hidup ataumatinya manusia. Oleh itu kita hendaklahmeyakini bahawa Allah berkuasa menghidupkansemula manusia.
2.
Kejadian awan dan penurunan hujan berlakumelalui proses kitar air semulajadi. Proses kitaair semulajadi merupakan sunnatullah.Kehidupan dan kematian juga merupakansunnatullah. Allah telah menetapkan satu kitaranhidup untuk manusia yang dijadikan daripada benih yang mati, kemudian dihidupkan, setelahitu dimatikan, dan akhirnya dihidupkan semula.
3.
Tanah yang asalnya kering kontang danhangus terbakar, apabila dibasahi hujan menjadisubur sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau dan buah-buahanyang lazat dimakan. Perumpamaan inimenunjukkan bahawa Allah amat berkuasamenghidupkan semula manusia walaupunmereka telah mati. Allah telah mencipta kitadaripada tiada kepada ada, sudah tentulah amatmudah bagi Allah untuk menghidupkan semuladiri kita yang telah sedia ada.
Perbezaan Orang Yang Bersyukur Dan Tidak Bersyukur
Orang YangBersyukur Orang Yang Tidak Bersyukur Rajin dan ikhlasmelakukan ibadat.Malas dan berpura-pura beribadatBerusaha memajukandiri, masyarakat dan Negara.Kurang berusahamemajukan diri,masyarakat dan Negara.Sabar menghadapimusibahTidak sabar danmengeluh apabiladitimpa musibahRedha walaupunmenerima nikmatyang sedikit.Tamak walaupunmenerima nikmat yang banyak.
Cara-cara Bersyukur.
1. Dengan Hati 
Redha dan qanaah dengan segala pemberian Allah.
Bertambah cinta akan Allah apabilamenerima nikmat.
2. Dengan Lisan / lidah
Membanyakkan zikir sepertimengucapkan Alhamdulilllah.
Menyampaikan dakwah dan memberinasihat secara hikmah.
3. Dengan Amalan
Memelihara ibadat wajib danmeningkatkan ibadat sunat.
Memanfaatkan nikmat ke arah kebaikandiri, masyarakat dan negara..
Pengajaran Ayat
1.Meyakini bahawa Allah berkuasamematikan dan menghidupkan semulamanusia.2.Kejadian angin yang membawa awan,hujan yang menyuburkan tanah yanggersang dan menghasilkan tumbuhanadalah bukti kekuasaan Allah yangmutlak.3.Bersyukur dengan nikmat kurniaanAllah dan menggunakannya untufaedah kehidupan manusia sejagat.
4.
Membudayakan sikap suka mengkajidan menyelidik untuk manusiamembangunkan negara serta membinatamadun umat.
PENILAIAN
1.Nyatakan dua bukti Allah berkuasamenghidupkan semula manusia. (4m)2.Terangkan proses berlakunya kitar aisemulajadi. (4m)3.Senaraikan tiga perbandingan antaraorang yang bersyukur dan orang yangtidak bersyukur. (6m)
PEL. 3: MEMANFAATKANANUGERAH ALLAH
3

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
EhhAqAfiqahLarhII liked this
Dalili Zulaikha added this note
good info tho.
Ismi Anis Bakar liked this
Dalili Zulaikha liked this
Iezateamir liked this
Muhammad Harith Mat YO liked this
IraAzman liked this
The Loner liked this
danialcute liked this
RashidiJusoh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->